New Inspiration unit 6

 0    178 fiszek    akolodziej41
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


ad

advantage

appliance

approximately

aqualung

arabic

artificial

artist

bomba atomowa
rozpocznij naukę
atomic bomb

attempt
blind

bottle

bottle top


broccoli


folia bąbelkowa
rozpocznij naukę
bubble wrap

campaign


alarm samochodowy
rozpocznij naukę
car alarm


carpenter


chamber

zegarowy mechanizm sprężynowy
rozpocznij naukę
clockwork

skomplikowany
rozpocznij naukę
complicated

compose

computer

connect

połączenie
rozpocznij naukę
connection

construct

consume

cotton

countlessdesign

designer

szczegółowy
rozpocznij naukę
detailed

device

director

niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled

robić ćwiczenia
rozpocznij naukę
do an exercise

do damage

do some work

robić zakupy
rozpocznij naukę
do the shopping

zmywać naczynia
rozpocznij naukę
do the washing up


dramatically


electrical

electronics

emperor

niekończący się
rozpocznij naukę
endless


enginner

entirely


explode

explorer
naturalnej wielkośći
rozpocznij naukę
full-scale

genius


glove

pismo odręczne
rozpocznij naukę
handwriting

heat

heat gun

helicopterhowever

obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative

in the first place

industrial

inspiration

interesująco
rozpocznij naukę
interestingly

silnik spalinowy
rozpocznij naukę
internal combustion engine

przedstawiać
rozpocznij naukę
introduce

invention

inventor


journalist


leather

light bulb

pisać listę
rozpocznij naukę
list

listener

wylogować się
rozpocznij naukę
log of

make difference

zrobić listę
rozpocznij naukę
make a list

popełnić błąd
rozpocznij naukę
make a mistake

zrobić znak
rozpocznij naukę
make a sign

make an attempt

zaprzyjaźnić się
rozpocznij naukę
make friends

upewnić się
rozpocznij naukę
make sure

material

medical

mend


mobile phone

nominate

nie tylko... lecz także
rozpocznij naukę
not only... but also

powieściopisarz
rozpocznij naukę
novelist

bomba nuklearna
rozpocznij naukę
nuclear bomb

on display

operation

painter


parachute

pencil case

penicillin


plastic

chirurgia plastyczna
rozpocznij naukę
plastic surgery

poll


powered

powerful

practical

printer

printing

process

product

professor

zastosować w praktyce
rozpocznij naukę
put into practice

pyramid

raised

flet podłużny
rozpocznij naukę
recorder

przetwarzać
rozpocznij naukę
recycle

przetworzony
rozpocznij naukę
recycled

wykorzystujący segregowane i przetworzone odpady
rozpocznij naukę
recycler

replace

reported

reporter

resource

ribbon
run into

scientist

self-propelled

lista finalistów
rozpocznij naukę
shortlist


język migowy
rozpocznij naukę
sing language

simplify

sketch


soldier

wyrafinowany
rozpocznij naukę
sophisticated


stylish

supply

supporter


telephone

television

test

throw away

tourist


translator


vehicle


wear out

wizard


workout

World Wide Web

yoghurt


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.