Medycyna strony 17-19

 0    80 fiszek    tcovoc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

arteriosclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie tętnic

arteriolosclerosis
rozpocznij naukę
stwardnienie tętniczek

atherosclerosis
rozpocznij naukę
miażdżyca tętnic

atheromatousplaque
rozpocznij naukę
blaszki miażdżycowe

types of stroke
rozpocznij naukę
rodzaje udarów

thrombotic stroke
rozpocznij naukę
udar zakrzepowy

embolic stroke
rozpocznij naukę
udar zatorowy

systemic hypoperfusion
rozpocznij naukę
udar spowodowany układowym spadkiem przepływu krwi

venous thrombosis
rozpocznij naukę
zakrzepica żylna

intracerebral haemorrhage
rozpocznij naukę
krwawienie śródmózgow

subarachnoid haemorrhage
rozpocznij naukę
krwawienie podpajęczynówkowe

skrzeplina/zakrzep

zator

systemic hypoperfusion
rozpocznij naukę
układowy/ogólnoustrojowy spadek przepływu krwi

intracerebral haemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok wewnątrzmózgowy

subarachnoid haemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok podpajęczynówkowy

ischaemic stroke
rozpocznij naukę
udar niedokrwienny

thrombotic stroke
rozpocznij naukę
udar zakrzepowy/spowodowany zakrzepem

affected artery
rozpocznij naukę
tętnica zajęta zmianami chorobowymi

położona dystalnie

światło

objawowy


Embolic stroke
rozpocznij naukę
udar zatorowy/spowodowany

bacterial emboli
rozpocznij naukę
zator bakteryjny

infectious endocarditis
rozpocznij naukę
bakteryjne zapalenie wsierdzia

rozpuszcza się

haemorrhagic stroke
rozpocznij naukę
udar krwotoczny

cerebral haemorrhage
rozpocznij naukę
krwotok mózgowy

increased intracranial pressure
rozpocznij naukę
podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

krwiak

the cerebrospinal fluid
rozpocznij naukę
płyn mózgowo-rdzeniowy

subarachnoid space
rozpocznij naukę
przestrzeń podpajęczynówkowa

tętniaki

vascular malformations
rozpocznij naukę
wada rozwojowa naczyń krwionośnych

conservative
rozpocznij naukę
zachowawcze, nieinwazyjne

dietary and life style modification
rozpocznij naukę
zmiana nawyków żywieniowych i trybu życia

medication therapy
rozpocznij naukę
farmakoterapia

chirurgiczne

interventional cardiology
rozpocznij naukę
kardiologia interwencyjna

cardiac surgery
rozpocznij naukę
kardiochirurgia

antihypertensive agents
rozpocznij naukę
leki przeciwnadciśnieniowe

beta-blockers
rozpocznij naukę
beta-blokery, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych

calcium channel blockers
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego

ACE inhibitors
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny/ ACE

angiotensin II receptor antagonists
rozpocznij naukę
antagoniści receptora angiotensyny II

vasodilators
rozpocznij naukę
leki rozszerzające naczynia krwionośne

nitraty/azotany

fibraty

statyny

antiarrhythmic agents
rozpocznij naukę
leki antyarytmiczne

cardioversion
rozpocznij naukę
kardiowersja

defibrillation
rozpocznij naukę
defibrylacja

artificial pacemaker
rozpocznij naukę
sztuczny rozrusznik serca

ablacja

przewodzenie

acute coronary syndromes
rozpocznij naukę
ostre zespoły wieńcowe

Thrombolytic drugs
rozpocznij naukę
leki przeciwzakrzepowe/przeciwkrzepliwe

kwas acetylosalicylowy/aspiryna

heparyna

GPIIb/IIIa receptor blockers
rozpocznij naukę
antagoniści receptora glikoproteinowego GPIIb/IIIA

Interventional cardiology
rozpocznij naukę
kardiologia inwazyjna

coronary interventions (PCI)
rozpocznij naukę
przezskórne interwencje wieńcowe PCI

(PTCA, balloon angioplasty)
rozpocznij naukę
przezskórna angioplastyka wieńcowa PTCA; “balonikowanie”

aterektomia/wycięcie blaszki miażdżycowej

stentowanie

powleczony

drug-eluting stent
rozpocznij naukę
stent uwalniający lek

nawrót zwężenia/restenoza

repeat surgery
rozpocznij naukę
reoperacja, powtórny zabieg

multiplying/proliferating
rozpocznij naukę
namnażające się/proliferujące

open-heart surgery
rozpocznij naukę
zabiegi operacyjne na otwartym sercu

coronaryartery bypass grafting (CABG)
rozpocznij naukę
pomostowanie aortalno-wieńcowe/CABG

surgical repair
rozpocznij naukę
leczenie chirurgiczne

extracorporeal circulation
rozpocznij naukę
krążenie pozaustrojowe

revascularisation procedures
rozpocznij naukę
zabiegi rewaskularyzacji

wielonaczyniowa

left internal thoracic artery [LITA]
rozpocznij naukę
tętnica wewnętrzna piersiowa lewa

saphenous vein
rozpocznij naukę
żyła odpiszczelowa

przeszczep żyły odpiszczelowej


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.