czasowniki nieregularne

 0    247 fiszek    gkogut
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nadarzyć się
rozpocznij naukę
arise, arose, arisen

awake, awoke, awoke

awake, awoke, awaked

be, was, been

beat, beat, beaten

znosić, urodzić
rozpocznij naukę
bear, bore, born

become, became, become

begin, began, begun

bend, bent, bent

bereave, bereft, bereaved

bereave, bereft, bereaved

beseech, besought, besought

świadczyć o...
rozpocznij naukę
bespeak, bespoke, bespoken

zakładać się
rozpocznij naukę
bet, bet, bet

bid, bade, bidden

bid, bid, bid

związać, przywiązać
rozpocznij naukę
bind, bound, bound

bite, bit, bitten

błogosławić
rozpocznij naukę
bless, blest, blest

błogosławić
rozpocznij naukę
bless, blessed, blessed

bleed, bled, bled

blow, blew, blown

break, broke, broken

breed, bred, bred

bring, brought, brought

build, built, built

burn, burnt, burnt

burn, burned, burned

burst, burst, burst

buy, bought, bought

catch, caught, caught

cast, cast, cast

łajać, strofować
rozpocznij naukę
chide, chid, chidden

choose, chose, chosen

cleave, clove, cloven

cleave, cleft, cleft

cling, clung, clung

ubierać się
rozpocznij naukę
clothe, clad, clad

ubierać się
rozpocznij naukę
clothe, clothed, clothed

przychodzić
rozpocznij naukę
come, came, come

cost, cost, cost

czołgać się, pełzać
rozpocznij naukę
creep, crept, crept

cut, cut, cut

zajmować się
rozpocznij naukę
deal, dealt, dealt

dig, dug, dug

do, did, done

draw, drew, drawn

dream, dreamt, dreamt

dream, dreamed, dreamed

drink, drank, drunk

drive, drove, driven

dwell, dwelt, dwelt

eat, ate, eaten

fall, fell, fallen

feed, fed, fed

feel, felt, felt

fight, fought, fought

find, found, found

flee, fled, fled

rzucić, ciskać
rozpocznij naukę
fling, flung, flung

fly, flew, flown

powstrzymywać się
rozpocznij naukę
forbear, forbore, forborne

zakazać, zabronić
rozpocznij naukę
forbid, forbade, forbidden

przewidywać
rozpocznij naukę
forcast, forcast, forcast

przewidywać
rozpocznij naukę
forcast, forcasted, forcasted

forget, forgot, forgotten

forgive, forgave, forgiven

zaniechać, porzucić
rozpocznij naukę
forsake, forsook, forsaken

freeze, froze, frozen

get, got, got

give, gave, given

go, went, gone

mleć, ostrzyc
rozpocznij naukę
grind, ground, ground

rosnąć, hodować
rozpocznij naukę
grow, grew, grown

have, had, had

hear, heard, heard

hide, hid, hidden

hide, hid, hid

hit, hit, hit

hold, held, held

hang, hung, hung

hang, hanged, hanged

rąbać, ciosać
rozpocznij naukę
hew, hewed, hewn

rąbać, ciosać
rozpocznij naukę
hew, hewed, hewed

hurt, hurt, hurt

keep, kept, kept

kneel, knelt, knelt

robić na drutach
rozpocznij naukę
knit, knit, knit

robić na drutach
rozpocznij naukę
knit, knetted, knetted

know, knew, known

lay, laid, laid

lead, led, led

opierać się
rozpocznij naukę
lean, leant, leant

opierać się
rozpocznij naukę
lean, leaned, leaned

leap, leapt, leapt

leap, leaped, leaped

learn, learnt, learnt

learn, learned, learned

leave, left, left

pożyczać komuś
rozpocznij naukę
lend, lent, lent

let, let, let

lie, lay, lain

light, lit, lit

light, lighted, lighted

lose, lost, lost

make, made, made

znaczyć, mieć na myśli
rozpocznij naukę
mean, meant, meant

wzbudzać obawy
rozpocznij naukę
misgive, misgave, misgiven

zmylić, zwieść
rozpocznij naukę
mislead, misled, misled

zapodziewać, zagubić
rozpocznij naukę
mislay, mislaid, mislaid

pomylić się
rozpocznij naukę
mistake, mistook, mistaken

źle zrozumieć
rozpocznij naukę
misunderstand, misunderstood, misunderstood

mean, meant, meant

meet, met, met

mow, mowed, mown

mow, mowed, mowed

przewyzszyć, prześcignąć
rozpocznij naukę
outdo, outdid, outdone

przewyższyć, prześcignąć
rozpocznij naukę
outgo, outwent, outgone

wyrosnąć, przerosnąć
rozpocznij naukę
outgrow, outgrew, outgrown

prześcignąć, wyprzedzić
rozpocznij naukę
outride, outrode, outridden

zdystansować
rozpocznij naukę
outrun, outran, outrun

znosić(ubranie)
rozpocznij naukę
outwear, outwore, outworn

przezwycieżyć, pokonać
rozpocznij naukę
overbear, overbore, overborn

przesadzić z czymś
rozpocznij naukę
overdo, overdid, overdone

prze/objeść się
rozpocznij naukę
overeat, overate, overeaten

overfeed, overfed, overfed

overgrow, overgrew, overgrown

overrun, overran, overrun

najechać, pustoszyć
rozpocznij naukę
oversee, oversaw, overseen

nadzorować, doglądać
rozpocznij naukę
overtake, overtook, overtaken

overthrow, overthrew, overthrown

put, put, put

quit, quit, quit

quit, quitted, quitted

rebuild, rebuilt, rebuilt

kłaść ponownie
rozpocznij naukę
relay, relaid, relaid

repay, repaid, repaid

retell, retold, retold

read, read, read

pozbyć się
rozpocznij naukę
rid, rid, rid

pozbyć się
rozpocznij naukę
rid, ridded, ridded

jeździć (na rowerze)
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden

ring, rang, rung

rise, rose, risen

run, ran, run

saw, sawed, sawn

say, said, said

see, saw, seen

seek, sought, sought

sell, sold, sold

send, sent, sent

set, set, set

sew, sewed, sewn

sew, sewed, sewed

szerzyć, rozsiewać
rozpocznij naukę
shed, shed, shed

świecić, błyszczeć
rozpocznij naukę
shine, shone, shone

rozgrzeszyć
rozpocznij naukę
shrive, shrove, shriven

rozgrzeszyć
rozpocznij naukę
shrive, shrived, shrived

shoot, shot, shot

shake, shook, shaken

show, showed, shown

show, showed, showed

kurczyć się
rozpocznij naukę
shrink, shrank, shrunk

shut, shut, shut

sing, sang, sung

sink, sank, sunk

sink, sunk, sunk

sit, sat, sat

slay, slew, slain

ślizgac się
rozpocznij naukę
slide, slid, slid

rzucać, cisnąć
rozpocznij naukę
sling, slung, slung

skradać się
rozpocznij naukę
slink, slunk, slunk

slit, slit, slit

sleep, slept, slept

wąchać, pachnieć
rozpocznij naukę
smell, smelt, smelt

wąchać, pachnieć
rozpocznij naukę
smell, smelled, smelled

uderzyć, porazić
rozpocznij naukę
smite, smote, smitten

sow, sowed, sown

sow, sowed, sowed

speak, spoke, spoken

pedzić, spieszyć
rozpocznij naukę
speed, sped, sped

pedzić, spieszyć
rozpocznij naukę
speed, speeded, speeded

literować, sylabizować
rozpocznij naukę
spell, spelt, spelt

literować, sylabizować
rozpocznij naukę
spell, spelled, spelled

spend, spent, spent

spill, spilt, spilt

spill, spilled, spilled

spin, spun, spun

spin, span, spun

spit, spit, spit

spit, spat, spat

rozszczepić
rozpocznij naukę
split, split, split

spoil, spoilt, spoilt

spoil, spoiled, spoiled

rozpościerać
rozpocznij naukę
spread, spread, spread

spring, sprang, sprung

stand, stood, stood

steal, stole, stolen

wbić, wetknąć
rozpocznij naukę
stick, stuck, stuck

ukłuć, użadlić
rozpocznij naukę
sting, stung, stung

stink, stunk, stunk

stink, stank, stunk

strew, strewed, strewn

strew, strewed, strewed

prze/kroczyć
rozpocznij naukę
stride, strode, stridden

uderzać, strajkować
rozpocznij naukę
strike, struck, struck

napiąć, nawlec
rozpocznij naukę
string, strung, strung

strive, strove, striven

opalać się
rozpocznij naukę
sunburn, sunburnt, sunburnt

opalać się
rozpocznij naukę
sunburn, sunburned, sunburned

przysięgać, kląć
rozpocznij naukę
swear, swore, sworn

swell, swelled, swollen

swell, swelled, swelled

sweep, swept, swept

swim, swam, swum

swing, swang, swung

swing, swung, swung

take, took, taken

uczyć kogoś
rozpocznij naukę
teach, taught, taught

rwać, szarpać
rozpocznij naukę
tear, tore, torn

tell, told, told

think, thought, thought

rozwijać się
rozpocznij naukę
thrive, throve, thriven

throw, threw, thrown

pchnąć, dźgnąć
rozpocznij naukę
thrust, thrust, thrust

stąpać, deptać
rozpocznij naukę
tread, trod, trodden

prostować (się)
rozpocznij naukę
unbend, unbent, unbent

unbind, unbound, unbound

undergo, underwent, undergone

understand, understood, understood

przedwsięwziąć
rozpocznij naukę
undertake, undertook, undertaken

zniweczyć, zniszczyć
rozpocznij naukę
undo, undid, undone

odwinąć, rozmotać
rozpocznij naukę
unwind, unwound, unwound

powstrzymywać
rozpocznij naukę
uphold, upheld, upheld

przewrócić
rozpocznij naukę
upset, upset, upset

wake, woke, woken

wake, waked, waked

snuć, tkać
rozpocznij naukę
weave, wove, woven

wear, wore, worn

weep, wept, wept

wycofać się
rozpocznij naukę
withdraw, withdrew, withdrawn

powstrzymywać się
rozpocznij naukę
withhold, withheld, withheld

przeciwstawiac się
rozpocznij naukę
withstand, withstood, withstood

win, won, won

zwijać, wić
rozpocznij naukę
wind, wound, wound

wykręcać, wyrzymać
rozpocznij naukę
wring, wrung, wrung

write, wrote, written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.