Technical English 4, Unit 11

 0    56 fiszek    hellsangel92
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pewność siebie
rozpocznij naukę
assertiveness

backup

rozpad, rozkład
rozpocznij naukę
break-up

chamber

cockpit

concern

cross-section

tama, zapora
rozpocznij naukę
dam

gruzy, rumowisko
rozpocznij naukę
debris

kadłub samolotu
rozpocznij naukę
fuselage

housing

rezultat, wynik
rozpocznij naukę
outcome

zastawka, brama kontrolująca szybkość przepływu wody przez śluzę
rozpocznij naukę
penstock

plant

reservoir

vibration

warranty

prędkościomierz
rozpocznij naukę
airspeed indicator

burza z piorunami
rozpocznij naukę
thunderstorm

altitude

zmęczenie, wada w metalu, drewnie wywołana, zginaniem rozciąganiem
rozpocznij naukę
fatigue

zwarcie, krótkie spięcie
rozpocznij naukę
short circuit

start (samolotu)
rozpocznij naukę
take-off

data ważności
rozpocznij naukę
use-by-date

materiał filmowy
rozpocznij naukę
video footage

oskarżycielski
rozpocznij naukę
accusing

faulty

badawczy, dochodzeniowy
rozpocznij naukę
investigative

preliminary

assertively

nadmiernie, przesadnie
rozpocznij naukę
excessively

posiadanie, własność
rozpocznij naukę
ownership

sprawozdanie, raport
rozpocznij naukę
account

wyznaczyć, określic
rozpocznij naukę
determine

pojemność, objętość
rozpocznij naukę
capacity

z powodu, dzięki
rozpocznij naukę
owing to

droga kołowania(samolotu)
rozpocznij naukę
taxiway

wymusić, nacisk, zmuszać
rozpocznij naukę
force

taxi

szacować, ocenić
rozpocznij naukę
estimate

collide

pas startowy
rozpocznij naukę
runway

aviation

oczekiwać, czekać
rozpocznij naukę
await

zmienić kierunek, odwrócić
rozpocznij naukę
divert

undercarriage

nieświadomy
rozpocznij naukę
unaware

streszczenie, kompendium
rozpocznij naukę
abstract

nagana, ocena
rozpocznij naukę
criticism

finding

buckle

izolować, oddzielać
rozpocznij naukę
insulate

oderwać się
rozpocznij naukę
break away


dokładność
rozpocznij naukę
accuracy

concise


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.