physics-classical mechanics

 0    71 fiszek    wwaniek5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

exact

nucleus(nuclei)

układ w spoczynku
rozpocznij naukę
system at rest

rozciągnięta sprężyna
rozpocznij naukę
streched spring

siła zewnętrzna
rozpocznij naukę
external force

F=zmiana pędu w zależności od czasu
rozpocznij naukę
Force = time rate of change of momentum

first Newton's law of motion
rozpocznij naukę
A body remains at rest or in a state of uniform motion (non-accelerating) unless acted on by an external force.

third Newton's law of motion
rozpocznij naukę
to every force(action) there is an equal but opposite reaction

układ odniesienia
rozpocznij naukę
frame of reference

wyprowadzić
rozpocznij naukę
derive

magnitude

line segment

kartezjański układ współrzędnych
rozpocznij naukę
Cartesian coordinates

zacieniowany
rozpocznij naukę
shaded

zmieniać się
rozpocznij naukę
vary

wykres w zależności od czasu
rozpocznij naukę
time graph

ruch prostoliniowy
rozpocznij naukę
linear motion

o stałym przyspieszniu
rozpocznij naukę
under a constant acceleration

initial speed

pod wpływem grawitacji
rozpocznij naukę
under influence of gravity

friction

szorstki, przybliżony
rozpocznij naukę
rough

prostopadły
rozpocznij naukę
perpendicular

przyłożona siła
rozpocznij naukę
applied force

oznaczany przez
rozpocznij naukę
denoted by

tarcie statyczne/dynamiczne
rozpocznij naukę
static/sliing friction

resolve

initially

płaszczyzna
rozpocznij naukę
plane

równia pochyła
rozpocznij naukę
inclined plane

nachylona pod kątem alfa do poziomu
rozpocznij naukę
inclined at an angle alfa to the horizontal

napędna tylne koła
rozpocznij naukę
rear wheel drive

składowa siły
rozpocznij naukę
component of force

punkt zaczepienia
rozpocznij naukę
fixed point

siła naciągu
rozpocznij naukę
tension

rozciągnięcie

współczynnik sprężystości(sztywności:))
rozpocznij naukę
stiffness constant

siły "nieodwracalne" np. tarcie
rozpocznij naukę
dissipative forces

constrain

resultant


równanie pomocnicze
rozpocznij naukę
auxiliary equation

odwrotność
rozpocznij naukę
reciprocal

zawieszenie pojazdu
rozpocznij naukę
suspension

repel (alternatively: repulse)

centrifugal

centripetal

przyciągająca
rozpocznij naukę
attractive


repetitive up-and-down or back-and-forth motion
rozpocznij naukę
Reciprocating motion

the component of a vector that is perpendicular to the radius vector
rozpocznij naukę
transverse component

moment pędu
rozpocznij naukę
angular momentum


outward

subsequent

taut

zasada zachowania energii
rozpocznij naukę
Conservation of energy

leżący na płaszczyźnie
rozpocznij naukę
planar

zawiesić

luźno połączony
rozpocznij naukę
smoothly jointed


siła jest przyłożona w A
rozpocznij naukę
force is exerted in A


descend

ascend


współczynnik odbicia
rozpocznij naukę
coefficient of restitution

siła sprężystości
rozpocznij naukę
restoring force

przesunięcie
rozpocznij naukę
displacement

pulley

negligible


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.