Materiały dodatkowe v1

 0    159 fiszek    tcovoc
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

disease

structure

functionobjawy subiektywne
rozpocznij naukę
symptoms

history

badanie przedmiotowe
rozpocznij naukę
examination

profilaktyka/zapobieganie/prewencja
rozpocznij naukę
prevention

wizyta lekarska/u lekarza
rozpocznij naukę
consultation

nieprawidłowość
rozpocznij naukę
abnormality

sequelae

aetiology

complications

prognosis

oznaki/objawy obiektywne
rozpocznij naukę
signs

syndrome

rozpoznanie różnicowe/diagnostyka różnicowa
rozpocznij naukę
differential

diagnosis

disorder

pathogenesis

struktura anatomiczna
rozpocznij naukę
structure

istota żywa
rozpocznij naukę
organism

symptoms and signs

lekarz prowadzący
rozpocznij naukę
attending doctor

pracownik opieki zdrowotnej
rozpocznij naukę
healthcare professional

skarga główna
rozpocznij naukę
chief complaint (CC)

wywiad lekarski
rozpocznij naukę
medical history

anamneza (wywiad lekarski)
rozpocznij naukę
anamnesis

plan leczenia
rozpocznij naukę
treatment plan

ustalenie rozpoznania
rozpocznij naukę
formulating a diagnosis

wywiad dotyczący obecnych dolegliwości
rozpocznij naukę
history of present illness

wywiad dotyczący poprzednich chorób
rozpocznij naukę
past medical history

wywiad dotyczący przebytych zabiegów chirurgicznych
rozpocznij naukę
past surgical history

informacja o układach narządowych
rozpocznij naukę
review of systems (ROS)

badanie przedmiotowe/fizykalne/kliniczne
rozpocznij naukę
physical examination


choroba/stan
rozpocznij naukę
condition

wywiad rodzinny w kierunku...
rozpocznij naukę
a family history

wywiad społeczny
rozpocznij naukę
social history

wywiad dotyczący przyjmowanych leków
rozpocznij naukę
drug history/medication history

położnictwo
rozpocznij naukę
obsterics

oględziny/ocena wzrokowa
rozpocznij naukę
inspection

osłuchiwanie
rozpocznij naukę
ausculation

percussion

obmacywanie/badanie palpacyjne
rozpocznij naukę
palpation

stwierdza się
rozpocznij naukę
reveals

podstawowe parametry życiowe
rozpocznij naukę
cital signs

tętno/puls/częstość akcji serca
rozpocznij naukę
pulse

ciśnienie tętnicze krwi
rozpocznij naukę
blood pressure

składniki upostaciowane krwi
rozpocznij naukę
morphotic elements

morfologia krwi
rozpocznij naukę
complete blood count (CBC)

badania biochemiczne krwi
rozpocznij naukę
blood chemistries

surowica krwi
rozpocznij naukę
serum

fibrin

whole blood

próbka pobrana na czczo
rozpocznij naukę
fasting sample

żyła łokciowa
rozpocznij naukę
ulnar vein

żyła promieniowa
rozpocznij naukę
radial vein

wenopunkcja/nakłucie żyły
rozpocznij naukę
venipuncture

puszczanie krwi
rozpocznij naukę
phlebotomy

erytrocyty/krwinki czerwone
rozpocznij naukę
erythrocytes/red blood cells/RBCs

leukocyty/krwinki białe
rozpocznij naukę
leukocytes/white blood cells/WBCs

trombocyty/płytki krwi
rozpocznij naukę
thrombocytes/platelets/PLT

odpowiedź odpornościowa
rozpocznij naukę
immune response

krzepnięcie krwi
rozpocznij naukę
blood clotting

krzepnięcie/koagulacja krwi
rozpocznij naukę
coagulation

granulocytes

lymphocytes

monocytes

przeciwciała
rozpocznij naukę
antibodies

różnicowanie
rozpocznij naukę
differentiating

macrophages

komórki dendrytyczne
rozpocznij naukę
dendritic cells

neutrophil(e)s

basophil(e)s

eosinophil(e)s

neutrofile pałeczkowate/o jądrze pałeczkowatym
rozpocznij naukę
band neutrophil(e)s

neutrofile o jądrze podzielonym
rozpocznij naukę
segment neutrophil(e)s

młode postaci
rozpocznij naukę
juvenile

rozmaz krwinek białych/wzór odsetkowy krwinek białych
rozpocznij naukę
white blood cell differential count

T-cells

B-cells

komórki naturalnie cytotoksyczne
rozpocznij naukę
NK cells (natural killer cells)

leukopaenia

granulocytoza
rozpocznij naukę
granulocytosis

granulocytopenia
rozpocznij naukę
granulocytopaenia

lymphocytosis

limfocytopenia
rozpocznij naukę
lymphocytopaenia

neutropaenia

eosinophilia

basopaenia

haemoglobin/Hb/HGB

haematocrit/HCT

zwiększenie wartości hematokrytu
rozpocznij naukę
packed cell volume/PCV

centrifuged

średnia objętość krwinki (ŚOK)
rozpocznij naukę
mean cell volume/MCV

średnia masa hemoglobiny w krwince
rozpocznij naukę
mean cell haemogloin/MCH

średnie stężenie hemoglobiny w krwince
rozpocznij naukę
mean cell haemoglobin concentration/MCHC

OB/odczyn opadania krwinek/odczyn Biernackiego
rozpocznij naukę
erythrocyte sedimentation rate (ESR, SR)

panel/profil krzepnięcia
rozpocznij naukę
coagulation panel

czas protrombinowy
rozpocznij naukę
prothrombin time/PT

czas częścioewej tromboplastyny po aktywacji
rozpocznij naukę
activated partial thromboplastin time/aPIT

badanie biochemiczne krwi
rozpocznij naukę
blood chemistries

proteins

hormones

produkty przemiany materii
rozpocznij naukę
metabolites

electrolytes

enzymes

panel lipidowy
rozpocznij naukę
lipid panel

cholesterol całkowity
rozpocznij naukę
total cholesterol/TC

trójglicerydy
rozpocznij naukę
triglicerydes/TG

cholesterol HDL/"dobry cholesterol"
rozpocznij naukę
high density lipoprotein/HDL

cholesterol LDL/"zły cholesterol"
rozpocznij naukę
low density cholesterol/LDL

panel sercowy
rozpocznij naukę
cardiac panel

białko C-reaktywne
rozpocznij naukę
C-reactive protein

kinaza kreatynowa/kinaza fosfokreatynowa
rozpocznij naukę
creatine (phospho) kinase/CK/CPK

troponin

panel wątrobowy
rozpocznij naukę
the liver panel

aminotransferaza alaninowa/AlAT
rozpocznij naukę
alanine aminotransferase/ALT

aminotransferaza asparaginianowa/AspAT
rozpocznij naukę
aspartate aminotransferase/AST

fosfataza alkaliczna
rozpocznij naukę
alkaline phosphotase/ALP

bilirubin

bilirubina całkowita
rozpocznij naukę
total bilirubin

bilirubina sprzężona
rozpocznij naukę
direct bilirubin

conjugated

białko całkowite
rozpocznij naukę
total protein

albumin

gammaglutamylotransferaza
rozpocznij naukę
gamma-glutamyl transferase/GLT

dehydrogenaza kwasu mlekowego
rozpocznij naukę
lactic acid dehydrogenase/LDH

panel nerkowy
rozpocznij naukę
renal panel

azot mocznikowy we krwi/mocznik we krwi
rozpocznij naukę
blood urea nitrogen/BUN

creatinine

panel kostny
rozpocznij naukę
bone panel

fosfataza alkaliczna
rozpocznij naukę
alkaline phosphatase


phosphorus

zakresy wartości referencyjnych
rozpocznij naukę
reference ranges


concentration/levels

activity

stężenie wapnia w surowicy
rozpocznij naukę
serum calcium concentration/levels

aktywność AST w surowicy
rozpocznij naukę
serum AST activity

stężenie wapnia w surowicy
rozpocznij naukę
serum calcium

stężenie kreatyniny w osoczu
rozpocznij naukę
plasma creatinine

hiperbilirubinemia
rozpocznij naukę
hyperbilirubinaemia

hiperfosfatemia
rozpocznij naukę
hyperphosphataemia

hipokalcemia
rozpocznij naukę
hypocalcaemia

hipokaliemia
rozpocznij naukę
hyperkalaemia

hiponatremia
rozpocznij naukę
hyponatraemia

hiperkreatyninemia
rozpocznij naukę
hypercreatinaemia

nieco otyły
rozpocznij naukę
slightly obese

łagodna niewydolność oddechowa
rozpocznij naukę
mild respiratory distress

źrenice symetryczne
rozpocznij naukę
symetrical pupils

reactive

hyperemic

błony śluzowe nosa
rozpocznij naukę
nasal mucosa

obrzęknięty
rozpocznij naukę
edematous

zaróżówiony
rozpocznij naukę
pink


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.