czasowniki nieregularne

 0    96 fiszek    kodi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

be, was/were, been

bić, uderzać
rozpocznij naukę
beat, beat, beaten

stawać się
rozpocznij naukę
become, became, become

begin, began, begun

bid, bid/bade, bid/bidden

bite, bit, bitten

wiać, dmuchać
rozpocznij naukę
blow, blew, blown

łamać, rozbijać
rozpocznij naukę
break, broke, broken

bring, brought, brought

build, built, built

palić, parzyć
rozpocznij naukę
burn, burnt/burned, burnt/burned

buy, bought, bought

móc, potrafić
rozpocznij naukę
can, could,

łapać, chwytać
rozpocznij naukę
catch, caught, caught

choose, chose, chosen

przychodzić, przyjeżdżać
rozpocznij naukę
come, came, come

cost, cost, cost

cut, cut, cut

dig, dug, dug

do, did, done

draw, drew, drawn

marzyć,śnić
rozpocznij naukę
dream, dreamt/dreamed, dreamt/dreamed

drink, drank, drunk

kierować, jeźdić, wozić
rozpocznij naukę
drive, drove, driven

eat, ate, eaten

padać, przewracać się
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen

feed, fed, fed

feel, felt, felt

walczyć, bić się
rozpocznij naukę
fight, fought, fought

znajdować, odnajdywać
rozpocznij naukę
find, found, found

fly, flew, flown

forget, forgot, forgotten

get, got, got

get up, got up, got up

give, gave, given

iść, jechać
rozpocznij naukę
go, went, gone/been

rosnąć, hodować
rozpocznij naukę
grow, grew, grown

hang, hung, hung

have, had, had

hear, heard, heard

hide, hid, hidden

hit, hit, hit

hold, held, held

boleć, ranić
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt

keep, kept, kept

wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know, knew, known

kłaść, położyć
rozpocznij naukę
lay, laid, laid

uczyć się, dowiedzieć
rozpocznij naukę
learn, learnt/learned, learnt/learned

wychodzić, wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave, left, left

lend, lent, lent

let, let, let

położyć się
rozpocznij naukę
lie down, lay down, lain down

zapalać, oświetlać
rozpocznij naukę
light, lit, lit

tracić, gubić
rozpocznij naukę
lose, lost, lost

make, made, made

znaczyć, mieć na myśli
rozpocznij naukę
mean, meant, meant

meet, met, met

pay, paid, paid

kłaść, położyć
rozpocznij naukę
put, put, put

read, read, read

ride, rode, ridden

rosnąć, wstawać
rozpocznij naukę
rise, rose, risen

run, run, run

mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
say, said, sid

see, saw, seen

sell, sold, sold

send, sent, sent

stawiać, umieszczać
rozpocznij naukę
set, set, set

świecić, błyszczeć
rozpocznij naukę
shine, shone, shone

shoot, shot, shot

show, showed, shown/showed

shut, shut, shut

sing, sang, sang

tonąć, topić się
rozpocznij naukę
sink, sank, sunk

sit, sat, sat

sleep, slept, slept

pachnieć, wąchać
rozpocznij naukę
smell, smelt/smelled, smelt/smelled

mówić, rozmawiać
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken

spell, spelt/spelled, spelt/spelled

spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend, spent, spent

zerwać z kimś
rozpocznij naukę
split up, split up, split up

stand, stood, stood

steal, stole, stolen

uderzać, uderzyć
rozpocznij naukę
strike, struck, struck

zamiatać, czyścić
rozpocznij naukę
sweep, swept, swept

swim, swam, swum

brać, wziąć
rozpocznij naukę
take, took, taken

uczyć kogoś
rozpocznij naukę
teach, taught, taught

mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
tell, told, told

myśleć, sądzić
rozpocznij naukę
think, thought, thought

throw, threw, thrown

understand, understood, understood

budzić się
rozpocznij naukę
wake up, wooke up, woken up

nosić, ubierać się w coś
rozpocznij naukę
wear, wore, worn

win, won, won

write, wrote, written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.