Let's discuss it (3)

 0    44 fiszki    mentor2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

W pełni cię rozumiem.
rozpocznij naukę
I fully understand you.

Cieszę się, że się rozumiemy.
rozpocznij naukę
I'm gald we understand each other.

wiedzieć co, ktoś ma na myśli
rozpocznij naukę
to know what somebody means

Ona ma zabawny sposób wyrażania się - nigdy nie wiesz, co ona ma na myśli.
rozpocznij naukę
She has a funny way of expressing herself - you never know what she means.

Co chciałeś przez to powiedzieć?
rozpocznij naukę
What did you mean by that?

Nie rozumiem dlaczego nie zadzwoniłeś do niej.
rozpocznij naukę
I can't see why you didn't call her.

Teraz pojmuję - on podpalił własny dom, żeby odebrać pieniądze za ubezpieczenie.
rozpocznij naukę
I get it now - he set fire to his own house to collect the insurance money.

Wszyscy śmiali się, tylko ja nie zrozumiałem dowcipu.
rozpocznij naukę
Everyone was laughing but I didn't get the joke.

nadążać za czyjąś myślą
rozpocznij naukę
to follow

Czy wszyscy nadążają za moim tokiem rozumowania? Jeślni nie, powtórzę.
rozpocznij naukę
Does everyone follow me so far? If not, I'll go over it again.

rozumieć kogoś
rozpocznij naukę
to be with somebody

Przepraszam, ale cię nie rozumiem. Czy mógłbyś to jeszcze raz wyjaśnić?
rozpocznij naukę
I'm sorry but I'm not with you. Could you explain it again?

sądzić coś o; rozumieć
rozpocznij naukę
to make something of

Jak ty to rozumiesz?
rozpocznij naukę
What do you make of this?

Nic z tego nie rozumiem.
rozpocznij naukę
I can't make anything of it.

to się samo przez się rozumie
rozpocznij naukę
it goes without saying

to się samo przez się rozumie, że życie na wsi jest zdrowsze niż życie w mieście.
rozpocznij naukę
It goes without saying that country life is healthier than town life.

Rozumiem o co ci chodzi.
rozpocznij naukę
I can see your point.

O to właśnie chodzi.
rozpocznij naukę
That's just the point.

Nie o to chodzi.
rozpocznij naukę
That's off the point.

W porządku, wyraziłeś swoją opinię - nie ma potrzeby dalej się nad tym rozwodzić.
rozpocznij naukę
OK, you've made your point - there's no need to go on about it.

Twoje uwagi są trafne i do rzeczy.
rozpocznij naukę
Your comments are apt and to the point.

Wierzę, że to co mówisz jest prawdą.
rozpocznij naukę
I take your point.

Niestety, nie zrozumiałeś o co chodzi.
rozpocznij naukę
I'm afraid you missed the point. I'm afraid you failed to understand the point.

Nie o to chodzi.
rozpocznij naukę
That's beside the point.

Przestań mówić ogólnikami, powiedz o co chodzi.
rozpocznij naukę
Stop speaking in generalities, get to the point.

Znowu odbiegasz od tematu.
rozpocznij naukę
You're straying from the point again. You're wandering from the point again.

Trzymaj się tematu!
rozpocznij naukę
Stick to the point! Keep to the point!

poruszyć jakiś temat
rozpocznij naukę
to bring up a point; to rise a subject; to introduce a point

Te wszystkie problemy były poruszane.
rozpocznij naukę
All these problems were brought up at the last meeting.

Chcę poruszyć ważną sprawę.
rozpocznij naukę
There's an important point Ii want to raise.

Poruszył temat seksu bez żadnego zażenowania.
rozpocznij naukę
He introduced the subject of sex without any embarrassment.

mention

Nie było wzmianki o tej sprawie.
rozpocznij naukę
No mention was made of this matter.

to mention

Wspomniałem o tym na marginesie.
rozpocznij naukę
I mentioned it in passing.

nadmienić o czymś
rozpocznij naukę
to touch on

tylko nadmieniłem, że istnieje kwestia bezrobocia, którą teraz omówię szczegółowo.
rozpocznij naukę
I only touched on the subject of unemployment which I am now going to discuss in some detail.

Nie warto zamartwiać się o przyszłość.
rozpocznij naukę
It's pointless to worry about future.

Na nic się zda rozmawianie ze mną o stopach procentowych i akcjach - to wszystko jest dla mnie zbyt skomplikowane.
rozpocznij naukę
It's no good/use talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing.

Nie ma co nad tym dużej dyskutować.
rozpocznij naukę
There's no point in discussing it any longer

Spróbuj go przekonać jeśli chcesz, ale to ci nic nie da.
rozpocznij naukę
Try to persuade him if you want, but it won't get you anywhere.

Szkoda słów. Nie zmienię swojego zdania.
rozpocznij naukę
You're wasting your breath. I'm not going to change my mind.

Nie denerwuj się. Nie warto.
rozpocznij naukę
Don't get angry. It's not worth it.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.