Angielski 2

 0    220 fiszek    jolpo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

blue collar jobs
rozpocznij naukę
praca fizyczna

white collar jobs
rozpocznij naukę
praca umysłowa

physical/manual
rozpocznij naukę
fizyczny, manualny

florystka

GP – General Practitional
rozpocznij naukę
lekarz pierwszego kontaktu

TV presenter
rozpocznij naukę
presenter TV

wybieg

dyrygent

rybak

a sedentary job (= sitting all the time)
rozpocznij naukę
praca siedząca

Odd job/casual job
rozpocznij naukę
praca dorywcza

[promise, dream, desire, hope, prophecy] (realize, carry out) spełni|ć, -ać; z|realizować [ambition]; zaspok|oić, -ajać [need, desire];

to fulfil one’s potential
rozpocznij naukę
w pełni wykorzystać swoje możliwości

fulfill(satisfy) [job, way of life, role]
rozpocznij naukę
pozw|olić, -alać realizować się (komuś) [person];

to be/feel fulfilled
rozpocznij naukę
mieć satysfakcję (z tego, co się robi)

unless these conditions are fulfilled
rozpocznij naukę
jeżeli nie zostaną spełnione te warunki

to fulfil oneself
rozpocznij naukę
spełni|ć, -ać się

Sasisfying/ satisfactory
rozpocznij naukę
satysfakcjonujący

posłuszny, skromny2. (deferential) [person] pokorny, uniżony

przełożony


Menaging Director

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

kreda

Surgeon operated on a patient.
rozpocznij naukę
Chirurg operował pacjenta.

To hand in notice – to resign from a job –
rozpocznij naukę
zdrezygnować z pracy

Perks - benefits –
rozpocznij naukę
dodatki niepieniężne

extra money

Commuter –
rozpocznij naukę
osoba która przemieszcza się komunikacją miejską

Social benefits –
rozpocznij naukę
dodatki socjalne

job vacancy –
rozpocznij naukę
wakat

room vacancy –
rozpocznij naukę
wolny pokój

permanent job
rozpocznij naukę
praca stała

płaca dniowa. tygodniowa

brutto

dochód

safety officer –
rozpocznij naukę
makes sure machines, etc. are not dangerous to use

security officer –
rozpocznij naukę
makes sure thieves/criminals cannot enter

union representative –
rozpocznij naukę
looks after the staffs interests

personnel officer
rozpocznij naukę
kadrowy

research-worker
rozpocznij naukę
pracownik naukowy

przełożony

ordinary office worker

dyrektor

dyrektor wykonawczy

physiotherapist –
rozpocznij naukę
fizjoterapeuta

child-minder –
rozpocznij naukę
employed babysitter

civil servant –
rozpocznij naukę
urzędnik państwowy

tailor/dressmaker –
rozpocznij naukę
krawiec

carpenter –
rozpocznij naukę
cieśla, rzemieślnik

What do you do for living? I’m in publishing/banking.
rozpocznij naukę
Co robisz (jako zawód)?

It’s hard to make a living as a freelance worker.
rozpocznij naukę
Ciężko jest zarobić na życie jako freelancer.

She is not prepared to take on that job – (suggests having personal responsibility)
rozpocznij naukę
Nie jest przygotowana do tej pracy.

To do shift –work/work shifts
rozpocznij naukę
pracować na zmiany

to be on flexi-time
rozpocznij naukę
pracować w zmiennym czasie

to work nine-t o-five
rozpocznij naukę
pracować od 9 do 17

to go on strike to get the sack
rozpocznij naukę
brać udział w strajku

być zwolnionym

to be dismissed
rozpocznij naukę
być zwolnionym

to be made redundant
rozpocznij naukę
– być zwolnionym przy redukcji

to be laid off _(more informal than redundant)
rozpocznij naukę
wylać

to be on/to take maternity/paternity leave
rozpocznij naukę
urlop macierzyńki/ojcowski

to be on sick/take sick leave
rozpocznij naukę
być na zwolnieniu

to take early riterement
rozpocznij naukę
przejść na wcześniejsza emeryturę

to be workaholic
rozpocznij naukę
być pracoholikiem

to be promoted
rozpocznij naukę
dostać awans

to apply for a job
rozpocznij naukę
ubiegać się o pracę

overhead projector (OHD) -
rozpocznij naukę
rzutnik

kleszcze

filing cabinet –
rozpocznij naukę
gablota na file

zszywacz

płóg

stodoła

permanent work/ temporary work
rozpocznij naukę
praca stała/czasowa

trait /treı, treıt/ n
rozpocznij naukę
cecha f;

personality trait
rozpocznij naukę
cecha charakteru;

a genetic/national trait
rozpocznij naukę
cecha genetyczna/narodowa

bully /'b lı/
rozpocznij naukę
łobuz m, zabijaka m (znęcający się nad słabszymi) (adult) despota m, tyran m; (hired thug) oprych

weirdo /'wı d / n infml
rozpocznij naukę
dziwadło n, odmieniec m infml

doormat /'d mæt/ n
rozpocznij naukę
1. wycieraczka f 2. fig pej popychadło n

man-eater /'mæni t (r)/ n
rozpocznij naukę
1. (animal) ludojad m 2. infml fig hum or pej (woman) modliszka

clock-watcher /'kl kw t∫ (r)/ n he is a clock-watcher
rozpocznij naukę
on ciągle spogląda na zegarek

egomaniac /'eg 'meınıæk, 'i g-, US 'i g-/ n
rozpocznij naukę
egocentry|k m, -czka f

whizz /wız, US hwız/ infml (expert) (at sth od czegoś)
rozpocznij naukę
spec m infml;

he’s a computer whizz
rozpocznij naukę
jest specem od komputerów, wie wszystko o komputerach

nervous wreck -a human wreck
rozpocznij naukę
wrak człowieka

backstabber –
rozpocznij naukę
plotkara

liability /'laı 'bıl tı/Jur (responsibility)
rozpocznij naukę
odpowiedzialność f;

to admit liability for sth
rozpocznij naukę
wziąć na siebie odpowiedzialność za coś;

to deny liability for sth
rozpocznij naukę
nie wziąć na siebie odpowiedzialności za coś;

liability insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

opowiadać dowcipy

to dress modestly
rozpocznij naukę
(= to dress in a simple manner, not trying to look super-attractive)

personal grooming
rozpocznij naukę
(= looking tidy, clean and neat)

a dress code
rozpocznij naukę
(= a set of rules on what people can wear)

to feel well-rested
rozpocznij naukę
(= to feel fresh and energetic)

personal growth
rozpocznij naukę
(= when you learn new skills)

to put a finger on sth
rozpocznij naukę
(= to discover the exact reason of something) - wskazać

long-range objectives
rozpocznij naukę
(= long term goals, i.e. the things you want to achieve)

(= to change the town where you live)

to follow up
rozpocznij naukę
(= to take further action connected with something)

to reiterate ri 'ıt reıt (= restate, say one more time) -
rozpocznij naukę
powtarzać

(= a scheduled period for something)

(= a good professional relationship) dobre stosunki plt (with sb z kimś) (between sb and sb między kimś a kimś);

in rapport with sb
rozpocznij naukę
w dobrych stosunkach z kimś

The profits she gained from the trust fund set her up for life.
rozpocznij naukę
(= to provide someone with enough money so that they do not have to work for the rest of their life)

have every illness under the sun
rozpocznij naukę
mieć każdą chorobę pod słońcem

do not trust an inch
rozpocznij naukę
nie ufać ani troche

glass ceiling
rozpocznij naukę
szklany sufit

flamboyant /flæm'b ı nt/ adj[person, behaviour, clothes, lifestyle, image]
rozpocznij naukę
ekstrawagancki; [colour] krzykliwy; [gestures] ekspresyjny

generous /'d en r s/ adj 1. (lavish) [person, gesture, donation]
rozpocznij naukę
hojny, szczodry; [offer] szlachetny; 2. (magnanimous) wspaniałomyślny, wielkoduszny3. (plentiful) [harvest, meal, helping] obfity; [pay, award] sowity; [size, hem] duży; [soil] żyzny; [wine] mocny

to be generous with sth
rozpocznij naukę
nie szczędzić czegoś [time, money, praise];

that’s very generous of you
rozpocznij naukę
to bardzo szlachetnie z twojej strony

the most generous interpretation is that...
rozpocznij naukę
najłagodniej rzecz ujmując..., przy najprzychylniejszej interpretacji...

obliging / 'blaıd ıŋ/ adj [person]
rozpocznij naukę
uczynny; [manner] uprzejmy;

it is obliging of them to do it
rozpocznij naukę
bardzo uprzejmie z ich strony, że to robią

conscientious /'k n∫ı'en∫ s/ adj
rozpocznij naukę
1. sumienny, skrupulatny 2. (founded on moral sense) [scruples, objections] moralny

to get carried away-
rozpocznij naukę
dać się ponieść

uparty

uparty

gallant 'gæl nt/n arch or hum galant m dat
rozpocznij naukę
1. (courageous) [soldier] waleczny; [fight, attempt] mężny; [deed] chwalebny 2. dat (courteous) [man, conduct, bow] pełen galanterii 3. arch (imposing) [horse, steed] pyszny; [ship] wspaniały

superficial su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]
rozpocznij naukę
powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig

gifted /'gıftıd/ adj [artist, athlete, child]
rozpocznij naukę
utalentowany, uzdolniony;

to be gifted at singing/acting
rozpocznij naukę
być uzdolnionym wokalnie/aktorsko;

he is gifted at languages
rozpocznij naukę
ma zdolności językowe or talent do języków; linguistically/musically gifted językowo/muzycznie uzdolniony;

to be naturally gifted
rozpocznij naukę
mieć wrodzone zdolności;

a gifted amateur
rozpocznij naukę
uzdolniony or utalentowany amator;

to be gifted with patience/tact
rozpocznij naukę
być obdarzonym cierpliwością/delikatnością or taktem

tactless 'tæktlıs/ adj
rozpocznij naukę
nietaktowny;

it was tactless of him to ask such questions
rozpocznij naukę
zadawanie takich pytań było z jego strony nietaktem

sagacious /s 'geı∫ s/ adj fml [person, remark, decision, action]
rozpocznij naukę
roztropny

- intuicyjny

stingy /'stınd ı/ adj pej [person, firm, amount, allowance]
rozpocznij naukę
skąpy;

to be stingy with sth
rozpocznij naukę
skąpić czegoś [money, food, paint],

inclined to procrastinate
rozpocznij naukę
skłonny zwlekać, ociągać się

diligent /'dılıd nt/ adj
rozpocznij naukę
1. (industrious) [person] pracowity; [pupil, student] pilny 2. (conscientious) [worker, researcher] sumienny; [supporter, campaigner] gorliwy (in doing sth w czymś/w robieniu czegoś) 3. [work, research] sumienny, skrupulatny; [efforts] usilny,

placid 'plæsıd/ adj [person, animal, smile]
rozpocznij naukę
łagodny; [sea, place, situation] spokojny

cunning 'k nıŋ/n
rozpocznij naukę
pej (of person, animal) przebiegłość f2. (clever) [trick, plot] sprytny; [device] zmyślny 3. US (pretty, cute) [baby, kitten] milutki

it was very cunning of him
rozpocznij naukę
to było bardzo sprytne z jego strony;

he’s a cunning old fox
rozpocznij naukę
to szczwany lis

sly 1. (cunning) [person, animal, trick, look]
rozpocznij naukę
przebiegły 2. (secretive) [smile, look, wink] chytry;

a sly (old) dog
rozpocznij naukę
infml szczwany lis

on the sly infml
rozpocznij naukę
ukradkiem, po cichu

plagued by worry –
rozpocznij naukę
troubled or distressed by

dowcipny

shrewd ∫ru d/ adj [person]-
rozpocznij naukę
having good judgment - bystry, sprytny; [move] sprytny, mądry; [investment] trafny; [assessment] przenikliwy;

I have a shrewd idea or suspicion that...
rozpocznij naukę
coś mi się zdaje, że...;

to make a shrewd guess
rozpocznij naukę
zgadnąć

krzykliwy, jaskrawy

morose /m 'r s/ adj
rozpocznij naukę
ponury, posępny

ponury, posępny

sharp-tongued –
rozpocznij naukę
posiadający ostry język

a fault-finder
rozpocznij naukę
szukający winnych

(about sth) wybredny, grymaśny (jeśli chodzi o coś);

to be a picky eater
rozpocznij naukę
być wybrednym w jedzeniu

1. (of dynasty, person, government) upadek m; (of rain, snow) opad

she proved to be his downfall
rozpocznij naukę
doprowadziła go do upadku

dogged d gıd, US 'd gıd/ adj [person, character, insistence, refusal]
rozpocznij naukę
uparty; [persistence, determination] zawzięty; [defence, resistance] zacięty;

a dogged campaigner for women’s rights
rozpocznij naukę
wytrwały orędownik praw kobiet

thrifty (in sth)
rozpocznij naukę
gospodarny; oszczędny (w czymś); [meal, lifestyle] skromny

industrious /ın'd strı s/ adj [worker, bee]
rozpocznij naukę
pracowity; [student] pilny

mulish 'mju lı∫/ adj [person]
rozpocznij naukę
uparty; [look, expression] zacięty

trzeźwy

pithy [remark, style] (incisive)
rozpocznij naukę
trafny; (terse) zwięzły

terse / adj [style]
rozpocznij naukę
lapidarny; [answer, article] krótki, zwięzły; [person] oszczędny w słowach; lakoniczny liter (negatywnie)

taciturn /'tæsıtз n/ adj [person]
rozpocznij naukę
małomówny (pozytywnie)

thick-skinned - gruboskórny, θık'skınd/ adj
rozpocznij naukę
odporny na krytykę, niewrażliwy

low-brow l bra / pej
rozpocznij naukę
człowiek m o mało wybrednych gustach; prosta|k m, -czka f offensive; o niewybrednych gustach; [entertainment] niewyszukany; [music, literature, newspaper] na niskim poziomie, niskich or niewysokich lotów,

reckless /'reklıs/ adj (foolish) [person, behaviour]
rozpocznij naukę
lekkomyślny; (bold) [person, assault] zuchwały; [driving] niebezpieczny, brawurowy;

to be reckless of sth
rozpocznij naukę
nie zważać na coś

outward – looking –
rozpocznij naukę
extroverted

inward-looking –
rozpocznij naukę
introverted

gregarious -
rozpocznij naukę
towarzyski

discourteus /dıs'kз tı s/ adj
rozpocznij naukę
niegrzeczny, nieuprzejmy

permissive -
rozpocznij naukę
liberalny; [parent, attitude] pobłażliwy;

to take a permissive view on sth
rozpocznij naukę
zajmować liberalne stanowisko w sprawie czegoś

unprincipled
rozpocznij naukę
– bez zasad; [behaviour] bez skrupułów

– bezceremonialny, tępy

– nagły, gwałtowny

- szorstki; [manner, greeting, tone] oschły, szorstki

indulgent (to or towards sb/sth)
rozpocznij naukę
pobłażliwy (dla kogoś/wobec czegoś)

untrustworthy
rozpocznij naukę
niegodny zaufania

candid /'kændıd/ adj
rozpocznij naukę
szczery; [photograph] nieupozowany;

a candid biography
rozpocznij naukę
biografia nieprzemilczająca niczego;

candid camera
rozpocznij naukę
ukryta kamera

well-organized, orderly –
rozpocznij naukę
uporządkowany

(raptus) hothead

he was hot-tempered by nature;
rozpocznij naukę
był cholerykiem z usposobienia

a man with a gloomy temperament
rozpocznij naukę
człowiek o ponurym usposobieniu

he’s short-tempered
rozpocznij naukę
ma wybuchowy temperament

choleric temperament;
rozpocznij naukę
temperament choleryczny Psych.

phlegmatic temperament;
rozpocznij naukę
temperament flegmatyczny Psych.

melancholic temperament;
rozpocznij naukę
temperament melancholiczny Psych.

sanguine temperament
rozpocznij naukę
temperament sangwiniczny Psych.

gregarious /grı'ge rı s/ adj [person]
rozpocznij naukę
towarzyski; [animal, instinct] stadny

to be in or under the spotlight
rozpocznij naukę
być w centrum uwagi;

she loves the spotlight
rozpocznij naukę
ona uwielbia być w centrum uwagi;

domineering, imperious
rozpocznij naukę
– władczy

– skrupulatny, drobiazgowy

– skrupulatny, dokładny

– spokojny, bezstronny

home-bird, stay-at-home
rozpocznij naukę
- domator

– powolny, ospały

przebojowy, energiczny, rzutki, przedsiębiorczy

Enterprising
rozpocznij naukę
przedsiębiorczy, rzutki, inicjatywny, energiczny, ruchliwy

energiczny, rześki, żywy, żwawy, ożywiony, raźny

• single-minded
rozpocznij naukę
(= very determined to accomplish something) - zdeterminowana

– złośliwy

a scientific mind
rozpocznij naukę
– umysł ścisły

keep in mind / bear in mind
rozpocznij naukę
pamiętać

opportunistic /' p tju 'nıstık, US -tu 'n-/ adj
rozpocznij naukę
oportunistyczny

chauvinistic /'∫ vı'nıstık/ adj
rozpocznij naukę
szowinistyczny

a born leader
rozpocznij naukę
– urodzony przywódca

rebellious /rı'belı s/ adj [tribes, subjects, attitudes]
rozpocznij naukę
buntowniczy;

[my class was getting a bit rebellious
rozpocznij naukę
moja klasa zaczynała się trochę buntować

affectionate / 'fek∫ n t/ adj (friendly) [smile, person, kiss]
rozpocznij naukę
serdeczny; (loving) czuły, tkliwy; [animal] przywiązany; [child] kochający; [memory] miły, serdeczny;

an affectionate couple
rozpocznij naukę
zakochana para;

superficial /'su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]
rozpocznij naukę
powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig

to be inclined to do sth (have tendency)
rozpocznij naukę
mieć skłonność do robienia czegoś


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.