Ogólne finanse

 0    28 fiszek    maga12
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

overall financial targets
rozpocznij naukę
Ogólne cele finansowe

Combining development activities
rozpocznij naukę
Połączenie działań rozwojowych

Lead the process of site identification
rozpocznij naukę
Prowadzenie procesu identyfikacji obiektów

initial technical and economic feasibility
rozpocznij naukę
rozwiązania techniczne i ekonomiczne możliwości

layouts studies
rozpocznij naukę
układy badania

in alignment with global technical excellence requirements
rozpocznij naukę
w zgodzie ze światowymi wymogami technicznymi doskonałości

Site assessment
rozpocznij naukę
Ocena stron

technical evaluations in cooperation with the internal team of technical excellence
rozpocznij naukę
oceny techniczne we współpracy z wewnętrznym zespołem doskonałości technicznej

turbines and civil engineering works
rozpocznij naukę
turbiny i budowle

Have a supporting role in the procurement process for grid connection, turbines and civil engineering works
rozpocznij naukę
Czy drugoplanową rolę w procesie zamówień publicznych o przyłączenie do sieci, turbiny i budowle

Government authorities
rozpocznij naukę
władz państwowych

external stakeholders
rozpocznij naukę
podmioty zewnętrzne

Reporting of project status and risks in accordance with the effective regulations
rozpocznij naukę
raportowanie stanu projektu

Reporting of project status
rozpocznij naukę
raportowanie stanu projektu i ryzyka, zgodnie z obowiązującymi przepisami

wymagane

Ability to work
rozpocznij naukę
Umiejętność pracy

Thorough knowledge of national and local regulations in the market
rozpocznij naukę
Dokładna znajomość krajowych i lokalnych przepisów na rynku

are advantage
rozpocznij naukę
są zaletą

Access to modern solutions
rozpocznij naukę
dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Provide accurate and timely management information to senior management
rozpocznij naukę
Zapewnienie dokładnych i aktualnych informacji zarządczej dla kierownictwa wyższego szczebla

Utrzymanie

Support in investigating
rozpocznij naukę
Wsparcie w zakresie badania

communicating significant variances on a timely basis
rozpocznij naukę
przekazywania istotnych odchyleń na czas

Complying with internal procedures and rules of control
rozpocznij naukę
Przestrzeganie wewnętrznych procedur i zasad kontroli

Odpowiednie

tight deadlines
rozpocznij naukę
krótkich terminów

•Be able to work independently and meet tight deadlines
rozpocznij naukę
Umiejętność samodzielnej pracy i spełniają krótkich terminów

will be an asset
rozpocznij naukę
będzie dodatkowym atutem


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.