Genetyka - dna, replikacja, transkrypcja, LO

 0    62 fiszki    oo2o
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

kwas deoksrybonukleinowy

kwas rybonukleinowy

występowanie DNA
rozpocznij naukę
u eucariota: -jądro -mitochondrum. u procariota: -genofor

cząsteczka DNA jest...
rozpocznij naukę
polimerem złożonym z monomerów

Nukleotyd słkłada się z:
rozpocznij naukę
cukru- pentozy reszty kw. fosforowego- PO4 3- zasady azotowej

zasade azotową w DNA tworzą
rozpocznij naukę
Puryny: - Adenina - Guanina Pirymidy: - Cytozyna - Tymina

RNA występuje w:
rozpocznij naukę
u eucariota i procariota: - w cytoplaźmie - rybosomach

rodzaje RNA: ... RNA jest jednoniciowe
rozpocznij naukę
mRNA - matrycowy tRNA - transportujący rRNA - rybosomalny różnią się jednym cukrem

W komórce nie dzieloącej się nić DNA stanowi-
rozpocznij naukę
chromatyna

W każdej komórce człowiek ma
rozpocznij naukę
2 metry DNA

Stan nie podziału to:
rozpocznij naukę
interfaza

Podczas podziału w metafazie powstają pałeczkowate struktury zwane
rozpocznij naukę
chromosonami

odcinki DNA, które chronią zawartość chromosomu, znajdują się na jego końcach
rozpocznij naukę
telomery

rodzaje chromosomów:
rozpocznij naukę
metacentryczny, subcentryczny, akrocentryczny, telocentryczny,

2n to komórka ciała, jest
rozpocznij naukę
diploidalna

człowiek ma ... chromosomów, czyli...
rozpocznij naukę
46, czyli 23 pary

pierwsze 22 pary chromosomów, to
rozpocznij naukę
autosomy

23 para, to tzw...
rozpocznij naukę
chromosom płci K - XX M - XY

ilość chromosomów charakterystyczna dla danego gatunku, to
rozpocznij naukę
kariotyp

1n to komórka
rozpocznij naukę
haploidalna

komórka haploidalna posiada
rozpocznij naukę
23 chromosomy, u człowieka, są to komórki rozrodcze- plemniki, kom. jajowe

to proces powielania dwuniciowej cząsteczki DNA w skutek którego powstają dwie dwuniciowe cząsteczki.

Replikacja jest półzachowawcza, co znaczy, że
rozpocznij naukę
każda dobudowana cząst. DNA składa się z jednej starej nici i jednej nowej, komplementarnie dobudowanej.

Proces replikacji zachodzi w
rozpocznij naukę
interfazie, przed podziałem w okresie zwanym S

Celem replikacji jest:
rozpocznij naukę
zwielokrotnienie materiału genetycznego, aby po podziale mejotycznym lub mitotycznym komórki miały właściwą ilość DNA.

dwie komórki

cztery komórki

Etapy replikacji:
rozpocznij naukę
inicjacja, elongacja, terminacja

pękają wiązania wodorowe, między nuklenoidami. Miejsce inicjacji tworzy okienko zwane ori- miesce w którym pękło

to odcinek DNA, który jest replikowany jako całość

bakterie mają tylko jeden
rozpocznij naukę
replikon

Elongacja- wydłużenie
rozpocznij naukę
jest to komplementarne dobudowywanie. Enzym polimeraza.

enzym, w procesie elongacji wędruje po nici od 3' do 5', rozpoznaje nukleotydy i dobudowuje komplementarnie do nich. Nowa nić powstaje od 5' do 3'.

Nić wiodąca
rozpocznij naukę
to nić powstająca w kierunku do widełek.

Nić opóźniona
rozpocznij naukę
nić powstająca w kierunku od widełek, powstaje w fragmentach zwanych Okazaki. Wymaga czasu na rozklejenie kawałków, stąd nazwa.

enzym łączący fragmenty okazaki.

Terminacja- zakończenie
rozpocznij naukę
polega na połączeniu wszystkich fragmentów nowych nici. Powstają dwie dwuniciowe cząsteczki DNA

Kod genetyczny
rozpocznij naukę
to sposób odczytywania informacji zapisanych w języku nukleoidów na aminokwasy w białkach

Cechy kodu: (6)
rozpocznij naukę
trójkowy, bezprzecinkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, kolinearny

kod jest trójkowy
rozpocznij naukę
każde 3 kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas. Jest nie nakładający się.

Kod jest bezprzecinkowy
rozpocznij naukę
między trójkami nukeotydów nie ma dodatkowych nukleoidów

Kod jest uniwersalny
rozpocznij naukę
ten sam sposób odczytu u wszystkich gatunków

Kod jest jednoznaczny
rozpocznij naukę
konkretny rodzaj trójki koduje tylko i wyłącznie jeden aminokwas

Kod jest zdegenerowany
rozpocznij naukę
istnieje kilka rodzajów trójek, kodujących ten sam aminokwas

Kod jest Kolinearny
rozpocznij naukę
kolejność aminokwasów jest warunkowana kolejnością trójek.

to taki fragment DNA, który służy do zakodowania jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednego rodzaju RNA

Rodzaje genów:
rozpocznij naukę
geny niepodzielne - u bakteri; geny podzielne - u jądrowych; geny nakładające

odcinki nie kodujące

geny nakładające się
rozpocznij naukę
występują tylko u niektórych rodzajów wirusów, mają onę krótką nić materiału, na bazie swojego materiału mogą wyprodukować minimalnie 2 białka.

ujawnienie cechy w dwóch etapach- transkrypcji -> translacji

nić matrycowa
rozpocznij naukę
to ta z której polimeraza odczytuje

nić kodująca
rozpocznij naukę
nie używana nić

czynniki niezbędnę do translacji
rozpocznij naukę
aminokwasy, mRNA, energia- ATP, tRNA- transportuje aminokwasy do rybosomu; rybosom

cząsteczka komplementarna do kodonu na mRNA

RNA żyje krótko
rozpocznij naukę
od kilku minut do kilku dni

obróbka posttranslacyjna
rozpocznij naukę
to usuwanie pierwszego aminokwasu

Cele regulacji procesu ekspresji
rozpocznij naukę
produkowanie tylko potrzebnych białek; oszczędzanie energii; oszczędzanie aminokwasów; zróżnicowanie aktywności różnych komórek

to mechanizm regulacji procesu u procariota.

Operon składa się z kilu genów
rozpocznij naukę
regulatorowy; promotor; operator;

Gen regulatorowy
rozpocznij naukę
służy do zakodowania białka regulatorowego. Białko to przyłącza się do operatora.

jest rozpoznawany przez polimeraze

przypina białko regulatorowe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.