Irregular Verbs Plus

 0    264 fiszki    PiotrJacek1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

cierpieć, znosić (also: bear, forbear, undergo)
rozpocznij naukę
abide, abode, abode

powstawać, wynikać (also: grow, rise)
rozpocznij naukę
arise, arose, arisen

budzić, obudzić (also: wake)
rozpocznij naukę
awake, awoke, awoken

być, istnieć
rozpocznij naukę
be, were, was, been

bear, bore, borne

bić, uderzać (also: hit, strike, thrust)
rozpocznij naukę
beat, beat, beaten

stawać się
rozpocznij naukę
become, became, become

zdarzyć się, przytrafić się
rozpocznij naukę
befall, befell, befallen

sprawiać, tworzyć (also: do, make)
rozpocznij naukę
beget, begot, begotten

rozpoczynać, zaczynać
rozpocznij naukę
begin, began, begun

przyglądać się, kontemplować (also: see)
rozpocznij naukę
behold, beheld, beheld

pochylać, naginać (also: lean)
rozpocznij naukę
bend, bent, bent

pozbawić, osierocić
rozpocznij naukę
bereave, bereft, bereaded

błagać, wzywać pomocy
rozpocznij naukę
beseech, besought, besought

dręczyć, prześladować
rozpocznij naukę
beset, beset, beset

zamawiać, rezerwować
rozpocznij naukę
bespeak, bespoke, bespoken

zakładać się, stawiać
rozpocznij naukę
bet, bet, bet

witać, powitać
rozpocznij naukę
bid, bade, bidden

licytować, oferować
rozpocznij naukę
bid, bid, bid

wiązać, łączyć
rozpocznij naukę
bind, bound, bound

gryźć, dziobać
rozpocznij naukę
bite, bit, bitten

krwawić, farbować
rozpocznij naukę
bleed, bled, bled

mieszać, miksować
rozpocznij naukę
blend, blent, blent

dmuchać, wiać (also: wind)
rozpocznij naukę
blow, blew, blown

łamać, przerywać
rozpocznij naukę
break, broke, broken

hodować, karmić
rozpocznij naukę
breed, bred, bred

przynosić, przyprowadzać
rozpocznij naukę
bring, brought, brought

nadawać, transmitować (also: relay)
rozpocznij naukę
broadcast, broadcast, broadcast

zastraszać, onieśmielać
rozpocznij naukę
browbeat, browbeat, browbeaten

budować, konstruować
rozpocznij naukę
build, built, built

palić, parzyć
rozpocznij naukę
burn, burnt, burnt

eksplodować, wybuchać
rozpocznij naukę
burst, burst, burst

buy, bought, bought

odrzucać, obsadzać (also: fling, sling, throw)
rozpocznij naukę
cast, cast, cast

łapać, nabawić się
rozpocznij naukę
catch, caught, caught

choose, chose, chosen

rozszczepiać, rozdzielać
rozpocznij naukę
cleave, cleft, clove

chwytać się, trzymać się
rozpocznij naukę
cling, clung, clung

ubierać, przykrywać
rozpocznij naukę
clothe, clad, clad

przychodzić, pochodzić
rozpocznij naukę
come, came, come

cost, cost, cost

skradać się, mieć dreszcze (also: slink)
rozpocznij naukę
creep, crept, crept

krzyżować gatunki
rozpocznij naukę
crossbreed, crossbred, crossbred

ciąć, kaleczyć (also: saw)
rozpocznij naukę
cut, cut, cut

przedsięwziąć, odważyć się
rozpocznij naukę
dare, durst, dared

fantazjować
rozpocznij naukę
daydream, daydreamt, daydreamt

radzić sobie, handlować
rozpocznij naukę
deal, dealt, dealt

kopać, ryć
rozpocznij naukę
dig, dug, dug

robić (also: make)
rozpocznij naukę
do, did, done

rysować, ciągnąć
rozpocznij naukę
draw, drew, drawn

śnić, marzyć
rozpocznij naukę
dream, dreamt, dreamt

pić, upijać się
rozpocznij naukę
drink, drank, drunk

jechać, kierować
rozpocznij naukę
drive, drove, driven

mieszkać, przebywać
rozpocznij naukę
dwell, dwelt, dwelt

eat, ate, eaten

upaść, poledz
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen

feed, fed, fed

czuć, odczuwać
rozpocznij naukę
feel, felt, felt

bić się, walczyć
rozpocznij naukę
fight, fought, fought

find, found, found

uciekać, zbiegać
rozpocznij naukę
flee, fled, fled

rzucać, miotać (also: cast, sling, throw) romans
rozpocznij naukę
fling, flung, flung

fly, flew, flown

znosić, wytrzymywać (also: abide, bear, undergo)
rozpocznij naukę
forbear, forbore, forborne

zakazywać, zabraniać
rozpocznij naukę
forbid, forbade, forbidden

przewidywać, prognozować (also: foresee)
rozpocznij naukę
forecast, forecast, forecast

przewidywać (also: forecast)
rozpocznij naukę
foresee, foresaw, foreseen

przepowiadać, wróżyć
rozpocznij naukę
foretell, foretold, foretold

forget, forgot, forgotten

przebaczać, darować
rozpocznij naukę
forgive, forgave, forgiven

zrezygnować, odmówić sobie
rozpocznij naukę
forgo, forwent, forgone

porzucać, opuszczać (also: leave)
rozpocznij naukę
forsake, forsook, forsaken

mrozić, zamrażać
rozpocznij naukę
freeze, froze, frozen

zaprzeczać, kwestionować (also: withstand)
rozpocznij naukę
gainsay, gainsaid, gainsaid

dostawać, otrzymać
rozpocznij naukę
get, got, got

give, gave, given

iść, jechać
rozpocznij naukę
go, went, gone

mleć, miażdżyć
rozpocznij naukę
grind, ground, ground

rosnąć, dojrzewać (also: arise, rise)
rozpocznij naukę
grow, grew, grown

wieszać, czepiać się (egzekucja i samobójstwo regularny)
rozpocznij naukę
hang, hung, hung

have, had, had

słyszeć, słuchać
rozpocznij naukę
hear, heard, heard

podnosić, unosić
rozpocznij naukę
heave, hove, hove

rąbać, ciosać
rozpocznij naukę
hew, hewed, hewn

chować, ukrwać
rozpocznij naukę
hide, hid, hidden

uderzać (also: beat, strike, thrust)
rozpocznij naukę
hit, hit, hit

trzymać, trwać (also: keep)
rozpocznij naukę
hold, held, held

ranić, kaleczyć
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt

trzymać, przechowywać (also: hold)
rozpocznij naukę
keep, kept, kept

klęczeć, klękać
rozpocznij naukę
kneel, knelt, knelt

szydełkować, robić na drutach
rozpocznij naukę
knit, knit, knit

znać, wiedzieć
rozpocznij naukę
know, knew, known

lade, laded, laden

kłaść, położyć (also: put)
rozpocznij naukę
lay, laid, laid

prowadzić, przewodzić
rozpocznij naukę
lead, led, led

nachylać, pochylać (also: bend)
rozpocznij naukę
lean, leant, leant

skakać, wzbijać się (also: spring)
rozpocznij naukę
leap, leapt, leapt

learn, learnt, learnt

zostawiać, opuszczać (also: forsake)
rozpocznij naukę
leave, left, left

pożyczać komuś
rozpocznij naukę
lend, lent, lent

pozwalać, pozostawiać w spokoju
rozpocznij naukę
let, let, let

leżeć, odpoczywać
rozpocznij naukę
lie, lay, lain

oświetlać, zapalać
rozpocznij naukę
light, lit, lit

tracić, gubić (also: shed)
rozpocznij naukę
lose, lost, lost

robić, tworzyć (also: do)
rozpocznij naukę
make, made, made

mieć na myśli, znaczyć
rozpocznij naukę
mean, meant, meant

spotykać, poznawać
rozpocznij naukę
meet, met, met

wzbudzać obawę, złe przeczucie
rozpocznij naukę
misgive, misgave, misgiven

źle usłyszeć, przesłyszeć się
rozpocznij naukę
mishear, misheard, misheard

zapodziać, zawieruszyć
rozpocznij naukę
mislay, mislaid, mislaid

wprowadzić w błąd, zmylić
rozpocznij naukę
mislead, misled, misled

błędnie odczytać
rozpocznij naukę
misread, misread, misread

napisać z błędem ortograficznym
rozpocznij naukę
misspell, misspelt, misspelt

pomylić się, zrobić błąd
rozpocznij naukę
mistake, mistook, mistaken

źle zrozumieć, nie rozumieć
rozpocznij naukę
misunderstand, misunderstood, misunderstood

wyrównywać, kompensować
rozpocznij naukę
offset, offset, offset

przelicytować (also: overbid)
rozpocznij naukę
outbid, outbid, outbid

przewyższać, prześcigać (also: outgo, outride, outrun)
rozpocznij naukę
outdo, outdid, outdone

przewyższać, prześcigać (also: outdo, outride, outrun)
rozpocznij naukę
outgo, outwent, outgone

wyrastać, przerastać (also: overgrow)
rozpocznij naukę
outgrow, outgrew, outgrown

prześcigać, wyprzedzać (also: outdo, outgo, outrun)
rozpocznij naukę
outride, outrode, outridden

dystansować, wyprzedzać (also: outdo, outgo, outride)
rozpocznij naukę
outrun, outran, outrun

outshine, outshone, outshone

pokonywać, przezwyciężać (also: overcome)
rozpocznij naukę
overbear, overbore, overborne

przelicytować (also: outbid)
rozpocznij naukę
overbid, overbid, overbid

overcast, overcast, overcast

pokonywać, przezwyciężać (also: overbear)
rozpocznij naukę
overcome, overcame, overcome

przesadzać, przebierać miarę
rozpocznij naukę
overdo, overdid, overdone

przejadać się
rozpocznij naukę
overeat, overate, overeaten

porastać, przerastać (also: outgrow)
rozpocznij naukę
overgrow, overgrew, overgrown

wisieć, wystawać
rozpocznij naukę
overhang, overhung, overhung

podsłuchać, przypadkowo usłyszeć
rozpocznij naukę
overhear, overheard, overheard

przepłacać, nadpłacać
rozpocznij naukę
overpay, overpaid, overpaid

przejechać, przeważyć
rozpocznij naukę
override, overrode, overridden

przekraczać, przedłużać
rozpocznij naukę
overrun, overran, overrun

nadzorować, inspekcjonować
rozpocznij naukę
oversee, oversaw, overseen

chybić, przestrzelić
rozpocznij naukę
overshoot, overshot, overshot

zaspać, przespać
rozpocznij naukę
oversleep, overslept, overslept

wydawać za dużo, przekraczać budżet
rozpocznij naukę
overspend, overspent, overspent

overspread, overspread, overspread

dosięgać, dopaść
rozpocznij naukę
overtake, overtook, overtaken

przewracać, obalać
rozpocznij naukę
overthrow, overthrew, overthrown

nadpisywać, kasować przez wisanie nowego tekstu
rozpocznij naukę
overwrite, overwrote, overwritten

uczestniczyć, brać udział
rozpocznij naukę
partake, partook, partaken

płacić, wynagradzać
rozpocznij naukę
pay, paid, paid

przedpłacać, płacić z góry
rozpocznij naukę
prepay, prepaid, prepaid

kłaść, umieszczać (also: lay)
rozpocznij naukę
put, put, put

przestać, rezygnować
rozpocznij naukę
quit, quit, quit

read, read, read

retransmitować, nadawać powtórnie
rozpocznij naukę
rebroadcast, rebroadcast, rebroadcast

odbudowywać, rekonstruować
rozpocznij naukę
rebuild, rebuilt, rebuilt

przekształcać, przetapiać
rozpocznij naukę
recast, recast, recast

redo, redid, redone

wysłuchiwać ponownie, rozpatrywać ponownie
rozpocznij naukę
rehear, reheard, reheard

przekazywać, transmitować (also: broadcast)
rozpocznij naukę
relay, relaid, relaid

spłacać, zwracać
rozpocznij naukę
repay, repaid, repaid

odsprzedawać
rozpocznij naukę
resell, resold, resold

przestawiać, resetować
rozpocznij naukę
reset, reset, reset

powtarzać, opowiadać ponownie
rozpocznij naukę
retell, retold, retold

przemyśleć na nowo
rozpocznij naukę
rethink, rethought, rethought

bieżnikować, przywracać do użyteczności
rozpocznij naukę
retread, retread, retread

przerabiać, pisać od nowa
rozpocznij naukę
rewrite, rewrote, rewritten

oczyszczać, uwalniać
rozpocznij naukę
rid, rid, rid

jeździć konno, podróżować
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden

dzwonić, telefonować
rozpocznij naukę
ring, rang, rung

powstawać, rosnąć (also: arise, grow)
rozpocznij naukę
rise, rose, risen

ociosać z grubsza, szkicować
rozpocznij naukę
roughhew, roughhewn, roughhewn

biegać, uruchamiać
rozpocznij naukę
run, ran, run

ciąć, piłować (also: cut)
rozpocznij naukę
saw, sawed, sawn

mówić, powiedzieć (also: speak, tell)
rozpocznij naukę
say, said, said

widzieć, zobaczyć (also: behold)
rozpocznij naukę
see, saw, seen

szukać, ubiegać się
rozpocznij naukę
seek, sought, sought

sell, sold, sold

send, sent, sent

stawiać, składać
rozpocznij naukę
set, set, set

szyć, łatać
rozpocznij naukę
sew, sewed, sewn

trząść, chwiać się
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken

strzyc, pozbawiać sierści
rozpocznij naukę
shear, sheared, shorn

gubić, ronić (also: lose)
rozpocznij naukę
shed, shed, shed

błyszczeć, lśnić
rozpocznij naukę
shine, shone, shone

strzelać, fotografować
rozpocznij naukę
shoot, shot, shot

pokazywać, prezentować
rozpocznij naukę
show, showed, shown

kurczyć, marszczyć
rozpocznij naukę
shrink, shrank, shrunk

spowiadać i rozgrzeszać
rozpocznij naukę
shrive, shrove, shriven

zamykać, zatrzaskiwać
rozpocznij naukę
shut, shut, shut

śpiewać, gwizdać
rozpocznij naukę
sing, sang, sung

tonąć, topić się
rozpocznij naukę
sink, sank, sunk

siedzieć, obradować
rozpocznij naukę
sit, sat, sat

zabijać, zgładzać
rozpocznij naukę
slay, slew, slain

sleep, slept, slept

ślizgać się, szybować
rozpocznij naukę
slide, slid, slid

rzucać, miotać (also: cast, fling, throw) proca
rozpocznij naukę
sling, slung, slung

skradać się, przemieszczać się chyłkiem (also: creep)
rozpocznij naukę
slink, slunk, slunk

rozłupywać, rozcinać (also: split)
rozpocznij naukę
slit, slit, slit

pachnieć, wąchać
rozpocznij naukę
smell, smelt, smelt

sow, sowed, sown

mówić, rozmawiać (also: say, tell)
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken

pędzić, śpieszyć
rozpocznij naukę
speed, sped, sped

literować, podawać pisownię
rozpocznij naukę
spell, spelt, spelt

wydawać, spędzać
rozpocznij naukę
spend, spent, spent

rozlewać, rozsypywać (also: strew)
rozpocznij naukę
spill, spilt, spilt

kręcić, wiercić
rozpocznij naukę
spin, spun, spun

spit, spat, spat

dzielić, rozpraszać (also: slit)
rozpocznij naukę
split, split, split

rozpieszczać, psuć
rozpocznij naukę
spoil, spoilt, spoilt

roznosić, rozprzestrzeniać
rozpocznij naukę
spread, spread, spread

pękać, skakać (also: leap)
rozpocznij naukę
spring, sprang, sprung

stać, postawić
rozpocznij naukę
stand, stood, stood

wzmocnić, zapobiegać niebezpieczeństwu
rozpocznij naukę
stave, stove, stove

kraść, wynosić ukradkiem
rozpocznij naukę
steal, stole, stolen

przyczepiać, przyklejać
rozpocznij naukę
stick, stuck, stuck

kłuć, żądlić
rozpocznij naukę
sting, stung, stung

śmierdzieć, cuchnąć
rozpocznij naukę
stink, stank, stunk

rozsypywać, rozrzucać (also: spill)
rozpocznij naukę
strew, strewed, strewn

kroczyć, wkraczać
rozpocznij naukę
stride, strode, stridden

uderzać, strajkować (also: hit, beat, thrust)
rozpocznij naukę
strike, struck, struck

naciągać, napinać
rozpocznij naukę
string, strung, strung

dążyć, starać się (also: undertake)
rozpocznij naukę
strive, strove, striven

podnajmować, poddzierżawiać
rozpocznij naukę
sublet, sublet, sublet

kląć, przysięgać
rozpocznij naukę
swear, swore, sworn

zamiatać, czyścić
rozpocznij naukę
sweep, swept, swept

puchnąć, powiększać się
rozpocznij naukę
swell, swelled, swollen

swim, swam, swum

huśtać, kołysać
rozpocznij naukę
swing, swung, swung

brać, zajmować
rozpocznij naukę
take, took, taken

uczyć, kształcić kogoś
rozpocznij naukę
teach, taught, taught

szarpać, napełniać się łzami
rozpocznij naukę
tear, tore, torn

mówić, opowiadać (also: say, speak)
rozpocznij naukę
tell, told, told

myśleć, przypuszczać
rozpocznij naukę
think, thought, thought

kwitnąć, prosperować
rozpocznij naukę
thrive, throve, thriven

rzucać, wyrzucać (also: cast, fling, sling)
rozpocznij naukę
throw, threw, thrown

pchać, uderzać (also: beat, hit, strike)
rozpocznij naukę
thrust, thrust, thrust

stąpać, deptać
rozpocznij naukę
tread, trod, trodden

szufladkować, obsadzać w typowej roli
rozpocznij naukę
typecast, typecast, typecast

składać, przygotowywać do druku
rozpocznij naukę
typeset, typeset, typeset

pisać na maszynie
rozpocznij naukę
typewrite, typewrote, typewritten

prostować, odginać
rozpocznij naukę
unbend, unbent, unbent

rozwiązywać, zwalniać
rozpocznij naukę
unbind, unbound, unbound

doświadczać, znosić (also: abide, bear, forbear)
rozpocznij naukę
undergo, underwent, undergone

podlegać, znajdować się pod czymś
rozpocznij naukę
underlie, underlay, underlain

sprzedawać poniżej ceny, konkurować cenami
rozpocznij naukę
undersell, undersold, undersold

rozumieć, dedukować
rozpocznij naukę
understand, understood, understood

brać na siebie, podejmować się
rozpocznij naukę
undertake, undertook, undertaken

podpisywać, ubezpieczać
rozpocznij naukę
underwrite, underwrote, underwritten

rozwiązywać, rozpinać
rozpocznij naukę
undo, undid, undone

rozszywać, rozpruwać
rozpocznij naukę
unsew, unsewed, unsewn

odklejać, rozklejać
rozpocznij naukę
unstick, unstuck, unstuck

odprężać się, relaksować się
rozpocznij naukę
unwind, unwound, unwound

potwierdzać, utrzymywać w mocy
rozpocznij naukę
uphold, upheld, upheld

niepokoić, denerwować
rozpocznij naukę
upset, upset, upset

budzić, czuwać (also: awake)
rozpocznij naukę
wake, woke, woken

czaić się, napadać z nienacka
rozpocznij naukę
waylay, waylaid, waylaid

nosić na sobie, zużywać
rozpocznij naukę
wear, wore, worn

tkać, wtapiać
rozpocznij naukę
weave, wove, woven

poślubiać, pobierać się
rozpocznij naukę
wed, wed, wed

płakać (also: cry)
rozpocznij naukę
weep, wept, wept

moczyć, zwilżać
rozpocznij naukę
wet, wet, wet

wygrywać, zwyciężać
rozpocznij naukę
win, won, won

wiać, wietrzyć (also: blow)
rozpocznij naukę
wind, wound, wound

wybierać pieniądze z konta
rozpocznij naukę
withdraw, withdrew, withdrawn

odmawiać, wstrzymywać
rozpocznij naukę
withhold, withheld, withheld

opierać się, przeciwstawiać (also: gainsay)
rozpocznij naukę
withstand, withstood, withstood

wykręcać, wyciskać
rozpocznij naukę
wring, wrung, wrung

pisać, redagować
rozpocznij naukę
write, wrote, written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.