School Unit 3

 0    108 fiszek    xxxal3xisssxxx
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
Art

Computing

zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
Drama

język angielski
rozpocznij naukę
English language

Foreign language

Geography

History

Information Technology

Maths

medioznastwo
rozpocznij naukę
Media Studies

wychowanie muzyczne
rozpocznij naukę
Music

wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
Physical Education

język polski
rozpocznij naukę
Polish language

przedmioty ścisłe
rozpocznij naukę
Science

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

szkoła koedukcyjna
rozpocznij naukę
co-educational school

państwowa szkoła średnia
rozpocznij naukę
comprehensice school

szkoła dla dzieci od 11 roku życia
rozpocznij naukę
grammar school

szkoła niepubliczna
rozpocznij naukę
independent school

szkoła językowa
rozpocznij naukę
language school

szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
rozpocznij naukę
middle school

nursery school

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
private school

szkoła publiczn
rozpocznij naukę
public school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school

szkoła męska/żeńska
rozpocznij naukę
single-sex school

dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
rozpocznij naukę
sixth form college

szkoła specjalistyczna
rozpocznij naukę
specialist school

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state school

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school

osoba znęcająca się nad słabszymi

kolega/koleżanka z klay
rozpocznij naukę
classmate

osoba wydająca posiłki w szkolnej stołówce
rozpocznij naukę
dinner lady

dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
head teacher

bibliotekarka
rozpocznij naukę
librarian


student

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff

assembly hall

canteen

changing room

classroom

pomieszczenie, w którym uczniowie lub studenci mogą się spotykać, rozmawiać i odpoczywać
rozpocznij naukę
common room

sala komputerowa
rozpocznij naukę
computer lab

laboratorium językowe
rozpocznij naukę
language lab

library

sala do wychowania muzycznego
rozpocznij naukę
music room

boiska sportowe
rozpocznij naukę
playing fields

laboratorium fizyczne/ chemiczne
rozpocznij naukę
science lab

gabinet pielęgniarki
rozpocznij naukę
sick room

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room

sala do nauki własnej
rozpocznij naukę
study area

toilet

nieobecność
rozpocznij naukę
absence


attendance

tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard

łącze internetowe
rozpocznij naukę
internet connection


przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break

tablica ogłoszeń
rozpocznij naukę
notice board

presja grupy rówieśniczej
rozpocznij naukę
peer pressure

pencil case

subject

przyjechać za późno/za wcześnie/punktualnie
rozpocznij naukę
arrive late/early/on time

być nieobecnym w szkole
rozpocznij naukę
be apsent from school

spóźnić się, przyjść za wcześnie, przyjść punktualnie
rozpocznij naukę
be late/early/on time

być obecnym w szkole/w klasie
rozpocznij naukę
be present on school/in class

odpisywać czyjeś zadanie domowe
rozpocznij naukę
copy sb's homework

dostawać dobre oceny
rozpocznij naukę
get good marks

mieć przerwę/lekcję/dużo nauki/zadanie domowe
rozpocznij naukę
have a break/a lesson/a lot to learn/homework

learn

popełnić błąd/robić postępy/notatki
rozpocznij naukę
make a mistake/progress/notes

opuścić lekcję/nie pójść do szkoły
rozpocznij naukę
skip a lesson/school

rozwiązać prblem
rozpocznij naukę
solve a problem

odejmować od
rozpocznij naukę
subtract from

zrobić sobie przerwę, robić notatki
rozpocznij naukę
take a break/notes


napisać esej
rozpocznij naukę
write essay

artistic

mylący, podchwytliwy
rozpocznij naukę
confusing

creative

demanding

rozczarowujący
rozpocznij naukę
disappointing

formal

hard-working

punctual

bezpośredni
rozpocznij naukę
straightforward

surowy, wymagający
rozpocznij naukę
strict

answers

certificate

stopień naukowy
rozpocznij naukę
university degree

diploma

egzaminy końcowe
rozpocznij naukę
final examinations

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

results

revision

pamiętać, mieć na uwadze
rozpocznij naukę
bear in mind

być zakłopotanym
rozpocznij naukę
be confused

ściągać podczas testu/egzaminu
rozpocznij naukę
cheat on a test/in an exam

ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline for

starać się ze wszystkich sił
rozpocznij naukę
do one's best

nie zdać egzaminu
rozpocznij naukę
fail in exam

otrzymać dobrą ocenę/uzyskać złe/dobre wyniki
rozpocznij naukę
get a good mark/bad results/good results

zostać za karę po lekcjach
rozpocznij naukę
get detention

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart

podjąć decyzję
rozpocznij naukę
make a decision


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.