Longman - szkoła cz. 2

 0    92 fiszki    aleksandrett
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

umiejętności/zdolności
rozpocznij naukę
abilities/skills

avarge

nie chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
be off school

rozwijać pewność siebie (u kogoś)
rozpocznij naukę
build sb's confidence

kwestionować ustalone reguły
rozpocznij naukę
challenge the established rules

cheat

crib notes/cheat notes

radzić sobie/nie radzić sobie w szkole/podczas egzaminów
rozpocznij naukę
do well/badly at school/in exams

dyslexia

dyslexic

psycholog szkolny
rozpocznij naukę
educational psychologist

wydalić kogoś (ze szkoły)
rozpocznij naukę
expel sb (from school)

expulsion

nie zdołać czegoś osiągnąć
rozpocznij naukę
fail to achieve sth

porażka, niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure

mieć problem, trudności
rozpocznij naukę
have a hard time

beznadziejny z
rozpocznij naukę
hopless at

illegible

niepiśmienny
rozpocznij naukę
illiterate

indywidualne podejście
rozpocznij naukę
individual approach

trudności w uczeniu się
rozpocznij naukę
learning dificulties

umiejętność czytania i pisania
rozpocznij naukę
literacy

pokonywać problemy
rozpocznij naukę
overcome problems

słabo wykształcone społeczeństwo
rozpocznij naukę
poorly educated society

zajęcia wyrównawcze
rozpocznij naukę
remedial classes

chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip/skive lessons/classes school

specjalne potrzeby edukacyjne
rozpocznij naukę
special education needs

przemyśleć problemy
rozpocznij naukę
think through problems

słabe punkty
rozpocznij naukę
weakers areas

wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results

poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standarts

rozwój ogólny
rozpocznij naukę
all-round development

mol książkowy
rozpocznij naukę
bookworm

burza mózgów
rozpocznij naukę
brainstorm

kreatywność
rozpocznij naukę
creativity

rozwijać zdolności artystyczne
rozpocznij naukę
develop artistically

wybitny, znakomity
rozpocznij naukę
distinguished

celować w czymś
rozpocznij naukę
excel at sth

wybitnie uzdolniony
rozpocznij naukę
gifted

omawiać (pracę domową)
rozpocznij naukę
give feedback

nauczanie w domu
rozpocznij naukę
homeschooling

znać coś na wylot
rozpocznij naukę
know sth inside out

know-it all

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

uczyć się na pamięc
rozpocznij naukę
memorise

znakomite oceny
rozpocznij naukę
outstanding grades

uważać, słuchać uważnie (kogoś)
rozpocznij naukę
pay attention (at sb)

przeprowadzać eksperyment
rozpocznij naukę
run/carry out experiments

wyznaczać cele
rozpocznij naukę
set targets


pupilek nauczyciela
rozpocznij naukę
teacher's pet

praca zespołowa
rozpocznij naukę
teamwork

być nieobecnym w szkole
rozpocznij naukę
be off school

odświeżyć (wiedzę z danego przedmiotu)
rozpocznij naukę
brush up (on sth)

nadrobić (materiał z zajęć)
rozpocznij naukę
catch up on (school work)

dogonić (resztę klasy)
rozpocznij naukę
catch up with (the rest of the class)

copy

rzucić szkołę
rozpocznij naukę
drop out of school

mieć zaległości w
rozpocznij naukę
fall behind with

zabrać się do pracy
rozpocznij naukę
get down to work

oddać (pracę domową)
rozpocznij naukę
hand in (homework)

zapisać, zanotować
rozpocznij naukę
jot/ note down

oby tak dalej
rozpocznij naukę
keep up the good work

spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late

stopień naukowy
rozpocznij naukę
degree

rozprawka naukowa
rozpocznij naukę
disseration

dorm/halls

dostać stypendium
rozpocznij naukę
get a scholarship/grant

graduate

ukończyć studia
rozpocznij naukę
graduate

lecturer

MA (master of arts) /MSc (master of science)

praca magisterska/licencjacka/doktorska
rozpocznij naukę
MA/BA/PhD theis

doktor, doktorant
rozpocznij naukę
PhD

studia magisterskie
rozpocznij naukę
postgraduate course

praca naukowa
rozpocznij naukę
research paper

urlop naukowy
rozpocznij naukę
sabbatical (leave)

seminaria naukowe
rozpocznij naukę
seminar

praca semestralna
rozpocznij naukę
term paper

tuition/university fees

turtotial

student pierwszych trzech lat
rozpocznij naukę
undergraduate

warsztaty, zajęcia praktyczne
rozpocznij naukę
workshop

economics

faculty

psychology

nauki społeczne
rozpocznij naukę
social sciences

sociology

językoznawstwo
rozpocznij naukę
linguistics


nauki humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities

nauki ścisłe, przyrodnicze
rozpocznij naukę
science


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.