Komponent, egzamin B2, biznes cz.1

 0    178 fiszek    zimnyagata
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


Integralność
rozpocznij naukę
integrity

forecast


Przedsiębiorców
rozpocznij naukę
entrepreneurs


Przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture


Rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread

Rozbić/ulokować
rozpocznij naukę
pitch


drag

borrow

survive

Trafić/uderzenie
rozpocznij naukę
hit


required

Niech/pozwolić/dać
rozpocznij naukę
let

Pozwolić/zasłużyć
rozpocznij naukę
deserve

receive

develop

validating

raise

Zanurzyć/spadek
rozpocznij naukę
dip

obtain

Kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgages

perharps

recipe

ingredients

season

approachable

find

deeply


Wartościowy
rozpocznij naukę
valuable

Pewny/na pewno
rozpocznij naukę
sure

Wielki/okazały
rozpocznij naukę
grand

follow up

based

appointment


Odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

implement

quickly

quality

broken

capture

double

average

Staff

graduate

Uczęszczać
rozpocznij naukę
attend

Ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

Rozpoczęcia
rozpocznij naukę
embark on

Zyskać/korzyść
rozpocznij naukę
gain

boom

opportunity

acquire

sill

serve

receive

improve

obtain

Zwiększać/uwydatniać
rozpocznij naukę
enhance

Nauczanie/czesne
rozpocznij naukę
tuition

hesitate

Popierać/utrzymywać
rozpocznij naukę
suport

Subsydiować
rozpocznij naukę
subsidize

Układać/załatwiać/zorganizować
rozpocznij naukę
arrange

Wystarczający
rozpocznij naukę
enough

Zanurzyć/głęboki
rozpocznij naukę
deep

poczet


Urząd celny
rozpocznij naukę
customs

Różnić się
rozpocznij naukę
vary

loan

govermment

scholarships

Przekonując
rozpocznij naukę
persuading

bound

Rozwiązanie
rozpocznij naukę
solution

repayable

Kontraktować
rozpocznij naukę
contracted

recruited

Przekraczać/przewyższać
rozpocznij naukę
exceeded

prezent

Trenować/przeszkolenie
rozpocznij naukę
trained

Pod przewodnictwem
rozpocznij naukę
chaired

sell

exeitement

set up

Skurce

Wprowadzić w błąd
rozpocznij naukę
misleading

promptlywidely

carefull

Sprzężenie zwrotne
rozpocznij naukę
feedbackPrzeznaczenie
rozpocznij naukę
assignments

fokus

revenue

Rentowność
rozpocznij naukę
profitability

Należność
rozpocznij naukę
royalties

Zasoby/zapasy
rozpocznij naukę
Stock

partialy

Access

Sprzęt komputerowy
rozpocznij naukę
hardware

premises

sweep


avoid

Turnover

Projektować
rozpocznij naukę
design

manager

Sporządzić
rozpocznij naukę
drow up

motivated

implemented

incentive

Powtórzenia
rozpocznij naukę
reps


currentlylaid off

resting

Dać w ogłoszeniu
rozpocznij naukę
give in your notice

Porzucić/odchodzić
rozpocznij naukę
guit

redundant

dismiss

promote

suspend

convince

Konieczny/niezbędny
rozpocznij naukę
necessary

clarify

Publiczność
rozpocznij naukę
audience

bluff


recap

Gwarantować
rozpocznij naukę
assure

maintenance

landscape

accordance

emphasis

affordabe

Zagwarantować
rozpocznij naukę
ensure

upkeep

envirommentally

basis

assembled


deserible

summary

axaggerated

Wstęp/dopuszczenie
rozpocznij naukę
admission

Komisja/rada
rozpocznij naukę
committee

Wyniszczający
rozpocznij naukę
cutthroat


Pożądać/łakomić się
rozpocznij naukę
covet

meanwhile

effortassume

Błogosławiony
rozpocznij naukę
blessed


endowment


Pozwolić sobie
rozpocznij naukę
afford

remain

Róg/narożny
rozpocznij naukę
corner

consider


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.