angielski 6

 0    78 fiszek    jolpo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

(= it's very difficult to make someone older learn something new)
rozpocznij naukę
You can't teach an old dog new tricks

Mecz zaraz się zacznie
rozpocznij naukę
Come quickly! The match is about to begin.

Prawie poddjęłam ważną decyzję finansową
rozpocznij naukę
'I'm about to make a vital financial decision.'

you don't look your age,
rozpocznij naukę
you don't appear the age you are,

when people behave in a way proper for their age,
rozpocznij naukę
-people act their age

an age difference,
rozpocznij naukę
-an age gap

improves with age,
rozpocznij naukę
-wine that gets better as it gets older,

legally become an adult,
rozpocznij naukę
-you come of age at the age of 18

unfair treatment of people because of their age
rozpocznij naukę
-ageism

Zachowuj się stosowni do wieku i nie rób tyle zamieszania o byle co
rozpocznij naukę
Don't be silly! Act your age and stop making a fuss about such unimportant things.

spraw|ca m, -czyni f czegoś)
rozpocznij naukę
perpetrator /'pз pıtreıt (r)/ (of sth)

a type of prison where young people can be kept for short periods of time - poprawczak
rozpocznij naukę
A detention center

świadectwo n; Jur zeznanie n; 2. (evidence) świadectwo n (to sth czegoś
rozpocznij naukę
testimony /'testım nı, US -m nı/ n

złożyć zeznania
rozpocznij naukę
to give testimony

być świadectwem talentu/odwagi kogoś, świadczyć o talencie/o odwadze kogoś;
rozpocznij naukę
to be a testimony to sb’s talent/courage

świadczyć o czymś
rozpocznij naukę
to bear testimony to sth

To break out of a prison"

Odsiedzieć wyrok
rozpocznij naukę
After you serve time in prison

Być na warunkowym
rozpocznij naukę
you can be let out on probation

a probation officer

they rob a bank using violence.
rozpocznij naukę
If someone holds up a bank,

they are not punished for something bad they did
rozpocznij naukę
If someone gets away with something,

we punish him only very lightly.
rozpocznij naukę
if we let someone off lightly

is when a group of people stand up against a wall for inspection or identification.
rozpocznij naukę
A lineup

is a gun fight; strzelanina
rozpocznij naukę
A shoot-out

a person who has been in prison.
rozpocznij naukę
A jailbird

the continuous watching of a building, or of some area, usually by the police. "; obserwacja, obserwować
rozpocznij naukę
A stake-out

"also known as".
rozpocznij naukę
"a.k.a."

rebellion /rı'belı n/ n

podnieść bunt
rozpocznij naukę
to rise in rebellion

przestrzegać (czegoś) [rule, law, conventions];
rozpocznij naukę
obey / 'beı/

zastosować się do wezwania sądowego
rozpocznij naukę
to obey a summons Jur

– będę trzymać za ciebie kciuki!
rozpocznij naukę
But I'll keep my fingers crossed for you

– zacząć uprawiać spadochroniastrstwo
rozpocznij naukę
to take up (= start) parachuting

- that's when a group of people stand up against a wall for inspection or identification
rozpocznij naukę
a lineup

kanciarz m, oszust m infml
rozpocznij naukę
con man n

wymigać się od kary infml; (unharmed) wyjść bez szwanku; (free from tax) wymigać się od zapłacenia podatku
rozpocznij naukę
scot-free /'sk t'fri / adj to get off or go scot-free (unpunished)

wymigać się od kary
rozpocznij naukę
to beat the rap

szybki urywany oddech m, zadyszka f
rozpocznij naukę
pant /pænt/

nie móc złapać tchu;
rozpocznij naukę
to be panting for breath

weszła po schodach, dysząc or sapiąc
rozpocznij naukę
she came panting up the stairs

ł aknąć czegoś;
rozpocznij naukę
to be panting for or after sth

pałać pożądaniem/chęcią liter
rozpocznij naukę
to be panting with desire/eagerness

powiedzieć zdyszanym głosem, wydyszeć
rozpocznij naukę
■ pant out: pant out [sth], pant [sth] out

degradacja f; (of idea, principle, policy) deprecjacja f; (of football team) przeniesienie n do niższej ligi
rozpocznij naukę
demotion /dı'm ∫n/ n (of person)

miarka f; (of earth) łopatka f; (of ice cream) gałka f; (of mashed potatoes) łyżka f
rozpocznij naukę
scoop /sku p/

zdobyć sensacyjny materiał
rozpocznij naukę
to get a scoop

wyb|rać, -ierać [earth, water]; (dig) wykop|ać, -ywać [hole, foundations];
rozpocznij naukę
■ scoop out: scoop out [sth], scoop [sth] out (take out)

wybierz miąższ z pomidora
rozpocznij naukę
scoop out the flesh out of a tomato

zgarn|ąć, -iać [earth, snow]; podn|ieść, -osić [child]
rozpocznij naukę
■ scoop up: scoop up [sth], scoop [sth] up

twinge /twınd / n (of pain, jealousy, regret)

pewne wątpliwości;
rozpocznij naukę
a twinge of doubt

wyrzut sumienia
rozpocznij naukę
a twinge of conscience

kurczenie się n; (of industry, sector) regres m
rozpocznij naukę
contraction /k n'træk∫n/ n

zaczęły się skurcze (porodowe)
rozpocznij naukę
the contractions have started

dąsać się, stroić fochy;
rozpocznij naukę
to be in a sulk

nadąsać się
rozpocznij naukę
to go into a sulk

dąsy plt, fochy plt;
rozpocznij naukę
sulks npl

dąsać się, stroić fochy
rozpocznij naukę
to have (a fit of) the sulks

dąsać się z powodu czegoś)
rozpocznij naukę
sulk (about or over sth)

nawrót m; (of symptom, event) powtórzenie się n;
rozpocznij naukę
recurrence /rı'k r ns/ n (of illness)

mam nadzieję, że ten problem się nie powtórzy
rozpocznij naukę
I hope there will be no recurrence of the problem

bolesna strata f (kogoś bliskiego) (mourning) żałoba f;
rozpocznij naukę
bereavement /bı'ri vm nt/ n (loss)

stracić bliską osobę
rozpocznij naukę
to suffer a bereavement

(= very exciting and enjoyable)
rozpocznij naukę
exhilarating

1. (make happy) [speed, music, wine] up|oić, -ajać; [action, scene, thought] wprawi|ć, -ać w radosny nastrój;
rozpocznij naukę
exhilarate /ıg'zıl reıt/ vt

byliśmy upojeni sukcesem
rozpocznij naukę
we were exhilarated by our success

(peaks with snow on their tops)
rozpocznij naukę
snow-capped peaks

(= put a length of cloth, ribbon etc. around something several times)
rozpocznij naukę
I guess you should bind the cut up and wait till it stops bleeding.

(= completely different)
rozpocznij naukę
Although they are brothers, they are poles apart.

- krańcowo różnić się
rozpocznij naukę
to be poles apart

podniósł to i natychmiast or szybko upuścił
rozpocznij naukę
he lifted it up and promptly dropped it

punktualnie or dokładnie o szóstej
rozpocznij naukę
promptly at six o’clock

– piorunochron
rozpocznij naukę
a lightning conductor

(= accumulating)
rozpocznij naukę
bottling up

(= express negative feelings)
rozpocznij naukę
to let off steam

(= give you energy)
rozpocznij naukę
energize

(= deliberately, consciously)
rozpocznij naukę
voluntarily


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.