Angielski 2

 0    219 fiszek    jolpo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

praca fizyczna
rozpocznij naukę
blue collar jobs

praca siedząca
rozpocznij naukę
white collar jobs

fizyczny, manualny
rozpocznij naukę
physical/manual

a florist

lekarz pierwszego kontaktu
rozpocznij naukę
GP – General Practitional

presenter TV
rozpocznij naukę
TV presenter

Catwalk

Conductor

Fisherman

praca siedząca
rozpocznij naukę
a sedentary job (= sitting all the time)

praca dorywcza
rozpocznij naukę
Odd job/casual job

[promise, dream, desire, hope, prophecy] (realize, carry out) spełni|ć, -ać; z|realizować [ambition]; zaspok|oić, -ajać [need, desire];
rozpocznij naukę
Fulfill

w pełni wykorzystać swoje możliwości
rozpocznij naukę
to fulfil one’s potential

pozw|olić, -alać realizować się (komuś) [person];
rozpocznij naukę
fulfill(satisfy) [job, way of life, role]

mieć satysfakcję (z tego, co się robi)
rozpocznij naukę
to be/feel fulfilled

jeżeli nie zostaną spełnione te warunki
rozpocznij naukę
unless these conditions are fulfilled

spełni|ć, -ać się
rozpocznij naukę
to fulfil oneself

satysfakcjonujący
rozpocznij naukę
Sasisfying/ satisfactory

posłuszny, skromny2. (deferential) [person] pokorny, uniżony
rozpocznij naukę
Humble

przełożony
rozpocznij naukę
Superior


Menaging Director
rozpocznij naukę
MD –

Chief Executive Officer
rozpocznij naukę
CEO –

Chief Financial Officer
rozpocznij naukę
CFO-

Chalk –

Chirurg operował pacjenta.
rozpocznij naukę
Surgeon operated on a patient. -

zdrezygnować z pracy
rozpocznij naukę
To hand in notice – to resign from a job –

dodatki niepieniężne
rozpocznij naukę
Perks - benefits –

Bonus –

osoba która przemieszcza się komunikacją miejską
rozpocznij naukę
Commuter –

dodatki socjalne
rozpocznij naukę
Social benefits –

job vacancy –

wolny pokój
rozpocznij naukę
room vacancy –

praca stała
rozpocznij naukę
permanent job

płaca dniowa. tygodniowa
rozpocznij naukę
wage –

revenue –

income –

makes sure machines, etc. are not dangerous to use
rozpocznij naukę
safety officer –

makes sure thieves/criminals cannot enter
rozpocznij naukę
security officer –

looks after the staffs interests
rozpocznij naukę
union representative –

personnel officer

pracownik naukowy
rozpocznij naukę
research-worker

przełożony
rozpocznij naukę
supervisor

ordinary office worker
rozpocznij naukę
clerk –

director

dyrektor wykonawczy
rozpocznij naukę
executive

fizjoterapeuta
rozpocznij naukę
physiotherapist –

employed babysitter
rozpocznij naukę
child-minder –

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant –

tailor/dressmaker –

cieśla, rzemieślnik
rozpocznij naukę
carpenter –

Co robisz (jako zawód)?
rozpocznij naukę
What do you do for living? I’m in publishing/banking.

Ciężko jest zarobić na życie jako freelancer.
rozpocznij naukę
It’s hard to make a living as a freelance worker.

Nie jest gotowa do tej pracy
rozpocznij naukę
She is not prepared to take on that job – (suggests having personal responsibility)

pracować na zmiany
rozpocznij naukę
To do shift –work/work shifts

pracować w zmiennym czasie
rozpocznij naukę
to be on flexi-time

pracować od 9 do 17
rozpocznij naukę
to work nine-t o-five

brać udział w strajku
rozpocznij naukę
to go on strike to get the sack

być zwolnionym
rozpocznij naukę
to be fired

być zwolnionym
rozpocznij naukę
to be dismissed

to be made redundant
rozpocznij naukę
– być zwolnionym przy redukcji

to be laid off _(more informal than redundant)

urlop macierzyńki/ojcowski
rozpocznij naukę
to be on/to take maternity/paternity leave

być na zwolnieniu
rozpocznij naukę
to be on sick/take sick leave

przejść na wcześniejsza emeryturę
rozpocznij naukę
to take early riterement

być pracoholikiem
rozpocznij naukę
to be workaholic

dostać awans
rozpocznij naukę
to be promoted

ubiegać się o pracę
rozpocznij naukę
to apply for a job

overhead projector (OHD) -

forceps –

gablota na file
rozpocznij naukę
filing cabinet –

stapler –

plough –

barn –

praca stała/czasowa
rozpocznij naukę
permanent work/ temporary work

trait /treı, treıt/ n

cecha charakteru;
rozpocznij naukę
personality trait

cecha genetyczna/narodowa
rozpocznij naukę
a genetic/national trait

łobuz m, zabijaka m (znęcający się nad słabszymi) (adult) despota m, tyran m; (hired thug) oprych
rozpocznij naukę
bully /'b lı/

dziwadło n, odmieniec m infml
rozpocznij naukę
weirdo /'wı d / n infml

1. wycieraczka f 2. fig pej popychadło n
rozpocznij naukę
doormat /'d mæt/ n

1. (animal) ludojad m 2. infml fig hum or pej (woman) modliszka
rozpocznij naukę
man-eater /'mæni t (r)/ n

on ciągle spogląda na zegarek
rozpocznij naukę
clock-watcher /'kl kw t∫ (r)/ n he is a clock-watcher

egocentry|k m, -czka f
rozpocznij naukę
egomaniac /'eg 'meınıæk, 'i g-, US 'i g-/ n

spec m infml;
rozpocznij naukę
whizz /wız, US hwız/ infml (expert) (at sth od czegoś)

jest specem od komputerów, wie wszystko o komputerach
rozpocznij naukę
he’s a computer whizz

wrak człowieka
rozpocznij naukę
nervous wreck -a human wreck

backstabber –

odpowiedzialność f;
rozpocznij naukę
liability /'laı 'bıl tı/Jur (responsibility)

wziąć na siebie odpowiedzialność za coś;
rozpocznij naukę
to admit liability for sth

nie wziąć na siebie odpowiedzialności za coś;
rozpocznij naukę
to deny liability for sth

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
rozpocznij naukę
liability insurance

opowiadać dowcipy
rozpocznij naukę
crack jokes

(= to dress in a simple manner, not trying to look super-attractive)
rozpocznij naukę
to dress modestly

(= looking tidy, clean and neat)
rozpocznij naukę
personal grooming

(= a set of rules on what people can wear)
rozpocznij naukę
a dress code

(= to feel fresh and energetic)
rozpocznij naukę
to feel well-rested

(= when you learn new skills)
rozpocznij naukę
personal growth

(= to discover the exact reason of something) - wskazać
rozpocznij naukę
to put a finger on sth

(= long term goals, i.e. the things you want to achieve)
rozpocznij naukę
long-range objectives

(= to change the town where you live)
rozpocznij naukę
to relocate

(= to take further action connected with something)
rozpocznij naukę
to follow up

to reiterate ri 'ıt reıt (= restate, say one more time) -

(= a scheduled period for something)
rozpocznij naukę
a timeframe

(= a good professional relationship) dobre stosunki plt (with sb z kimś) (between sb and sb między kimś a kimś);
rozpocznij naukę
a rapport

w dobrych stosunkach z kimś
rozpocznij naukę
in rapport with sb

(= to provide someone with enough money so that they do not have to work for the rest of their life)
rozpocznij naukę
The profits she gained from the trust fund set her up for life.

mieć każdą chorobę pod słońcem
rozpocznij naukę
have every illness under the sun

nie ufać ani troche
rozpocznij naukę
do not trust an inch

szklany sufit
rozpocznij naukę
glass ceiling

ekstrawagancki; [colour] krzykliwy; [gestures] ekspresyjny
rozpocznij naukę
flamboyant /flæm'b ı nt/ adj[person, behaviour, clothes, lifestyle, image]

hojny, szczodry; [offer] szlachetny; 2. (magnanimous) wspaniałomyślny, wielkoduszny3. (plentiful) [harvest, meal, helping] obfity; [pay, award] sowity; [size, hem] duży; [soil] żyzny; [wine] mocny
rozpocznij naukę
generous /'d en r s/ adj 1. (lavish) [person, gesture, donation]

nie szczędzić czegoś [time, money, praise];
rozpocznij naukę
to be generous with sth

to bardzo szlachetnie z twojej strony
rozpocznij naukę
that’s very generous of you

najłagodniej rzecz ujmując..., przy najprzychylniejszej interpretacji...
rozpocznij naukę
the most generous interpretation is that...

uczynny; [manner] uprzejmy;
rozpocznij naukę
obliging / 'blaıd ıŋ/ adj [person]

bardzo uprzejmie z ich strony, że to robią
rozpocznij naukę
it is obliging of them to do it

1. sumienny, skrupulatny 2. (founded on moral sense) [scruples, objections] moralny
rozpocznij naukę
conscientious /'k n∫ı'en∫ s/ adj

dać się ponieść
rozpocznij naukę
to get carried away-

stubborn -

pig-headed

1. (courageous) [soldier] waleczny; [fight, attempt] mężny; [deed] chwalebny 2. dat (courteous) [man, conduct, bow] pełen galanterii 3. arch (imposing) [horse, steed] pyszny; [ship] wspaniały
rozpocznij naukę
gallant 'gæl nt/n arch or hum galant m dat

powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig
rozpocznij naukę
superficial su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]

utalentowany, uzdolniony;
rozpocznij naukę
gifted /'gıftıd/ adj [artist, athlete, child]

być uzdolnionym wokalnie/aktorsko;
rozpocznij naukę
to be gifted at singing/acting

ma zdolności językowe or talent do języków; linguistically/musically gifted językowo/muzycznie uzdolniony;
rozpocznij naukę
he is gifted at languages

mieć wrodzone zdolności;
rozpocznij naukę
to be naturally gifted

uzdolniony or utalentowany amator;
rozpocznij naukę
a gifted amateur

być obdarzonym cierpliwością/delikatnością or taktem
rozpocznij naukę
to be gifted with patience/tact

nietaktowny;
rozpocznij naukę
tactless 'tæktlıs/ adj

zadawanie takich pytań było z jego strony nietaktem
rozpocznij naukę
it was tactless of him to ask such questions

sagacious /s 'geı∫ s/ adj fml [person, remark, decision, action]

- intuicyjny
rozpocznij naukę
intuitive

stingy /'stınd ı/ adj pej [person, firm, amount, allowance]

skąpić czegoś [money, food, paint],
rozpocznij naukę
to be stingy with sth

skłonny zwlekać, ociągać się
rozpocznij naukę
inclined to procrastinate

1. (industrious) [person] pracowity; [pupil, student] pilny 2. (conscientious) [worker, researcher] sumienny; [supporter, campaigner] gorliwy (in doing sth w czymś/w robieniu czegoś) 3. [work, research] sumienny, skrupulatny; [efforts] usilny,
rozpocznij naukę
diligent /'dılıd nt/ adj

łagodny; [sea, place, situation] spokojny
rozpocznij naukę
placid 'plæsıd/ adj [person, animal, smile]

pej (of person, animal) przebiegłość f2. (clever) [trick, plot] sprytny; [device] zmyślny 3. US (pretty, cute) [baby, kitten] milutki
rozpocznij naukę
cunning 'k nıŋ/n

to szczwany lis
rozpocznij naukę
he’s a cunning old fox

przebiegły 2. (secretive) [smile, look, wink] chytry;
rozpocznij naukę
sly 1. (cunning) [person, animal, trick, look]

infml szczwany lis
rozpocznij naukę
a sly (old) dog

ukradkiem, po cichu
rozpocznij naukę
on the sly infml

troubled or distressed by
rozpocznij naukę
plagued by worry –

witty

having good judgment - bystry, sprytny; [move] sprytny, mądry; [investment] trafny; [assessment] przenikliwy;
rozpocznij naukę
shrewd ∫ru d/ adj [person]-

coś mi się zdaje, że...;
rozpocznij naukę
I have a shrewd idea or suspicion that...

to make a shrewd guess

krzykliwy, jaskrawy
rozpocznij naukę
a flashy -

ponury, posępny
rozpocznij naukę
morose /m 'r s/ adj

ponury, posępny
rozpocznij naukę
sullen

posiadający ostry język
rozpocznij naukę
sharp-tongued –

szukający winnych
rozpocznij naukę
a fault-finder

(about sth) wybredny, grymaśny (jeśli chodzi o coś);
rozpocznij naukę
picky

być wybrednym w jedzeniu
rozpocznij naukę
to be a picky eater

1. (of dynasty, person, government) upadek m; (of rain, snow) opad
rozpocznij naukę
downfall

doprowadziła go do upadku
rozpocznij naukę
she proved to be his downfall

uparty; [persistence, determination] zawzięty; [defence, resistance] zacięty;
rozpocznij naukę
dogged d gıd, US 'd gıd/ adj [person, character, insistence, refusal]

wytrwały orędownik praw kobiet
rozpocznij naukę
a dogged campaigner for women’s rights

gospodarny; oszczędny (w czymś); [meal, lifestyle] skromny
rozpocznij naukę
thrifty (in sth)

pracowity; [student] pilny
rozpocznij naukę
industrious /ın'd strı s/ adj [worker, bee]

uparty; [look, expression] zacięty
rozpocznij naukę
mulish 'mju lı∫/ adj [person]

sober

trafny; (terse) zwięzły
rozpocznij naukę
pithy [remark, style] (incisive)

lapidarny; [answer, article] krótki, zwięzły; [person] oszczędny w słowach; lakoniczny liter (negatywnie)
rozpocznij naukę
terse / adj [style]

małomówny (pozytywnie)
rozpocznij naukę
taciturn /'tæsıtз n/ adj [person]

odporny na krytykę, niewrażliwy
rozpocznij naukę
thick-skinned - gruboskórny, θık'skınd/ adj

człowiek m o mało wybrednych gustach; prosta|k m, -czka f offensive; o niewybrednych gustach; [entertainment] niewyszukany; [music, literature, newspaper] na niskim poziomie, niskich or niewysokich lotów,
rozpocznij naukę
low-brow l bra / pej

lekkomyślny; (bold) [person, assault] zuchwały; [driving] niebezpieczny, brawurowy;
rozpocznij naukę
reckless /'reklıs/ adj (foolish) [person, behaviour]

nie zważać na coś
rozpocznij naukę
to be reckless of sth

outward – looking –

inward-looking –

gregarious -

niegrzeczny, nieuprzejmy
rozpocznij naukę
discourteus /dıs'kз tı s/ adj

liberalny; [parent, attitude] pobłażliwy;
rozpocznij naukę
permissive -

zajmować liberalne stanowisko w sprawie czegoś
rozpocznij naukę
to take a permissive view on sth

– bez zasad; [behaviour] bez skrupułów
rozpocznij naukę
unprincipled

– bezceremonialny, tępy
rozpocznij naukę
blunt

– nagły, gwałtowny
rozpocznij naukę
abrupt

- szorstki; [manner, greeting, tone] oschły, szorstki
rozpocznij naukę
curt

pobłażliwy (dla kogoś/wobec czegoś)
rozpocznij naukę
indulgent (to or towards sb/sth)

niegodny zaufania
rozpocznij naukę
untrustworthy

szczery; [photograph] nieupozowany;
rozpocznij naukę
candid /'kændıd/ adj

biografia nieprzemilczająca niczego;
rozpocznij naukę
a candid biography

ukryta kamera
rozpocznij naukę
candid camera

uporządkowany
rozpocznij naukę
well-organized, orderly –

(raptus) hothead
rozpocznij naukę
cholery|k m

był cholerykiem z usposobienia
rozpocznij naukę
he was hot-tempered by nature;

człowiek o ponurym usposobieniu
rozpocznij naukę
a man with a gloomy temperament

he’s short-tempered
rozpocznij naukę
ma wybuchowy temperament

choleric temperament;
rozpocznij naukę
temperament choleryczny Psych.

phlegmatic temperament;
rozpocznij naukę
temperament flegmatyczny Psych.

melancholic temperament;
rozpocznij naukę
temperament melancholiczny Psych.

sanguine temperament
rozpocznij naukę
temperament sangwiniczny Psych.

towarzyski; [animal, instinct] stadny
rozpocznij naukę
gregarious /grı'ge rı s/ adj [person]

być w centrum uwagi;
rozpocznij naukę
to be in or under the spotlight

ona uwielbia być w centrum uwagi;
rozpocznij naukę
she loves the spotlight

– władczy
rozpocznij naukę
domineering, imperious

– skrupulatny, drobiazgowy
rozpocznij naukę
meticulous

– skrupulatny, dokładny
rozpocznij naukę
scrupulous

– spokojny, bezstronny
rozpocznij naukę
even-minded

home-bird, stay-at-home

– powolny, ospały
rozpocznij naukę
sluggish

przebojowy, energiczny, rzutki, przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
go-ahead

przedsiębiorczy, rzutki, inicjatywny, energiczny, ruchliwy
rozpocznij naukę
Enterprising

energiczny, rześki, żywy, żwawy, ożywiony, raźny
rozpocznij naukę
Brisk

(= very determined to accomplish something) - zdeterminowana
rozpocznij naukę
• single-minded

– złośliwy
rozpocznij naukę
Nasty

– umysł ścisły
rozpocznij naukę
a scientific mind

keep in mind / bear in mind

oportunistyczny
rozpocznij naukę
opportunistic /' p tju 'nıstık, US -tu 'n-/ adj

szowinistyczny
rozpocznij naukę
chauvinistic /'∫ vı'nıstık/ adj

– urodzony przywódca
rozpocznij naukę
a born leader

buntowniczy;
rozpocznij naukę
rebellious /rı'belı s/ adj [tribes, subjects, attitudes]

moja klasa zaczynała się trochę buntować
rozpocznij naukę
[my class was getting a bit rebellious

serdeczny; (loving) czuły, tkliwy; [animal] przywiązany; [child] kochający; [memory] miły, serdeczny;
rozpocznij naukę
affectionate / 'fek∫ n t/ adj (friendly) [smile, person, kiss]

zakochana para;
rozpocznij naukę
an affectionate couple

powierzchowny; [inspection] powierzchowny, pobieżny; [person, mind, book] płytki fig
rozpocznij naukę
superficial /'su p 'fı∫l, 'sju -/ adj [wound, burn, resemblance, knowledge]

mieć skłonność do robienia czegoś
rozpocznij naukę
to be inclined to do sth (have tendency)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.