business writing

 0    72 fiszki    kezeasor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

z przykrością
rozpocznij naukę
regrettably

piszemy do ciebie w związku z meilem
rozpocznij naukę
we are writing to you in regards to the email

w związku z...
rozpocznij naukę
regarding sth

odwrotnie, na odwrót
rozpocznij naukę
conversely/on the other hand

z przykrością, z żalem
rozpocznij naukę
regrettably/unfortunatelly

niewiarygodnie/niesamowicie
rozpocznij naukę
incredibly

datowany, przestarzały
rozpocznij naukę
dated

naszkicować, przedstawić w skrócie
rozpocznij naukę
outline

mention

wprowadzać na rynek
rozpocznij naukę
to lounch

supersticious

odpowiadać np na list
rozpocznij naukę
get back to/responding sb/repling sb

zorganizować np spotkanie
rozpocznij naukę
set up a meeting

wymyslić/zmyślić
rozpocznij naukę
make up

think up

resolve

zmienić rozmiar
rozpocznij naukę
resize

odwzajemniać/feeling the same way
rozpocznij naukę
reciprocate

utrzymywać stosunki handlowe z
rozpocznij naukę
deal with/do business with sb

sięgać/zagłębiać się do czegoś np do kieszeni
rozpocznij naukę
to delve into sth

rozdzielać/wydzielać np pieniądze
rozpocznij naukę
dole out

wspomóc (fizycznie)
rozpocznij naukę
aid me out

uważać za pomocne
rozpocznij naukę
find it helpul

obrać inny tryb postępowania
rozpocznij naukę
to take a different course of action

action plan

action item

rozpatrywać/investigate
rozpocznij naukę
look into

wypożyczyć
rozpocznij naukę
loan out

wystarczające/zadowalające
rozpocznij naukę
adequate

wyszczególnić/detailed
rozpocznij naukę
itemize

rachunek szczegółowy
rozpocznij naukę
itemized bill

asertywny/stanowczy
rozpocznij naukę
assertive

płatny z góry
rozpocznij naukę
upfront/pay in advance

merchandise

in front

advance

kwota, cytat
rozpocznij naukę
quota

wycena, wycenić, podać cenę
rozpocznij naukę
quote/to quote

chwiać/zmieniać zdanie wpływać na kogoś
rozpocznij naukę
to sway

zawahać się
rozpocznij naukę
to hesitate

przerwać rozmowę
rozpocznij naukę
to cut the long story short

osunąc na bok
rozpocznij naukę
to push aside

przesunąć, przełożyć
rozpocznij naukę
push forward/to postpone//put off

przeć do czegoś
rozpocznij naukę
pushed for

wolnośc/swoboda
rozpocznij naukę
liberty

nie wolno mi tego zrobić
rozpocznij naukę
i'm not at liberty to do sth

at ease


zapytać o coś
rozpocznij naukę
to enquire/inquire

piszę aby się zapytać
rozpocznij naukę
i'm writing to enqiure about

w nawiązaniu do
rozpocznij naukę
with reference to your letter

zobaczywszy pana list
rozpocznij naukę
after having seen your letter

po otrzymaniu pana adresu
rozpocznij naukę
after having received your adrees

ostatnie ostrzeżenie przed zwolnieniem
rozpocznij naukę
final warning before dissmisal

w odpowiedzi
rozpocznij naukę
in response

appreciate

niepowodzenie porażka
rozpocznij naukę
failure

zgodnie z czymś
rozpocznij naukę
in accordance with

wykonanie, przedstawienie
rozpocznij naukę
performance

latest


to advise

nadchodzący
rozpocznij naukę
upcoming

z wyrazami szacunku (przypadek -nie znamy osoby) Dear Sir or Madam) lub znamy dear mr cox
rozpocznij naukę
yours faithfully/yours sinserely

przewidywana kwota
rozpocznij naukę
amount due

to pay off sth

Drogi Panie lub Pani (w liście, pismie)
rozpocznij naukę
Dear Sir or Madam

wholesale

zaległy, opóźniony
rozpocznij naukę
overdue

punktualny, natychmiastowy
rozpocznij naukę
prompt

przesłać, przekazać
rozpocznij naukę
to turn over

zbliżający się
rozpocznij naukę
upcoming


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.