phrasal verbs

 0    44 fiszki    pppppppppp1996
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

be about to (the car is about to leave)
rozpocznij naukę
coś zaraz się wydarzy

be down with(John is down with the flu)
rozpocznij naukę
być chorym

be over (I will be over in five minutes)
rozpocznij naukę
będe tam gdzie ty, być przed końcem

be through with(We're through with Bob, he's do selfish)
rozpocznij naukę
mieć koniec jakiejś relacji

be up to(I don't think I'm up to driving so far) be capable
rozpocznij naukę
być zdolnym do...

BREAK DOWN 1. the car break down so w missed ourflight 2. she broke down whe she was told her grandmother was dead. 3. negotiations broke down and war wad declered.
rozpocznij naukę
1. przestać pracować(urządzenia mechaniczne) 2. stracić kontrole nad uczuciami 3. nieudane negocjacje

break off(Ann broke off her relationship with Tony)
rozpocznij naukę
zakończyć relację, związek, umowę

break through(The soldiers broke through the enemy lines)
rozpocznij naukę
awansować

zakończyć związek, relację

przywołuje, przywraca wspomnienia np

obniżać, doprowadzać do upadku, dołować

przełożyć na inny termin
rozpocznij naukę
bring forward(the exam was brough forward by a week)

1. wprowadzić(need to bring in fresh ideas) 2. przynosić, dawać (Tourism is a big industry, bringing in 3.7 billion pounds a year) 3. sprowadzić(It would be fatal to bring in an outsider)

1doprowadzić (do czegoś) przykład: Standing in the pouring rain must have brought on this cold. 2sprowadzić (np złość, gniew) spowodować przykład: Nobody knew what brought on mother's anger

1 ośmielać; dodawać odwagi przykład: He talks to them and brings them out. 2 wydobywać przykład: She happens to bring out the best of him. 3 podkreślać, uwydatniać przykład: Your new jacket brings out the color of your eyes

1 wychowywać (dziecko) przykład: Her parents brought up Mary(Raise a kid) 2 wywołać temat; zainicjować dyskusję na (jakiś) temat; przykład: Please bring up that point at the meeting 3przynosić przykład: We asked room service to bring up a cup of tea

1. wzywać do czegoś przykład: The p calls for a reduction in... 2. zapowiadać coś; prognozować coś przykład: Forecasts called for temperatures in the Friday 3. wymagać, potrzebować przykład: She called for the police because she had a problem.

1wezwać; wzywać przykład: We called in the police 2 wzywać do zwrotu przykład: The university called in all books. 3 wpaść z krótką wizytą, wstąpić na krótko przykład: She called in last week to see us and say hi.

odwołać, cancel

odwiedzać kogoś z formalną wizytą 1. Our representativewill call on you next monday)

1. wzywać; wezwać przykład: The government called out the army to help put out the fires. 2. wywoływać do pomocy przykład: Calling out all the units, we need immediate back up!

1dzwonić (do kogoś) przykład: Many of my friends called me up to congratulate me 2powoływać; powołać (do wojska), wstąpić do armii przykład: I was extremely lucky not to be called up to fight

be carried away
rozpocznij naukę
1stracić, tracić kontrolę; nie hamować się; dać się ponieść (nerwom) There's far too much food I'm afraid I got a bit carried away 2być bardzo podekscytowanym czymś We all were carried away by their dance

carry it off
rozpocznij naukę
dopiąć swego (dokonać czegoś) (kat.: potoczny) przykład: This project requires planning and skill, but he can carry it off.

carry on(with)
rozpocznij naukę
1źle się zachowywać He carries on at that pub every night. 2bredzić (mówić rzeczy niezgodne z prawdą, bezsensowne) przykład: They slept. Imagine carrying on like that! 3dalej! Carry on with your game.

1przeprowadzać; wykonywać; wykonywać; dokonywać Now that we have the loan we can carry out our plan. 2spełniać Don't worry, I'm sure he won't carry out his threat 3wykonać np. rozkaz Your task is to obey my orders, carry out!

carry through
rozpocznij naukę
zakończyć; doprowadzić do końca; zrealizować przykład: We will carry through with her plans.

1natknąć się (na coś); spotkać (coś); znaleźć (coś) I came across your name in the thelephone book. 2wydawać się; zdawać się; wyglądać na (np. zadowolonego, zdenerwowanego) You came across as being angry, not just disappointed

3. natknąć się, napotkać przykład: I came across the girl you told me about

1przyjść z wizytą; wpaść do kogoś przykład: Bil is coming round tonight - 2przekonać się (do kogoś, czegoś) (kat.: potoczny) przykład: When he reads the report, he'll come around. He'll believe us.

wytrzasnąć; zdobyć; znaleźć (coś) (dostać, wejść w posiadanie czegoś) (kat.: potoczny) przykład: How did you come by that vase? Where did you get it? Jobs were hard to come by.

come down with
rozpocznij naukę
leżeć w łóżku z (jakąś chorobę) (zachorować) (kat.: potoczny) przykład: Brenda came down with the flu. She's very sick.

come forward
rozpocznij naukę
1ujawniać się; wyjść z ukrycia przykład: Police refused to comment further on the arrests, but said inquiries were continuing and urged witnesses to come forward. 2zgłaszać się (na ochotnika) People won't come forward with evidence in court

1odziedziczyć; dostać w prezencie (kat.: potoczny) przykład: When her father died, she came into a lot of money.

1uciekać; wyswobadzać się przykład: The burglars came off suddenly. 2wyjść (udać się, jak w przykładzie: "Wszystko wyszło tak jak zaplanowaliśmy. Pełny sukces!") (kat.: potoczny) przykład: The band wanted to produce a CD, but it didn't come off.

1robić postępy 2 pojawiać się przykład: Before the Romans came on the scene, the Greeks knew little about the Celts. 3postępować; nadchodzić; zapadać przykład: The darkness came on and in two hours we couldn't see anything

1wychodzić na jaw przykład: All the facts came out after his death. 2być opublikowanym przykład: The book is coming out next month, but we are promoting it right now.

1podejść (kat.: potoczny) przykład: Come over here! I wanna tell you something. 2złożyć wizyte przykłąd: Come over for dinner tomorrow

1jeśli chodzi o (coś) (jak w przykładzie: "Jeśli chodzi o samochody - lubię... (kat.: potoczny) przykład: When it comes to dessert, I like raisin pie.

1być wspomnianym His name came up in the conversation 2pojawić się such an opportunity comes up once a lifetime

3napotykać (np. trudnosci) przykład: We came up against a few problems. 4podchodzić przykład: An old man came up and spoke to him. 5zbliżać się przykład: There's a royal wedding coming up.

6padać przykład: Your name came up last night. 7wydarzyć się; nastąpić; pojawić się (kat.: potoczny) przykład: In this job we never know what will come up. One customer wanted to buy an ostrich.

podejść, zbliżyć się A man came up to me and asked for a money

come up with
rozpocznij naukę
wymyślić; wymyślać; wynaleźć; znaleźć przykład: Leave it to the French to come up with the exception that proves the rule. Many companies come up with popular new services.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.