5. Praca _#PLUS_ Oxford Excellence for Matura NEW EXAM BUILDER

 0    55 fiszek    oscarinho25
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pochwalić się, popisać się czymś
rozpocznij naukę
show off

zebrać się na odwagę
rozpocznij naukę
to pluck up one's courage

wymknąć się
rozpocznij naukę
sneak off

zająć się sprawą
rozpocznij naukę
pursue the matter

zobowiązanie się do czegoś
rozpocznij naukę
commitment to sth

dojeżdżać do pracy
rozpocznij naukę
commute to work

nudny zawód, zajęcie
rozpocznij naukę
tedious occupation

payroll

obniżać się
Nie wygląda na to by wskaźnik bezrobocia w Polsce w najbliższym czasie się obniżył.
rozpocznij naukę
come down
The unemployment rate in Poland doesn't seem likely to come down in the near future.

zbankrutować
rozpocznij naukę
go bankprut


remain

zwalniać z pracy
rozpocznij naukę
lay off

wykwalifikowany
rozpocznij naukę
skilled

kończyć gdzieś / jako ktoś [potocznie "lądować"]
rozpocznij naukę
end up in sth / end up as sth


dawać sobie radę finansowo, radzić sobie
rozpocznij naukę
get by

wiązać koniec z końcem
rozpocznij naukę
to make ends meet

komuś jest coś łatwo / trudno zrobić
Trudno mi go zrozumieć
rozpocznij naukę
sb find it hard / easy to do sth
I find it hard to understand him.

ograniczać zmniejszać coś (np. spożycie)
rozpocznij naukę
cut sth down / cut down on sth

odmawiać, odrzucać
rozpocznij naukę
turn down

call for

zająć się, objąć obowiązki, poruszać temat
rozpocznij naukę
take up

martwić się, przyjmować, podjąć się
rozpocznij naukę
take on

zakładać, utworzyć, organizować
rozpocznij naukę
set up

na podstawie, w oparciu o
rozpocznij naukę
based on

1. wplątywać, wciągać 2. wymagać
rozpocznij naukę
involve

powabny, wdzięczny
rozpocznij naukę
graceful

haniebny, kompromitujący
rozpocznij naukę
disgraceful

literate

niepiśmienny
rozpocznij naukę
illiterate


immoral

comprehensible

niezrozumiały
rozpocznij naukę
incomprehensible

contented

niezadowolony
rozpocznij naukę
discontented

zachęcać, namawiać, zalecać, pragnienie
rozpocznij naukę
urge

polityka emerytalna
rozpocznij naukę
retirement scheme

proposed

proponować, przedstawiać
rozpocznij naukę
propose

być zwolennikiem kogoś / czegoś; lubić kogoś coś
rozpocznij naukę
be keen on sb / sth

steadily

gospodarczy, korzystny, rentowny
rozpocznij naukę
economic

oszczędny, ekonomiczny
rozpocznij naukę
economical

praca w domu
rozpocznij naukę
work from home

countless

osiągalny, możliwy do uzyskania
rozpocznij naukę
obtainable

elastyczność, łatwość przystosowania się
rozpocznij naukę
flexibility

przyznawać (się), przyjmować
rozpocznij naukę
admit

zwykle, zazwyczaj, przeciętnie
rozpocznij naukę
commonly

uzdolniony, zdolny (do czegoś), dopuszczający możliwość, podatny
są szanse na polepszenie sytuacji
rozpocznij naukę
capable
the situationis capable of improvement

kłębek nerwów
rozpocznij naukę
bundle of nerves

oddech
weź kilka głębokich oddechów
rozpocznij naukę
breath
take a few deep breaths

schludny, czysty
rozpocznij naukę
neat


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.