Let's discuss it (4)

 0    52 fiszki    mentor2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Nie warto zamartwiać się o przyszłość.
rozpocznij naukę
It's pointless to worry about future.

Na nic się zda rozmawianie ze man o stopach procentowych i akcjach - to wszystko jest dla mnie zbyt skomplikowane.
rozpocznij naukę
It's no good talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing. It's no use talking to me about interest rates and shares - I find it all confusing.

Nie ma co nad tym dłużej dyskutować.
rozpocznij naukę
There's no point in discussing it any longer.

Spróbuj go przekonać jeśli chcesz, ale to ci nic nie da.
rozpocznij naukę
Try to persuade him if you want, but it won't get your anywhere.

Szkoda słów. Nie zmienię swojego zdania.
rozpocznij naukę
You're wasting your breath. I'm not going to change my mind.

Nie denerwuj się. Nie warto.
rozpocznij naukę
Don't get angry. It's not worth it.

zastanawiać się nad czymś
rozpocznij naukę
to reflect on something; to reflect upon something.

Czy mogę się chwilę zastanowić, zanim odpowiem na to pytanie?
rozpocznij naukę
Can I reflect a moment before answering the question?

zastanowienie/refleksja
rozpocznij naukę
reflection

Po chwili zastanowienia zdałem sobie sprawę, że się pomyliłem.
rozpocznij naukę
After a few moments' of reflection I realised that I was wrong.

rozważyć/przemyśleć coś; zastanowić się nad czymś
rozpocznij naukę
to turn something over in one's mind

Dobrze, przemyślę to.
rozpocznij naukę
OK, I'll turn the idea over in my mind.

poważnie/dobrze się nad czymś zastanowić
rozpocznij naukę
to give serious thought to something; to give a good deal of thought to something

Już czas, żebyś się powaznie zastanowił nad swoją przyszłością
rozpocznij naukę
It's time you gave serious thought to your future.

dobrze się zastanowić (zanim się coś zrobi)
rozpocznij naukę
to think twice (before doing something)

Dobrze się zastanów, zanim rzucisz pracę.
rozpocznij naukę
You should think twice before quitting your job.

To mnie zastanowiło.
rozpocznij naukę
It made me think.

to dało mi wiele do myślnia.
rozpocznij naukę
It gave me food for thought.

Słuchaj. Mam świetny pomysł na rozwiązanie tego problemu.
rozpocznij naukę
Listen here. I have a bright idea for solving this problem.

W końcu wpadłem na świetny pomysł. Po co było pracować dla nich skoro mogłem pracować dla siebie.
rozpocznij naukę
At last I got a bright Idea. What was the point of working for them when I could be working for myself.

To pozwoli ci zrozumieć o co mi chodzi.
rozpocznij naukę
This will give you an idea of what I mean.

Ten pomysł podsunęła mi książka, którą przeczytałem w zeszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
I got the idea from a book I was reading last week.

Nie muszę wiedzieć dokładnie, tylko mieć o tym pobieżne pojęcie.
rozpocznij naukę
I don't need to know exactly, just get a rough idea about it.

Znam to tylko pobieżnie.
rozpocznij naukę
I have only a rough idea about it.

Ona nie znosi każdego, kto ma liberalne poglądy na temat aborcji.
rozpocznij naukę
She hates anyone with liberal ideas on abortion.

Co rozumiesz pod pojęciem dobra praca?
rozpocznij naukę
What's your idea of a good job?

Nie tak sobie wyobrażam przyjaźń.
rozpocznij naukę
That's not my idea of friendship.

Nie mam pojęcia jak bardzo jestem zmęczona.
rozpocznij naukę
You have no idea how exhausted I am.

Niektórzy ludzie mają bardzo dobre rozeznanie w tym, co jest słuszne, a co nie.
rozpocznij naukę
Some people have a very clear idea what is right or wrong.

Nie powinno się narzucać swoich poglądów innym ludziom.
rozpocznij naukę
You shouldn't force your ideas on other people.

przypuszczać; zakładać
rozpocznij naukę
to assume; to presume

Zakładam, że to prawda.
rozpocznij naukę
I assume that to be the truth.

przypuszczenie; założenie
rozpocznij naukę
assumption

Ten tak zwany dowód jest jedynie przypuszczeniem opartym na poszlakach.
rozpocznij naukę
This so-called proof is a mere assumption based on circumstantial evidence.

Zakłada się, że oskarżony jest niewinny dopóki nie udowodni się jego winy.
rozpocznij naukę
The defendant is presumed innocent until proved guilty.

przypuszczalnie; prawdopodobnie
rozpocznij naukę
presumably

prawdopodobnie już o tym słyszałeś
rozpocznij naukę
Presumably you've heard about it.

na przypuszczeniu/założeniu, że
rozpocznij naukę
on the presumption that; on the assumption that

Decyzja jest oparta na założeniu, że wszystkie informacje muszą byc dostępne.
rozpocznij naukę
The decision is based on the presumption that all information must be available.

przypuszczać; sądzić; myśleć
rozpocznij naukę
to suppose

Dlaczego sądzisz, że on jest winny?
rozpocznij naukę
What makes you suppose he is guilty?

Myślę, że tak. Przypuszczam, że nie.
rozpocznij naukę
I suppose so. I suppose not.

wyobrażać sobie; przypuszczać
rozpocznij naukę
to imagine

Przypuszczam, że ona musi być bardzo bogata.
rozpocznij naukę
I imagine her to be very rich.

przyjmować coś za rzecz naturalną/oczywistą
rozpocznij naukę
to take something for granted

Przyjmujemy elektryczność za rzecz oczywistą.
rozpocznij naukę
We take electricity for granted.

zakładam, że; chyba; o ile się nie mylę
rozpocznij naukę
I take it (that)

Zakładam, że już widziałeś ten film.
rozpocznij naukę
I take it that you have already seen this film.

as far as I know

O ile wiem, ona jest zdrowa.
rozpocznij naukę
As far as I know she's well.

o ile mi wiadomo
rozpocznij naukę
to the best of my knowledge

O ile mi wiadomo jej wiersze jeszcze nie zostały przetłumaczopne na angielski.
rozpocznij naukę
To the best of my knowledge, her poems haven; t been translated into English yet.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.