tua sem. letni 2012/13

 0    200 fiszek    panczmielu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

stypendium

2nd class citizen
rozpocznij naukę
obywatel drugiej kategorii

celować


the Polish War Army
rozpocznij naukę
Akowcy

Underground Army
rozpocznij naukę
Armia z Podziemia

to have someone in the sights
rozpocznij naukę
mieć kogoś na celowniku

5. Kolumna

partyzant

tupać

the final nail into the coffin
rozpocznij naukę
gwóźdź do trumny


to bear a grudge
rozpocznij naukę
żywić urazę

szmalcownik


to dismiss/ sack
rozpocznij naukę
zwolnić

Editor-in-Chief
rozpocznij naukę
redaktor naczelny

assassination attempt
rozpocznij naukę
bróba zabójstwa

Polish People Republic
rozpocznij naukę
Polska Republika Ludowa

it is the last straw
rozpocznij naukę
tego już za wiele

to break off/away with
rozpocznij naukę
porzucić

to be emotionally attached
rozpocznij naukę
być przywiązanym emocjonalnie

to turn someone in to someone
rozpocznij naukę
wydać kogoś komuś

uraza

dziura w drodze

asfalt z kamieniami

opóźnienia

freedom on information
rozpocznij naukę
wolność informacji

to hold water
rozpocznij naukę
trzymać się kupy

to bring sth up to scratch
rozpocznij naukę
doprowadzić do ładu

normalny

zapisywanie transakcji

księgowość

market research
rozpocznij naukę
wywiad gospodarczy

accountancy services
rozpocznij naukę
usługi księgowe

accountancy firm
rozpocznij naukę
firma księgowa

urząd skarbowy

tax authorities, revenue service (USA: the IRS, Internal Revenue Service; UK: HMRC)
rozpocznij naukę
władze podatkowe, urząd skarbowy, fiskus

toughen up, tighten, make stricter
rozpocznij naukę
zaostrzyć

- inspection (of sth), tax inspection, to inspect sb, sth, to make an inspection
rozpocznij naukę
kontrola (skarbowa), przeprowadzić kontrolę

penal, fiscal sanctions
rozpocznij naukę
sankcje karne, skarbowe

to run a business, activity
rozpocznij naukę
prowadzić firmę, działalność

e-business, e-commerce, e-shop, e-store, online shop
rozpocznij naukę
firma (sklep) internetowa

via/on/through the Internet
rozpocznij naukę
przez Internet

- to keep a watchful eye on sb, to be under the watchful eye of sb
rozpocznij naukę
bacznie się czemuś przyglądać, być pod czyimś bacznym okiem

firma/kancelaria prawna

(income) tax return
rozpocznij naukę
deklaracja/zeznanie podatkowe

- to issue, draw up, make (out), write out an invoice
rozpocznij naukę
sporządzić, wystawić fakturę

cash register
rozpocznij naukę
kasa fiskalna

CLAT, Civil Law Activities Tax, tax on civil and legal actions/transactions, transfer tax
rozpocznij naukę
PCC, podatek od czynności cywilno-prawnych

tax installment
rozpocznij naukę
zaliczka z tytułu podatku, rata podatku

taxation, taxed, untaxed
rozpocznij naukę
opodatkowanie, (nie)opodatkowany

- to train in/for sth
rozpocznij naukę
przeszkolić w zakresie

detection rate (detectability)
rozpocznij naukę
wykrywalność (zdolność wykrywania)

- to set one’s sights on sb, to be in the sights
rozpocznij naukę
wziąć kogoś na celownik, być na celowniku

to sell by mail order
rozpocznij naukę
prowadzić sprzedaż wysyłkową

solidarność

irregularities
rozpocznij naukę
nieprawidłowości

tax consultancy
rozpocznij naukę
doradztwo podatkowe

income tax return
rozpocznij naukę
deklaracja podatkowa

rabat na

ryczałt

tax inspection
rozpocznij naukę
kontrola


uznać za prawomocne

compensation on
rozpocznij naukę
odszkodowanie

European Convention on Human Rights
rozpocznij naukę
Europejska Konwencja Praw Człowieka

right to effective remedy
rozpocznij naukę
prawo do skutecznego zażalenia

prohibition on inhuman treatment
rozpocznij naukę
zakaz nieludzkiego traktowania

refugee status
rozpocznij naukę
status uchodźcy

to fail/ lay complaint
rozpocznij naukę
wnieść skargę

wycofać

prosecutor's office
rozpocznij naukę
prokuratura

zleceniodawca

to be behind sth
rozpocznij naukę
stać za czymś

to adjudicate
rozpocznij naukę
zasądzić

drunk driver
rozpocznij naukę
pijany kierowca

ukarać

to stigmatised
rozpocznij naukę
piętnować

personal data
rozpocznij naukę
dane osobowe

sth is pending
rozpocznij naukę
być w trakcie

the right to presumption of innocenct
rozpocznij naukę
prawo do domniemanej niewonności

reserved for
rozpocznij naukę
zastrzeżone dla

coż dopiero

poniżać

to bring someone to justoce
rozpocznij naukę
pociągnąć kogoś do odpowiedzialności

blood alcohol counted
rozpocznij naukę
poziom alkoholu we krwi

autorytet

slogan/motto/theme/key-note
rozpocznij naukę
hasło przewodnie

patronat/under the patronage
rozpocznij naukę
pod patronatem

under the auspicies
rozpocznij naukę
pod patronatem

marszałek

wymiar sprawiedliwości

zeznanie

przedstawiać

zeznanie

kamizelka

relacja

upokorzyć

to extenuate
rozpocznij naukę
usprawiedliwiać

bail hearing
rozpocznij naukę
przesłuchanie w celu kaucji

znieść

pozwany

podatny

przetarg

to invite tenders
rozpocznij naukę
organizować przetarg

arbitar

wykonawca

wiarygodność

to enforce in
rozpocznij naukę
egzekwować

law-enforcement
rozpocznij naukę
zabezpieczenie

zabezpieczać

komornik

to set/make a trap
rozpocznij naukę
zastawić pułapkę


to riggle out of
rozpocznij naukę
wymigiwać się

to know sb's cost
rozpocznij naukę
na własnej skórze

to be diligent
rozpocznij naukę
być pilnym

wholesale outlet
rozpocznij naukę
hurtownia

bachelor flat
rozpocznij naukę
kawalerka

znakomicie coś opanować

zdemaskować

to dissolve/vanish in thin air
rozpocznij naukę
rozpływać się we mgle

break-neck growth
rozpocznij naukę
gwałtowny wzrost

asset bubbles
rozpocznij naukę
banki spekulacyjne

standing power
rozpocznij naukę
siła nabywcza

wyrównać

majstrować

podejmować walkę

zahamować

zmniejszyć

state of the nation address
rozpocznij naukę
raport stanu państwa

wydatki

to forestole
rozpocznij naukę
ubiec

to exacerbate
rozpocznij naukę
zaognić

wisieć w powietrzu

to bear on sth
rozpocznij naukę
dotyczyć

executive pay
rozpocznij naukę
płace szczebla kierowniczego

National People's Congress
rozpocznij naukę
Kongres Ludowy

sforzeń

spokojny


przyciąć wierzchołek

dusić

to underscore
rozpocznij naukę
podkreślić

gwałtownie iść w górę

accountability & governence
rozpocznij naukę
większa sprawozdalność

podstawa

środki utrzymania

dostroić


wydatkować

zwiększać

wykonać skok

vested interests
rozpocznij naukę
prywatne interesy

technokracja

staying power
rozpocznij naukę
trwałość

Antarktyda

polodowcowy

bakteryjne

lądolód

seismic sounding
rozpocznij naukę
sondowanie sejsmiczne

odwiert

to stand idle
rozpocznij naukę
bezczynny

private/commercial patient
rozpocznij naukę
pacjent prywatny

traumatic/injury hospital
rozpocznij naukę
szpital urazowy

to admit a patient
rozpocznij naukę
przyjąć pacjenta

to discharge
rozpocznij naukę
wypisać


kriterapia

to sign/enter a contrat for sth
rozpocznij naukę
podpisać kontrakt na

marszałek

local authorities
rozpocznij naukę
wojewoda

treatment services
rozpocznij naukę
usługi lecznicze

to stay in/on a ward
rozpocznij naukę
pozostać na oddziale

poradnia

restructuring plan
rozpocznij naukę
plan restrukturyzacji

poddać się (terapii)


to leave room for
rozpocznij naukę
zostawić pole do

legal action
rozpocznij naukę
postępowanie prawne

wytłumaczyć

to stimulate
rozpocznij naukę
pobudzić

to keep a straight face
rozpocznij naukę
zachować powagę

to imprint on
rozpocznij naukę
wdrukować

kosmolog

antropic principle
rozpocznij naukę
zasady antropiczne

jezuita

expotentially
rozpocznij naukę
wykładniczo

calculating power
rozpocznij naukę
moc obliczeniowa

variation on
rozpocznij naukę
wiaracja

immateriality/bodyless
rozpocznij naukę
niematerialność

wandering dogs
rozpocznij naukę
bezpańskie psy

wszechwiedzący

wchechobecny

cool welcome
rozpocznij naukę
chłodne przywitanie

to stand on the edge
rozpocznij naukę
być nad przepaścią

ruchome piaski

to anihilate
rozpocznij naukę
zniszczone

immaculate conception
rozpocznij naukę
niepokalane poczęcie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.