19 minutes

 0    80 fiszek    jolpo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wezwanie n do sądu;
rozpocznij naukę
subpoena /s 'pi n / n

doręczyć komuś wezwanie do sądu
rozpocznij naukę
to serve a subpoena on sb

1. Jur postawić, stawiać w stan oskarżenia [person, company];
rozpocznij naukę
arraign /e'reın/ vt

podać kogoś do sąd
rozpocznij naukę
to arraign sb before the court

1. Jur (by judge) postawienie n w stan oskarżenia 2. fig (criticism) ostra krytyka
rozpocznij naukę
arraignment /e'reınment/ n

uniewinni|ć, -ać;
rozpocznij naukę
acquit / 'kwıt/ vt (prp, pt, pp -tt-) Jur

uniewinnić kogoś od zarzutu czegoś;
rozpocznij naukę
to acquit sb of sth

zostać uniewinnionym
rozpocznij naukę
to be acquitted

donosiciel m, -ka f; skarżypyta m/f infml
rozpocznij naukę
tattletale /'tætlteıl/ n

mermaid /'mзmeıd/ n

przestań się mnie czepiać!
rozpocznij naukę
stop picking on me!

pod przysięgą
rozpocznij naukę
Under oath

1. (tolerate) za|akceptować, z|godzić się na (coś) [behaviour, exploitation, use of violence] 2. (forgive, understand) darow|ać, -ywać, wybacz|yć, -ać [rudeness, behaviour]
rozpocznij naukę
condone /ken'den/ vt

1. (arrest) za|aresztować, zatrzym|ać, -ywać [suspect, criminal] 2. fml (fear) obawiać się (czegoś), bać się (czegoś) [disaster, invasion]
rozpocznij naukę
apprehend /'æprı'hend/ vt

zwięzły; [person] konkretny
rozpocznij naukę
succinct /sek'sıŋkt/ adj [statement, phrase]

crimson /'krımzn/

1. [person] spostrzegawczy; [study, insight] wnikliwy; [comment] trafny;
rozpocznij naukę
perceptive /pe'septıv/ adj

iron cóż za przenikliwość!
rozpocznij naukę
how perceptive of you!

okres m dojrzewania płciowego;
rozpocznij naukę
puberty /'pjubetı/ n

w okresie dojrzewania;
rozpocznij naukę
at puberty

wiek dojrzewania
rozpocznij naukę
the age of puberty

złożyć pisemne oświadczenie (that... że...)
rozpocznij naukę
to swear an affidavit

oszukać przy wydawaniu reszty
rozpocznij naukę
shortchange

kodeks karny
rozpocznij naukę
penal code

treasure trove

1. (for paper) zszywka f 2. Constr (U-shaped) skobel m, klamra f 1. (attach) przypi|ąć, -nać (to or onto sth do czegoś);
rozpocznij naukę
staple /'steıpl/

wyrzuty m pl sumienia
rozpocznij naukę
remorse

nie czuła wyrzutów sumienia or skruchy za popełnioną zbrodnię
rozpocznij naukę
she felt no remorse for her crime

1. [army, team, power] niezwyciężony 2. Niezachwiany, stały
rozpocznij naukę
invincible /ın'vınsebl/ adj

kozioł m ofiarny
rozpocznij naukę
scapegoat /'skeıpg t/ n

karykatura czegoś;
rozpocznij naukę
a travesty of sth

oburzony (over or about sth z powodu czegoś);
rozpocznij naukę
indignant /ın'dıgnent/ adj

być oburzonym na kogoś/coś;
rozpocznij naukę
to be indignant with sb/at sth

Hist, Jur zbrodniarz
rozpocznij naukę
felon /'felen/ n

a pair of crutches

spłatać komuś figla, zrobić komuś psikusa
rozpocznij naukę
to play a prank on sb

1. (while walking) potknięcie się n; (in speech) zająknięcie się n;
rozpocznij naukę
stumble /'stmbl/

bez potknięcia; (in speech) bez zająknięcia
rozpocznij naukę
without a stumble (while walking)

infml pomagier
rozpocznij naukę
sidekick /'saıdkık/ n

namówić or nakłonić kogoś do zrobienia czegoś;
rozpocznij naukę
to coax sb to do or into doing sth (persuade gently)

1. fml (expel) z|esłać, -syłać (na banicję);
rozpocznij naukę
banish /'bænı∫/ vt

wygnać kogoś z kraju
rozpocznij naukę
to banish sb from the country

1. (clean, tidy) [clothes, room] nieskazitelnie czysty
rozpocznij naukę
immaculate /ı'mækj l t/ adj

1. [limb, face] (due to cold, pressure) zdrętwiały, odrętwiały
rozpocznij naukę
numb /n m/

razem, wspólnie
rozpocznij naukę
in conjunction /k n'd ŋk∫n

Relig namaszczenie
rozpocznij naukę
anointing / 'n ıntıŋ/ n

1. (misfit) palant m infml 2. (computer buff) maniak m komputerowy, maniaczka f komputerowa
rozpocznij naukę
geek /gi k/ n US vinfml

kołysanka f
rozpocznij naukę
lullaby /'l l baı/ n

n karton m; (stiff and rough) tektura f
rozpocznij naukę
cardboard /'k db d/

1. (outline) (wycięta) sylwetka f; (for children) wycinanka
rozpocznij naukę
cut-out /'k ta t/

n Fishg, Hunt przynęta f; fig przynęta f, wabik
rozpocznij naukę
bait /beıt/

używać kogoś/czegoś jako przynęty/wabika
rozpocznij naukę
to use sb/sth as bait

ciężkie przestępstwo n
rozpocznij naukę
felony /'fel nı/ n

1. (spontaneous) [gesture] spontaniczny; [offer] samorzutny
rozpocznij naukę
unprompted / n'pr mptıd/ adj

wpadłem tylko się przywitać
rozpocznij naukę
I’ve just popped in to say hallo

wytknąć głowę przez okno;
rozpocznij naukę
to pop one’s head through the window

ocket /'l kıt/ n

sprawiający kłopoty
rozpocznij naukę
troublemaker

stanąć w obronie kogoś; (side with) stanąć po stronie kogoś;
rozpocznij naukę
to stick up for sb (defend) (pp stuck)

mięsożerca
rozpocznij naukę
carnivore /'k nıv (r)/

1. (state, clothes) żałoba f;
rozpocznij naukę
mourning /'m nıŋ/ n

być w żałobie (po kimś)
rozpocznij naukę
to be in mourning (for sb)

zwierz|yć, -ać się komuś;
rozpocznij naukę
to confide in sb

możesz mi zaufać
rozpocznij naukę
you can confide in me

solace /'s l s/1. (feeling of comfort)

przynosić pociechę komuś
rozpocznij naukę
to bring or give solace to sb

być dla kogoś pociechą
rozpocznij naukę
to be a solace to sb

pociesz|yć, -ać się (with sth czymś
rozpocznij naukę
to solace oneself

komunał m, frazes
rozpocznij naukę
platitude /'plætıtju d, US -tu d/ n

Mil karabin m; Hunt strzelba
rozpocznij naukę
rifle1 /'raıfl/

przybić piątkę
rozpocznij naukę
high-five

ustawowe upoważnienie; US ustawa o nadzwyczajnych pełnomocnictwach
rozpocznij naukę
enabling /ı'neıblıŋ/ adj1. Jur, Pol enabling act or legislation

wślizgnąć się do/wymknąć się z pokoju; to sidle along/past sth przemknąć się obok czegoś chyłkiem;
rozpocznij naukę
sidle /'saıdl/ vi to sidle into/out of the room

zacisnąć zęby
rozpocznij naukę
to grit one’s teeth

pomoc f (dla kogoś);
rozpocznij naukę
aid /eıd1. (help) to sb

z pomocą kogoś/bez pomocy kogoś
rozpocznij naukę
with/without sb’s aid

udzielić pomocy
rozpocznij naukę
to give or grant aid

Bóg m 2. (priest) duchowny m II 1. [worship] święty; [retribution] boży, boski;
rozpocznij naukę
divine /dı'vaın1. (also Divine) (God) the divine

opatrzność boska
rozpocznij naukę
divine providence

skrzyżować ręce
rozpocznij naukę
fold arms, folded arms


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.