English 3788

 0    288 fiszek    jadzyn
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

do tej pory; do chwili obecnej
rozpocznij naukę
to date

wyrafinowany (np. o guście); wyszukany (np. o sztuce); skomplikowany; wymyślny (np. o mechanizmie)
rozpocznij naukę
sophisticated

U sanction

wabić kogoś
rozpocznij naukę
to lure sb

to hand out

a leaflet

rozdawć l. roznosić ulotki
rozpocznij naukę
to leaflet

uwalniać; zwalniać (z/od czegoś)
rozpocznij naukę
to free (from/of sth)

attr. zwł. techn. samodzielny; autonomiczny; komp. wolno stojący
rozpocznij naukę
stand-alone

zamorski; zagraniczny
rozpocznij naukę
overseas

zarażać (czymś); zakażać
rozpocznij naukę
to infect (with)

załącznik; dodatek
rozpocznij naukę
an attachment

zasadny; słuszny (o pretensji); właściwy; logiczny (o wniosku; rozwiązaniu); prawowity (o dziecku; pochodzeniu)
rozpocznij naukę
legitimate

legalizować; sankcjonować (prawem); legitymizować
rozpocznij naukę
to legitimate

pod górę (np. o drodze; marszu)
rozpocznij naukę
uphill

trudne zmagania
rozpocznij naukę
an uphill battle

polit. konferencja/spotkanie na szczycie
rozpocznij naukę
a summit conference/meeting

zmierzyć się z czymś
rozpocznij naukę
to get to grips with sth

odkładać coś (zwł. pieniądze); rezerwować coś (dla kogoś / na coś)
rozpocznij naukę
to set sth aside (for sb/sth)

przygniatający; przytłaczający (t. o większości; zwycięstwie); oszałamiający
rozpocznij naukę
overwhelming

całkowity (np. o długości; koszcie)
rozpocznij naukę
overall

kompromis; narażenie na szwank (zwł. reputacji)
rozpocznij naukę
a compromise

zawrzeć kompromis (z kimś / w sprawie czegoś)
rozpocznij naukę
to compromise (with sb / on sth)

skompromitować się
rozpocznij naukę
to compromise oneself

zwł. dzienn. polit. impas; sytuacja patowa
rozpocznij naukę
a standoff

niezbity; jednoznaczny (np. o dowodach); rozstrzygający; ostateczny; definitywny
rozpocznij naukę
conclusive

niewybaczalny
rozpocznij naukę
inexcusable

form. wzajemność
rozpocznij naukę
U reciprocity

gotowość (do zrobienia czegoś)
rozpocznij naukę
U readiness (to do sth)

język migowy
rozpocznij naukę
U sign language

renewable

odnawialne źródła energii
rozpocznij naukę
pl. renewable energy sources

dotacja; subwencja; subsydium
rozpocznij naukę
a subsidy

lucrative

przedłużać (np. cierpienie); przeciągać (np. zebranie)
rozpocznij naukę
to prolong

pierwsza rata; zadatek
rozpocznij naukę
a down-payment

zapłacić pierwszą ratę za coś; wpłacić zadatek na coś
rozpocznij naukę
to make a down-payment on sth

współpracujący; wspólny (o wysiłku)
rozpocznij naukę
cooperative

nieprzewidywalny; nieobliczalny
rozpocznij naukę
unpredictable

t. przen. kamień węgielny
rozpocznij naukę
a cornerstone

kolejny; następujący po sobie
rozpocznij naukę
successive

dochód; dochody (państwa; przedsiębiorstwa)
rozpocznij naukę
U revenue

C/U entitlement

bodziec; zachęta (do robienia czegoś)
rozpocznij naukę
C/U incentive (to do sth)

przestrzegać (np. prawa; przepisów); prawn. podtrzymywać (np. werdykt niższego sądu)
rozpocznij naukę
to uphold

współpracować; współdziałać (z kimś / przy/w czymś)
rozpocznij naukę
to cooperate (with sb / in sth)

rozległy (o obszarze; zniszczeniach); obszerny (o opracowaniu)
rozpocznij naukę
extensive

fin. akcjonariusz; udziałowiec
rozpocznij naukę
a shareholder

U inflation

stopa inflacji
rozpocznij naukę
U inflation rate

pot. optymistyczny (np. o nastroju; zakończeniu)
rozpocznij naukę
upbeat

a plough

to plough

interweniować (w jakiejś sprawie); ingerować
rozpocznij naukę
to intervene (in sth)

to frighten away/off

opary (czegoś)
rozpocznij naukę
U haze (of sth)

attr. nadbrzeżny; przybrzeżny
rozpocznij naukę
coastal

t. przen. spowijać; osłaniać
rozpocznij naukę
to shroud

odpowiednik (np. przedmiot; zjawisko); odpowiednik (= osoba na analogicznym stanowisku)
rozpocznij naukę
a counterpart

punkt orientacyjny; charakterystyczny punkt (terenu)
rozpocznij naukę
a landmark

a plantation

a shootout

rozpuszczalny
rozpocznij naukę
soluble

zobowiązywać (kogoś do czegoś); zobowiązać się do (czegoś)
rozpocznij naukę
to pledge (sb to sth / sth)

śledztwo; dochodzenie (w sprawie czegoś)
rozpocznij naukę
C/U investigation (into sth)

naruszenie (czegoś) (np. praw; umowy)
rozpocznij naukę
U infringement (on/of sth)

rysik (do urządzeń)
rozpocznij naukę
a stylus

hybrid

ekon. wydajny; opłacalny
rozpocznij naukę
cost-effective

logical

ekran dotykowy
rozpocznij naukę
a touchscreen

ogłoszenie; obwieszczenie; komunikat
rozpocznij naukę
an announcement

droga dojazdowa
rozpocznij naukę
an access road

przetarg; oferta
rozpocznij naukę
a tender

przyjąć/przedłożyć ofertę
rozpocznij naukę
to accept/submit a tender

składać ofertę (na coś)
rozpocznij naukę
to tender (for sth)

in progress

a dividend

handl. fin. zwracać
rozpocznij naukę
to refund

spekulacyjny
rozpocznij naukę
speculative

a hypothec

a hypothesis

wysunąć hipotezę
rozpocznij naukę
to put forward a hypothesis

hipotetyczny
rozpocznij naukę
hypothetical

przepływ pieniędzy
rozpocznij naukę
U flow of cash

zwolnienie; spowolnienie; t. ekon. zastój
rozpocznij naukę
a slowdown

podkopywać (np. zaufanie; zdrowie; autorytet; wał; konstrukcję); osłabiać (np. pewność siebie; nadzieję)
rozpocznij naukę
to undermine

gas łupkowy
rozpocznij naukę
U shale gas

C/U flint

zakłócenie uwagi; odwrócenie uwagi
rozpocznij naukę
C/U distraction

wymuszenie; szantaż; wyłudzenie
rozpocznij naukę
U extortion

immunitet; biol. med. fizj. odporność
rozpocznij naukę
U immunity

form. twierdzić; utrzymywać (że coś jest prawdą
rozpocznij naukę
to allege

form. t. przen. wymykać się (komuś/czemuś); być dla kogoś nieosiągalnym
rozpocznij naukę
to elude (sb/sth)

wytropić; wyśledzić
rozpocznij naukę
to track down

t. przen. trzymać na wodzy; ograniczać
rozpocznij naukę
to curb

redukować (o... %)
rozpocznij naukę
to reduce (by... %)


spadek (czegoś)
rozpocznij naukę
a drop (in sth)

lawina błotna; osunięcie (się) ziemi
rozpocznij naukę
a landslide

polit. miażdżące l. przygniatające zwycięstwo (w wyborach)
rozpocznij naukę
a landslide victory

a downpour / a heavy rain

filar; słup
rozpocznij naukę
a pillar

areszt domowy
rozpocznij naukę
a house arrest

kara dożywotniego więzienia; dożywocie
rozpocznij naukę
C/U life imprisonment

o godzinie 11
rozpocznij naukę
at 11 (o'clock)

at midnight

w piątek / w piątki
rozpocznij naukę
on Friday / on Fridays

12. marca 1996
rozpocznij naukę
on 12 March 1996

w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
rozpocznij naukę
on Christmas Day

w moje urodziny
rozpocznij naukę
on my birthday

w październiku
rozpocznij naukę
in October

in 1968

in the 19th century

w przeszłości
rozpocznij naukę
in the past

in (the) winter

w przyszłości
rozpocznij naukę
in (the) future

w tym samym czasie
rozpocznij naukę
at the same time

w weekend / w weekendy
rozpocznij naukę
at the weekend / at weekends

at night

rano/po południu/wieczorem
rozpocznij naukę
in the morning/afternoon/evening

w piątek rano/po południu
rozpocznij naukę
on Friday morning/afternoon

the horizon

na horyzoncie
rozpocznij naukę
on the horizon

a dilemma

mieć dylemat
rozpocznij naukę
to be in a dilemma

właściwy dla czegoś (np. o cesze)
rozpocznij naukę
inherent to sth

w nieładzie
rozpocznij naukę
in disarray

pozbawić kogoś czegoś (np. przywileju; prawa; pozycji); usunąć kogoś skądś (np. ze stanowiska)
rozpocznij naukę
to oust sb from sth

to revitalize

subtle

fin. fiskalny; skarbowy; podatkowy
rozpocznij naukę
fiscal

bagatelizować; pomniejszać; tuszować
rozpocznij naukę
to play down

spiskowy; konspiracyjny
rozpocznij naukę
conspiratorial

spiskować; konspirować (z kimś / przeciwko komuś)
rozpocznij naukę
to conspire (with sb against sth)

wojna; działania wojenne
rozpocznij naukę
U warfare

a meadow


gł. attr. municypalny; komunalny; miejski
rozpocznij naukę
municipal

księżycowy
rozpocznij naukę
lunar

dokować; przybijać do nabrzeża; cumować do nabrzeża (o statku)
rozpocznij naukę
to dock

to culminate

zakończyć się czymś
rozpocznij naukę
to culminate in sth

t. przen. demonstrować
rozpocznij naukę
to demonstrate

sprawność; wydajność
rozpocznij naukę
U efficiency

form. wykorzystywać; użytkować; ekol. t. utylizować
rozpocznij naukę
to utilize

podtrzymywać (np. rozmowę; zaangażowanie; ducha; pretensje; ciężar czegoś)
rozpocznij naukę
to sustain

konkretne korzyści/rezultaty
rozpocznij naukę
pl. tangible benefits/results

a raw material

staż; praktyka
rozpocznij naukę
an Internship

a copycat

(argumenty) za i przeciw (komuś/czemuś)
rozpocznij naukę
the pros and cons (of sb/sth)

administrować; zarządzać; kierować
rozpocznij naukę
to administer

wylecieć komuś z pamięci/głowy
rozpocznij naukę
to slip sb's memory/mind

przen. pot. przeczucie
rozpocznij naukę
a gut feeling

system zarządzania relacyjną bazą danych
rozpocznij naukę
Relational Data Base Management System (RDBMS)

współzależność; wzajemna zależność
rozpocznij naukę
U interdependence

atomic

unique

minimalizować
rozpocznij naukę
to minimize

nietypowy; nieprawidłowy
rozpocznij naukę
abnormal

to initiate

a subset

zupełnie l. absolutnie nic
rozpocznij naukę
nothing whatsoever

wykonalny; możliwy; prawdopodobny
rozpocznij naukę
feasible

ucztować; biesiadować
rozpocznij naukę
to feast

t. przen. uczta; biesiada
rozpocznij naukę
a feast

C/U intrigue

katastrofalny; zgubny; fatalny
rozpocznij naukę
disastrous

przen. punkt zaczepienia; zaczepienie
rozpocznij naukę
a toehold

just as

być u władzy
rozpocznij naukę
to be in power

zyskiwać na znaczeniu
rozpocznij naukę
to gain in importance

problematyczny; dyskusyjny; wątpliwy
rozpocznij naukę
questionable

naiwnie prosty; zbyt uproszczony
rozpocznij naukę
simplistic

ethnic

U anarchy

ramy czasowe
rozpocznij naukę
a time frame

podsłuchiwać (kogoś/coś)
rozpocznij naukę
to eavesdrop (on sb/sth)

światłowodowy
rozpocznij naukę
fiberoptic

tel. światłowód; światłowody
rozpocznij naukę
U fiberoptics

zakres; zasięg; skala
rozpocznij naukę
C/U scope

wyjaśniać; wyklarować
rozpocznij naukę
to clarify

osiągnąć kompromis
rozpocznij naukę
to reach compromise

prawo do prywatności
rozpocznij naukę
U right to privacy

t. hist. hołd (t. feudalny); cześć
rozpocznij naukę
U homage

owładnięty l. ogarnięty czymś (np. smutkiem; recesją)
rozpocznij naukę
in the grip of sth

opłata za wstęp (do czegoś l. na coś)
rozpocznij naukę
an admission fee (to sth)

reakcja; oddźwięk (na coś)
rozpocznij naukę
a response (to sth)

w odpowiedzi na coś
rozpocznij naukę
in response to sth

a concession

nie zważając na coś; bez względu na coś; niezależnie od czegoś
rozpocznij naukę
irrespective of sth

wybitny; znany; znaczący; prominentny
rozpocznij naukę
prominent

na widocznym miejscu; wydatnie
rozpocznij naukę
prominently

tulić; przytulać
rozpocznij naukę
to cuddle

łączyć (coś z czymś)
rozpocznij naukę
to combine (sth with/and sth)

łączyć przyjemne z pożytecznym
rozpocznij naukę
to combine business with pleasure

a patent

opatentować
rozpocznij naukę
to patent

uzyskać patent na coś
rozpocznij naukę
to take out a patent on sth

licencja; zezwolenie
rozpocznij naukę
a license

z definicji; z natury
rozpocznij naukę
by definition

prawo własności
rozpocznij naukę
U ownership

all set

przedrzeć się; przen. uczynić przełomowy krok
rozpocznij naukę
to break trough

rozchmurzyć się
rozpocznij naukę
to cheer up

wystąpić; ofiarować się (z pomocą); zgłosić się (na ochotnika)
rozpocznij naukę
to come forward

skreślać; przekreślać (np. błędną odpowiedź)
rozpocznij naukę
to cross out

rozwiewać (np. wątpliwości); rozpraszać (np. chmury)
rozpocznij naukę
to dispel

odnawiać coś; oczyszczać coś (np. z brudu)
rozpocznij naukę
to do sth over

rodzina wielopokoleniowa
rozpocznij naukę
an extended family

form. na żądanie
rozpocznij naukę
on demand

an orchard

stożek; szyszka
rozpocznij naukę
a cone


to rake

nękać; hist. biczować
rozpocznij naukę
to scourge

pomagać komuś w czymś; ułatwiać komuś coś
rozpocznij naukę
to aid sb in/with sth

bunt (zwł. w wojsku)
rozpocznij naukę
C/U mutiny

wystartować (o rakiecie l. statku kosmicznym)
rozpocznij naukę
to blast off

smuga; smużka; pasek; prążek; pręga; zaciek (farby); pasemko (włosów); pasmo (mgły)
rozpocznij naukę
a streak

statek/pojazd kosmiczny
rozpocznij naukę
a spacecraft

ostroga; przen. bodziec; zachęta
rozpocznij naukę
a spur

sprawność; biegłość (w czymś)
rozpocznij naukę
U prowess (in sth)

skład chemiczny
rozpocznij naukę
U chemical composition

metka z ceną
rozpocznij naukę
a price tag

pole naftowe
rozpocznij naukę
an oilfield

produkcja; zdolność produkcyjna; górn. wydobycie;
rozpocznij naukę
C/U output

uprawniony; kwalifikujący się (do czegoś)
rozpocznij naukę
eligible (for sth)

traktat; układ
rozpocznij naukę
a treaty

konferencja prasowa
rozpocznij naukę
a news conference

tunel aerodynamiczny
rozpocznij naukę
a wind tunnel

uchylanie się od płacenia podatku
rozpocznij naukę
U tax evasion

to host

one out of...

nadający się do zamieszkania
rozpocznij naukę
habitable

t. przen. podkreślać (np. wyraz; istotność; aspekt)
rozpocznij naukę
to underscore

na emigracji/wygnaniu/uchodźstwie
rozpocznij naukę
in exile

majaczyć na horyzoncie (zwł. groźnie)
rozpocznij naukę
to loom

bezkarność
rozpocznij naukę
U impunity

with impunity

złudny; ułudny
rozpocznij naukę
delusive

przyjazny dla środowiska
rozpocznij naukę
environmentally friendly

wysypisko (śmieci); składowisko odpadów
rozpocznij naukę
a landfill (site)

usuwać odpady
rozpocznij naukę
to dispose of waste

usuwanie odpadów
rozpocznij naukę
U waste disposal

segregować śmieci
rozpocznij naukę
to sort out rubbish

spaliny (samochodowe)
rozpocznij naukę
pl. car/exhaust fumes

U sewage

oczyszczalnia ścieków
rozpocznij naukę
a sewage treatment plant

alternatywne źródła energii
rozpocznij naukę
U alternative sources of energy

elektrownia wiatrowa
rozpocznij naukę
a wind farm

kwaśny deszcz
rozpocznij naukę
U acid rain

dwutlenek węgla
rozpocznij naukę
U carbon dioxide

zachmurzony (o niebie); pochmurny (o dniu; poranku)
rozpocznij naukę
overcast

chmurzyć się
rozpocznij naukę
to overcast


a puddle

a fertilizer

a petal

łodyga; pień (drzewa; krzewu)
rozpocznij naukę
a stem

mięsożerny
rozpocznij naukę
carnivore

roslinożerny
rozpocznij naukę
herbivore

mruczeć (np. o kocie)
rozpocznij naukę
to purr

merdać; machać; kiwać
rozpocznij naukę
to wag

promieniowanie UV
rozpocznij naukę
U ultra-violet radiation

biodegradowalny
rozpocznij naukę
biodegradable

t. ekol. zwrotny (o butelce; opakowaniu); podlegający zwrotowi (o kaucji)
rozpocznij naukę
returnable

koić; uśmierzać (ból; zmartwienie); łagodzić (napięcie)
rozpocznij naukę
to ease

prawn. zniesławienie
rozpocznij naukę
U slander

grabić; plądrować; łupić
rozpocznij naukę
to loot

zwł. wojsk. rozmieszczać (broń strategiczną; oddziały)
rozpocznij naukę
to deploy

to displace

wywierać nacisk/wpływ na kogoś/coś
rozpocznij naukę
to exert pressure/influence on sb/sth

rozmowy/negocjacje pokojowe
rozpocznij naukę
U peace talks

nasilać (się)
rozpocznij naukę
to escalate

U bloodshed

U tit for tat

nierówny (np. o powierzchni; tętnie; walce; przedstawieniu)
rozpocznij naukę
uneven

orny; uprawny
rozpocznij naukę
arable

apetyt (na coś)
rozpocznij naukę
an appetite (for sth)

otwierać (się) (t. przen. o osobie); rozwijać (się); rozpoczynać (się)
rozpocznij naukę
to open up

rozciągać; naciągać (np. gumkę; sweter; mięśnie); rozciągać się; naciągać się (np. o materiale; spodniach)
rozpocznij naukę
to stretch

dobroczyńca; ofiarodawca
rozpocznij naukę
a benefactor

polit. suwerenność
rozpocznij naukę
U sovereignty

prowokacyjny; prowokujący
rozpocznij naukę
provocative

sporny; będący przedmiotem dyskusji
rozpocznij naukę
at issue

poruszenie; wrzawa; hałas; zgiełk
rozpocznij naukę
U uproar


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.