SCI Bank słów 4A

5  1    247 fiszek    jin8
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

border

capital

citizen

obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship

constitution

domestic

emigration

empire

exile

federal

obcy/zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign

obcokrajowiec
rozpocznij naukę
foreigner

homeland

immigrant

immigration

niepodległość
rozpocznij naukę
independence

inhabitant

kingdom

monarchy


national

narodowość
rozpocznij naukę
nationality

population

province

refugee

republic

rodzina królewska
rozpocznij naukę
royal family

state

the people

graniczyć z
rozpocznij naukę
border (with)

emigrate

immigrate

przyjąć konstytucję
rozpocznij naukę
adopt the constitution

zostać obywatelem
rozpocznij naukę
become a citizen

uzyskać niepodległość
rozpocznij naukę
gain/win independence

ambassador

authorities

rząd/gabinet
rozpocznij naukę
cabinet

rada miejska
rozpocznij naukę
city/town council

city councillor

city hall

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant

konserwatywny
rozpocznij naukę
conservative

democracy

demokratyczny
rozpocznij naukę
democratic

manifestacja
rozpocznij naukę
demonstration

election

embassy

government

głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state

House of Commons

Izba Lordów
rozpocznij naukę
House of Lords

Izba Reprezentantów
rozpocznij naukę
House of Representatives

prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights

institution

służby wywiadowcze
rozpocznij naukę
intelligence service


left wing

liberal

większość
rozpocznij naukę
majority

Mayor

Member of Parliament

Minister

mniejszość
rozpocznij naukę
minority

badanie opinii publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll

opposition

parliament

członek partii
rozpocznij naukę
party member

polityka(sposób postępowania)
rozpocznij naukę
policy

political

politician

politics

President

Prime Minister

queen

reform

reprezentant
rozpocznij naukę
representative

right wing

służby specjalne
rozpocznij naukę
secret service


Senator

socjaldemokratyczny
rozpocznij naukę
social democratic

socjalistyczny
rozpocznij naukę
socialist

socialist


Kongres Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
United States Congress

mainfestować
rozpocznij naukę
demonstrate

elect

reprezentować
rozpocznij naukę
represent

rule

support

vote

wybuchnąć(o wojnie lub zamieszkach)
rozpocznij naukę
break out

utworzyć rząd
rozpocznij naukę
form a government

wstąpić do partii politycznej
rozpocznij naukę
join a political party

zdobyć poparcie
rozpocznij naukę
win support

Unia Europejska
rozpocznij naukę
European Union

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
rozpocznij naukę
International Monetary Fund

Pakt Północnoatlatycki, NATO
rozpocznij naukę
North Atlantic Treaty Organisation

Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ
rozpocznij naukę
United Nations

Swiatowa Organizacja Zdrowia
rozpocznij naukę
World Health Organisation

czarny rynek
rozpocznij naukę
black market

budget


commerce


karta kredytowa
rozpocznij naukę
credit card

currency

economics

economy

finance

financial


gross domestic product

income

industry

inflation

investment


drobne przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
small business


związek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union

invest

go down

urosnąć o procent
rozpocznij naukę
grow by per cent

dostarczyć nowych miejsc pracy
rozpocznij naukę
provide new jobs

obniżyć podatki
rozpocznij naukę
reduce taxes

niepełnosprawność
rozpocznij naukę
disability

dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination

program rządowy
rozpocznij naukę
government programme

bezdomność
rozpocznij naukę
homelessnessreligion

kwestie społeczne
rozpocznij naukę
social isssues

unemployment

być bezdomnym
rozpocznij naukę
be homeless

być bez pracy
rozpocznij naukę
be out of work

dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb


postawa antyspołeczna
rozpocznij naukę
anti-social-behavior

arson

arsonist

blackmail

szantażysta
rozpocznij naukę
blackmailer

burglar

kradzież w włamaniem
rozpocznij naukę
burglary

dziecięca pornografia
rozpocznij naukę
child pornography

przestępstwo
rozpocznij naukę
crime

crimnal

handlarz narkotyków
rozpocznij naukę
drug dealer

handel narkotykami
rozpocznij naukę
drug dealing

evidence

odciski palca
rozpocznij naukę
fingerpring

fraud

hacking

hostage

investigation

przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
rozpocznij naukę
jaywalking

kidnapper

kidnapping

zaśmiecanie
rozpocznij naukę
littering

bandyta uliczny
rozpocznij naukę
mugger

mugging

murder

murderer

offence

kieszonkowiec
rozpocznij naukę
pickpocket

kradzież kieszonkowa
rozpocznij naukę
pickpocketing

piracy

prywatny detektyw
rozpocznij naukę
private detective


rapist


napad rabunkowy
rozpocznij naukę
robbery

złodziej sklepowy
rozpocznij naukę
shoplifter

kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifting

smuggler

smuggling

terrorism

theft

thief


vandalism

violence


arrest

assault

attack

szantażować
rozpocznij naukę
blackmail

włamać się
rozpocznij naukę
burgle

capture

kidnap


napaść(na ulicy)
rozpocznij naukę
mug

murder

rape

rob

strzelać, zastrzelić
rozpocznij naukę
shoot

kraść w sklepie
rozpocznij naukę
shoplift

smuggle


włamać się do
rozpocznij naukę
break into

złamać prawo
rozpocznij naukę
break the law

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

kraść z kieszeni
rozpocznij naukę
pick sb's pocket

podłożyć bombę
rozpocznij naukę
plant a bomb

rozwiązać zagadkę
rozpocznij naukę
solve a mystery

aresztowanie
rozpocznij naukę
arrest


prace społeczne
rozpocznij naukę
community service


kara śmierci
rozpocznij naukę
death penalty

defence

defendantkara więzienia
rozpocznij naukę
imprisonment

z zimną krwią
rozpocznij naukę
in cold blood

innocent


ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury


lawyer


police officer

prison

prosecution

punishment

sentence

suspect

rozprawa, proces
rozpocznij naukę
trial

verdict


witness

deny


sentence

testify

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth

ogłosić werdykt
rozpocznij naukę
announce the verdict

być aresztowanym
rozpocznij naukę
be under arrest

wycofać oskarżenie
rozpocznij naukę
drop charges

stanąć przed sądem
rozpocznij naukę
go on trial

mieć prawo zachować milczenie
rozpocznij naukę
have the right to remain silent

uzgodnić werdykt
rozpocznij naukę
reach a verdict

zwolnić z więzienia
rozpocznij naukę
release from prison


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.