Work & Travel

 0    57 fiszek    martadeja
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

smak, odrobina
rozpocznij naukę
flavour

przypadkowy, codzienny, naturalny, nieformalny, dorywczy, sezonowy
rozpocznij naukę
casual

zarabiać, zdobywać
rozpocznij naukę
earn

zapewniać, wyposażyć, dać
rozpocznij naukę
provide

umożliwić coś komuś
rozpocznij naukę
enable sb to do sth

seasonal

pracownicy, personel
rozpocznij naukę
staff

zezwolić komuś na coś
rozpocznij naukę
allow sb to do sth

karencja, prolongata, (bezpłatne lub niezobowiązujące) wydłużenie okresu czegoś
rozpocznij naukę
grace period

uczestnictwo
rozpocznij naukę
participation

kwalifikujący się do czegoś
rozpocznij naukę
eligible

command

ubiegać się o
rozpocznij naukę
to apply for

pod względem
rozpocznij naukę
in terms of (np. age)

odpowiednio, właściwie, stosownie
rozpocznij naukę
adequately

na, po, za, blisko (w czasie), przy, w, we
rozpocznij naukę
upon

zakończenie
rozpocznij naukę
completion

zasadniczo, fundamentalnie, gruntowanie
rozpocznij naukę
basically

agencja zatrudnienia
rozpocznij naukę
staffing agency

akredytować, upełnomocniać
rozpocznij naukę
accredit

Departament Stanu
rozpocznij naukę
Department of State

wymagać, żądać, potrzebować, wymagany
rozpocznij naukę
require

władza, moc, zwierzchnictwo, wiarygodne świadectwo
rozpocznij naukę
authority

zakwaterowanie
rozpocznij naukę
housing

ustalać termin, zaplanować
rozpocznij naukę
schedule

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurence

provide

prawo, uprawnienia do czegoś, kwalifikacje
rozpocznij naukę
eligibility

przeprowadzać
rozpocznij naukę
conduct

uporać się z czymś
rozpocznij naukę
handle

być zobowiązanym do
rozpocznij naukę
to be obliged to

poszukiwanie pracy
rozpocznij naukę
job hunting

zwracać się do
rozpocznij naukę
approach

zapewniać (sobie coś), uzyskać (coś)
rozpocznij naukę
secure

staż, umieszczenie, zatrudnienie
rozpocznij naukę
placement

należyta staranność
rozpocznij naukę
due diligence

zarejestrować
rozpocznij naukę
register

pilnować, obserwować
rozpocznij naukę
track

nabyć, uzyskać, dostać
rozpocznij naukę
obtain

ubezpieczenia społeczne
rozpocznij naukę
social security

włącznie (z)
rozpocznij naukę
including

załączniki
rozpocznij naukę
enclosures

submitpokwitowanie
rozpocznij naukę
receipt

zasadniczy, podstawowy, istotny, niezbędny
rozpocznij naukę
essential

potwierdzenie
rozpocznij naukę
confirmation

mianować, wyznaczać, typować
rozpocznij naukę
designate

opłaty manipulacyjne
rozpocznij naukę
processing fees

ID

list intencyjny
rozpocznij naukę
offer letter

odpowiedni, stosowany, właściwy,
rozpocznij naukę
applicable

w stosownych przypadkach
rozpocznij naukę
if applicableintended


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.