work unit 3

 0    58 fiszek    nati180929
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

godny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy

vocational

specjalista do spraw informatycznych
rozpocznij naukę
IT consultant

flexible

tele sprzedawca
rozpocznij naukę
telesales operator

thoughtful

programista komputerowy
rozpocznij naukę
softwere programer

praktykant stażysta
rozpocznij naukę
fraince


organizować zakładać
rozpocznij naukę
set up

self-motivoted

przedstawiciel handlowy
rozpocznij naukę
sales representative

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

solidny, pewny
rozpocznij naukę
reliable


reserach scientist

refuse collector

reference

biuro pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
rectuiment agency

odkładać(coś na miejsce)
rozpocznij naukę
put away

nappy

tedious

out of work

mniejszość
rozpocznij naukę
minority

nie wymagający kwalifikacji
rozpocznij naukę
menial

plasterer

flight attendant

loan

degree

zajmować się czymś, dawać sobie radę
rozpocznij naukę
deal with

chętny do współpracy
rozpocznij naukę
co-operative

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant

coal miner

carry put

caretaker

carpenter

building site

zabierać się
rozpocznij naukę
get down

sprawować nadzór
rozpocznij naukę
be in charge of

niewykwalifikowany
rozpocznij naukę
unskilled

składać podanie, ubiegać się
rozpocznij naukę
apply

kontroler ruchu powietrznego
rozpocznij naukę
air-traffic controller

fill in

air hostess

spokesperson

pilot(samolotowy)
rozpocznij naukę
aircraft pilot

suspicion

counscientious

surgeon

kierowca ciężarówki
rozpocznij naukę
lorry driver

supervise

zwalniać z pracy
rozpocznij naukę
lay off

pełen zapału
rozpocznij naukę
enthusiastic

na zwolnieniu
rozpocznij naukę
off work

earn

give up

beauty therapist

employer


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.