HIMYM s01e01 dialog

 0    422 fiszki    zawilam
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Kids, I'm gonna tell you an incredible story
rozpocznij naukę
Dzieci, opowiem wam niesamowitą historię

the story of how I met your mother
rozpocznij naukę
Historię o tym, jak poznałem waszą mamę

Are we being punished for something?
rozpocznij naukę
Czy to jest kara za

Yeah, is this gonna take a while?
rozpocznij naukę
Czy to trochę potrwa?

Yes. 25 years ago, before I was Dad
rozpocznij naukę
Tak. 25 lat temu, zanim zostałem tatą

I had this whole other life
rozpocznij naukę
wiodłem całkiem odmienne życie

It was way back in 2005
rozpocznij naukę
Cofnijmy się do 2005 roku

I was 27, just starting to make it as an architect
rozpocznij naukę
Miałem 27 lat, zaczynałem jako architekt

and living in New York with Marshall, my best friend from college
rozpocznij naukę
i mieszkałem w Nowym Jorku z Marshallem, moim najlepszym kolegą ze studiów.

My life was good
rozpocznij naukę
Moje życie było w porządku

And then Uncle Marshall went and screwed the whole thing up
rozpocznij naukę
I wtedy wujek Marshall wszystko zepsuł

Yes. Perfect!
rozpocznij naukę
Tak. Doskonale!

And then you're engaged
rozpocznij naukę
I już jesteś zaręczony.

You pop the champagne
rozpocznij naukę
Powinieneś otworzyć szampana,

You drink a toast
rozpocznij naukę
wznieść toast

You have sex on the kitchen floor
rozpocznij naukę
uprawiać seks na podłodze w kuchni

Don't have sex on our kitchen floor
rozpocznij naukę
Albo lepiej nie

Zrozumiałem.

Thanks for helping me plan this out, Ted
rozpocznij naukę
Dzięki za pomoc Ted.

Dude, are you kidding?
rozpocznij naukę
Stary, żartujesz?

It's you and Lilly
rozpocznij naukę
To ty i Lilly.

I've been there for all the big moments of you and Lilly
rozpocznij naukę
Byłem zawsze przy ważnych okazjach z tobą i Lilly,

night you met, your first date, other first things
rozpocznij naukę
noc, kiedy ją poznałeś, wasza pierwsza randka i inne pierwsze rzeczy

Yeah, sorry.
rozpocznij naukę
Przepraszam.

We thought you were asleep
rozpocznij naukę
Myśleliśmy, że spałeś

It's physics, Marshall
rozpocznij naukę
To jest fizyka Marshall

If the bottom bunk moves, the top bunk moves, too
rozpocznij naukę
Jeżeli dół łóżka się rusza to góra też

Mój Boże.

You're getting engaged tonight
rozpocznij naukę
Dziś wieczorem są twoje zaręczyny.

Yeah. What are you doin' tonight?
rozpocznij naukę
Tak. A co ty robisz dziś wieczorem?

What was I doing?
rozpocznij naukę
Co robiłem?

Here Uncle Marshall was taking the biggest step of his life.
rozpocznij naukę
Tutaj wujek Marshall zrobił największy krok w swoim życiu.


I'm calling up your Uncle Barney.
rozpocznij naukę
Ja zadzwoniłem do wujka Barney'a.

Hey, so you know how I've always had a thing for half-Asian girls?
rozpocznij naukę
Wiesz, że zawsze coś mnie łączyło z półazjatyckimi dziewczynami?

Well, now I've got a new favorite... Lebanese girls
rozpocznij naukę
Teraz mam nowe faworytki... Libańskie dziewczyny.

Lebanese girls are the new half-Asians
rozpocznij naukę
Libańskie Libańskie dziewczyny są teraz nowymi półazjatkami

Hey, you want to do somethin' tonight?
rozpocznij naukę
Robisz dzisiaj coś wieczorem?

Okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up!
rozpocznij naukę
Dobra, spotkajmy się w barze za 15 minut. I załóż garnitur!

Where's your suit?
rozpocznij naukę
Gdzie jest twój garnitur?

Just once, when I say suit up, I wish you'd put on a suit.
rozpocznij naukę
Kiedy powiedziałem załóż garnitur, miałem nadzieję, że go założysz.

I did that one time.
rozpocznij naukę
Zrobiłem tak jeden raz.

Now, it's gonna be Marshall and Lilly... and me.
rozpocznij naukę
Teraz to będzie Marshall i Lilly... i dopiero ja.

They'll get married, start a family
rozpocznij naukę
Oni biorą ślub, zakładają rodzinę.

Before long, I'm that weird, middle-aged bachelor their kids call Uncle Ted
rozpocznij naukę
Wkrótce, będę dziwakiem i kawalerem w średnim wieku, na którego dzieci będą wołać wujek Ted.

I see what this is about
rozpocznij naukę
Już wiem, o co tu chodzi.

Have you forgotten what I said to you the night we met?
rozpocznij naukę
Już zapomniałeś, co ci mówiłem; w noc, kiedy się poznaliśmy?

Ted, I'm gonna teach you how to live
rozpocznij naukę
Ted, nauczę cię jak żyć.

Barney. We met at the urinal
rozpocznij naukę
Barney. Poznaliśmy się w toalecie.

Oh, right. Right
rozpocznij naukę
Och, racja

Lesson one: lose the goatee
rozpocznij naukę
Lekcja pierwsza: pozbądź się bródki.

It doesn't go with your suit
rozpocznij naukę
To nie pasuje do garnituru.

I'm not wearing a suit
rozpocznij naukę
Nie noszę garnituru.

Suits are cool
rozpocznij naukę
Garnitury są spoko.

Exhibit "A."
rozpocznij naukę
Rozmiar "A".

Lesson three: don't even think about getting married till you're 30.
rozpocznij naukę
Lekcja trzecia: nawet nie myśl o braniu ślubu przed trzydziestką.

I guess it's just, your best friend gets engaged,
rozpocznij naukę
Ale kiedy twój najlepszy przyjaciel się zaręcza,

you start thinking about that stuff
rozpocznij naukę
zaczynasz o tym myśleć.

I thought I was your best friend
rozpocznij naukę
Myślałem, że to ja jestem twoim najlepszym przyjacielem.

Ted, say I'm your best friend
rozpocznij naukę
Ted, powiedz, że to ja jestem twoim najlepszym przyjacielem.

You're my best friend, Barney.
rozpocznij naukę
Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Barney

Good. Then, as your best friend,
rozpocznij naukę
Dobrze. Jako twój najlepszy przyjaciel, sugeruję,

I suggest we play a little game I like to call
rozpocznij naukę
iż powinniśmy zagrać w małą grę, która się nazywa

Have you met Ted?
rozpocznij naukę
Poznałaś Teda?

- Wait. No, no, no.
rozpocznij naukę
Zaczekaj. Nie, nie, nie.

We're not playing "Have you met Ted?"
rozpocznij naukę
Nie będziemy grać w "Poznałaś Teda?"

Hi, I'm Ted.
rozpocznij naukę
Cześć, jestem Ted.

That's a very pretty name.
rozpocznij naukę
To bardzo ładne imię.

Thanks. It's Lebanese.
rozpocznij naukę
Dzięki. Libańskie.

I'm exhausted
rozpocznij naukę
Jestem wykończona.

It was finger-painting day at school
rozpocznij naukę
Malowaliśmy w szkole rękami

and a five year-old boy got to second base with me
rozpocznij naukę
i pięciolatek zaliczył ze mną drugą bazę.

Wow! You're cooking?
rozpocznij naukę
Gotujesz?

Are you sure that's a good idea?
rozpocznij naukę
Czy myślisz, że to dobry pomysł?

After last time, you looked really creepy without eyebrows.
rozpocznij naukę
Po ostatnim razie, wyglądałeś naprawdę strasznie bez brwi.

I can handle this.
rozpocznij naukę
Poradzę sobie.

I think you'll find I'm full of surprises tonight
rozpocznij naukę
Myślę, że dziś wieczorem jeszcze cię zaskoczę.

So, there's more surprises?
rozpocznij naukę
Jest więcej niespodzianek?

Jakie?

Marshall was in his second year of law school,
rozpocznij naukę
Marshall był na drugim roku w szkole prawniczej,

so he was pretty good at thinking on his feet.
rozpocznij naukę
więc był dość dobry w kombinowaniu z marszu

I'm gonna go... cook.
rozpocznij naukę
To ja wracam do... gotowania.

I'm so happy for Marshall, I really am.
rozpocznij naukę
Jestem szczęśliwy z powodu Marshalla, naprawdę.

I just couldn't imagine settling down right now.
rozpocznij naukę
Ale jakoś nie mogę wyobrazić sobie siebie w tej roli.

So, do you think you'll ever get married?
rozpocznij naukę
Myślisz, że kiedykolwiek się ożenisz?

Well, maybe eventually...
rozpocznij naukę
Może kiedyś...

some fall day, possibly in Central Park.
rozpocznij naukę
jesienią, prawdopodobnie w Central Parku.

Simple ceremony.
rozpocznij naukę
Skromna ceremonia.

We'll write our own vows.
rozpocznij naukę
Napiszemy nasze własne śluby.

Band, no DJ.
rozpocznij naukę
Jakaś kapela, nie DJ.

People will dance!
rozpocznij naukę
Ludzie będą tańczyć!

I'm not gonna worry about it!
rozpocznij naukę
O to się nie martwię!

Damn it, why did Marshall have to get engaged?
rozpocznij naukę
Czemu Marshallmusiał się zaręczyć?

Yeah, nothing hotter than a guy planning out his own imaginary wedding, huh?
rozpocznij naukę
Nie ma nic gorętszego niż facet planujący swój wymyślony ślub?

Actually, I think it's cute.
rozpocznij naukę
W sumie myślę, że to jest urocze.

Well, you're clearly drunk.
rozpocznij naukę
Bo jesteś pijana

One more for the lady!
rozpocznij naukę
Jeszcze jednego dla pani!

Oh, hey, look what I got.
rozpocznij naukę
Zobacz, co mam.

Oh, honey! Champagne.
rozpocznij naukę
Och, kochanie! Szampan

No. You are too old to be scared to open a bottle of champagne.
rozpocznij naukę
Jesteś za stary, żeby się bać otworzyć butelkę szampana.

I'm not scared
rozpocznij naukę
Nie boję się

- Then open it.
rozpocznij naukę
To ją otwórz.


Please open it?
rozpocznij naukę
Proszę, otworzysz ją?

You are unbelievable, Marshall.
rozpocznij naukę
Jesteś niewiarygodny, Marshall.

There are two big questions a man has to ask in life.
rozpocznij naukę
Są dwa pytania, które człowiek musi zadać w życiu.

One, you plan out for months.
rozpocznij naukę
Pierwsze planujesz przez miesiąc.

The other just slips out when you're half drunk at some bar.
rozpocznij naukę
Inne tylko, kiedy siedzisz na w pół pijany w jakimś barze.

Will you marry me?
rozpocznij naukę
Czy wyjdziesz za mnie?

You wanna go out sometime?
rozpocznij naukę
Chciałabyś gdzieś wyjść czasami?

Of course, you idiot!
rozpocznij naukę
Jasne, ty idioto!

I'm sorry, Carl's my boyfriend.
rozpocznij naukę
Przepraszam, Carl jest moim chłopakiem.

Co słychać, Carl?

I promised Ted we wouldn't do that.
rozpocznij naukę
Przyrzekałem Tedowi, że nie będziemy tego robić.

Did you know there's a Pop Tart under your fridge?
rozpocznij naukę
Wiedziałeś, że pod twoją lodówką jest placek?

Where's that champagne?
rozpocznij naukę
Gdzie jest ten szampan?

I wanna drink a toast with my fiancée.
rozpocznij naukę
Chcę wznieść toast za moją narzeczoną.

I don't know why I was so scared of this.
rozpocznij naukę
Nie wiem, czemu tak się tego bałem.

It's pretty easy, right?
rozpocznij naukę
To jest bardzo proste, prawda?

Why am I freaking out all of a sudden?
rozpocznij naukę
Dlaczego jestem taki zakręcony?

This is crazy.
rozpocznij naukę
To szaleństwo.

I'm not ready to settle down.
rozpocznij naukę
Nie jestem na to gotowy.

How does Carl land a Lebanese girl?
rozpocznij naukę
Jak Carl sprowadził tą libańską dziewczynę?

The plan has always been don't even think about it until you're 30.
rozpocznij naukę
Plan zawsze brzmiał, nie myśl o tym przed trzydziestką.

Exactly. The guy doesn't even own a suit.
rozpocznij naukę
Dokładnie. Gość nawet nie ma garnituru.

Plus, Marshall's found the love of his life
rozpocznij naukę
Do tego Marshall znalazł miłość swojego życia.

Even if I was ready, which I'm not...
rozpocznij naukę
Nawet, jeśli byłbym gotowy, ale nie jestem...

but if I was, it's, like, "Okay, I'm ready. Where is she?"
rozpocznij naukę
ale jeżeli bym był to: "Dobra, jestem gotowy. Gdzie ona jest?"

And there she was.
rozpocznij naukę
I oto była.

It was like something from an old movie,
rozpocznij naukę
To było coś jak ze starego filmu,

where the sailor sees the girl across the crowded dance floor,
rozpocznij naukę
gdzie marynarz po drugiej stronie zatłoczonego parkietu widzi dziewczynę,

turns to his buddy and says, "See that girl?
rozpocznij naukę
i mówi do kumpla, "Widzisz tą dziewczynę?

I'm gonna marry her someday."
rozpocznij naukę
Ożenię się z nią którego dnia.

Hey, Barney, see that girl?
rozpocznij naukę
Barney, widzisz tą dziewczynę?

Oh, yeah. You just know she likes it dirty.
rozpocznij naukę
Tak. Widać, że lubi świństwa.

Idź się przywitać.

I can't just go say hi.
rozpocznij naukę
Nie mogę tak po prostu się przywitać.

I need a plan.
rozpocznij naukę
Potrzebuję planu.

I'm gonna wait until she goes to the bathroom,
rozpocznij naukę
Zaczekam, aż wyjdzie do łazienki,

then I'll strategically place myself by the jukebox...
rozpocznij naukę
wtedy stanę w strategicznym miejscu. koło szafy grającej...

Hi, have you met Ted?
rozpocznij naukę
Cześć, poznałaś Teda?

Let me guess... Ted.
rozpocznij naukę
Pozwól, że zgadnę... Ted.

Sorry, Lilly.
rozpocznij naukę
Przepraszam, Lilly.

I'm so sorry.
rozpocznij naukę
Tak mi przykro

Take us to the hospital.
rozpocznij naukę
Zawieź nas do szpitala.

Did you hit her?
rozpocznij naukę
Uderzyłeś ją?

Hit me? Please!
rozpocznij naukę
Uderzył mnie? Proszę!

This guy can barely even spank me in bed for fun.
rozpocznij naukę
Ten facet może mi zaledwie dać klapsa w łóżku dla przyjemności.

He's all like, "Oh, honey. Did that hurt?"
rozpocznij naukę
On jest zupełnie jak: "Kochanie, czy to bolało?"

And, I'm like, "Come on!
rozpocznij naukę
A ja na to: "Na dalej!

Let me have it, you pansy!"
rozpocznij naukę
Przyłóż mi, ty słabeuszu!"

- Wow, a complete stranger.
rozpocznij naukę
- Och, pan całkiem obcy...

- No, no, no, no! It's okay.
rozpocznij naukę
- Nie, nie, nie! Wszystko w porządku.

Kontynuuj

So, these, uh, spankings...
rozpocznij naukę
Więc, klapsy...

you in pajamas or au naturel?
rozpocznij naukę
Jesteś wtedy w piżamie, czy jak cię pan Bóg stworzył?

So, what do you do?
rozpocznij naukę
Więc, co porabiasz?

I'm a reporter for Metro News One.
rozpocznij naukę
Jestem reporterką w Metro News One.

Well, kind of a reporter.
rozpocznij naukę
Taką sobie reporterka.

I do those dumb little fluff pieces at the end of the news.
rozpocznij naukę
Robię te głupie, małe kawałki na końcu wiadomości.

You know, like, um...
rozpocznij naukę
No wiesz, coś jak...

monkey who can play the ukulele.
rozpocznij naukę
Małpa, która potrafi grać na gitarze.

I'm hoping to get some bigger stories soon.
rozpocznij naukę
Mam nadzieję zająć się niedługo czymś bardziej poważnym.

Bigger, like, uh... gorilla with an upright bass?
rozpocznij naukę
Większym jak... goryl grający na basie?

Sorry. You're really pretty.
rozpocznij naukę
Przepraszam. Jesteś bardzo ładna.

Oh, your friends don't seem to happy.
rozpocznij naukę
Twoje koleżanki nie wyglądają na zbyt szczęśliwe.

Yeah, see, the one in the middle just got dumped by her boyfriend.
rozpocznij naukę
Tak, tą w środku rzucił chłopak.

So, tonight, every guy is "the enemy."
rozpocznij naukę
Więc dziś wieczorem każdy facet jest dla niej wrogiem.

You know if it'll make your friend feel better,
rozpocznij naukę
Wiesz, żeby twoja koleżanka poczuła się lepiej,

you could throw a drink in my face. I don't mind.
rozpocznij naukę
mogłabyś wylać na mnie drinka. Nie mam nic przeciwko.

She would love that!
rozpocznij naukę
To by jej pomogło!

And it does look fun in the movies.
rozpocznij naukę
I to by było zabawne jak w filmach.

Hey, you wanna have dinner with me Saturday night?
rozpocznij naukę
Chciałabyś zjeść ze mną obiad w sobotę wieczorem?

Oh, I can't.
rozpocznij naukę
Nie mogę.

I'm going to Orlando for a week on Friday.
rozpocznij naukę
W piątek jadę na tydzień do Orlando.

Some guy's attempting to make the world's biggest pancake.
rozpocznij naukę
Jakiś facet usiłuje zrobić największy naleśnik świata.

Guess who's covering it?
rozpocznij naukę
Zgadnij, kto to robi?

That's gonna take a week?
rozpocznij naukę
To zajmie aż tydzień?

Yeah, he's gonna eat it, too.
rozpocznij naukę
Tak, on chce go potem zjeść.

It's another record.
rozpocznij naukę
To będzie kolejny rekord.

Hey! What's takin' so long?
rozpocznij naukę
Hej! Co ci tak długo zajmuje?

Uh, I know this is a long shot, but how 'bout tomorrow night?
rozpocznij naukę
Może to za szybko, ale co powiesz na jutrzejszy wieczór?

Yeah. What the hell?
rozpocznij naukę
Tak. A co mi tam...


That was fun.
rozpocznij naukę
To było zabawne.

De... wait for it... nied!
rozpocznij naukę
Od... zaczekaj... rzucony!

Odrzucony!

We're goin' out tomorrow night.
rozpocznij naukę
Wychodzimy jutro wieczorem.

I thought we were playin' laser tag tomorrow night.
rozpocznij naukę
Myślałem, że idziemy graćw LaserTag jutro wieczorem.

Yeah, I was never gonna go play laser tag.
rozpocznij naukę
Tak, ale nigdy nie zamierzałem iść.

The next night, I took her out to this little bistro in Brooklyn.
rozpocznij naukę
Następnego wieczoru poszliśmy do tego małego lokalu na Brooklinie.

That is one badass blue French horn.
rozpocznij naukę
To jest jedna z tych niebieskich francuskich trąbek.

Sort of looks like a Smurf penis.
rozpocznij naukę
Wygląda jak penis smerfa.

Son, a piece of advice
rozpocznij naukę
/Synu, to jest dobra rada.

when you go on a first date, you really don't wanna say "Smurf penis."
rozpocznij naukę
Kiedy będziesz na pierwszej randce /nie wspominaj nic o "penisie smerfa".

Girls don't ordinarily like that.
rozpocznij naukę
Dziewczyny zazwyczaj tego nie lubią.

But this was no ordinary girl.
rozpocznij naukę
Ale to nie była żadna zwykła dziewczyna.

How long have you been sitting there?
rozpocznij naukę
Od jak dawna tu siedzisz?

Stupid eye patch.
rozpocznij naukę
Głupia opaska.

Mom, Dad, I have found the future Mrs. Ted Mosby.
rozpocznij naukę
Mamo, tato, znalazłem przyszłą panią Mosby.

Marshall, how have I always described my perfect woman?
rozpocznij naukę
Marshall, jak opisywałemzawsze moją wymarzoną dziewczynę?

Now, let's see... she likes dogs?
rozpocznij naukę
Pomyślmy... lubi psy?

I've got five dogs.
rozpocznij naukę
Mam 5 psów.

She drinks scotch?
rozpocznij naukę
Pije szkocką?

I love a scotch that's old enough to order its own scotch.
rozpocznij naukę
Kocham szkocka, tą starą wspaniałą szkocką.

Can quote obscure lines from Ghostbusters?
rozpocznij naukę
Cytuje fragmenty z filmu "Pogromcy Duchów"?

Ray! When someone asks you if you're a god, you say "Yes!"
rozpocznij naukę
Ray! Kiedy ktoś pyta cię, czy jesteś bogiem, mówisz "tak"!

And I'm saving the best for last.
rozpocznij naukę
I najlepsze zostawiłem na koniec.

Do you want these?
rozpocznij naukę
Chcesz trochę?

I hate olives.
rozpocznij naukę
Nienawidzę oliwek.

She hates olives! Awesome!
rozpocznij naukę
Nienawidzi oliwek! Super!

The olive theory.
rozpocznij naukę
Teoria oliwek.

The olive theory is based on my friends Marshall and Lilly.
rozpocznij naukę
Teoria oliwek opiera się na moich znajomych Marshallu i Lilly.

He hates olives, she loves them.
rozpocznij naukę
On nienawidzi oliwek, ona je kocha.

In a weird way, that's what makes them such a great couple.
rozpocznij naukę
To właśnie z nich czyni wspaniałą parę.

Perfect balance.
rozpocznij naukę
Doskonała równowaga.

You know, I've had a jar of olives just sitting in my fridge forever.
rozpocznij naukę
Wiesz, mam słoik oliwek w swojej lodówce od niepamiętnych czasów.

I could take 'em off your hands.
rozpocznij naukę
Mogę je wziąść.

They're all yours.
rozpocznij naukę
Są twoje.

It's only the break of 10:30.
rozpocznij naukę
Jest dopiero 10:30.

What happened?
rozpocznij naukę
Co się stało?

I gotta get one of those blue French horns for over my fireplace.
rozpocznij naukę
Muszę mieć jedną z tych niebieskich, francuskich trąbek nad moim kominkiem.

Come on. No purple tuba?
rozpocznij naukę
Daj spokój. A purpurowa tuba?

It's a Smurf penis or no dice.
rozpocznij naukę
Penis smerfa albo nic.

We got a jumper.
rozpocznij naukę
Mamy skoczka.

Some crazy guy on the Manhattan Bridge.
rozpocznij naukę
Jakiś szalony gość na moście.

Come on. You're coverin' it!
rozpocznij naukę
Szybko. Musisz się tym zająć!

I had a really great time tonight.
rozpocznij naukę
Świetnie się dzisiaj bawiłam.

So?! Did you kiss her?
rozpocznij naukę
Więc?! Pocałowałeś ją?

No. The moment wasn't right.
rozpocznij naukę
Nie. Moment nie był najlepszy.

Look, this woman could actually be my future wife.
rozpocznij naukę
Zrozum, ta kobieta mogłaby właściwie być moją przyszłą żoną.

I want our first kiss to be amazing.
rozpocznij naukę
Chcę, żeby nasz pierwszy pocałunek był niesamowity.

Aw, Ted, that is so sweet.
rozpocznij naukę
Ted, to takie słodkie.

So you chickened out like a little bitch.
rozpocznij naukę
więc stchórzyłeś jak mała suka.

What? I did not chicken out.
rozpocznij naukę
Co? Nie stchórzyłem.

I don't need to take first kiss advice from some pirate
rozpocznij naukę
Nie potrzebuję rad na temat pierwszego pocałunku od jakiegoś pirata,

who hasn't been single since the first week of college.
rozpocznij naukę
który nie był samotny od pierwszego tygodnia szkoły.

Anyone who's single would tell you the same thing,
rozpocznij naukę
Każdy samotny powiedziałby ci to samo,

even the dumbest single person alive.
rozpocznij naukę
nawet najgłupsza samotna osoba.

And if you don't believe me, call him.
rozpocznij naukę
I jeżeli mi nie wierzysz, zadzwoń do niej.

Cześć, frajerze.

I need your opinion on something.
rozpocznij naukę
Posłuchaj, potrzebuję twojej porady.

Okay, meet me at the bar in 15 minutes.
rozpocznij naukę
Dobra, spotkajmy się w barze za 15 minut.

And suit up!
rozpocznij naukę
I załóż garnitur!

So, these guys think I chickened out.
rozpocznij naukę
Więc, oni uważają, że stchórzyłem.

What do you think?
rozpocznij naukę
A ty, co myślisz?

I can't believe you're still not wearing a suit.
rozpocznij naukę
Wciąż nie mogę uwierzyć, że nie założyłeś garnituru.

She didn't even give me the signal.
rozpocznij naukę
Nawet nie dała mi sygnału.

What, is she gonna, she gonna bat her eyes ayou in Morse code?
rozpocznij naukę
Co, powinna... powinna ci mrugać oczami w alfabecie morsa?

No! You just kiss her!
rozpocznij naukę
Nie! Po prostu ją całujesz!

Not if you don't get the signal.
rozpocznij naukę
Nie, jeżeli nie dostałeś sygnału.

Did Marshall give me the signal?
rozpocznij naukę
Czy Marshall dał mi sygnał?

No! I didn't. I swear.
rozpocznij naukę
Nie! Nie dałem. Przysięgam

Oh, I should have kissed her.
rozpocznij naukę
Powinienem ją pocałować.

Well, maybe in a week when she gets back from Orlando.
rozpocznij naukę
Dobra, może za tydzień, kiedy wróci z Orlando.

A week? That's like a year in hot girl time.
rozpocznij naukę
Za tydzień? To jest jak rok dla tak gorącej dziewczyny.

She'll forget all about you.
rozpocznij naukę
Zapomni o tobie.

Mark my words... you will never see that one again.
rozpocznij naukę
Zapamiętaj moje słowa... nigdy nie zobaczysz już tej dziewczyny.

There she is.
rozpocznij naukę
Tam jest.

Ooh! She's cute.
rozpocznij naukę
Jest urocza.

Hey, Carl, turn it up.
rozpocznij naukę
Carl, podgłoś.

... persuaded him to reconsider.
rozpocznij naukę
przekonał go, by rozważyć to ponownie.

At which point, the man came down off the ledge,
rozpocznij naukę
W tym momencie skoczek /zrezygnował ze skoku,

giving this bizarre story a happy ending.
rozpocznij naukę
dając tej dziwacznej /historii szczęśliwe zakończenie.

- Reporting from Metro One News...
rozpocznij naukę
Mówiła dla Metro One News...

- Guy didn't jump.
rozpocznij naukę
Facet nie skoczył.

I'm gonna go kiss her.
rozpocznij naukę
Jadę ją pocałować.

As your future lawyer, I'm gonna advise you that's freakin' crazy.
rozpocznij naukę
Jako twój przyszły prawnik, chcę ci powiedzieć, że to jest szaleństwo.

I never do anything crazy.
rozpocznij naukę
Nigdy nie zrobiłem niczego zwariowanego.

I'm always waiting for the moment, planning the moment.
rozpocznij naukę
Zawsze czekałem na właściwy moment, wszystko planowałem.

Well, she's leaving tomorrow.
rozpocznij naukę
Ona jutro wyjeżdża.

This may be the only moment I'm gonna get.
rozpocznij naukę
To jedyny moment, jaki mogę jeszcze mieć.

I gotta do what that guy couldn't.
rozpocznij naukę
Mógłbym zrobić to, czego ten gość nie mógł.

I gotta take the leap!
rozpocznij naukę
Mógłbym skoczyć!

Okay, not a perfect metaphor,
rozpocznij naukę
No może to nie jest najlepsza metafora,

'cause for me it's fall in love and get married,
rozpocznij naukę
bo dla mnie oznacza to miłość i małżeństwo,

and for him it's... death.
rozpocznij naukę
a dla niego... śmierć.

Actually, that is a perfect metaphor.
rozpocznij naukę
Właściwie, to jest doskonała metafora.

By the way, did I congratulate you two?
rozpocznij naukę
Tak przy okazji, pogratulowałem wam obojgu?

Zbierać się.

- We're coming with you.
rozpocznij naukę
Idziemy z tobą.

All right, but under one condition.
rozpocznij naukę
Dobra, ale pod jednym warunkiem.

Look at you, you beautiful bastard. You suited up!
rozpocznij naukę
Spójrz na siebie, ty piękny gnojku. Założyłeś garnitur!

This is totally going in my blog!
rozpocznij naukę
To się nadaje na mojego bloga!

Uh, pull over right here.
rozpocznij naukę
Zatrzymaj samochód. Zatrzymaj się tam.

I gotta do something.
rozpocznij naukę
Muszę coś wziąć.

Everybody brings flowers.
rozpocznij naukę
Każdy przynosi kwiaty.

Moment of truth.
rozpocznij naukę
Chwila prawdy.

Wish me luck.
rozpocznij naukę
Życzcie mi szczęścia.

Ted's gonna get it on with a TV reporter.
rozpocznij naukę
Ted zrobi to z reporterką TV.

"This just in." Okay.
rozpocznij naukę
"Po prostu zrób to". Dobra.

Kiss the crap outta that girl!
rozpocznij naukę
Pocałuj w końcu tą dziewczynę!

Marshall, remember this night.
rozpocznij naukę
Marshall, zapamiętaj tą noc.

When you're the best man at our wedding and you give a speech,
rozpocznij naukę
Kiedy będziesz drużbą na naszym ślubie i będziesz wygłaszał mowę,

you're gonna tell this story.
rozpocznij naukę
opowiedz wszystkim tą historyjkę.

Why does he get to be the best man?
rozpocznij naukę
Dlaczego on ma być drużbą?

I'm your best friend!
rozpocznij naukę
To ja jestem twoim najlepszym przyjacielem!

As I walked up to that door, a million thoughts raced through my mind.
rozpocznij naukę
Kiedy szedłem w stronę drzwi, /milion myśli chodziło mi po głowie.

Unfortunately, one particular thought did not.
rozpocznij naukę
Niestety, jedna konkretna - nie.

- Get back in there!
rozpocznij naukę
- Wracaj tam!

Ranjit, you must have done it with a Lebanese girl?
rozpocznij naukę
Ranjit, robiłeś to już z libańską dziewczyną?

Okay, that's my Barney limit.
rozpocznij naukę
limit wyczerpany.

I'm gonna see if that bodega has a bathroom.
rozpocznij naukę
Muszę skorzystać z łazienki.

Actually, I'm from Bangladesh.
rozpocznij naukę
Właściwie jestem z Bangladeszu.

The women hot there?
rozpocznij naukę
Kobiety są tam gorące?

Here's a picture of my wife.
rozpocznij naukę
To jest zdjęcie mojej żony.

A simple "no" would have sufficed.
rozpocznij naukę
Wystarczyłoby zwykłe "nie"...

She's lovely.
rozpocznij naukę
Jest urocza.

So, Ted, what brings you back to Brooklyn at 1:00 in the morning in a suit?
rozpocznij naukę
Ted, co cię sprowadza do Brooklinu o 1:00 nad ranem w garniturze?

I was just hoping to...
rozpocznij naukę
Miałem nadzieję...

get those olives...
rozpocznij naukę
wziąć te oliwki...

that you said I could have.
rozpocznij naukę
te, które powiedziałaś, że mogę wziąć.

Would you like those olives with some gin and vermouth?
rozpocznij naukę
Chciałbyś do tych oliwek trochę dżinu z wermutem?

Are you trying to get me drunk?
rozpocznij naukę
Próbujesz mnie upić?

For starters.
rozpocznij naukę
Na początek.

So, Marshall, this olive theory, based on you and Lilly?
rozpocznij naukę
Marshall, ta oliwkowa teoria opiera się na tobie i Lilly?

You hate olives.
rozpocznij naukę
Nienawidzisz oliwek.

Lilly loves 'em.
rozpocznij naukę
Lilly je kocha.

You can't stand 'em.
rozpocznij naukę
Ty nie możesz ich znieść.

Two weeks ago, Spanish bar on 79th street, dish of olives, you had some... what up?
rozpocznij naukę
Dwa tygodnie temu, w hiszpańskim barze na 79 ulicy. Było danie z oliwkami. Zjadłeś trochę...

You have to swear that this does not leave this cab.
rozpocznij naukę
Musisz przyrzec, że to pozostanie tylko miedzy nami w tej taksówce.

Przyrzekam.

On our first date, I ordered a Greek salad.
rozpocznij naukę
Na naszej pierwszej randce, zamówiłem grecką sałatę.

Lilly asked if she could have my olives.
rozpocznij naukę
Lily spytała, czy mogłaby dostać moje oliwki.

- I said, "Sure. I hate olives."
rozpocznij naukę
Powiedziałem: "Jasne. Nienawidzę oliwek."

- But, you like olives.
rozpocznij naukę
Ale lubisz oliwki.

Well, I was 18, okay?
rozpocznij naukę
Miałem wtedy osiemnaście lat.

I was a virgin.
rozpocznij naukę
Byłem prawiczkiem.

Been waitin' my whole life for a pretty girl to want my olives.
rozpocznij naukę
Czekałem całe swoje życie na piękną dziewczynę, która zechce moje oliwki.

Marshall, I'm gonna give you an early wedding present.
rozpocznij naukę
Marshall, dam ci radę zanim się ożenisz.

Don't get married.
rozpocznij naukę
Nie żeń się.

I think I like your olive theory.
rozpocznij naukę
Chyba podoba mi się twoja oliwkowa teoria

I think I like your new French horn.
rozpocznij naukę
Chyba podoba mi się twoja nowa francuzka trąbka.

I think I like your nose.
rozpocznij naukę
Chyba podoba mi się twój nos.

I think I'm in love with you.
rozpocznij naukę
Chyba się w tobie zakochałem.

Come on, man, you said your stomach's been hurting, right?
rozpocznij naukę
Daj spokój stary, powiedziałeś, że twój żołądek cierpi, prawda?

You know what that is.
rozpocznij naukę
Wiesz jak to jest.

Być spragnionym.

You're hungry for experience.
rozpocznij naukę
Jesteś spragniony nowych doświadczeń.

Hungry for something new.
rozpocznij naukę
Spragniony czegoś nowego.

Hungry for olives.
rozpocznij naukę
Spragniony oliwek.

But you're too scared to do anything about it.
rozpocznij naukę
Ale jesteś za bardzo wystraszony, żeby coś z tym zrobić.

Yeah, I'm scared, okay?
rozpocznij naukę
Tak, jestem przerażony.;

But, when I think of spending the rest of my life with Lilly...
rozpocznij naukę
Ale kiedy myślę o spędzeniu reszty życia z Lily...

committing, forever, no other women...
rozpocznij naukę
zaangażowanie, wieczność, brak innych kobiet...

doesn't scare me at all.
rozpocznij naukę
to mnie nie przeraża.

I'm marrying that girl.
rozpocznij naukę
Poślubię tą dziewczynę.

Lilly, I like olives.
rozpocznij naukę
Lily, lubię oliwki.

We'll make it work.
rozpocznij naukę
Popracujemy nad tym.

So, Orlando.
rozpocznij naukę
Więc, Orlando.

You gonna hit Disneyworld?
rozpocznij naukę
Chcesz zwiedzić Disneyworld?

You love me?!
rozpocznij naukę
Kochasz mnie?!

I-I-I can't believe I said that.
rozpocznij naukę
Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałem.

Why did I say that?
rozpocznij naukę
Dlaczego to powiedziałem?

Who says that?
rozpocznij naukę
Kto to powiedział?

I should just go.
rozpocznij naukę
Powinienem już iść.

Stój.

Wait a minute.
rozpocznij naukę
Zaczekaj chwilę.

Promised you these.
rozpocznij naukę
Obiecałam ci to.

Thanks. I love you.
rozpocznij naukę
Dzięki. Kocham cię.

What is wrong with me?
rozpocznij naukę
Co się ze mną dzieje?

Why are we still sitting here?
rozpocznij naukę
Dlaczego wciąż tu jesteśmy?

Let's go. We can still make last call.
rozpocznij naukę
Jedziemy. Możemy coś jeszcze zrobić.

What do you say, Lil?
rozpocznij naukę
Co powiesz, Lil?

Yo-ho-ho and a bottle of rum?
rozpocznij naukę
Yo-ho-ho i butelka rumu?

'Cause you're a pirate.
rozpocznij naukę
Bawisz się w pirata.

Okay, eye patch, gone.
rozpocznij naukę
Dobra, ściągam to.

And we can't just abandon Ted.
rozpocznij naukę
Nie możemy tak zostawić Teda.

If it doesn't go well up there, he's gonna need some support.
rozpocznij naukę
Jeżeli nie pójdzie mu zbyt dobrze będzie potrzebował wsparcia.

It's been, like, 20 minutes.
rozpocznij naukę
Jest tam jakieś 20 minut.

You think they're doin' it in front of the dogs?
rozpocznij naukę
- Myślisz, że to robią przy psach?

Hey, there was a girl in college, she had this golden retriever...
rozpocznij naukę
Była taka dziewczyna w szkole, miała tego złotego retrivera...

Okay, we can go to the bar.
rozpocznij naukę
Dobra, możemy jechać do baru.

Just stop talking.
rozpocznij naukę
Tylko przestań gadać.

Hit it, Ranjit.
rozpocznij naukę
Dalej Ranjit.

So, when you tell this story to your friends,
rozpocznij naukę
Więc, kiedy będziesz opowiadać tą historię swoim znajomym,

could you avoid the word "psycho?"
rozpocznij naukę
możesz nie używać słowa "psychopata"?

I'd prefer. "eccentric."
rozpocznij naukę
Wolałbym "ekscentryczny".

Good night... psycho.
rozpocznij naukę
Dobranoc... psychopato.

Um, how do I get to the F train?
rozpocznij naukę
Jak dojść do metra?

Oh, um, two blocks that way and take a right.
rozpocznij naukę
Dwie przecznice w tamtą stronę i w prawo.

You know what?
rozpocznij naukę
Wiesz co?

I'm done being single.
rozpocznij naukę
Mam już dość bycia samotnym.

I'm not good at it.
rozpocznij naukę
Nie jestem w tym dobry.

Look, obviously, you can't tell a woman you just met you love her.
rozpocznij naukę
Oczywiście nie możesz powiedzieć kobiecie, którą dopiero spotkałeś, że ją kochasz.

But... it sucks that you can't.
rozpocznij naukę
Ale... to jest do kitu, że nie możesz.

I'll tell you something, though.
rozpocznij naukę
Powiem ci coś.

If a woman... not you, just some hypothetical woman...
rozpocznij naukę
Jeżeli kobieta... nie ty, jakaś tam hipotetyczna kobieta...

were to bear with me through all this,
rozpocznij naukę
zaakceptowałaby to,

I think I'd make a damn good husband.
rozpocznij naukę
myślę, że byłbym strasznie dobrym mężem.

Because, that's the stuff I'd be good at,
rozpocznij naukę
Ponieważ w tym byłbym dobry.

stuff like making her laugh and being a good father.
rozpocznij naukę
W rozśmieszaniu i byciu dobrym ojcem...

And walking her five hypothetical dogs.
rozpocznij naukę
I w wyprowadzaniu jej hipotetycznych 5 psów.

Being a good kisser.
rozpocznij naukę
Dobrze też całuję.

Everyone thinks they're a good kisser.
rozpocznij naukę
Każdy myśli, że dobrze całuje.

Oh, I've got references.
rozpocznij naukę
Mam referencje.

Good night, Ted.
rozpocznij naukę
Dobranoc, Ted.

And I'm a good handshaker.
rozpocznij naukę
I jestem dobry w uściskach dłoni.

That's a pretty great handshake.
rozpocznij naukę
To bardzo dobry uścisk dłoni.

And that was it.
rozpocznij naukę
I to wszystko.

I'll probably never see her again.
rozpocznij naukę
Prawdopodobnie nigdy więcej jej nie zobaczę.

That was the signal.
rozpocznij naukę
To był sygnał.

That long, lingering handshake?
rozpocznij naukę
Tak długi uścisk dłoni?

You should have kissed her.
rozpocznij naukę
Powinieneś ją pocałować.

There's no such thing as "the signal."
rozpocznij naukę
To mogło nie wyglądać na "sygnał".

But, yeah, that was the signal.
rozpocznij naukę
Ale tak, to był sygnał.

Ah, Carl, thank you.
rozpocznij naukę
Ah, Carl, dziękuję.

Something I gotta do.
rozpocznij naukę
Muszę coś zrobić.

By the way, you should have kissed her.
rozpocznij naukę
Tak przy okazji, powinieneś ją pocałować.

Carl! You guys weren't there.
rozpocznij naukę
Nie było was tam.

I am so turned on right now.
rozpocznij naukę
Ależ jestem teraz nakręcona!

Guys, trust me.
rozpocznij naukę
Chłopaki, zaufajcie mi.

I've seen the signal.
rozpocznij naukę
Wiem i byłem tam.

That was not the signal.
rozpocznij naukę
To nie był sygnał.

Yeah, Ted, we're not on you anymore.
rozpocznij naukę
Ted, nie musisz tego powtarzać.

To one hell of a night!
rozpocznij naukę
Za piekielną noc!

I asked her about it years later.
rozpocznij naukę
/Zapytałem ją o to rok później.

And, yeah, that was the signal.
rozpocznij naukę
/I tak, to był sygnał.

I could have kissed her.
rozpocznij naukę
/Mogłem ją pocałować.

But that's the funny thing about destiny.
rozpocznij naukę
Ale to jest właśnie zabawne.

It happens whether you plan it or not.
rozpocznij naukę
Tak się właśnie dzieje, czy to planujesz, czy nie.

I mean, I never thought I'd see that girl again,
rozpocznij naukę
Nigdy nie myślałem, że zobaczę jeszcze tą dziewczynę,


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.