longman rozszerzony praca

 0    172 fiszki    belgarath7180
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

accountant

pracownicy administracyjni
rozpocznij naukę
administrative staff

kajer w banku
rozpocznij naukę
bank cashier

barrister

beautician

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant

robotnik budowlany
rozpocznij naukę
construction worker

counsellor

pracownik działu obsłygi klienta
rozpocznij naukę
customer service advisor

dustman

projektant mody
rozpocznij naukę
fashion designer

instruktor fitnessu
rozpocznij naukę
fitness coach/instructor

projektant gier komputerowych
rozpocznij naukę
games designer

graphic designer

agent ubezpieceniowy
rozpocznij naukę
insurance agent

projektant wnętrz
rozpocznij naukę
interior designer

tłumacz ustny
rozpocznij naukę
interpreter

kurator muzeum
rozpocznij naukę
museum curator

plumber

priest

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales rep

projektant oprrogramowania
rozpocznij naukę
software designer

makler giełdowy
rozpocznij naukę
stockbroker

technician

przedsiębiorca pogrzebowy
rozpocznij naukę
undertaker

projektant stron internetowych
rozpocznij naukę
web designer

dział księgowości
rozpocznij naukę
Accounts

dział obsługi klienta
rozpocznij naukę
Customer Service

dział marketingu
rozpocznij naukę
Marketing

Human Resources

dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
rozpocznij naukę
Public Relations

dział badań i rozwoju
rozpocznij naukę
Research & Development

dział sprzedaży
rozpocznij naukę
Sales

obsługa po sprzedaŻOWA
rozpocznij naukę
after-sales service

zajmować się skargami klientów
rozpocznij naukę
deal with complaints from customers

produkować nowe produkty
rozpocznij naukę
design new products

zatrudniać/zwalniać pracowników
rozpocznij naukę
hire/dismiss employees

zajmować się księgowością
rozpocznij naukę
keep the books

utrzymywać dobre kontakty z prasą
rozpocznij naukę
maintain positive relations with the press

make investments

organizować sprzedaż
rozpocznij naukę
organise the sale

planować kampanie reklamowe
rozpocznij naukę
plan advertising campaigns

przygotowywać umowy
rozpocznij naukę
prepare contracts

realizować zamówienia
rozpocznij naukę
process orders

podpisywać umowe
rozpocznij naukę
sign a contract

premia roczna
rozpocznij naukę
annual bonus

być na zasiłku
rozpocznij naukę
be on a dole

zasiłek na dziecko
rozpocznij naukę
child benefit

commision

ciąć koszty
rozpocznij naukę
cut costs

dobrze zarabiać
rozpocznij naukę
earn a good salary

dostać podwyżkę
rozpocznij naukę
get a pay rise

dobra pensja
rozpocznij naukę
good pay

wynagrodzenie za czas urlopu
rozpocznij naukę
holiday pay

interest

emerytura, renta
rozpocznij naukę
pension

dodatek za wydajną pracę
rozpocznij naukę
productivity bonus

oszczędności
rozpocznij naukę
savings

udziały akcje
rozpocznij naukę
shares

wynagrodzenie za czas choroby
rozpocznij naukę
sick pay

źródło dochodu
rozpocznij naukę
source of income

pensja (początkowa)
rozpocznij naukę
(starting) salary


zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit/dole money

płaca stawka (godz. or tyg.)
rozpocznij naukę
wage

źle płatna
rozpocznij naukę
badly-paid

blue-collar

biurokratyczna
rozpocznij naukę
bureaucratic

związana z opieką
rozpocznij naukę
caring

wymagająca, stanowiąca wyzmanie
rozpocznij naukę
challenging

creative

bez perspektyw
rozpocznij naukę
dead end

demanding

satysfakcjonująca
rozpocznij naukę
fulfilling

na pełny etat
rozpocznij naukę
full-time

odpowiedzialna, ważna
rozpocznij naukę
high-powered

związana z produkcją przemyśłową
rozpocznij naukę
industrial/manufacturing

lukratywna, dobrze płatna
rozpocznij naukę
lucrative

manual

niewymagająca kwalifikacji
rozpocznij naukę
menial

office

na niepełny etat
rozpocznij naukę
part-time

permanent

monotonna, powtarzająca się
rozpocznij naukę
repetitive

odpowiedzialna
rozpocznij naukę
responsible

satysfakcjonująca
rozpocznij naukę
rewarding

temporary

dobrze płatna
rozpocznij naukę
well-paid

umysłowa/urzędnicza
rozpocznij naukę
white-collar

umiejętność dbania o detale
rozpocznij naukę
attention to detail

zaangażowany, oddany
rozpocznij naukę
commited

zdolności komunikacyjne
rozpocznij naukę
communication skills

doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
rozpocznij naukę
experience in related field

zorientowany na cele
rozpocznij naukę
goal-oriented

mający silną motyweację
rozpocznij naukę
highly motivated

wysoko wykwalifikowany
rozpocznij naukę
highly skilled

(in)competent
rozpocznij naukę
(nie)kompetenty

(in)efficient
rozpocznij naukę
(nie)wydajny

dotrzymywać terminów
rozpocznij naukę
meet deadlines

dobrze wyszkolony
rozpocznij naukę
well-trained

pracować pod presją
rozpocznij naukę
work under pressure

gospodarka oparta na rolnictwie
rozpocznij naukę
agriculture-based economy

be in charge

zostać zwolnionym
rozpocznij naukę
be made redundant

być bezrobotnym
rozpocznij naukę
be out of work

awansować, dostać awans
rozpocznij naukę
be promoted

career in

perspektywa kariery
rozpocznij naukę
career prospects

wykonywać obowiązki
rozpocznij naukę
carry out duties

wybór zawodu
rozpocznij naukę
choice of career

wspinać się po szczeblach kariery
rozpocznij naukę
climb the career ladder

radzić sobie z czymś
rozpocznij naukę
cope with

załoga, ekipa, zespół
rozpocznij naukę
crew

employee

employer

agencja pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
employment agency

wyjechać w sprawach zawodowych
rozpocznij naukę
go away on business

zbankrutować
rozpocznij naukę
go bankrupt/out of business

(pójść) na zwlnienie
rozpocznij naukę
(go on) leave

złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
hand in your resignation

podnieść wydajność
rozpocznij naukę
increase efficiency

gospodarka oparta na informacji
rozpocznij naukę
information economy

labour market

zwolnić kogoś z pracy
rozpocznij naukę
lay sb off

uczyc się zawodu w praktyce
rozpocznij naukę
learn on the job

uczenie się przerz całe życie
rozpocznij naukę
lifelong learning

zarabiać na życie (robiąc coś)
rozpocznij naukę
make a living doing sth/do sth for a living

badania rynku
rozpocznij naukę
market research

praca (zwykle biurowa) o stałych godiznach
rozpocznij naukę
nine-to-five job

na takich samych warunkach
rozpocznij naukę
on equal terms

position

zwolnić się/zrezygnować z pracy
rozpocznij naukę
quit/resign

requirements

retirement

przekwalifikowaćsię
rozpocznij naukę
retrain

wzrost bezrobocia
rozpocznij naukę
rise in unemployement

prowadzić usługi/biznes
rozpocznij naukę
run a service/business

zwolnić kogoś
rozpocznij naukę
sack sb/give sb the sack/fire sb (informal)

wyniki sprzedaży
rozpocznij naukę
sales figures

założuyc firmę
rozpocznij naukę
set up a company

ubić interes
rozpocznij naukę
strike a deal

wyższe stanowisko
rozpocznij naukę
superior position

nadzorować pracę
rozpocznij naukę
supervise work

nadzorca, kierownik
rozpocznij naukę
supervisor

brać wolny dzień
rozpocznij naukę
take a day off

prowadzić nabór (pracowników)
rozpocznij naukę
take on (employees)

przejmować od kogoś (e.g. obowiazki)
rozpocznij naukę
take over from sb

z pracą wiąże się
rozpocznij naukę
the job/work involves

unempolyed

sekrety zawodowe
rozpocznij naukę
tricks of trade

unemployement

wolna posada, etat
rozpocznij naukę
vacancy

być samozatruddnionym
rozpocznij naukę
be self-employed

być soim własnym szefem
rozpocznij naukę
be your own boss

pracować dorywczo/wykonywać drobne prace
rozpocznij naukę
do odd jobs

korzystne warunki pracy
rozpocznij naukę
favourable working conditions

elastyczność
rozpocznij naukę
flexibility

elastyczne godziny pracy
rozpocznij naukę
flexible working hours

dodatkowe świadczenia ze strony pracodawccy
rozpocznij naukę
fringe benefits/perks

go on strike

zadowolenie z pracy
rozpocznij naukę
job satisfaction

pewnośc stałego zatrudnienia
rozpocznij naukę
job security

urlop macierzyński/ojcowski
rozpocznij naukę
maternity/paternity leave

przepracowywać się
rozpocznij naukę
overwork

perspektywy awansu
rozpocznij naukę
prospects of promotion

prowadzić swój własny biznes
rozpocznij naukę
run your own business

pracować zdalnie (z domu)
rozpocznij naukę
work from home

pracować w zespole/samemu
rozpocznij naukę
work in a team/on your own

pracować na zmiany
rozpocznij naukę
work shifts

pracować, dotrzymująć terminów
rozpocznij naukę
work to deadlines

pracować w nadgodiznach
rozpocznij naukę
work/do overtime

okres próbny
rozpocznij naukę
trial period


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.