legalise 1

 0    49 fiszek    jolpo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

spółka publiczna
rozpocznij naukę
Joint stock company, public company

spółka z.o.o.
rozpocznij naukę
public limited company

spółka kapitałowa
rozpocznij naukę
company

spółka osobowa
rozpocznij naukę
partnership

spółka jawna
rozpocznij naukę
general partnership

spółka komandytowa
rozpocznij naukę
limited partnership

limited-joint partnership

komplementariusz
rozpocznij naukę
general partner

komandytariusz
rozpocznij naukę
limited partner

spółka cywilna
rozpocznij naukę
private partnership agreement

związek partnerski
rozpocznij naukę
civil partnership

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
rozpocznij naukę
sole trader/ proprietor (pre'praıete(r)

osobowość prawna
rozpocznij naukę
legal identity

zdolność prawna/zdolność do czynności prawnych
rozpocznij naukę
capacit to perform acts in law

spółka dominująca
rozpocznij naukę
contolling entity/ dominant

spółka matka
rozpocznij naukę
the parent company spółka stowarzyszona associate

spółka powiązana
rozpocznij naukę
related party/entity

spółka zależna
rozpocznij naukę
subsidiary

Dom Spółek/ KRS
rozpocznij naukę
National Court Register/Company House

rejestr przedsiębiorców
rozpocznij naukę
Entrepreneur Register

wpisać spółkę do rejestru
rozpocznij naukę
to enter the company into register/to register company

przedmiot działalności
rozpocznij naukę
scope of business operations/business object

umowa spółki/statut
rozpocznij naukę
articles of association

registered office

świadectwo zarejestrowania spółki
rozpocznij naukę
articles of incorporation

rok obrotowy
rozpocznij naukę
financial year/fiscal year

jedyny wspólnik/ akcjonariusz
rozpocznij naukę
sole shareholder

przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
enterprise/business

firma spółki
rozpocznij naukę
name

spółka w organizacji
rozpocznij naukę
under formation

czas trwania spółki
rozpocznij naukę
company term/duration (definite/undefinite)

powiązania kapitałowe
rozpocznij naukę
capital relations

udziały o równej wartości nominalnej
rozpocznij naukę
shers with equal nominal per value

kapital zakładowy
rozpocznij naukę
share capital/stock

contribution

wkład pieniężny
rozpocznij naukę
cash contribution

wnieść wkłady na pokrycie kapitału
rozpocznij naukę
to make contribution to pay up the share capital

obejmować udziały
rozpocznij naukę
subscribe shares (take up shares)

obniżenie/podwyższenie kapitału
rozpocznij naukę
decrease/increase in the share capital

dopłaty do kapitału
rozpocznij naukę
additional contributions

dividend

emisja obligacji
rozpocznij naukę
issue bonds

akcje/udziały
rozpocznij naukę
shares/stocks

akcje na okaziciela/imienne
rozpocznij naukę
bearer shares/registered shares

akcje zwykłe/uprzywilejowane
rozpocznij naukę
ordinary (common) shares/ privileged (preference shares)

zbywalność udziałów/ akcji
rozpocznij naukę
transferability

rodzaje akcji
rozpocznij naukę
classes of shares

księga akcji
rozpocznij naukę
register of shares

umorzenie udziałów
rozpocznij naukę
cancellation/surrende/redemption


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.