dalej słówka

 0    1 212 fiszek    fukskarolcia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

gabinet lekarski
rozpocznij naukę
consulting room, surgery

running nose

husky voice

choroby wieku dziecięcego
rozpocznij naukę
children’s ailments, childhood diseases

ospa wietrzna
rozpocznij naukę
chickenpox


whooping cough


tissue

zwykłe przeziębienie
rozpocznij naukę
common cold

szept, szeptanie
rozpocznij naukę
whispering (voice)

couch

spot

pogotowie, izba przyjęć, oddział ratunkowy
rozpocznij naukę
emergency room, casualty department

clinic

rana sącząca się
rozpocznij naukę
running sore

running eye

wysięk z ucha
rozpocznij naukę
running ear


ointment

niestrawność
rozpocznij naukę
indigestion

fracture

disorder

nettle, rash

to sneeze

to cough

rozebrać się
rozpocznij naukę
to get undressed

wystawić (np. język)
rozpocznij naukę
to poke out, to put out

spodziewać się
rozpocznij naukę
to expect

zarazić się
rozpocznij naukę
to catch off

ochrypły, zachrypnięty
rozpocznij naukę
husky

evident

flushed

briefly

naughty

zaczerwieniony
rozpocznij naukę
reddened

(nie)współpracujący
rozpocznij naukę
(un)cooperative

contagious

viral


sprained

obrzmiały, spuchnięty
rozpocznij naukę
swollen

zniekształcony
rozpocznij naukę
deformed

złapać chorobę od...
rozpocznij naukę
catch a disease off sb.

Co pana, panią sprowadza do...?
rozpocznij naukę
What brings you to the ...?

Co mu/panu/pani dolega?
rozpocznij naukę
What’s the matter/up/wrong/the trouble with ...?

wyglądać na rozpalonego
rozpocznij naukę
to look hot and flushed.

nadmierna wydzielina z...
rozpocznij naukę
excessive discharge from...

osłuchiwać kogoś
rozpocznij naukę
to listen to sb chest, to auscultate

zaczerwienione bolące oczy
rozpocznij naukę
reddened sore eyes

Jest dużo zachorowań na...
rozpocznij naukę
There’s a lot of ‘sth’ about.

być niedobrze
rozpocznij naukę
to feel sick

mieć zawroty głowy
rozpocznij naukę
to feel dizzy

mieć dreszcze
rozpocznij naukę
to feel shivery

czuć się słabo (na granicy omdlenia)
rozpocznij naukę
to feel faint

złagodzić ból
rozpocznij naukę
to ease the pain, relieve

być wrażliwym na
rozpocznij naukę
be sensitive to

być uczulonym na
rozpocznij naukę
be allergic to


recipient

spokrewniony/nie spokrewniony
rozpocznij naukę
related/unrelated

żywy, nie żywy
rozpocznij naukę
live, dead

śmierć pnia mózgu
rozpocznij naukę
brain stem death

obniżające działanie układu odpornościowego
rozpocznij naukę
immunosuppression

przeszczepiać
rozpocznij naukę
to transplant

graft

przeszczep, który się przyjął
rozpocznij naukę
working graft

rejection

reject

skłonność do, podatność na
rozpocznij naukę
susceptibility to

przeszczepy odzwierzęce
rozpocznij naukę
xerografting

zgodność tkankowa
rozpocznij naukę
tissue typing

przechowywać
rozpocznij naukę
to store

przywrócić
rozpocznij naukę
to restore

to match

to prezent

skutki uboczne
rozpocznij naukę
side effects

interference with

sufferer

to donate

to receive

pobrać organy
rozpocznij naukę
to take organs

to replace

przejść/przebyć
rozpocznij naukę
undergo

Atrial

Ventricule

zebrać historie/wywiad
rozpocznij naukę
Eliciting history

Squeezed

Strangle

oprzeć się o płot
rozpocznij naukę
Lean against the fance

Faint/black out/syncope

śmiertelny strach
rozpocznij naukę
Scared to death

odrętwiały
rozpocznij naukę
Numb

krótki oddech
rozpocznij naukę
Short of breath

gorączka reumatyczna
rozpocznij naukę
Rheumatic fever

Conscious


Infract

ostry początek
rozpocznij naukę
Acute onset

ciężki ból podmostkowy
rozpocznij naukę
Severe substernal aching

ogólne osłabienie
rozpocznij naukę
General weakness

starch przed śmiercią
rozpocznij naukę
Fear of dying

krótki okres
rozpocznij naukę
Short duration

nastąpić po...
rozpocznij naukę
Followed

towarzyszące
rozpocznij naukę
Accompanying

ustąpić po...
rozpocznij naukę
Relived with

znacząco podwyższone
rozpocznij naukę
Significantly increased

Choking

ściskający
rozpocznij naukę
Gripping

ból nie do zniesienia
rozpocznij naukę
Agonizing pain

po lewej stronie
rozpocznij naukę
In the left side

Persistent

Oppression

niewydolność prawokomorowa
rozpocznij naukę
Congestive heart failure

nadciśnienie
rozpocznij naukę
Hypertension

niedokrwienie mięśnia sercowego
rozpocznij naukę
Myocardial ischaemia

wykres EKG wykazaly
rozpocznij naukę
ECG tracings showed

zawał przedniej części serca
rozpocznij naukę
Anterior MI

blok przedsionkowo komorowy
rozpocznij naukę
Atrio ventricular block

migotanie komór
rozpocznij naukę
Ventricular fibrillation

podniesiony odcinek ST
rozpocznij naukę
Elevated ST segment

odwrócony załamek T
rozpocznij naukę
Inverted T waves

Bimanual

Mouth to-mouth resuscitation

zewnętrzny masaż serca
rozpocznij naukę
External cardiac massage

Vague


problematyczny
rozpocznij naukę
Troublesome

Beneath


krótkotrwały
rozpocznij naukę
Fleeting

refer

zależne od woli
rozpocznij naukę
voluntary

ból w nadbrzuszu
rozpocznij naukę
epigastric pain

krwisty stolec
rozpocznij naukę
melaena

pojawiać się i znikać
rozpocznij naukę
be on and off

nasilać się
rozpocznij naukę
aggravate

alleviate, relieve


krwiste wymioty
rozpocznij naukę
haematemesis

obrona mięśniowa
rozpocznij naukę
muscle guarding

bolesność uciskowa, tkliwość
rozpocznij naukę
tenderness

sztywność mięśniowa
rozpocznij naukę
muscle rigidity

nie wykryto nienormalności
rozpocznij naukę
NAD no abnormalities detected

przeciążenie
rozpocznij naukę
strain

spożycie alkoholu
rozpocznij naukę
alcoholic intake

wrzód dwunastnicy
rozpocznij naukę
duodenal ulcer

intermittent

persistent

diffuse

disturbed

wstępne rozpoznanie
rozpocznij naukę
tentative diagnosis

przerywany palący ból w nadbrzuszu
rozpocznij naukę
intermittent burning epigastric pain

ciągły gryzący ból podmostkowy
rozpocznij naukę
continuous gnawing substernal pain

sporadyczny skurczowy ból brzucha
rozpocznij naukę
sporadic crampy abdominal pain

przemieszczający się kolkowy ból około pępkowy
rozpocznij naukę
migratory colicky periumbilical pain

uporczywy tępy ból w lewych lędźwiach
rozpocznij naukę
persistent dull left lumbar pain

nagły kłujący ból w nadbrzuszu
rozpocznij naukę
abrupt stabbing epigastric pain

znaczna tkliwość
rozpocznij naukę
marked tenderness

sztywność jak deska
rozpocznij naukę
board like rigidity

ból przy zwolnieniu ucisku
rozpocznij naukę
rebound tenderness

czynny wrzód dwunastnicy
rozpocznij naukę
an active duodenal ulcer

zaleczony wrzód żołądka
rozpocznij naukę
a healed gastric ulcer

rak żołądka
rozpocznij naukę
cancer of the stomach

zapalenie żołądka i jelit
rozpocznij naukę
gastroenteritis

przewlekłe zapalenie jelita grubego
rozpocznij naukę
chronic colitis

ostre zapalenie trzustki
rozpocznij naukę
acute pancreatitis

wirusowe zapalenie wątroby
rozpocznij naukę
viral hepatitis

marskość wątroby
rozpocznij naukę
cirrhosis of the liver

colourless

watery

jasny i częsty
rozpocznij naukę
light and frequentciemnobrązowy i zwarty w konsystencji
rozpocznij naukę
dark like rigidity

offensive

like coffee grounds

frothy

o kwaśnym zapachu
rozpocznij naukę
sour smelling

okropny, straszny
rozpocznij naukę
awful


gęsty, gruby
rozpocznij naukę
thick

gęsta plwocina
rozpocznij naukę
thick stuff


przeziębienie
rozpocznij naukę
cold

ból gardła
rozpocznij naukę
sore throat

mieć duszność
rozpocznij naukę
be short of breath

breathe introuble

operowany z powodu zapalenia wyrostka
rozpocznij naukę
operated on for appendicitis

tuberculosis

podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect

check up

dziedziczna w twojej rodzinie
rozpocznij naukę
runs in your family

lung cancer

to insist on

klatka piersiowa
rozpocznij naukę
thorax, chest

suchy kaszel
rozpocznij naukę
hacking cough

podwyższona temperature
rozpocznij naukę
elevated temperature

trudności w oddychaniu (duszność)
rozpocznij naukę
difficult breathing


enormous

być w dobrym zdrowiu
rozpocznij naukę
be in good health

nałogowy palacz
rozpocznij naukę
heavy smoker

reveal

fatal

trachea, windpipe

bronchus

bronchi

larynx, voice box

pharynx, throat

dobrze rozwinięty
rozpocznij naukę
well developed


średniej wysokości
rozpocznij naukę
medium sized

w średnim wieku
rozpocznij naukę
middle aged

ciężko, bardzo poważnie
rozpocznij naukę
severly

znaczne duszności
rozpocznij naukę
markedly dyspnoeic

prostrated

alert

z kontaktem, kontaktowy
rozpocznij naukę
cooperative


zapalenie spojówki
rozpocznij naukę
conjunctivitis

slightly

injected

znaczący, istotny
rozpocznij naukę
pertinent

rozszerzenie
rozpocznij naukę
expansion

shallow

laboured

dodatkowe mięśnie oddechowe
rozpocznij naukę
accessory muscles of respiration

dilate

odgłos opukowy
rozpocznij naukę
percussion note

diminished

żęszenia grubo...
rozpocznij naukę
coarse rales

tarcie opłucnej
rozpocznij naukę
pleural friction rub


drobne rozszerzenie brzucha
rozpocznij naukę
slight abdominal distention


potwierdzić
rozpocznij naukę
confirm

ustanowiony, założony
rozpocznij naukę
esteblished

dullness

znaczna gorączka
rozpocznij naukę
markedly febrile

krótki oddech
rozpocznij naukę
shortness of breath, dyspnoe

bardzo szybko oddychać
rozpocznij naukę
his respiratory rate was extramly rapid, tachypnoe

rozwój bez gorączki
rozpocznij naukę
developed no fever, apyraxial

had rather a bluish tint, cyanosed

zapalenie spojówek
rozpocznij naukę
inflammation of the conjunctivae, conjunctivitis

leżeć nieruchomo
rozpocznij naukę
lie perfectly still


pochylić się do przodu
rozpocznij naukę
bend forward

skrzyżuj ręce na klatce piersiowej
rozpocznij naukę
cross your arms in front your chest

to soften

wdychać/ wydychać
rozpocznij naukę
breathe in/out

zwinąć sie w kulke
rozpocznij naukę
curl up

podążaj wzrokiem za końcem palców
rozpocznij naukę
follow my fingertip with your eyes

trzymaj kolana prosto
rozpocznij naukę
keep your knee straight

trzymaj nadgarstki luźno
rozpocznij naukę
let your wrist go floppy

leż na boku, leż na plecach
rozpocznij naukę
lie on your side/back

patrz prosto przed siebie
rozpocznij naukę
look straight ahead

wskaż palec który się rusza
rozpocznij naukę
point to the finger that moves

ciągnij tak mocno jak potrafisz
rozpocznij naukę
pull as hard as you can

pokaż język
rozpocznij naukę
put out your tongue

raise your leg

podciągnij rękaw
rozpocznij naukę
roll up your sleeve

zdejmij płaszcz
rozpocznij naukę
slip off your coat

rozbierz się do pasa
rozpocznij naukę
take off your top things

odchyl głowę do tyłu
rozpocznij naukę
tilt your head back

lekkie ukłucie
rozpocznij naukę
slight jab

diagnoza, rozpoznanie
rozpocznij naukę
Diagnosis

chorujesz na
rozpocznij naukę
You’re suffering from

pojawiła się u Pana, wystąpiła
rozpocznij naukę
You’ve developed

plan działania
rozpocznij naukę
Management plan

Investigation

Treatment

umówie Panu spotkanie z...
rozpocznij naukę
I’ll make you an appointment with...

zacznę leczenie farmakologiczne w celu...
rozpocznij naukę
I’m going to start you on medication to...

zorganizuję Panu...
rozpocznij naukę
I’ll arrange for you to...

oni mogą doradzić
rozpocznij naukę
They may advise...

dać radę w sprawie...
rozpocznij naukę
Give an advice on...

Prognosis

być absolutnie pewnym
rozpocznij naukę
Be absolutely certain about

zachować optymizm
rozpocznij naukę
Remain optimistic

To be confident

im więcej... tym ciężej...
rozpocznij naukę
The more... the harder...

naczynia krwionośne
rozpocznij naukę
Blond vessels

dostarczać tlen do
rozpocznij naukę
To supply oxygen to

zatykać się
rozpocznij naukę
Get furred up

stają się węższe
rozpocznij naukę
Become narrower

At Rest

podczas wysiłku
rozpocznij naukę
On exertion

uśmieżyć ból
rozpocznij naukę
To ease the pain

pozbyć się
rozpocznij naukę
Get rid of

Acute cerebrovascular event, stroke

The urethra, the tube that carries urine from the bladder

w nocy potrxebs sikania
rozpocznij naukę
Nocturia, needing to pass urine at night

brak oddechu
rozpocznij naukę
Dyspnoea, breathlessness

przeciwzapalne
rozpocznij naukę
antyinflammatory

proponowanie rozwiązań
rozpocznij naukę
offering options

couple of

pierwsza opcja
rozpocznij naukę
first option

inne rozwiązania
rozpocznij naukę
other option

podnieść (w przenośni na zdrowiu...)
rozpocznij naukę
lift (somebody) up


amount

może pomóc
rozpocznij naukę
might help

counselling

zmartwiony, zaniepokojony
rozpocznij naukę
concerned

środki na niestrawność
rozpocznij naukę
indigestion remedies

spowodowany przez
rozpocznij naukę
caused by

są dość proste badania które możemy wykonać
rozpocznij naukę
There are some quite simple tests we can do

skierować do
rozpocznij naukę
refer to

rada, radzić
rozpocznij naukę
advising, advice

przebieg leczenia
rozpocznij naukę
a course of action


czas wolny od pracy
rozpocznij naukę
time off work

jeśli czujesz że to może być pomocne, możesz...
rozpocznij naukę
If you felt that could be helpful, you could

praktykować robienie czegoś
rozpocznij naukę
carry on

keep taking

inne rzeczy mogą pomóc
rozpocznij naukę
other things might help

to jest ta jedna z prostych rzeczy od której możemy zacząć z tobą na początku
rozpocznij naukę
That is one of the simple things we could start you off with

to jest coś czego możesz spróbować
rozpocznij naukę
That is something you could try

radzić pacjentom żeby unikali czegoś
rozpocznij naukę
advising patients to avoid something

lifestyle

poświęcić czemuś uwagę
rozpocznij naukę
address

ograniczyć się z czymś
rozpocznij naukę
cut down on

rzucić/skończyć z czymś
rozpocznij naukę
give up

cut out

spróbuj unikać
rozpocznij naukę
should try to avoid

bending

ostrzeżenie
rozpocznij naukę
warning

jeżeli nie poczujesz się lepiej w przeciągu 7 do 14 dni, będziesz naprawdę musiał wrócić I zobaczyć się ze mną.
rozpocznij naukę
If you aren`t feeling better in 7 to 14 days, you really must come back and see me again

nadal niszczyć
rozpocznij naukę
keep demaging

skończyć z czymś
rozpocznij naukę
end up with

się wracać do normy
rozpocznij naukę
settling, getting back to normal

nie przestawaj brać, albo objawy wrócą
rozpocznij naukę
you don`t stop taking... or symptoms will return

poprawiać się
rozpocznij naukę
improve

arrange for

nikotynowa terapia zastępcza
rozpocznij naukę
nicotine replacement therapy

brisk

miarowe ćwiczenia
rozpocznij naukę
rhythmic exercise, aerobic

podnoszenie ciężarow
rozpocznij naukę
weight lifting

pressups

digging

napinanie mięśni ćwiczenia
rozpocznij naukę
isometric exercise

przynosi, wywołuje
rozpocznij naukę
brings on

angina

opis przypadku
rozpocznij naukę
Case presentation

kolega po fachu
rozpocznij naukę
Colleague

spotkanie medyczne
rozpocznij naukę
Clinical meeting

być podzielonym na
rozpocznij naukę
To be divided into

sekcja, część
rozpocznij naukę
Section

Typical

wprowadzenie
rozpocznij naukę
Introduction

przedstawić
rozpocznij naukę
To present

zajęcie (w sensie zawód)
rozpocznij naukę
Occupation

Plumber

czas trwania
rozpocznij naukę
Duration

objawy z którymi zgłosił się pacjent
rozpocznij naukę
Presenting symptoms

zgłosić się z
rozpocznij naukę
To prezent with

brak oddechu
rozpocznij naukę
Breathlessness

objawy towarzyszące
rozpocznij naukę
Associated symptoms

Relevant

historia choroby
rozpocznij naukę
Past history

być w związku małżeńskim z
rozpocznij naukę
To be married with

Cigarette

Per week

A Day

zawał serca
rozpocznij naukę
Myocardial infarction

zmarł w wieku 42 lat
rozpocznij naukę
He died AT age of 42

żyje I ma sie dobrze
rozpocznij naukę
She is alive and well

rozpoznania przy badaniu
rozpocznij naukę
Findings on examination


wyniki badań
rozpocznij naukę
Investigation results

prześwietlenie wykazało...
rozpocznij naukę
X Ray showed

Diagnosis

Intravenous

wynik leczenia
rozpocznij naukę
Outcome

odpowiadać pozytywnie na leczenie
rozpocznij naukę
To respond to treatment

być wypisanym do domu
rozpocznij naukę
To be discharged Home

przedstawienie pacjęta
rozpocznij naukę
Bedside presentation

Ward round

uskarża się na...
rozpocznij naukę
He’s complaining of...

To summarise

Dyspnoea

opuchlizna kostki
rozpocznij naukę
Ankle swelling

bilateral

Pleural

Effusion

znaczna tkliwość
rozpocznij naukę
Marked tenderness

trzeszczenie
rozpocznij naukę
Crackle

klatka piersiowa
rozpocznij naukę
Chest

nieprawidłowy
rozpocznij naukę
Abnormal

maczugowatość palców
rozpocznij naukę
Clubbing of the Finders

zagęszczenie
rozpocznij naukę
Consolidation

płat (o płucu)
rozpocznij naukę
Lobe

bronchoskopia
rozpocznij naukę
Bronchoskopy

gruczolakorak
rozpocznij naukę
Adenocarcinoma

nieoperacyjne, nie do usunięcia
rozpocznij naukę
Resectable

chemioterapia
rozpocznij naukę
Chemotherapy

coś zaskutkowało tymczasową poprawą
rozpocznij naukę
Sth Has resulted In temporary improvement

okazać się trudnym do kontrolowania
rozpocznij naukę
To proce difficult to control

zwiększać intensywność
rozpocznij naukę
To increase In intensity

zbierać wywiad
rozpocznij naukę
On routine questioning, on taking a history

poranny kaszel
rozpocznij naukę
Morning cough

Amount

Sputum

smugi krwi we plwocinie
rozpocznij naukę
Streaks of blood in the sputum, haemoptisis

Outpatient Cliinic

Chronic

ropna plwocina
rozpocznij naukę
Purulent sputum

odnotowane zostało, że...
rozpocznij naukę
Of note that...

częściowe wycięcie żołądka
rozpocznij naukę
Partial gastrectomy


gorączkować
rozpocznij naukę
pyrexial, feverish

powiększenie węzłów chłonnych
rozpocznij naukę
Lymphadenopathy

w pełni prawidłowy (o wyniku badania)
rozpocznij naukę
Entirely, completely normal

Liver

Smooth

Non tender


poprzednia operacja
rozpocznij naukę
Previous operations

pomoc pielęgniarska
rozpocznij naukę
nursing assistant

ward round

ścielić łóżka
rozpocznij naukę
do the beds

skoczyć po coś
rozpocznij naukę
fetch

sterylizatornia
rozpocznij naukę
Central Sterile Supply Department

apteka szpitalna
rozpocznij naukę
dispensary


umywalka/miska
rozpocznij naukę
basin

pracować na nocną zmianę
rozpocznij naukę
do a late shift

przygotowywać wózki
rozpocznij naukę
set trolleys

syringe

cabinat

pacjent (nie)chodzący
rozpocznij naukę
(non)ambulant patient

umiejący się poruszać
rozpocznij naukę
ambulant (patient)

zapalenie wyrostka robaczkowego
rozpocznij naukę
appendicitis

bandage

bedclothes

basen dla chorego
rozpocznij naukę
bedpan

Większość sklepów
rozpocznij naukę
bulk stores

krwotok mózgowy
rozpocznij naukę
cerebral haemorrhage

chodzić z dyżuru
rozpocznij naukę
come off duty

cotton wool

centralny stedrylizator
rozpocznij naukę
CSSD (Central Sterile Supply Department)

Cubicle

day room

zniekształcenie, kalectwo
rozpocznij naukę
deformity

miejsce na brudy
rozpocznij naukę
dirty annex

dispatcher’s office

ambulatorium
rozpocznij naukę
dispensary

disposable

dressing


oddział laryngologiczny
rozpocznij naukę
ENT Ward

Examine

Fetch

Forceps

słoik apteczny
rozpocznij naukę
Gallipot


szpital ogólny
rozpocznij naukę
general hospital

rodzić dziecko
rozpocznij naukę
have a baby

OIOM (oddział intensywnej terapii)
rozpocznij naukę
ICU (Intensive Care Unit)

zastrzyk dożylny
rozpocznij naukę
intravenous injection


laundry

lavatory

oddział położniczy
rozpocznij naukę
maternity unit


oddział medyczny
rozpocznij naukę
medical ward

zaburzenia psychiczne
rozpocznij naukę
mental disorder

asystent pielęgniarski
rozpocznij naukę
nursing assistant

położnictwo
rozpocznij naukę
obstetrics

być na, poza służbą
rozpocznij naukę
on duty, off duty

zapalenie ucha środkowego
rozpocznij naukę
otitis media

laboratorium patoogiczne
rozpocznij naukę
pathology laboratory

lekarz internista
rozpocznij naukę
physician

plaster of Paris

zapalenie płuc
rozpocznij naukę
pneumonia

pokój przygotowawczy
rozpocznij naukę
preparation room

safety pin

przygotować wózki opatrunkowe
rozpocznij naukę
set dressing trolleys

zmiana (wczesna późna)
rozpocznij naukę
shift (late early)

sluice room

Soiled

szpital specjalistyczny
rozpocznij naukę
specialist hospital

specimen

probówka pojemniczek
rozpocznij naukę
specimen bottle

szatnia personelu
rozpocznij naukę
staff cloakroom

take away

mierzyć temperaturę
rozpocznij naukę
take the temperature

szpital uniwersytecki klinika
rozpocznij naukę
teaching hospital (university hospital)

karta gorączkowa
rozpocznij naukę
temperature chart

temperatura, ciśnienie, oddech
rozpocznij naukę
TPRS. temperature, pressure, respiration

pokój zabiegowy
rozpocznij naukę
treatment room

trolley


ward round

wpisywać w dokumentach, rejestrach
rozpocznij naukę
enter in records

personel administracyjny
rozpocznij naukę
administrative staff

consultation

sprawdzić szczegóły
rozpocznij naukę
check details

data urodzenia
rozpocznij naukę
date of birth

occupation

stan cywilny
rozpocznij naukę
marital status

dowiadywać się
rozpocznij naukę
find out

Czym się zajmujesz? (jako praca zarobkowa)
rozpocznij naukę
What do you do for a living?

respond

unemployed

out of work

na emeryturze
rozpocznij naukę
retired

pensioner

pracować dla
rozpocznij naukę
work for

work in

factory

w stanie wolnym
rozpocznij naukę
single

separated

rozwiedziony
rozpocznij naukę
divorced

married

współmałżonek
rozpocznij naukę
spouse


widower


pass away

avoid

dokumentacja sprawy
rozpocznij naukę
case notes

chwilowy, przejściowy
rozpocznij naukę
temporal

poważny, ciężki
rozpocznij naukę
severe

throbbingdescription

uzyskać, otrzymać
rozpocznij naukę
obtain

surname

first name


kasjer w banku
rozpocznij naukę
bank clerk

promieniować do czoła
rozpocznij naukę
radiate to forehead

przychodzić, pojawiać się
rozpocznij naukę
come on

w jakimś momencie
rozpocznij naukę
at any time

zmienia się w czasie trwania
rozpocznij naukę
vary in duration

przyspieszać
rozpocznij naukę
precipitate

przynieść ulgę, uśmierzyć (ból)
rozpocznij naukę
relieve

factor

notice

aureole dookoła świateł
rozpocznij naukę
haloes around lights

niewyraźny, zamglony wzrok
rozpocznij naukę
blurry vision

vomiting


przedmiesiączkowy
rozpocznij naukę
premenstrual

similar

aggravate

visual

rozmyty, rozmazany
rozpocznij naukę
blurred

mdłości, nudności
rozpocznij naukę
nausea

straszny, okropny
rozpocznij naukę
terrible


położyć się, kłaść się
rozpocznij naukę
lie down

painful

apart from sth

strange

czuć się niedobrze, chcieć wymiotować
rozpocznij naukę
feel sick

be sick

clearly

wrzód żołądka
rozpocznij naukę
gastric ulcer

associated with

zapalenie pęcherza
rozpocznij naukę
cystitis

cause

oddawanie moczu
rozpocznij naukę
passing urine

wrzód trawienny
rozpocznij naukę
peptic ulcer

okresowy ból brzucha
rozpocznij naukę
recurrent abdominal pain (RAP)

described

migraine

zapalenie kości i stawów
rozpocznij naukę
osteoarthritis

uskarżać się na
rozpocznij naukę
complain of

skoncentrowany w stawach
rozpocznij naukę
centred in the joints

kamień nerkowy
rozpocznij naukę
kidney stone

nagły, niespodziewany
rozpocznij naukę
sudden

dusznica bolesna
rozpocznij naukę
angina

przygniatający, miażdżący
rozpocznij naukę
crushing

textbook

essential

infrequently

zapominać wspomnieć
rozpocznij naukę
forget to mention

leki bez recepty
rozpocznij naukę
over-the-counter remedies

lekarz ogólny
rozpocznij naukę
general practitioner

unknown


significance

leki ziołowe
rozpocznij naukę
herbal remedies

środek przeczyszczający
rozpocznij naukę
laxative

appreciate

potrzebny, niezbędny
rozpocznij naukę
necessary

ustalić, wyznaczyć
rozpocznij naukę
determine

precyzyjny, dokładny
rozpocznij naukę
precise

tożsamość
rozpocznij naukę
identity


częstotliwość zażywania
rozpocznij naukę
frequency of administration

zastosowanie się
rozpocznij naukę
compliance


important

pytać o coś
rozpocznij naukę
ask about

uczulenie, alergia
rozpocznij naukę
allergy

reakcja na lek
rozpocznij naukę
drug reaction

z przodu notatek
rozpocznij naukę
on the front of the notes

niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure

odpowiednio, właściwie
rozpocznij naukę
properly

lethal

homeopatyczny
rozpocznij naukę
homeopathic

efekt uboczny
rozpocznij naukę
side effect

przyczyna zgonu
rozpocznij naukę
cause of death

parents

siblings

bliski krewny
rozpocznij naukę
close relative

żywy i zdrowy
rozpocznij naukę
alive and well

regular

umrzeć z powodu
rozpocznij naukę
die of

poważna choroba
rozpocznij naukę
serious illness

związany (z tematem)
rozpocznij naukę
relevant

warunki mieszkaniowe
rozpocznij naukę
housing

osobiste nawyki
rozpocznij naukę
personal habits

w tym, łącznie z
rozpocznij naukę
including

odpoczynek, rozrywka
rozpocznij naukę
recreation

ćwiczenia fizyczne
rozpocznij naukę
physical exercise

tobacco

in the case of

stosunki rodzinne
rozpocznij naukę
family relationships

typical


dzielić coś z kimś
rozpocznij naukę
share sth with sb

nursery

problemy finansowe
rozpocznij naukę
financial problems

zainteresowania
rozpocznij naukę
interests

give upconsumption

difference

aware of

pharmacy

sell

szeroki wybór (czegoś)
rozpocznij naukę
wide variety of

jak również
rozpocznij naukę
as well as

prescription

physician

quantity

nadwrażliwość, alergia
rozpocznij naukę
hypersensitivity

konkretny, poszczególny
rozpocznij naukę
particular

przygotowany z roślin
rozpocznij naukę
prepared from plants

zwłaszcza, szczególnie
rozpocznij naukę
especially

traditional

psychiczny, umysłowy
rozpocznij naukę
mental- psychiczny, umysłowy

stimulus

postać, kształt
rozpocznij naukę
form

apartment

pokój jednoosobowy
rozpocznij naukę
single room

hostel

treatment

willingness

ability

nadal, wciąż
rozpocznij naukę
still


zawał serca
rozpocznij naukę
heart attack

dom jednorodzinny
rozpocznij naukę
detached house

duży, wielki
rozpocznij naukę
large

manager

magazyn, skład
rozpocznij naukę
warehouse

stressful

involve

postępowanie
rozpocznij naukę
dealinig

frequent

staff

sale

zamierzenie, cel
rozpocznij naukę
target

mortgage

presently

plaster nikotynowy
rozpocznij naukę
nicotine patch

sukces, powodzenie
rozpocznij naukę
success

przeciętny, średni
rozpocznij naukę
average

intake

withdrawal

bring on

odkrztuszać
rozpocznij naukę
bring up

kontynuować
rozpocznij naukę
carry on

pojawiać się
rozpocznij naukę
come on

give up

put on

turn out

pojawić sie
rozpocznij naukę
turn up


concerns

zwyczaje związane ze snem
rozpocznij naukę
sleep patterns


faint

dodatkowe problemy
rozpocznij naukę
additional problems

utrata czucia
rozpocznij naukę
Sensory loss

utrata ruchu
rozpocznij naukę
Motor loss

centralny system nerwowy
rozpocznij naukę
Central Nervous System

To control

a zatem, wobec tego
rozpocznij naukę
Therefore

prowadzić do choroby
rozpocznij naukę
To lead to sth

Hearing


sensation, feeling

balance

deafness

blindness

numbness (anaesthesia)

utrata równowagi (chorobowa)
rozpocznij naukę
unsteadiness, ataxia

dzwonienie (w uszach)
rozpocznij naukę
buzzing, ringing, tinnitus

podwójne widzenie
rozpocznij naukę
double Visio, diplopia

rozmyte widzenie
rozpocznij naukę
blurring

utrata czegoś
rozpocznij naukę
loss of sth

ostrość widzenia
rozpocznij naukę
visual acuity, clarity of vision

zaburzenie czucia związane z mrowieniem
rozpocznij naukę
tingling, needles, paraestesia

zaburzenie czucia związane z uczuciem ukłucia
rozpocznij naukę
pins

zawroty głowy
rozpocznij naukę
dizziness, vertigo

nawiązywać do czegoś
rozpocznij naukę
relate to sth

czucie smaku
rozpocznij naukę
taste


common

zawierać coś (w sensie wchodzi w skład...)
rozpocznij naukę
to include sth

weakness

paralysis

tremor

nieprawidłowy chód
rozpocznij naukę
abnormal gait

sposób chodzenia
rozpocznij naukę
manner of walking

involuntary

rytmiczne ruchy
rozpocznij naukę
rhythmic movement

coś może być zaburzone
rozpocznij naukę
sth can be affected


hoarseness

szorstki (o głosie)
rozpocznij naukę
rough

deep

struna głosowa
rozpocznij naukę
vocal cord

bełkotliwa mowa
rozpocznij naukę
slurred speach

niewłaściwa artykulacja
rozpocznij naukę
poor articulation

choroby móżdżku
rozpocznij naukę
cerebellar disease

przytomność, świadomość
rozpocznij naukę
consciousness

na kilka sposobów
rozpocznij naukę
in a number of ways

to pass out, to have a black out, to faint

mieć napad padaczkowy
rozpocznij naukę
to have a fit, seizure

mieć drgawki
rozpocznij naukę
to have convulsion

pacjent jest nieprzytomny
rozpocznij naukę
patient is unconsciousness

gwałtowny (np. o ruchu)
rozpocznij naukę
violent

epilepsy

odzyskać świadomość
rozpocznij naukę
to regain consciousness

principal

diagnostyka różnicowa
rozpocznij naukę
differentia diagnosis

utrata przytomności na skutek niedotlenienia
rozpocznij naukę
syncopal attack, syncope

due to

okresowe, tymczasowe zaburzenie
rozpocznij naukę
temporary failure

krążenie mózgowe
rozpocznij naukę
cerebral circulation

coś jest odróżniane od czegoś
rozpocznij naukę
sth is distinguished from sth

atak choroby
rozpocznij naukę
seizure

okolicznośći
rozpocznij naukę
circumstances

event

pojawić się
rozpocznij naukę
to occur

w czasie stania
rozpocznij naukę
whilst standing

w sytuacjach silnego stresu
rozpocznij naukę
under situations of severe stress

w związku z arytmią
rozpocznij naukę
in an association with an arrthmia

nie trzymać moczu
rozpocznij naukę
urinary incontinence, loss of control of the bladder


ustalić obecność
rozpocznij naukę
to establish the presence


objawy zwiastujące
rozpocznij naukę
prodromal symptoms

napady omdlenia
rozpocznij naukę
syncopal episodes

to precede

uczucie lekkości
rozpocznij naukę
light -headeness

ślepy, ślpeota
rozpocznij naukę
Blind blindness

świadomy, świadomość
rozpocznij naukę
Conscious consciousness

głuchy, głuchość
rozpocznij naukę
Deaf deafness

zawroty głowy
rozpocznij naukę
Dizzy dizziness

headed light headness
rozpocznij naukę
Light

niepewny, niepewność
rozpocznij naukę
Unsteady unsteadiness

Gradually

Warning


górne drogi oddechowe
rozpocznij naukę
Upper respiratory tract

mokry kaszel
rozpocznij naukę
Productive (cough), loose

wykrztuszać
rozpocznij naukę
To cough up

flegma, plwocina
rozpocznij naukę
Sputum, phlegm, stoof

suchy kaszel
rozpocznij naukę
Non -productive (cough), dry

Mucoid

Due to

Pus, purulent

Blood -stained, haemoptysis

dużo palić
rozpocznij naukę
To smoke heavily

To Give up

czy wykrztuszasz jakąś flegmę?
rozpocznij naukę
Do you cough up any phlegm?

to ważne, że ma być tutaj “any” a nie “some”
rozpocznij naukę
Have you ever noticed any blood in it?

To contain

osłuchiwanie
rozpocznij naukę
Auscultation

To reveal

dodatkowe odgłosy/dźwięki
rozpocznij naukę
Addend sounds

trzeszczenia
rozpocznij naukę
Crackles

To rub

Wheezes

świstanie, gwizdanie
rozpocznij naukę
Whistling

To indicate

Narrowing

drogi oddechowe
rozpocznij naukę
Airways

powierzchnie opłucnowe
rozpocznij naukę
Pleural surfaces

Pleura

zapalenie opłucnej
rozpocznij naukę
Pleurisy

tarcie opłucnej
rozpocznij naukę
Pleural rub

rezonans głosowy
rozpocznij naukę
Vocal resonance

zwiększać / zmniejszać
rozpocznij naukę
Increase/decrease

odma opłucnowa
rozpocznij naukę
Pneumothorax

Inspiratory

Expiratory

Inspire

ExpireInflammation

w stanie zapalnym
rozpocznij naukę
Inflamed

Arrival

Nil relevant

Relevant -/

rozszerzenie
rozpocznij naukę
Expansion

oddawanie moczu
rozpocznij naukę
Waterworks

prawie zawsze
rozpocznij naukę
Nearly always

Burning


stracenie kontroli, nietrzymanie moczu
rozpocznij naukę
Lose control of your bladder

Leaking

kapanie kroplami
rozpocznij naukę
Dribbling

występowanie krwi w moczu
rozpocznij naukę
Passe blood In the urine

Frequent passing of urine

palący, piekacy
rozpocznij naukę
Burning, Scalding

bolesne oddawanie moczu
rozpocznij naukę
Dysuria

moczenie nocne
rozpocznij naukę
Nocturia

nagła potrzeba oddania moczu
rozpocznij naukę
Urgency

nietrzymanie moczu
rozpocznij naukę
Urinary incontinence

Haematuria

Analysis

badania przesiewane
rozpocznij naukę
Screening tests

są wykonywane
rozpocznij naukę
Be Carried out

odczynniki paskowe
rozpocznij naukę
Reagent strip

Detection

szczegółowy
rozpocznij naukę
Detailed

Specimen

próbka ze środkowego strumienia moczu
rozpocznij naukę
Midstream specimen

próbka z cewnika
rozpocznij naukę
Catheter specimen

mikroskopowe badanie
rozpocznij naukę
Microscopic examination

Reveal

Red blood cells

komurki ropne
rozpocznij naukę
Pus cells

Casts


protein

plus signs

case


indicato

nieprawidłowy wynik badań
rozpocznij naukę
abnormal findings

ilość śladowa
rozpocznij naukę
a trace


znaczny, duży
rozpocznij naukę
Marked

znaczny krwiomocz
rozpocznij naukę
Gross haematuria

karty, opisy pacjentów
rozpocznij naukę
Case notes


not visible

giętka rura
rozpocznij naukę
flexible tube

wkładać przez
rozpocznij naukę
inserted through

orificeto bent

to insert

incision


channel

to excise

chora tkanka
rozpocznij naukę
disease tissue

growth


usuwać zatwardzenie; -)
rozpocznij naukę
to clear obstructions

robić biopsję
rozpocznij naukę
to take a biopsy

cauterize

miejsce krwawienia
rozpocznij naukę
site of bleeding

przykładać ciepło
rozpocznij naukę
applying heat

fitted

obiektyw/kamera w endoskopie
rozpocznij naukę
lens camera

eyepiece

to lubricate


znieczulenie miejscowe
rozpocznij naukę
local anaesthetic

to ensure

gładkie przejście;>
rozpocznij naukę
smooth passage

przesuwać w dół
rozpocznij naukę
to pass down

to feed

przyzwyczaić się
rozpocznij naukę
get used to

przełknąć
rozpocznij naukę
take a swallow

spokojny, powolny
rozpocznij naukę
deliberate

świadoma zgoda
rozpocznij naukę
informed consent

obtained


benefits

pulsoksymetr
rozpocznij naukę
pulse oximer

pozycja na lewym boku
rozpocznij naukę
the left lateral position

ta taka rurka koło nosa
rozpocznij naukę
nasal cannula

wprowadzony w
rozpocznij naukę
introducted into

przeniesiony do
rozpocznij naukę
transferred to

oddział służący do dojścia do siebie?
rozpocznij naukę
recovery area

wracać do zdrowia
rozpocznij naukę
recuperate

wystawać, sterczeć
rozpocznij naukę
to protrude

przyzwyczaić się do
rozpocznij naukę
become assustomed to

historia przypadku
rozpocznij naukę
case history

cover

dane osobowe
rozpocznij naukę
personal details

obecna dolegliwość
rozpocznij naukę
presenting complaint

historia choroby, karta pacjenta
rozpocznij naukę
past medical history (PMH)

społeczna i osobista historia choroby
rozpocznij naukę
social and personal history


obawa, problem
rozpocznij naukę
concern

oczekiwanie, wymaganie
rozpocznij naukę
expectation

zazwyczaj, zwykle
rozpocznij naukę
normalny, usually

bloody


duży, o dużej objętości
rozpocznij naukę
bulky

czarny (przy melaena)
rozpocznij naukę
black

coloured - koloru gliny
rozpocznij naukę
clay

tarry

foul

przykry zapach
rozpocznij naukę
offensive

wodnisty z śluzem
rozpocznij naukę
watery with mucus

Czy oddajesz czarne stolce?
rozpocznij naukę
Have you passed black stools?

Czy robiłeś dzisiaj kupkę?
rozpocznij naukę
Have your bowels moved today?, Have you had a bowel movement today?

Czy zauważyłeś jakieś zmiany w pracy jelit?
rozpocznij naukę
Have you noticed any change of bowel habit?

Jak często się wypróżniasz?
rozpocznij naukę
How often do you open your bowels?

Czy rozmiar i ilość stolca jest normalna?
rozpocznij naukę
Is the size or the amount of the stool normal?

Czy wypróżnienia mają inny niż zwykle zapach?
rozpocznij naukę
Do the motions have an unusual smell?

Czy wypróżnienia są twarde czy luźne?
rozpocznij naukę
Are the motions hard or loose?

Shortness of breath, breathlessness, dyspnoea

Exertion

silny, poważny
rozpocznij naukę
Severe

w spoczynku (np. ból)
rozpocznij naukę
at rest

duszność na leżąco
rozpocznij naukę
orthopnoea, brethlessness when lying flat

a pillow

wchodzenie po schodach
rozpocznij naukę
climbing stairs

abbreviation

podczas wysiłku
rozpocznij naukę
on exercise, on exertion, on effort

częstość akcji serca
rozpocznij naukę
heart rhythm

spoczynkowe tętno
rozpocznij naukę
resting heart rate

rytmiczność
rozpocznij naukę
rhythm

arrhythmia, irregular rhythm

przedwczesne skurcze serca
rozpocznij naukę
premature beats

różnicować się, wahać, zmieniać się (w obrębie danej cechy)
rozpocznij naukę
to vary

fibrillation

aware

palpitations

narastająco zmęczony
rozpocznij naukę
increasingly tired

przeszczep zastawki mitralnej
rozpocznij naukę
mitral valve replacement

napady, ataki
rozpocznij naukę
episodes, attacks

było następstwem napadów
rozpocznij naukę
was followed by episodes

migotanie przedsionków
rozpocznij naukę
atrial fibrillation

szczególnie
rozpocznij naukę
particularly

przyjęcie (np. do szpitala)
rozpocznij naukę
admission

występować
rozpocznij naukę
to occur, to appear

to maintain

wystarczająco
rozpocznij naukę
sufficient

pojemność minutowa/wyrzutowa serca
rozpocznij naukę
cardiac output

to pump

involve

niewydolność lewo, prawokomorowa
rozpocznij naukę
left, right heart failure

obrzęk obwodowy
rozpocznij naukę
peripheral oedema

oedema, swelling

obrzęk z tworzeniem dołków
rozpocznij naukę
pitting oedema


niewystarczający
rozpocznij naukę
insufficient

to swell

tętnica płucna
rozpocznij naukę
Pulmonary artery

żyły płucne
rozpocznij naukę
Pulmonary veins

zastawka trójdzielna
rozpocznij naukę
Tricuspid valve

zastawka mitralna
rozpocznij naukę
Mitral valve

Septum

fever

gorączka/gorączka o nieznanym pochodzeniu
rozpocznij naukę
pyrexia/PUO (pyrexia of unknown origin)

temperature

gorączkujący
rozpocznij naukę
feverish/febrile/pyrexial

bezgorączkowy
rozpocznij naukę
afebrile/apyrexial

pot/pocić się
rozpocznij naukę
sweat

rigors

chills

mononukleoza zakaźna
rozpocznij naukę
glandular fever

mikroorganizmy
rozpocznij naukę
microorganisms

viruses

bacterias

aetiology

curable

infectious - niezakaźny
rozpocznij naukę
non

communicability

przekazywanie
rozpocznij naukę
transmission

pathogenic organisms

wybuch epidemi
rozpocznij naukę
outbreak

epidemia/epidemiczny
rozpocznij naukę
epidemic

możliwy do uniknięcia
rozpocznij naukę
preventable

środki higieny
rozpocznij naukę
hygienic measures

vaccines

rubella

profilaktyka lekowa
rozpocznij naukę
drug prophylaxis

chlorochina (lek na malarię)
rozpocznij naukę
chloroquine


pierwotniaki
rozpocznij naukę
protozoa

parasite

microbeszachorowalność
rozpocznij naukę
acquiring

caught

pick up

endogenny/wewnętrzny
rozpocznij naukę
endogenous

egzogenny/zewnętrzny
rozpocznij naukę
exogenous

carrier

harbour

diphtheria

salmonella

zatrucie jadem kiełbasianym
rozpocznij naukę
botulism

wścieklizna
rozpocznij naukę
rabies

psitacosis

choroba legionistów/legionelloza
rozpocznij naukę
Legionnaires disease

czas inkubacji
rozpocznij naukę
incubation period

czas zakażenia
rozpocznij naukę
period of infectivity

ospa wietrzna
rozpocznij naukę
varicella

środek, centrum
rozpocznij naukę
midst

ból mięśni
rozpocznij naukę
myalgia

catarrhal

ixodid ticks


opis przypadku
rozpocznij naukę
Case report

zgłosił się z
rozpocznij naukę
Presented with

Fever

Rigors

Relevance

mononukleoza
rozpocznij naukę
Glandular fever

uprzednio, wcześniej
rozpocznij naukę
Previously

gorączkujący
rozpocznij naukę
Feverish/febr ile/Pyrexial

nie gorączkujący
rozpocznij naukę
Afebrile/apyrexial

pocenie się
rozpocznij naukę
Sweating

Chills

Bacterial

Vidal


Bacterium

Previous

Relevance of

Inflammation of

Origin

Cure

Cured


Contain

składać się z
rozpocznij naukę
Consist of

Include

Ivolve

Proportion

Infection

Infectious

Infectivity

Infect

różnic sie
rozpocznij naukę
Differ from

spowodowany przez
rozpocznij naukę
Caused by

Identified

Aetiology

wrażliwy na antybiotyki
rozpocznij naukę
Sensitive to antibiotics

Curable

zwyrodnieniowy
rozpocznij naukę
Degenerative

rozróżniać między, odróżniać od
rozpocznij naukę
Differentiate

rozprzestrzenianie się, przenoszenie
rozpocznij naukę
Transmission

bezpośrednio
rozpocznij naukę
Directly

Indirectly

wybuch epidemii
rozpocznij naukę
Outbreak

Epidemic

można im zapobiec, zapobiega się
rozpocznij naukę
Be preventable by


Attenuated

Vaccines

profilaktyka
rozpocznij naukę
Prophylaxis

Prevent

pierwotniaki
rozpocznij naukę
Protozoa

Parasite

pierwotniaki
rozpocznij naukę
Germs/bugs

Acquire

Source

rozprzestrzenianie się
rozpocznij naukę
Spread of

pochodzić z
rozpocznij naukę
Originate from

Endogenous

nosogardziel
rozpocznij naukę
Nasopharynx


Outside

Exogenous

nosiciel choroby
rozpocznij naukę
Carrier

schronienie, siedlisko
rozpocznij naukę
Harbour

Throat

Diphtheria

Tuberculosis

zatrucie jadem kiełbasianym
rozpocznij naukę
Botulism

wścieklizna
rozpocznij naukę
Rabies

okres wylegania
rozpocznij naukę
Incubation period


pojawienie się
rozpocznij naukę
Appearance of

oznaki kliniczne
rozpocznij naukę
Clinical features

okres zakażalności
rozpocznij naukę
Period of infectivity

objaw zgłaszany
rozpocznij naukę
presenting symptom, complaint, presentation

objaw zwykle zgłaszany
rozpocznij naukę
usual presentation

wyczerpanie, zmęczenie, brak energii
rozpocznij naukę
tiredness, lethargy, fatigue, exhaustion

zmęczenie, wyczerpanie; senność, ospałość
rozpocznij naukę
lassitude

worn out, exhausted

tired

złe samopoczucie
rozpocznij naukę
malaise

wyblakły, poszarzały
rozpocznij naukę
off -colour

czuć się nieswojo
rozpocznij naukę
not feel myself, be out of sorts

brak łaknienia
rozpocznij naukę
anorexia

odstawić pożywienie
rozpocznij naukę
be off food

weight gain

przytyć, wzrost wagi
rozpocznij naukę
increase in weight, put on, gain

schudnięcie
rozpocznij naukę
weight loss

schudnąć, spadek wagi
rozpocznij naukę
decrease in weight, lost weight

zatwardzenie
rozpocznij naukę
constipation

twarde, rzadko oddawane stolce
rozpocznij naukę
hard, infrequent feaces

ruchy perystaltyczne jelit
rozpocznij naukę
motions, bowel motions, bowel movements

mieć zaparcie
rozpocznij naukę
be constipated

mieć nieregularne stolce
rozpocznij naukę
not be regular

anxious

mieć zawroty głowy
rozpocznij naukę
feel dizzy

zawroty głowy
rozpocznij naukę
dizzines, vertigo

shortness of breath

utrata przytomności
rozpocznij naukę
loss of consiouness

zapalenie tętnic czaszkowych
rozpocznij naukę
cranial arteritis

obvious


niewydolność nerek
rozpocznij naukę
renal failure

condition

obejmować, włączać
rozpocznij naukę
include


choroba trzewna (celiakia)
rozpocznij naukę
coeliac disease

wypadanie włosów
rozpocznij naukę
hair fall out

deny

narastający
rozpocznij naukę
increasing

zapalenie pęcherzyka żółciowego
rozpocznij naukę
cholecystitis

zmniejszony wzrost
rozpocznij naukę