ENGLISH matters Work&Travel

 0    120 fiszek    Pruszek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

czas trwania
rozpocznij naukę
duration

odpowiednio, właściwie, adekwatnie
rozpocznij naukę
adequately

ukończenie, zakończenie
rozpocznij naukę
completion

przed (granica czasowa); na
rozpocznij naukę
upon

w zasadzie, zasadniczo, fundamentalnie
rozpocznij naukę
basically

zorganizować, ustalać
rozpocznij naukę
arrange

przez, poprzez, dzięki (za sprawą czegoś)
rozpocznij naukę
through

basic

zajmować się, wykonywać
rozpocznij naukę
handle

alternatywny; alternatywa, wybór
rozpocznij naukę
alternative

on your own

ale, mimo to
rozpocznij naukę
yet

zajmować się; przyciągać (np. uwagę)
rozpocznij naukę
engage

uzyskać, otrzymać (np. pozwolenie)
rozpocznij naukę
obtain

in person

okazywać; podarować; przedstawiać
rozpocznij naukę
present

niezbędny, konieczny
rozpocznij naukę
essential

później niż, po; po drugiej stronie (czegoś)
rozpocznij naukę
beyond

prawidłowy, ważny (np. o bilecie)
rozpocznij naukę
valid

zamierzać, planować, mieć na myśli
rozpocznij naukę
intend

akceptacja, zgoda (na coś)
rozpocznij naukę
acceptance

wyznaczać; mianowany (np. na stanowisko)
rozpocznij naukę
designate

proces; przetwarzanie
rozpocznij naukę
processing

dostawca; żywiciel (np. w rodzinie)
rozpocznij naukę
provider

dziedzina, zakres; pole
rozpocznij naukę
field

wskazywać, pokazywać
rozpocznij naukę
indicate

wewnętrzny, krajowy
rozpocznij naukę
domestic

Ani... ani...
rozpocznij naukę
nor... or

opieka lekarska
rozpocznij naukę
medical care

zupełnie, absolutnie, doskonale
rozpocznij naukę
perfectly

finansowo; pod względem finansowym
rozpocznij naukę
money-wise

hojny, wspaniałomyślny, szczodry
rozpocznij naukę
generous

pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś)
rozpocznij naukę
assist

wprawa, biegłość, sprawność
rozpocznij naukę
proficiency

rozsądny, roztropny, mądry
rozpocznij naukę
wise

według czegoś, zgodnie z czymś
rozpocznij naukę
as per sth

pod względem lokalizacji, położenia
rozpocznij naukę
location-wise

nigdzie, donikąd
rozpocznij naukę
nowhere

wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś)
rozpocznij naukę
assistance

smak, odrobina
rozpocznij naukę
o flavour

casual

zarabiac, zdobywac
rozpocznij naukę
to earn

umozliwic cos komus
rozpocznij naukę
to enable sb to do sth

seasonal

pracownicy, personel
rozpocznij naukę
staff

zezwolic komus na cos
rozpocznij naukę
to allow sb to do sth

potem, pozniej

karencja, prolongata, (bezptatne lub niezobowiązujące) wydłużenie okresu czegoś
rozpocznij naukę
grace period

uczestnictwo
rozpocznij naukę
participation

kwalifikujący się do czegos
rozpocznij naukę
eligible

command

ubiegac się o
rozpocznij naukę
to apply for

pod względem
rozpocznij naukę
in terms of

completion

agencja zatrudnienia
rozpocznij naukę
staffing agency

biuro podrozy
rozpocznij naukę
travel agency

akredytowac, upelnomocniac
rozpocznij naukę
to accredit

Departament Stanu (US)
rozpocznij naukę
Department of State

zakwaterowanie
rozpocznij naukę
housing

ustalic termin, zaplanowac
rozpocznij naukę
to schedule

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

nagły wypadek
rozpocznij naukę
emergency

prawo, uprawnienia do czegoś
rozpocznij naukę
eligibility

przeprowadzac
rozpocznij naukę
to conduct

bye zobowiązanym do
rozpocznij naukę
to be obliged to

poszukiwanie pracy
rozpocznij naukę
job hunting

zwracac się do
rozpocznij naukę
to approach

zapewniac (sobie cos), uzyskac(cos)
rozpocznij naukę
to secure

placement

nalezyta starannosc
rozpocznij naukę
due diligence

zarejestrowac
rozpocznij naukę
to register

przybycie, przylot, przyjazd
rozpocznij naukę
arrival

pilnowac, obserwowac
rozpocznij naukę
to track

wlącznie (z)
rozpocznij naukę
social security I ubezpieczenia społeczne including

załączniki
rozpocznij naukę
enclosures

to submitpokwitowanie
rozpocznij naukę
receipt

kandydat, zgłaszajqcy się
rozpocznij naukę
applicant

potwierdzenie
rozpocznij naukę
confirmation

optaty manipulacyjne
rozpocznij naukę
processing fees

wyjazd, odlot
rozpocznij naukę
departure

ID

list intencyjny
rozpocznij naukę
offer letter

to incur

non-refundable

obejmowac zakresem
rozpocznij naukę
to range from

w dwie strony, tam i z powrotem
rozpocznij naukę
round-trip

wynagrodzenie
rozpocznij naukę
wages

throughout

wypoczynkowy
rozpocznij naukę
resort

zdawac sobie sprawę (z)
rozpocznij naukę
to be aware (of)

spełniac oczekiwania
rozpocznij naukę
to meet preferences

stanowiska niższego szczebla
rozpocznij naukę
entry-level jobs

hotelarsko-gastronomiczny (przemysł)
rozpocznij naukę
hospitality

handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail

park rozrywki
rozpocznij naukę
theme park

lifeguard

sprzedawca ryb
rozpocznij naukę
fishmonger


inventory

domokrążny
rozpocznij naukę
door-to-door

uzupełniać
rozpocznij naukę
to supplement

różnić się
rozpocznij naukę
to vary

earnings


zakwaterowanie
rozpocznij naukę
accommodation

firma organizująca
rozpocznij naukę
host company

w rozsądnej cenie
rozpocznij naukę
reasonably priced

za i przeciw
rozpocznij naukę
pros and cons

to strike up

rekompensowac, wynagradzac (cos)
rozpocznij naukę
to compensate (for sth)

frugalto come across

to get stuck

driving licence

przedtem, uprzednio
rozpocznij naukę
beforehand


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.