Average level

 0    342 fiszki    moonluna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

podpalenie po angielsku
arson

napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
armed robbery

burglary

mugging

kradzież kieszonkowa
rozpocznij naukę
pickpocketing

robbery

kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifting

przekraczanie prędkości
rozpocznij naukę
speeding

approval

wyrzuty sumienia
rozpocznij naukę
pangs of conscience


mieć wpływ
rozpocznij naukę
have an impact

deliberately

uniknąć kary za coś
rozpocznij naukę
get away with

distressing

evidence

kamizelka kuloodporna
rozpocznij naukę
bullet-proof vest

bravery

fibre

scheme

złapany na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
catch red-handed

wywołać rewolucję
rozpocznij naukę
spark a revolution

neglected

deszcz, kiedy jest ciepło
rozpocznij naukę
clammy

trącać, szturchać
rozpocznij naukę
jostle, nudge

cowardly, funky

zmuszać, namawiać kogoś do czegoś
rozpocznij naukę
push sb into sth

modest

nosy

podsłuchiwać
rozpocznij naukę
eavesdrop


diameter

decontamination, disinfect


occurrence

przyciągać czyjąś uwagę, zachęcać
rozpocznij naukę
attract

Mieć czegoś po dziurki w nosie np. angielskiego.
rozpocznij naukę
I am fed up with english.

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

szybko zmieniać zdanie
rozpocznij naukę
have a quick word

achievement

być czujnym
rozpocznij naukę
stay alert


niepokój, lęk, obawa
rozpocznij naukę
anxiety

pewny siebie, niepewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident, self-conscious

pyłek kwiatowy
rozpocznij naukę
pollen

ławka w parku
rozpocznij naukę
park bench

balaclava

kara śmierci
rozpocznij naukę
death penalty

wyrok, werdykt
rozpocznij naukę
guilty verdict

problemy psychiczne
rozpocznij naukę
mental health problems

nieład, nieporządek
rozpocznij naukę
disorder

firmly


nadwyrężyć
rozpocznij naukę
to strain

pozwolić sobie na coś
rozpocznij naukę
to afford

groom

panna młoda
rozpocznij naukę
bride

fiance

fiancee

ambiguous

zwiedziony, oszukany
rozpocznij naukę
deceived, deluded

przyjąć postawę
rozpocznij naukę
adopt an attitude

instead of ~ in place of ~ rather than

w odniesieniu do...
rozpocznij naukę
regarding

być zboczonym
rozpocznij naukę
have a dirty mind

association

Tutaj jest sedno sprawy.
rozpocznij naukę
Here is the point (the crux) of the case.

mantain

buried

uiszczać opłaty, rozwikłać sprawę, zadowalać się czymś
rozpocznij naukę
settle

różnorodność
rozpocznij naukę
diversity

potoczny wyraz, zwrot (kolowializm)
rozpocznij naukę
colloquialism

coach, trainer

W biedronce tylko 25% transakcji jest uiszczanych w gotówce.
rozpocznij naukę
In Ladybug (Ladybird), only 25% of transactions are settled in cash.

Wyrzekliśmy się używania przemocy do rozwiązywania naszych sporów.
rozpocznij naukę
We have renounced the use of force to settle our disputes.

to renounce

disputes

Nie zadowolę się tymi głupimi wymówkami. Chcę prawdziwego wyjaśnienia!
rozpocznij naukę
I'm not going to settle for those sillt excuses. I want real explanation!

On wyszedł, aby uiścić opłaty za wynajem samochodu.
rozpocznij naukę
He came out to settle the charge for the hire car.

Przed wyjazdem postanowiłem rozwiązać moje sprawy w NY.
rozpocznij naukę
Before leaving, I resolved to settle some affairs of mine in NY.

postanowić, zdecydować się na
rozpocznij naukę
resolve to

affairs of mine

między innymi
rozpocznij naukę
inter alia

graze

rysunek, szkic
rozpocznij naukę
drawing, sketch

pozory mylą
rozpocznij naukę
appearances are deceptive


przewidywać
rozpocznij naukę
to predict

występować, mieć miejsce
rozpocznij naukę
occur

sflaczałe, obwisłe
rozpocznij naukę
saggy

wykorzystywać seksualnie
rozpocznij naukę
sexually exploit

slave

gambler

surroudings

extract ~ to mine
węgiel kamienny węgiel brunatny
rozpocznij naukę
hard coal brown coal (lignite)

raw materials

uczciwy, przywoity
rozpocznij naukę
decent

poprzez, dzięki, przez, na skutek, bezpośrednio
rozpocznij naukę
THROUGH across - poprzez thanks to - dzięki by - przez an account of - na skutek direct - bezpośrednio

przemyśleć
rozpocznij naukę
to think through

przetrwać coś
rozpocznij naukę
survive, make it through

dotrzeć na miejsce
rozpocznij naukę
get through

zakończyć, zrealizować
rozpocznij naukę
carry through
We will carry through with her plans.

przejść przez
rozpocznij naukę
pass through

chociaż, pomimo, aczkolwiek
rozpocznij naukę
though

chociaż, aczkolwiek
rozpocznij naukę
although

w każdym calu, na wylot
rozpocznij naukę
through and through
We've been together for so long that I know you through and through.

tułać się przez, wędrować przez
rozpocznij naukę
to wander through

tym niemniej, bądź co bądź
rozpocznij naukę
however


gardzić kimś
rozpocznij naukę
despise

obraźliwie o Irlandczyku
rozpocznij naukę
Mick

Kornwalia, Walia, Irlandia, Szkocja (może być obraźliwe)
rozpocznij naukę
Celtic fringe

obraźliwie o Anglikach
rozpocznij naukę
Pomms/Limeys

track

niepełnoletni
rozpocznij naukę
minor, underage

beside, next to

behind

tabletki antykoncepcyjne
rozpocznij naukę
contraceptive pills

dojrzałość
rozpocznij naukę
maturity

discard, reject, refuse

nieobyczajny
rozpocznij naukę
indecent

mate, lad, buddie

przywiązanie
rozpocznij naukę
attachment

podobno, najwyraźniej, widocznie
rozpocznij naukę
apparently

diminutive

a very broad subject

wide, broad

pick, choose, select

pick out

sklep, magazyn
rozpocznij naukę
the store

bribe

w lewym górnym rogu
rozpocznij naukę
in the top left hand corner

w prawym górnym rogu
rozpocznij naukę
in the top right hand corner

na środku obrazka
rozpocznij naukę
in the middle of the picture

w lewym dolnym rogu
rozpocznij naukę
in the bottom left hand corner

w prawym dolnym rogu
rozpocznij naukę
in the bottom right hand corner

keep on ~ go on ~ carry on

pogratulować komuś czegoś
rozpocznij naukę
to congratculate sb on + verb + ing
He congratculated me on passing my driving-licence exam.

the lack of time

osoba myśląca tylko o pieniądzach
rozpocznij naukę
money-oriented

devices, equipment, appliances

Na moje oko to...
rozpocznij naukę
It appears to me that... It seems to me that... To my mind... As I see it...

za twoimi plecami
rozpocznij naukę
behind your back

advantageous, beneficial to

valuable

bez względu na
rozpocznij naukę
regardless of...

Ile jestem ci winny?
rozpocznij naukę
How much do I owe you?

Wolałbym...
rozpocznij naukę
I would rather... I would prefer to...

na pierwszym planie
rozpocznij naukę
in the foreground

in the background

w kategoriach
rozpocznij naukę
in terms of

przymus, obowiązek
rozpocznij naukę
obligatory, mandatory, compulsory

oszczędzać pieniądze na czarną godzinę
rozpocznij naukę
to save (your) money for a rainy day

permit
a work permit

uzależniony
rozpocznij naukę
addicted to, hooked on

wymyślić historię
rozpocznij naukę
make up a story

mniej i mniej (o ludziach)
rozpocznij naukę
fewer and fewer

threatment

under pressure

istotne dla nas
rozpocznij naukę
relevant to us

jeśli zdasz
rozpocznij naukę
if you pass/in case you pass

podwieźć kogoś
rozpocznij naukę
drop sb off

Wolę tańczyć niż śpiewać.
rozpocznij naukę
I prefer dancing to singing. I prefer to dance than to sing.

Kawa pobudza mnie.
rozpocznij naukę
Coffee push me uper.

niezdolny do...
rozpocznij naukę
unfit for...

grać na gitarze
rozpocznij naukę
play the guitar

sloppy

uzyskać, zdobyć
* świadectwo * stopień naukowy * dyplom
rozpocznij naukę
obtain
* certificate * degree * diploma

Stosownie, zbieżnie
rozpocznij naukę
According to

umrzeć z głodu
rozpocznij naukę
die of hunger

nieistotne dla nas
rozpocznij naukę
irrelevant to us

to insist

spadać, zmniejszać się
rozpocznij naukę
increases


oświadczyć się
rozpocznij naukę
to propose to sb

scholarship

considern

estimate

przeciwstawiać się
rozpocznij naukę
resist

resistance

clumsy

niezdarność
rozpocznij naukę
clumsiness

dwujęzyczny
rozpocznij naukę
bilingual

nieuprzejmy, nierozważny
rozpocznij naukę
inconsiderate

nieuprzejmy, niemiły
rozpocznij naukę
rude, impolite, unkind

snippy

szorstki, opryskliwy
rozpocznij naukę
harsh

niedokładny
rozpocznij naukę
inaccurate

funkcje, cechy
rozpocznij naukę
features


być rozbitym
rozpocznij naukę
be shattered

zdrętwiały, znieczulić
rozpocznij naukę
numb


zamknięty zamek
rozpocznij naukę
locked lock/ closed lock

zatrzasnąć
Derek slammed the door.

Wkurzyć się (pot.)
rozpocznij naukę
To go ape shit.

respond (react) to

podtrzymywać
rozpocznij naukę
hold up

prospect

zaryzykować
rozpocznij naukę
bet, risk

nadawać, transmitować
rozpocznij naukę
broadcast

basement

odmieniać, transformować, koniugować
rozpocznij naukę
conjugate, transform

cwaniak (pot.)
rozpocznij naukę
smarty-pants

outcome, result

ustatkować się, osiedlić się
rozpocznij naukę
settle down

dowód osobisty
rozpocznij naukę
ID - Identity Card

śmierdzieć
rozpocznij naukę
stink

włóczędzy
rozpocznij naukę
tramps

parasites

value

powstanie narodowe
rozpocznij naukę
uprising

walka, bójka
rozpocznij naukę
scrimmage, fight

naiwny, łatwowierny
rozpocznij naukę
naive, gullible


młodzi dresiarze
rozpocznij naukę
chev
(czyt. czaw)

wielka litera
rozpocznij naukę
capital letter

mud
(czyt. mad)

zamówienie, kolejność, porządek
rozpocznij naukę
order

błąd ortograficzny
rozpocznij naukę
misspelling

power stationelektrownia atomowa
rozpocznij naukę
nuclear power plant

narcissm

gasoline

zapatrzony w siebie
rozpocznij naukę
inward-looking

influence, impact

trzymać się za ręce
rozpocznij naukę
hold hands

ustąpić miejsca dziewczynie
rozpocznij naukę
give the girl a seat

pattern

płatność, wypłata
rozpocznij naukę
payment

zapobiegać czemuś
rozpocznij naukę
prevent
We can prevent having kids.

Mieć głowę na karku.
rozpocznij naukę
Have your head screwed on right (straight)

dupek, kutas (wulg.)
rozpocznij naukę
dickhead, jerk, asshole, bastard


anticipate
Anticipate before shouting.

scrub

liver

generous

brawler

drunkard

deceitful, sly

oszustwo, podstęp
rozpocznij naukę
deceit, trick, guile, ruse

flegmatyczny
rozpocznij naukę
phlegmatic


backward, behind the times

szmugler, przemytnik
rozpocznij naukę
smuggler

płaca, zarobki
rozpocznij naukę
salary, wage, reward, fee

dzwika (wulg.)
rozpocznij naukę
slut

pizda (wulg. o kimś)
rozpocznij naukę
cunt, ponce

prawda czy wyzwanie
rozpocznij naukę
truth or dare (challange)

półka, półki
rozpocznij naukę
shelf, shelves

liczyć na coś
rozpocznij naukę
reckon
I reckon you will pass.

customers

wymykać się do toalety
rozpocznij naukę
sneek to the toilet

mieć obsesję na punkcie czegoś
rozpocznij naukę
be obsessed with sth

borykać się z czymś
rozpocznij naukę
be bothered with sth

prześcieradło
rozpocznij naukę
bed sheet

duvet, quilit

confidential

rozmawiać przez telefon z przyjacielem
rozpocznij naukę
be on the phone with your friend

choroby weneryczne
rozpocznij naukę
STDS - sexually transmitted diseases; veneral diseases

(crystal) meth

drugstore, pharmacy, chemist's

necklace

bracelet, wristlet, bangle

kolczyk w nosie
rozpocznij naukę
nose stud

kolczyk w pępku
rozpocznij naukę
navel ring

kolczyk w brwi
rozpocznij naukę
eyebrow piercing

przebity język, kolczyk w języku
rozpocznij naukę
pierced tongue, tongue stud

hooker, whore, streetwalker, prostitute

mock, scoff, deride

wyśmiewać się z kogoś
rozpocznij naukę
take the piss
He's taking the piss out of you.

popisywać się
rozpocznij naukę
splurge

moje serce bije bardzo szybko
rozpocznij naukę
my heart is racing

chwilowa moda
rozpocznij naukę
fad

faded

na muszce (broni)
rozpocznij naukę
at gunpoint

deficency

supply

zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage

zniecierpliwić się
rozpocznij naukę
get impatient

stracić nerwy
rozpocznij naukę
lose (my) temper

tłuszcze (nie)nasycone
rozpocznij naukę
(un)saturated fat

składniki odżywcze
rozpocznij naukę
nutrients

borykać się z, walczyć z
rozpocznij naukę
struggle with


dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
dioxide

uświadomić sobie
rozpocznij naukę
become aware

system ubezpieczeń społecznych
rozpocznij naukę
social security system

uciąć sobie drzemkę
rozpocznij naukę
take a nap

pronounce

spell

plump (grzeczne), chubby

zaokrąglona dziewczyna
rozpocznij naukę
curvy girl

rozpoznawać
rozpocznij naukę
recognise

zastraszanie, nękanie
rozpocznij naukę
bullying

złożyć skargę
rozpocznij naukę
make a complaint

awkward

hand out

goal, purpose, objective, target

zasiłek, korzyść
rozpocznij naukę
benefitprove

zapewniać, dostarczać
rozpocznij naukę
provide

contagious, infectious

economy

industry

rozwijać się
rozpocznij naukę
develop

być na czyimś miejscu
rozpocznij naukę
be in sb schoes

w internecie
rozpocznij naukę
on the Net

zwracać uwagę, skupiać uwagę
rozpocznij naukę
pay attention

prepositions

w czyimś imieniu
rozpocznij naukę
on behalf of


tracksuit


presja grupy rówieśniczej
rozpocznij naukę
peer pressure

inhabitant

native, local inhabitant

dysponować sprzętem
rozpocznij naukę
dispose of equipment

insane, mad, crazy

być ciekawym czegoś
rozpocznij naukę
to be curious about sth

review, opinion

mieszać, mylić podobne słowa
rozpocznij naukę
to confuse similar words

zażenowanie, zakłopotanie
rozpocznij naukę
embarrassment, confusion


podpalić ogień
rozpocznij naukę
set fire to

rygorytstyczny
rozpocznij naukę
strict, rigorous

replace

pojawić się
rozpocznij naukę
appear, turn up

certain, sure, convinced

wystające kości
rozpocznij naukę
bones sticking out

fal asleep

leń, obibok
rozpocznij naukę
deadbeat, lazybones

loafer


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.