środowisko przyrodnicze

 0    127 fiszek    kamilacabaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

środowisko naturalne
rozpocznij naukę
the environment

zanieczyszczenie powietrza / gleby / wody
rozpocznij naukę
air / soil / water pollution

być "zielonym" proekologiem
rozpocznij naukę
be green

pojemnik na szkoło / papier / plastik
rozpocznij naukę
bottle / paper / plastic bank

czyste / alternatywne źródła energii
rozpocznij naukę
clean / alternative sources of energy

zmainy klimatyczne
rozpocznij naukę
climate change

wycianać drzewa
rozpocznij naukę
cut down trees

rzucać śmieci na ulicę
rozpocznij naukę
drop litter in the street

1. wyrzucać 2.śmiecić
rozpocznij naukę
dump

powierzchnia Ziemi
rozpocznij naukę
Earth's surface

przyjazny dla środowiska
rozpocznij naukę
eco-friendly

ecology

ecological

emitować / wytwarzać spaliny
rozpocznij naukę
emit / produce exhaust fumes

energooszczędne
rozpocznij naukę
energy-saving

light bulbs

appliances

słodka woda / woda z kranu
rozpocznij naukę
fresh / tap water

glaciers

globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
global warming

efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
greenhouse effect

wytwarzać żywność
rozpocznij naukę
grow food

środowisko (danego gatunku)
rozpocznij naukę
habitat

dziura ozonowa
rozpocznij naukę
hole in the ozone layer

topniejąca pokrywa lodowa
rozpocznij naukę
melting ice cap

rezerwat przyrody
rozpocznij naukę
nature reserve

oil spill / slick

opakowania papierowe
rozpocznij naukę
paper wrapping

1. sadzić 2. roślina
rozpocznij naukę
plant

zanieczyszczać
rozpocznij naukę
pollute

zanieczyszczony/a
rozpocznij naukę
polluted

produkować tlen
rozpocznij naukę
produce oxygen

protect

protection

przetwarzać wtórnie
rozpocznij naukę
recycle

przetwarzanie wtórne
rozpocznij naukę
recycling

wyrąb lasów tropikalnych
rozpocznij naukę
rainforest logging

podnoszący się poziom mórz
rozpocznij naukę
rising sea level

wyczerpywać się
rozpocznij naukę
run out of

oszczędzać (wodę)
rozpocznij naukę
save (water)

segregować śmieci
rozpocznij naukę
sort out rubbish

wyrzucić coś
rozpocznij naukę
throw something away

benzyna bezołowiowa
rozpocznij naukę
unleaded petrol

energia wodna / wiatrowa
rozpocznij naukę
water / wind power

ochrona przyrody
rozpocznij naukę
wildlife conservation

świat zwierząt
rozpocznij naukę
animal world


become extinic / die out

bizon, żubr
rozpocznij naukę
bison

1. hodować 2. rasa (zwierzęcia)
rozpocznij naukę
breed


disappear

zagrożone / rzadkie gatunki
rozpocznij naukę
endangered / rare species

zółw olbrzymi
rozpocznij naukę
giant tortoise


hunt for

bezpiecznie, bezpieczny
rozpocznij naukę
in safety

żyć w niewoli / na wolności
rozpocznij naukę
live in captivity / the wild

poach

poacher

niedźwiedź polarny
rozpocznij naukę
polar bear

1. oswoić 2. oswojony
rozpocznij naukę
tame

vet

klęski żywiołowe
rozpocznij naukę
natural disasters

zbliżać się
rozpocznij naukę
approach

avalanche

zginać drzewa
rozpocznij naukę
bend tress

blizzard

zawalić się
rozpocznij naukę
collapse / fall down

1. zniszczyć 2. zniszczenie
rozpocznij naukę
damage

debris / rubble


trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake

epidemic


flood

unieść się w powietrze
rozpocznij naukę
fly into the air

forest fire

uderzyć(o huraganie)
rozpocznij naukę
hit / strike

high water / waves

hurricane

pojawic się / występować / wydarzyć się
rozpocznij naukę
occur / happen

tornado / twister

wybuch wulanu
rozpocznij naukę
volcanic eruption

pomoc poszkodowanym
rozpocznij naukę
aid

wezwać karetę / straż pożarną / policję
rozpocznij naukę
call an ambulance / the fire brigade / the police

organizacja dobroczynna
rozpocznij naukę
charity

zbierać dary / leki
rozpocznij naukę
collect donations / medicines

wiercić studnie
rozpocznij naukę
drill wells

założyć fundację
rozpocznij naukę
establish / set up a foundation

evacuate

evacuation

przyjść z pomocą
rozpocznij naukę
go to the aid of

pomoc humanitarna
rozpocznij naukę
humanitarian aid

organizacja humanitarna
rozpocznij naukę
a humanitarian movement

umiec udzielić pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
know some first aid

władze lokalne
rozpocznij naukę
local authorities

zapewnić / dostarczyć (coś) ludziom
rozpocznij naukę
provide people (with)

ugasic pożar
rozpocznij naukę
put out the fire

zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
raise money

1. ratować2. akcja ratunkowa
rozpocznij naukę
rescue

ratowni-k/czka
rozpocznij naukę
rescuer

działacz/ka społeczny/a
rozpocznij naukę
social activist

przeżyć /ocaleć
rozpocznij naukę
survive

survivor

tymczasowe schronienie
rozpocznij naukę
temporary shelter

programy szczepień
rozpocznij naukę
vaccination programmes

poszkodowany/a, ofiara
rozpocznij naukę
victim

organizacje międzynarodowe
rozpocznij naukę
international organisations

Lekarze bez Granic
rozpocznij naukę
Doctor Without Borders

organizacja zajmująca się ochroną środowiska
rozpocznij naukę
Greenpeace

Czerwony Krzyż
rozpocznij naukę
Red Cross

Czerwony Półksięzyć
rozpocznij naukę
Red Crescent

the United National (UN)

organizacja zajmująca się m.in. ochrona zagrożonych gatunków zwierząt
rozpocznij naukę
World Wide Fund for Nature (WWF)

naszczęście
rozpocznij naukę
fortunately

shortages


atmosphere

paliwa kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuel

greenhouse

czapy lodowcowe
rozpocznij naukę
polar ice caps

insulated

extinct

dzikość życią
rozpocznij naukę
wildlife

nieprzytomny
rozpocznij naukę
unconscious

in case


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.