Synthesis of trans-Cinnamic Acid

 0    40 fiszek    astanczyk21
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

sprzęt szklany
rozpocznij naukę
glassware

przeprowadzić reakcję
rozpocznij naukę
perform the reaction

ogrzewać mieszaninę reakcyjną w temp. wrzenia
rozpocznij naukę
reflux the mixture

rozkładać reagent
rozpocznij naukę
decompose the reagent

nieprzereagowany
rozpocznij naukę
unreacted

wydzielić produkt z
rozpocznij naukę
separate the product from

przypominający kogoś/coś
rozpocznij naukę
reminiscent of

suche środowisko
rozpocznij naukę
dry environment

moisture

anhydrous

szczelnie zamknięty pojemnik
rozpocznij naukę
tightly closed container

extraction

oczyścić prze krystalizację
rozpocznij naukę
purify by recrystallization

obtain

reakcja estryfikacji
rozpocznij naukę
estryfication reaction

assemble

kolba okrągłodenna
rozpocznij naukę
round-bottom flask

chłodnica wodna
rozpocznij naukę
water-jacket condenser

rurka susząca
rozpocznij naukę
drying tube

dipol magnetyczny (mieszadło)
rozpocznij naukę
stirr bar

łaźnia piaskowa
rozpocznij naukę
sand bath

w międzyczasie
rozpocznij naukę
in the meantime

cool down

przelać zawartość
rozpocznij naukę
pour the contents

przechowywać coś pod wyciągiem
rozpocznij naukę
dispense sth in the hood

łatwopalny rozpuszczalnik
rozpocznij naukę
flammable solvent

występować/ pojawiać się
rozpocznij naukę
occur

bagietka szkalna
rozpocznij naukę
glass rod

precipitate

separatory funnel

warstwa organiczna
rozpocznij naukę
organic layer

łaźnia lodowa
rozpocznij naukę
ice-water bath

gently

ścianki wewnętrzne
rozpocznij naukę
inner walls

strącanie / krystalizacja
rozpocznij naukę
precipitation

odsączać osad
rozpocznij naukę
filter the solid

surowy produkt
rozpocznij naukę
crude product

microspatula

turbidity

nie ustępować
rozpocznij naukę
persist


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.