Busienss slang!!!

 0    103 fiszki    miszkur
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Rozpocząłem pracę tutaj 10 lat wcześniej i nadal nie otrzymałem awansu
rozpocznij naukę
I came on board/began employment here ten years ago and I still haven’t gotten a promotion.

Irene jest lekarzem, konsultantem i mamą. Ona ma wiele różnych obowiązków.
rozpocznij naukę
Irene is a medical doctor, school counselor, and a mother. She wears several [different] hats!

Firma straciła pieniądze w ostatnim roku. Dlatego w tym my musimy ograniczyć ich wydawanie
rozpocznij naukę
The company lost money last year. So this year, we need to make some cutbacks.

Mój szef właśnie dał mi podwyżkę.
rozpocznij naukę
My boss just gave me a pay hike.

Nie negocjuj z nim bezpośrednio. Potrzebujesz pośrednika w negocjacjach.
rozpocznij naukę
Don’t negotiate with them directly. You need a go-between.

To jest czas na rozpoczęcie kampanii naszego nowego produktu.
rozpocznij naukę
It’s time to launch our new products.

Teraz mamy o dwóch więcej żywicieli rodziny.
rozpocznij naukę
Now we have two more breadwinners in the family!

Tak, Panie Wright. Ma pan głos.
rozpocznij naukę
Yes, Mr. Wright. You have the floor.

Ze wszystkich reklam jakie widziałem w telewizji jedna reklama mleka jest najbardziej agresywna. Przyciąga uwagę!
rozpocznij naukę
Of all the commercials I’ve seen on television, the one advertising milk products is the most hard-hitting. It really gets your attention!

Jako uprzywilijowany klient...
rozpocznij naukę
As a preferred customer.

Słyszałeś krzykliwą reklamę naszego nowego szybkiego komputera?
rozpocznij naukę
Have you heard all the hype about the new, highspeed computers?

Moja nowa praca ma świetne benefity. Dostałem cztery tygodnie wakacji, ubezpieczenie medyczne i samochód!
rozpocznij naukę
My new job has great perks. I get four weeks of vacation, medical insurance, and a car!

Słyszałeś wiadomości? Nancy otrzymała awans. Teraz jest ważną szychą.
rozpocznij naukę
Did you hear the news? Nancy got a big promotion. Now she's a big wig.

Po długich negocjacjach my w końcu dobiliśmy targu!
rozpocznij naukę
After hours of negotiating, we finally hammered out a deal!

Sugeruję abyśmy wkładali podarunek do każdej paczki, którą wysyłamy.
rozpocznij naukę
I suggest that we put a stuffer in every package that we send out.

Moja firma właśnie wypuściła nową linię perfum. Chcesz kilka próbek?
rozpocznij naukę
My company just produced a new line of perfume. Would you like some samples?

Czy Brenda została zwolniona z pracy? Czy on a nie może utrzymać pracy?
rozpocznij naukę
Brenda got fired from another company? She really can’t hold down a job, can she?

Ted i ja zawsze zgadzamy się we wszystkim.
rozpocznij naukę
Ted and I always see eye to eye on everything.

Nasza konkurencja chciała za dużo i dlatego otrzymaliśmy kontrakt!
rozpocznij naukę
Our competition came in high, so we got the contract!

Każdy jest zadowolony z kontraktu. To jest sytuacja kiedy każdy wygrywa.
rozpocznij naukę
Everyone is very pleased with the contract. It’s a win-win situation.

To jest naprawdę nowatorska technologia!
rozpocznij naukę
It really has cutting edge technology!

Nasza błyskawiczna kampania się skończyła. Każdy zna nasze produkty!
rozpocznij naukę
After our marketing blitz is over, everyone will know about our products!

Wolę pracować na nocną zmianę/late night shift ponieważ rano mogę pozałatwiać sprawy.
rozpocznij naukę
I prefer working graveyard because I can do errands early in the day.

Zostałem wezwany na dywanik za marnowanie czasu w pracy.
rozpocznij naukę
I just got called on the carpet for wasting time at work.

- Popieram wniosek - Wniosek został zaproponowany i poparty.
rozpocznij naukę
– I second the motion. – The motion has been moved and seconded.

Jeżeli nie dasz mi podwyżki. To porzucę wszystko!
rozpocznij naukę
If you don’t give me a raise, I’m going to walk!

Po dziesięciogodzinnych negocjacjach. W końcu dałem im to co chcieli
rozpocznij naukę
After negotiating for ten hours, I finally caved.

Po długich negocjacjach dostałem kontrakt!
rozpocznij naukę
After a lot of wheeling and dealing, I got the contract!

Jeżeli chcesz dostać kontrakt, to będziesz musiał obniżyć cenę bardziej niż konkurencja.
rozpocznij naukę
If you want the contract, you’ll have to undercut the competition.

Musimy znaleźć slogan reklamowy, który przyciągnie ludzi do naszego produktu.
rozpocznij naukę
We need to find a good hook that will attract people to our product.

Na moja pocztę przyszedł spam dzisiaj rano.
rozpocznij naukę
My Internet mailbox was stuffed with spam, mail this morning.

Mam zamiar wyjść wcześniej z pracy ponieważ skończyłem moje zadania.
rozpocznij naukę
I’m going to knock off early today because I’ve finished all my assignments.

Jeżeli zakaszemy rękawy i będziemy pracować nonstop to może awansujemy.
rozpocznij naukę
Well, if we knuckled down and work around the clock, maybe we could climb the corporate ladder.

Słyszałem, że on nadepnął ludziom na odcisk.
rozpocznij naukę
I heard that he stepped on people's toes.

Została przegłosowana. Wniosek przechodzi!
rozpocznij naukę
The ayes have it. The proposal passes!

Oni stawiają twarde warunki. Rzadko idą na kompromis.
rozpocznij naukę
They drive a hard bargain. They don’t compromise very much.

To jest za drogo. Zobacz czy on może obniżyć cenę.
rozpocznij naukę
That’s too expensive. See if he’ll knock down his price.

Reklamówka twojej firmy jest naprawdę wpadająca w oko.
rozpocznij naukę
Your company brochure is a real eye-catcher!

Właśnie otrzymałem reklamówkę o nowych samochodach za pół ceny.
rozpocznij naukę
I just received a circular about brand new cars being sold for half the price

Myślę, że powinniśmy sprzedawać towar w sprzedaży wiązanej i zaoferować kupony rabatowe dla naszych produktów.
rozpocznij naukę
I think we should do a tie - in with local supermarkets and have them offer discount coupons for our products.

Nasz ziemniak sprzedaje się dobrze od lat. Jest zdecydowanie dojną krową!
rozpocznij naukę
Our potato has been selling well for years. It’s definitely a cash cow!

Nigdy nie widzialem takiego pracocholika!
rozpocznij naukę
I’ve never met such a workaholic in my life!

Nasz szef obetnie płace wszystkim pracownikom ponieważ firma straciła pieniądze a ostatnim roku.
rozpocznij naukę
Our boss is asking all the employees to take a pay cut because the company lost money last year.

Byłem zatrudniony na czas określony od roku. Ale dzisiaj dostałem pierwszą prace na pełny etat
rozpocznij naukę
I’ve been working as a temporary employee for a year. But today I landed my first nine-to-five!

Biedna Sharon. Ona pracuje 80 godzin na tydzień! Ona pracuje baardzo ciężko.
rozpocznij naukę
Poor Sharon. She works eighty hours a week! She really works like a dog.

Tim jest krytykiem filmowym. Co za extra praca!
rozpocznij naukę
Tim is a movie critic. What a cush job!

Pracowałem dla firmy poligraficznej od 10 lat ale w ostatnim tygodniu zostałem zwolniony. Teraz jestem bez pracy/unemployed. Jestem pewien, że znajdę pracę naprawdę szybko.
rozpocznij naukę
I worked for a printing company for ten years, but last week I got laid off. Now I’m between jobs. I’m sure I’ll find work again real soon.

Jeżeli Pat nie zacznie przykładać się do pracy, będziemy musieli znaleźć zastępstwo za niego.
rozpocznij naukę
If Pat doesn’t start to pull his weight around here, we’re going to have to find a replacement for him.

Od dwóch lat pracuję jako pracownik biurowy/clerical desk worker w firmie prawniczej.
rozpocznij naukę
I’ve been a paper-pusher in a law firm for two years. I need to find a job that’s more interesting and fun.

Mam tydzień na skończenie pracy. Muszę ją rozpocząć/start working.
rozpocznij naukę
I only have a week to get this job completed. I'd better get cracking.

Nie podejmuj pochopnych decyzji, nie próbuje pokazywac że jesteś lepszy od innych. Reszta jest łatwa!
rozpocznij naukę
Don't make any snap judgments and try not to show anyone up. The rest is easy!

Czyję, że po prostu improwizuję przez większość czasu.
rozpocznij naukę
I feel like I'm just flying by the seat of my pants most of time.

Rozpoczynam spotkanie. Czy są zaległe tematy, które musimy przedyskutować?
rozpocznij naukę
I now call this meeting to order. Is there any old business we need to discuss right away?

Zapomniałem co się wydarzyło na naszym ostatnim spotkaniu. Czy mógłbyś przeczytac minutki?
rozpocznij naukę
I forgot what happened at our last meeting. Could you please read the minutes?

Kto jest "za"
rozpocznij naukę
All those in favor say, “aye.”

Czy jest jeszcze coś do dyskusji? Jeżeli nie, to kończę spotkanie.
rozpocznij naukę
Is there anything else to discuss? If not, this meeting stands adjourned.

Dostałem zatrudnienie jako jeden z głównych aktorów w telewizyjnej reklamie!
rozpocznij naukę
I just got hired to be one of the principal actors in a television spot!

Nasza nowa reklama telewizyjna jest naprawdę przyciągająca. Nasza sprzedaż nigdy nie była większa.
rozpocznij naukę
Our new television advertisement is really pulling! Our sales have never been higher!

Kupiłem fantastyczną maszynę do ćwiczeń, którą widziałem w reklamie informacyjnej(telemengo:-). Wyglądała na łatwą w użyciu.
rozpocznij naukę
I bought a fantastic exercise machine that I saw on an infomercial because it looked so easy to use.

Nienawidzę kupować samochodów. Sprzedawcy są zawsze agresywni w sprzedaży.
rozpocznij naukę
I hate going shopping for cars. Those salespeople always do a hard-sell which I hate!

Odkąd mamy listę naszych klientów reklama kierunkowa być może jest bardziej efektywna niż płacenie dużo pieniędzy za reklamę w gazecie.
rozpocznij naukę
Since we have a list of all our previous customers, direct response may be more cost effective than paying a lot of money to advertise in a newspaper.

Did you hear the new song that just came out on the radio yesterday? It’s great! The melody is so catchy. I can’t get it out of my head!
rozpocznij naukę
Czy słyszałeś nową piosenkę, która leciała wczoraj w radiu? Cudowna! Melodia jest wpadająca w ucho. Nie może wyjść z głowy!

Mój nowy szef każe nam pracować do późna każdej nocy i w weekendy. Co za wymagający szef.
rozpocznij naukę
My new boss makes us work late every night and on weekends. What a slave driver!

Jennifer otrzymała reprymendę za nie dotrzymanie terminu.
rozpocznij naukę
Jennifer got reprimanded by the boss for missing her deadline.

Nie lubię rozmawiać o pracy podczas mojej przerwy obiadowej.
rozpocznij naukę
I don't like to talk shop on my lunch break.

Jeff powiedział mi co mam robić i ja dokładnie to przemyślałem.
rozpocznij naukę
Jeff told me what to do and I keep going over it in my head.

My musimy przełożyć dyskusję na następne spotkanie. Jesteśmy po czasie
rozpocznij naukę
We’re going to have to table the discussion until our next meeting. We’re out of time.

W następnym tygodniu na spotkaniu będziemy kontynuować/rozmawiać o tym postępach Waszych prac.
rozpocznij naukę
Next week, we’ll have a follow-up meeting where you will each give a progress report on your assignments.

Proponuję zatrudnić Steve Smitha.
rozpocznij naukę
I move to hire Steve Smith.

To jest nasza najniższa cena. Najniższa jaką mogę dać.
rozpocznij naukę
This is my rock-bottom offer. It’s as low as I can go.

Potrzebujemy znaleźć nowego menadżera. Dlaczego nie zamieścić reklamy w lokalnej gazecie?
rozpocznij naukę
We need to find a new office manager. Why don’t we run an ad in the local newspaper?

Właśnie słyszałem, że nasza firma ma zamiar wprowadzić cięcia. Mam nadzieję, że nie oznacza to straty pracy!
rozpocznij naukę
Właśnie słyszałem, że nasza firma ma zamiar wprowadzić cięcia. Mam nadzieję, że nie oznacza to straty pracy

Po pracy dorabiam jako pielęgniarka aby zarobić extra kasę.
rozpocznij naukę
After my day job, I moonlight as a nurse to make extra money

Świetny pomysł! Muszę zacząć aktualizować moje CV.
rozpocznij naukę
Great idea! I'll start polishing my resume tonight.

Oni zawsze potrzebują świeżej krwi.
rozpocznij naukę
They always need new blood.

Oni mają świetną kulturę korporacyjną i dużo dni bez garniturów.
rozpocznij naukę
They have a fun corporate culture and a lot of dress-down days.

Powinieneś pracować dla internetowej firmy.
rozpocznij naukę
You should work for a dot com.

Przysięgam, że za chwilę sie wkurzę.
rozpocznij naukę
I swear I'm going to go postal!

Oni oczekują ode mnie pracy na tym przestarzałym komputerze!
rozpocznij naukę
They expect me to work on this dinosaur of a computer!

Wykonuję większość roboty.
rozpocznij naukę
I do the lion's share of the work.

Nie nawidzę pracować dla tych dziadków.
rozpocznij naukę
for this old boy's club.

Zrobię wyjątek dla ciebie. To jest moja rada krótko mówiąc.
rozpocznij naukę
I'll make an exception for you. Here's my advice in a nutshell.

Z własnego doświadczenia.
rozpocznij naukę
As a rule of thumb.

Czy możesz dać mi kilka rad?
rozpocznij naukę
Will you give me some pointers?

Nie mogę załapać o co chodzi w nowej pracy.
rozpocznij naukę
I can't get the hang of this new job.

-Ja też. Faktycznie wyjdźmy dzisiaj wcześniej i pójdźmy do baru po pracy. - Zgadzam się z Tobą!
rozpocznij naukę
-Me, too. In fact, let's leave early and go to happy hour. - I'm right behind you!

Kto chce spędzić całe życie na pracy? Mam dosyć codzinnej harówki.
rozpocznij naukę
But who wants to spend one's life working all the time? I'm sick of the daily grind.

Teraz on dostaje kupę kasy podczas gdy my cały czas zarabiamy grosze.
rozpocznij naukę
Now he's getting big bucks while we're still earning chicken feed.

Kyle śmieje się ze wszystkich kawałów szefa ponieważ chce dostać awans. Nigdy nie widziałem takiego wazeliniarza!
rozpocznij naukę
Kyle laughts at all of the boss's jokes because he wants a promotion. I could never brown nose like that!

Kyle dostał awans na szefa grup/bossa
rozpocznij naukę
Kyle got promoted to top dog.

Wiem, że potrzebujemy zatrudnić więcej pracowników ale my powinniśmy przegadać to/przyjrzeć się temu. Nie sądzę abyśmy mogli pozowlić sobie na to teraz
rozpocznij naukę
I know we agreed to hire more people, but we need to revisit this. I don’t think we can afford it right now.

-Potrzebuję pomocy do tej pracy. Może powinniśmy zastanowić się nad zatrudnieniem pracowników. -Dajmy to jako temat naszego następnego spotkania
rozpocznij naukę
– I need some help to do all this work. Maybe we should think about hiring some more employees. – Let’s put that on the table at our next meeting.

Formalna propozycja została złożona, mamy wydać dodatkowe sto dolarów na reklamę w każdym miesiącu. Głosujmy.
rozpocznij naukę
A motion has been made that we spend an additional one hundred dollars on advertising each month. Let’s vote.

Negocjacje stanęły w miejscu. Spróbujemy powrócić do nich w następnym tygodniu.
rozpocznij naukę
Our negotiations are at a standstill. We’re going to try again next week.

Straciliśmy pracę. Kontrakt poniósł fiasko ponieważ chciał abyśmy mocno obniżyli cenę.
rozpocznij naukę
We lost the job. The deal went sour because the client wanted us to lower our price too much.

Nigdy nie widziałem żadnej reklamy tego produktu. Słyszałem tylko z rozmów.
rozpocznij naukę
I’ve never seen any commercials for this product. I heard about it through word-of-mouth.

Wykonałem ponad sto natarczywych telefonów dzisiaj i tylko jedna osoba chciała kupić mój produkt.
rozpocznij naukę
I made over one hundred cold calls today and only one person said he’d buy my product.

Nasza nowa reklama telewizyjna zostala wyemitowana tylko raz dziennie a nasza sprzedaż się podwoiła.
rozpocznij naukę
Our new television commercial aired only once today

Mamy niedostatek pracowników. Musimy zatrudnić kogoś do pomocy!
rozpocznij naukę
We’re short-handed today. We really need to hire some help!

Właśnie otrzymałem pracę jako dyrektor w telewizjnym show! Jestem taki podekscytowany!
rozpocznij naukę
I just landed a job as director for a new television show! I’m so excited!

Byłem bez pracy przez miesiąc. Muszę zacząć szukać pracy/looking for employment.
rozpocznij naukę
I’ve been out of work for a month. I need to start pounding the pavement soon.

-Gdzie dzisiaj pracuje Andy? -On pracuje w Londynie.
rozpocznij naukę
- Where is Andy working today? - He's working in London

-Jak idzie projekt? - Idzie dobrze, dzięki.
rozpocznij naukę
-How is the project going? -It's going will, thanks.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.