HTML Fiszki

 0    107 fiszek    tcovoc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

. html extension
rozpocznij naukę
rozszerzenie. html

absolute path
rozpocznij naukę
ścieżka bezwzględna

klawisz dostępu

accessibility
rozpocznij naukę
dostępność

alternate text
rozpocznij naukę
tekst zastępczy

znak &

ASCII (http://www.asciitable.com/)

gwiazdka (*)

atrybut

attribute minimization
rozpocznij naukę
minimalizacja atrybutów

aural browser
rozpocznij naukę
przeglądarka słuchowa

tło

backwards compatibility
rozpocznij naukę
zgodność wsteczna


obramowanie

broadband connection
rozpocznij naukę
połączenie szerokopasmowe

przeglądarka

bulletted list
rozpocznij naukę
lista wypunktowana

przycisk

case-insensitive
rozpocznij naukę
nie rozróżniający małych i wielkich liter

case-sensitive
rozpocznij naukę
rozróżniający małe i wielkie litery

cell padding
rozpocznij naukę
dopełnienie komórek

cell spacing
rozpocznij naukę
odstępy między komórkami

ustawić na środku, wypośrodkować

character encoding
rozpocznij naukę
kodowanie znaków

character set
rozpocznij naukę
zestaw znaków

character string
rozpocznij naukę
łańcuch znaków

pole wyboru

klasa (atrybut elementu HTML)

client-side script
rozpocznij naukę
skrypt działający po stronie klienta

pisać kod, kodować

comma-delimited
rozpocznij naukę
zakończony przecinkiem

kompresować

treść (strony internetowej)

kontrolka (element formularza)

definition list
rozpocznij naukę
lista definicji

przestarzały, wycofywany z użytku

katalog

dokument

DOM (Document Object Model)
rozpocznij naukę
DOM (obiektowy model dokumentu)

cień

drop-down menu
rozpocznij naukę
menu rozwijane

DTD (Document Type Definition)
rozpocznij naukę
DTD (definicja typu dokumentu)

element

myślnik, pauza

empty element
rozpocznij naukę
element pusty

znacznik zamykający


zdarzenie

np. funkcja

przycisk wyboru plików

float/floated element
rozpocznij naukę
element pływający

„fokus”


pierwszy plan (najczęściej tekst)

formularz

form submission
rozpocznij naukę
wysyłanie formularza

get/post

GIF, JPEG, PNG
rozpocznij naukę
GIF, JPEG, PNG

greater than symbol
rozpocznij naukę
znak większości

hash character/number sign (#)
rozpocznij naukę
znak numeru, płotek, kratka (#)

nagłówek

hexadecimal value
rozpocznij naukę
wartość szesnastkowa

hidden control
rozpocznij naukę
kontrolka ukryta

strona główna

HTML (Hypertext Markup Language)
rozpocznij naukę
HTML

HTML document
rozpocznij naukę
dokument HTML

edytor kodu HTML

strona HTML

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
rozpocznij naukę
HTTP

hypertext link
rozpocznij naukę
łącze hipertekstowe

id (identifier)
rozpocznij naukę
identyfikator (atrybut elementu HTML)

idempotentny (nie powodujący skutków ubocznych)

plik obrazu, obraz

image format
rozpocznij naukę
format obrazu graficznego

mapa obrazkowa

implementation
rozpocznij naukę
implementacja

wciąć, wcięcie

initial value
rozpocznij naukę
wartość początkowa


keyboard shortcut
rozpocznij naukę
skrót klawiszowy

etykieta


leading zeros
rozpocznij naukę
zera występujące z przodu (przed czymś, np. 009.978)

less than symbol
rozpocznij naukę
znak mniejszości

złamanie wierszalista rozwijana

małe litery

low-level access
rozpocznij naukę
dostęp niskopoziomowy

serwer poczty

marked-up text
rozpocznij naukę
tekst oznakowany (elementami HTML)

kod znacznikowy, kod HTML, znaczniki

znaczniki kodu HTML


typ MIME

monospaced font
rozpocznij naukę
krój pisma o stałej szerokości znaków

mouse pointer
rozpocznij naukę
wskaźnik myszy

plik MP3

name/value pairs
rozpocznij naukę
pary nazwa-wartość

zagnieżdżać (np. elementy HTML jeden w drugim)

znak nowego wiersza

węzeł (w XML i HTML)

nonbreaking space
rozpocznij naukę
spacja niełamliwa

non-empty element
rozpocznij naukę
element niepusty

non-graphical browser
rozpocznij naukę
przeglądarka nie obsługująca grafiki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.