Medycyna strony 14-16

 0    101 fiszek    tcovoc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

odstęp PQ

first degree heart block
rozpocznij naukę
blok serca I stopnia

pre-excitation syndrome
rozpocznij naukę
zespół preekscytacji komór

accessory pathway
rozpocznij naukę
droga dodatkowego przewodzenia

obniżenie

pericarditis
rozpocznij naukę
zapalenie osierdzia

odcinek ST

coronary ischemia
rozpocznij naukę
niedokrwienie mięśnia sercowego

ST segment elevation
rozpocznij naukę
uniesienie odcinka ST

myocardial infarction (STEMI)
rozpocznij naukę
zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

załamek T

dwufazowy

izolowany

odstęp QT

załamek U

papillary muscles
rozpocznij naukę
mięsnie brodawkowate

Purkinje fibers
rozpocznij naukę
włókna Purkiniego

left axis deviation
rozpocznij naukę
odchylenie osi serca w lewo

left anterior fascicular block
rozpocznij naukę
blok lewej przedniej wiązki/odnogi pęczka Hisa

zawał ściany dolnej mięśnia sercoweg

right axis deviation
rozpocznij naukę
odchylenie osi serca w prawo

Holter monitor
rozpocznij naukę
monitorowanie holterowskie

ambulatory ECG Monitoring
rozpocznij naukę
całodobowe, ambulatoryjne monitorowanie EKG

coronary catheterization
rozpocznij naukę
cewnikowanie naczyń wieńcowych

coronary angiography
rozpocznij naukę
angiografia wieńcowa

minimally invasive procedure
rozpocznij naukę
ZABIEG małoinwazyjny

cewnik

interventional
rozpocznij naukę
interwencyjne

radiocontrast agent
rozpocznij naukę
radiologiczny środek kontrastowy/kontrastujący]

blaszka/płytka miażdżycowa

zwężenie

stenoza

heart defects
rozpocznij naukę
wady serca

congenital heart defect
rozpocznij naukę
wrodzona wada serca

greatvessels
rozpocznij naukę
wielkie naczynia

haemodynamic sequelae
rozpocznij naukę
nastepstwa hemodynamiczne, tzn. zaburzenia w krążeniu krwi

acyanotic heart defects
rozpocznij naukę
niesinicze wady serca

obstructive heart defects
rozpocznij naukę
ze zwężeniem drogi odpływu

z przeciekami

cyanotic heart defects
rozpocznij naukę
sinicze wady serca

aortic stenosis
rozpocznij naukę
zwężenie zastawki aortalnej

atrial septal defect
rozpocznij naukę
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

atrioventricular septal defect
rozpocznij naukę
ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

coarctation of the aorta
rozpocznij naukę
koarktacja aorty/zwężenie cieśni aorty]

transposition of the great arteries
rozpocznij naukę
przełożenie wielkich pni tętniczych

patent ductus arteriosus
rozpocznij naukę
przetrwały/drożny przewód tętniczy/Botalla

pulmonary atresia
rozpocznij naukę
atrezja/zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej

pulmonary stenosis
rozpocznij naukę
zwężenie zastawki tętnicy płucnej

tetralogy of Fallot
rozpocznij naukę
tetralogia Fallota

tricuspid atresia
rozpocznij naukę
zarosnięcie zastawki trójdzielnej

truncus arteriosus
rozpocznij naukę
wspólny pień tętniczy

ventricular septal defect
rozpocznij naukę
ubytek przegrody międzykomorowej

valvular defects
rozpocznij naukę
wady zastawkowe

alve insufficiency/incompetence
rozpocznij naukę
niewydolność/niedomykalność zastawki

regurgitation jet
rozpocznij naukę
fala zwrotna

cardiovascular disease
rozpocznij naukę
choroby układu krążenia

coronary heart disease
rozpocznij naukę
choroba niedokrwienna serca/choroba wieńcowa

atherosclerotic plaques
rozpocznij naukę
blaszki miażdżycowe

fatty deposits
rozpocznij naukę
złogi tłuszczu

powstawanie, tworzenie się

dyslipidaemias
rozpocznij naukę
dyslipidemia/zaburzenia przemiany lipidów]

hypercholesterolaemia
rozpocznij naukę
hipercholesterolemia

hypertriglyceridaemia
rozpocznij naukę
hipertrójglicerydemia

białko C–reaktywne

cardiac ischaemia
rozpocznij naukę
niedokrwienie serca

angina pectoris
rozpocznij naukę
dusznica bolesna/dławica piersiowa

stable angina
rozpocznij naukę
dławica piersiowa stabilna

increase in frequency/severity
rozpocznij naukę
nasilenie objawów

unstable angina pectoris
rozpocznij naukę
niestabilna dławica piersiowa

acute coronary syndrome
rozpocznij naukę
ostry zespół wieńcowy

pęknięcia

thrombus/blood clot
rozpocznij naukę
skrzeplina, zakrzep

zamyka

myocardialinfarction
rozpocznij naukę
zawał mięśnia sercowego

heart muscle injury
rozpocznij naukę
uszkodzenie mięśnia sercowego

kinaza fosfokreatynowa izoenzym sercowy CK-MB

troponina

congestive heart failure
rozpocznij naukę
zastoinowa niewydolność serca

arterial vasospasm
rozpocznij naukę
skurcz naczynia krwionośnego

Prinzmetal’s angina
rozpocznij naukę
angina Prinzmetala/dławica odmienna

vasospastic angina
rozpocznij naukę
dławica naczynioskurczowa

cerebral arteries
rozpocznij naukę
tętnice mózgowe

cerebral ischaemia
rozpocznij naukę
niedokrwienie mózgu

transient ischaemic attack (TIA)
rozpocznij naukę
przemijające napady niedokrwienia (TIA)

cerebrovascular accident
rozpocznij naukę
incydent naczyniowo-mózgowy


zaopatrywana

peripheral artery disease
rozpocznij naukę
choroby tętnic obwodowych

zgorzel

intermittent claudication
rozpocznij naukę
chromanie przestankowe

hypertension
rozpocznij naukę
nadciśnienie tętnicze

arterial aneurysms
rozpocznij naukę
tętniaki

tachykardia LUB częstoskurcz

bradykardia/rzadkoskurcz

niemiarowość

cardiomegaly
rozpocznij naukę
powiększenie serca

cardiacarrest
rozpocznij naukę
nagła śmierć sercowa

cardiomyopathy
rozpocznij naukę
kardiomiopatia

rozstrzeniowa

hypertrophic
rozpocznij naukę
przerostowa

restrykcyjna


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.