słówka od sierpnia

 0    274 fiszki    aaaaaaaaaa1996
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zdezorientowany
rozpocznij naukę
disoriented


enables

tired, exhausted

spaliny samochodowe
rozpocznij naukę
exhaust fumes

tiredness

sezon szczytowy
rozpocznij naukę
peak season

miesiąc miodowy
rozpocznij naukę
honeymoon

apartament wczasowy
rozpocznij naukę
holiday apartament

holiday-maker


tabletki przeciwbólowe
rozpocznij naukę
painkillers

marszczyć brwi
rozpocznij naukę
frown

forehead

eyelashes

eyelid


mortal

nieśmiertelny
rozpocznij naukę
immortal

język ojczysty
rozpocznij naukę
mother tongue

innocent

robić zastrzyk, wtrzyknąć
rozpocznij naukę
inject

hesitate

supervisor

supervise, oversee

zmiana w pracy
rozpocznij naukę
shift

bless you

tempt, lure

pasemka na włosach
rozpocznij naukę
highlights

randka w ciemno
rozpocznij naukę
blind date

contempt

kpić, wyśmiewać się
rozpocznij naukę
ridicule

wrinkles

freckles


crayon, coloring pencil


deal, agreement, contract

mortgage

pilgrime

choroba, dolegliwość
rozpocznij naukę
disease, illness

per annul

kierownik działu
rozpocznij naukę
head of departament

pociągać za sobą
rozpocznij naukę
entail


funerale

szacować, oszacować
rozpocznij naukę
estimate

reject, more mentally turn down, dump I think we should dump the old multi-cultural model and start looking at the subject... I 've sent my manuscript to 10 publishing houses, but they have all turned it down.


przybory toaletowe
rozpocznij naukę
toiletries

heritage park

konkretna książka
rozpocznij naukę
the very book

the very end

sam początek
rozpocznij naukę
the very beginning

ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline

coma

estimate

sztuczka kaskaderska
rozpocznij naukę
stunt

surowy jedzenie
rozpocznij naukę
raw

surowy człowiek
rozpocznij naukę
strict

indication


aim, purpose, goal, target

stałe godziny pracy
rozpocznij naukę
fixed working hours

nienormowane godziny pracy
rozpocznij naukę
flexible working hours

w bliskiej(spacerowej okolicy)
rozpocznij naukę
with a walking distance

proposal

godny podziwu
rozpocznij naukę
adorable

initial

initially

nieistotne, nieistotny
rozpocznij naukę
irrelevant, insignificant

prędzej czy później
rozpocznij naukę
sooner or later

kuszący, kuszące
rozpocznij naukę
tempting

wystarczający, dostateczny
rozpocznij naukę
sufficient

efficient

podejrzany, podejrzliwy
rozpocznij naukę
suspicious

stoczyć się
rozpocznij naukę
roll down

poruszające
rozpocznij naukę
moving(poignant)

usprawiedliwić, wytłumaczyć, wymówka
rozpocznij naukę
excuse

pretext

jak w moim przypadku
rozpocznij naukę
as in my case

odrobić, zrealizować
rozpocznij naukę
work out

przejmujące
rozpocznij naukę
poignant(moving)

fathom

nieuprzejmy(człowiek), pochopny; nierozważny; bezmyślny(np deczja)
rozpocznij naukę
inconsiderate

laid-back

take out

wytrzymałość
rozpocznij naukę
endurance

bezcelowy, bezcelowe
rozpocznij naukę
pointless

to nie ma znaczenia, czy to ma sens, bezcelowe
rozpocznij naukę
there is no point, where is the point, pointless

potwierdzać
rozpocznij naukę
confirm

oświadczenia
rozpocznij naukę
statement

announcement


applies to

wypalać się
rozpocznij naukę
burn out

podnieść pewność siebie
rozpocznij naukę
improve confidence

uścisk dłoni
rozpocznij naukę
handshakes

krzyżować ręce
rozpocznij naukę
cross arms

drobne sprawy
rozpocznij naukę
minor matters

wąski, zwężać,
rozpocznij naukę
narrow

burn down

różowy, zawstydzony
rozpocznij naukę
blushing

wyprostować się
rozpocznij naukę
stright up


gdzie indziej
rozpocznij naukę
elsewhere

currently

odnawiać, odbudować, przywracać
rozpocznij naukę
restore


popyt, zapotrzebowanie
rozpocznij naukę
demand

through out

niezliczone, niezliczony, nieprzebrane
rozpocznij naukę
countless

obszerny, dokładny, szczegółowy,
rozpocznij naukę
extensive

walczyć, zmagać się, szamotać, walka, bój
rozpocznij naukę
struggle

zmagać się
rozpocznij naukę
wrestle

oskarżony o włamanie
rozpocznij naukę
charged with burglary

breakthrough

obowiązkowy, obowiązujący
rozpocznij naukę
compulsory, obligatory

ciężar, brzemię, obciążyć
rozpocznij naukę
burden (bear the burden of parenthood)

upośledzony
rozpocznij naukę
handicapped

przesłuchanie
rozpocznij naukę
interrogation

skazać za, skazany za
rozpocznij naukę
sentence for, sentenced for

envy, envy in her eyes

bring out

therefore, is's hardly surprising therefore that

niegodny zaufania
rozpocznij naukę
untrustworthy

nie chcę się narzucać
rozpocznij naukę
I don't want to impose

niewzruszony
rozpocznij naukę
unmoved, he has remained unmoved

w rezultacie
rozpocznij naukę
subsequently, consequently

fraud

commit

it's a pity

despite of + ing

none of us

zasada, reguła
rozpocznij naukę
principle, rule

rodzić, poród
rozpocznij naukę
labor

praca, pracować
rozpocznij naukę
labour

co z... propozycja, co byś powiedział na
rozpocznij naukę
how about + ing

głupie, niemądre, durne
rozpocznij naukę
foolish

wydostać się, uciec
rozpocznij naukę
get away

arson

przedwczesny, pochopny
rozpocznij naukę
premature

tonąć, topić się
rozpocznij naukę
drown(sink)

burglary

murder

napaść, atak, natarcie
rozpocznij naukę
assault

naprawić coś
rozpocznij naukę
fix sth

ogromny, obszerny, olbrzymi
rozpocznij naukę
vast

ogromny, bezkresny, bezgraniczny
rozpocznij naukę
immense

snore

mniej więcej
rozpocznij naukę
more or less

okazja cenowa
rozpocznij naukę
bargain

opportunity

fall asleep

asleep

meridian

equatorial

equator

incite

lurk

chodzić na palcach
rozpocznij naukę
tip toe

shine, glitter

opierać się, (przeciwstawiać się)
rozpocznij naukę
resist

wychylać się
rozpocznij naukę
lean out


śmieszne, niedorzeczne
rozpocznij naukę
ridicules

wyśmiewać się, kpić
rozpocznij naukę
ridicule

unless

unless

traktować (poczęstować)
rozpocznij naukę
treat

tread

zagrożenie, groźba
rozpocznij naukę
threat

nić, wątek
rozpocznij naukę
thread

udział, wkład
rozpocznij naukę
contribution

przyczyniać się
rozpocznij naukę
contribute

samodzielność
rozpocznij naukę
self-reliance, indipendence

samowystarczalny
rozpocznij naukę
self-sufficient

nieuniknione
rozpocznij naukę
inevitable

less, fewer

nie mniej niż
rozpocznij naukę
not fewer than

get away

rozpocząć się, ruszyć w drogę
rozpocznij naukę
start out

ponury, mroczny, markotny, przygnębiony
rozpocznij naukę
gloomy

zapowiedź, przepowiednia, przewidywać, przepowiadać
rozpocznij naukę
forecast

to zależy od Ciebie, to Twoja decyzja
rozpocznij naukę
it's up to you

zakorzenione
rozpocznij naukę
rooted

bribe

krótki, zwięzły, treściwy
rozpocznij naukę
brief(period)

dawać sobie radę, żyć
rozpocznij naukę
get along(with their parents)

przejście od czegoś do czegoś, zmiana
rozpocznij naukę
transition (smooth transition from... to...)

throughout

przejąć, przejąć na siebie
rozpocznij naukę
take over

insight(thay gave us insight into their world)

pośpieszny; pochopny; szybki; gwałtowny, zrobić coś w pośpiechu; zrobić coś pochopnie; zrobić bez zastanowienia
rozpocznij naukę
precipitate

odwrócić uwagę
rozpocznij naukę
divert attention

uwydatnić, spotęgować
rozpocznij naukę
enhance

reszta, pozostałość
rozpocznij naukę
remnant (of)

pokazać się
rozpocznij naukę
show up

reveal

reveal

popierać kogoś
rozpocznij naukę
back up

subordinate

bribery

wiek młodzieńczy
rozpocznij naukę
adolescence

by było nam lżej
rozpocznij naukę
make something easier for us

rinse off

wyrażam się jasno, jestem zrozumiana
rozpocznij naukę
am i understood?

caused by

zostaw to, nie rób nic więcej z tym
rozpocznij naukę
let it go

in the instance of, in the case of

dzwigać, ponosić, znosić
rozpocznij naukę
bear

subtle

subtly

iść naprzód(mentalnie)
rozpocznij naukę
move forward

zamiast tego będziemy oglądać film
rozpocznij naukę
me and vanessa will be watching a move instead

przegapić, przeoczyć, pominąć
rozpocznij naukę
overlook

reverse, divert

reversal

justified

justify

nie chcę obciążać Cię moimi problemami
rozpocznij naukę
i don't want to burden you with my problems

temtation

ogromny, olbrzymi, potężny, kolosalny
rozpocznij naukę
tremendous

być w stanie
rozpocznij naukę
be able to

przejść przez coś
rozpocznij naukę
went through (no one understands what we went through)

self-reliant

naśladować, udawać, współzawodniczyć
rozpocznij naukę
emulate

naśladować
rozpocznij naukę
emulate, put on, ape 1. When alone in the room, he would often emulate Britney. 2. That comedian very good puts on other people voices 3.(pot)As a nation theywanted to become modern, so they were just aping the US.

rywalizować
rozpocznij naukę
vie(emulate, compete)

spiskować, być w zmowie
rozpocznij naukę
connive, conspire They always connive. They conspire against me

przewidywać
rozpocznij naukę
anticipate, foresee

okazało się być
rozpocznij naukę
has found to be, proved to be

runąć, upaść, załamać się, oberwać
rozpocznij naukę
collapse

upadek także mentalnie
rozpocznij naukę
downfall

uciskać, zwężać
rozpocznij naukę
constrick

throat

poprawność, właściwość przyzwoitość, dobre wychowanie
rozpocznij naukę
propriety

wychowanie, wychować
rozpocznij naukę
nurture

sprawozdanie ze spotkania, protokół z posiedzenia
rozpocznij naukę
minutes of the meeting


głęboki, dogłębny; dokładny; daleko idący
rozpocznij naukę
profound

entrance

być zazdrosnym o kogoś
rozpocznij naukę
be jealous of

być zazdrosnym o coś
rozpocznij naukę
be envious of

poskładać w całość
rozpocznij naukę
assemble

aplikować np. maść, lekarstwo, krem
rozpocznij naukę
adminiter

novelty

stosunek do czegość
rozpocznij naukę
attitude towards sthzłota rączka
rozpocznij naukę
jack of all trades

płytki, płytko
rozpocznij naukę
shallow odwrotność deep

wiosło, wiosłować
rozpocznij naukę
paddel

reception, greeting

żądło, żądlić
rozpocznij naukę
sting

mieć oko na coś, popilnować
rozpocznij naukę
keep an eye on sth

przekazać z pokolenia na pokolenie
rozpocznij naukę
pass down

pass away

1. niewłaściwie używać, źle obchodzić się 2. niewłaściwie użyty, w zły sposób
rozpocznij naukę
misuse, misused

nie używany więcej
rozpocznij naukę
disused

a co dopiero
rozpocznij naukę
let alone

abuse

prztłoczone
rozpocznij naukę
overwhelmed

mieć pełne ręce roboty; być zawalonym pracą
rozpocznij naukę
be snowed under I'm snowed under with paperwork.

mieć ręce pełne roboty
rozpocznij naukę
got my hands full (kat.: potoczny) przykład: I'd like to help with your project but I've got my hands full. have a lot of work on one's hands

być przytłoczonym
rozpocznij naukę
be weighed down George is weighed down with problems. be overwhelmed, be overwhelmed in grief

set fire to(the building)

przygnębienie, mrok, ciemność
rozpocznij naukę
gloom

opłukać, wypłukać, przepłukać
rozpocznij naukę
rinse

pozostałość, zbywający, niepotrzebny
rozpocznij naukę
leftover

rest, remnant

pośmiewisko
rozpocznij naukę
laughing stock

ridiculed

prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood, probability


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.