Charakter i osobowość

 0    171 fiszek    konieczkamaciej
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

charakteryzować
rozpocznij naukę
to characterize

a character

a characteristic

To jest charakterystyczne dla Anglików.
rozpocznij naukę
It's characteristic of the English.

sposób bycia
rozpocznij naukę
a manner

manners

immodest

pozbawiony ambicji
rozpocznij naukę
unambitious

courageous

niedojrzały
rozpocznij naukę
immature

mówiąc szczerze
rozpocznij naukę
frankly speaking

dishonest

On jest odpowiedzialny za sprzedaż.
rozpocznij naukę
He has responsibility for sales.

niecierpliwość
rozpocznij naukę
impatience

powściągliwy
rozpocznij naukę
reserved

otwarty, towarzyski
rozpocznij naukę
outgoing

usposobienie, nastrój
rozpocznij naukę
a temper

bad-tempered

zrównoważony
rozpocznij naukę
even-tempered

godny zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy

sensible, reasonable

rozsądny sposób rozwiązywania problemów
rozpocznij naukę
a sensible way of dealing with problems

inquisitive

nosy

rzetelny, niezawodny
rozpocznij naukę
reliable

zawodny, nierzetelny
rozpocznij naukę
unreliable

cwany, przebiegły
rozpocznij naukę
sly

wybredny, drobiazgowy
rozpocznij naukę
fussy

nie jestem wybredny w jedzeniu
rozpocznij naukę
I'm not a fussy eater.

protective

nadopiekuńczy
rozpocznij naukę
overprotective

przechwalać się
rozpocznij naukę
to boast

boastful

a quality

porywczy, popędliwy
rozpocznij naukę
impetuous

pochopna decyzja
rozpocznij naukę
an impetuous decision

przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
enterprise

przedsiębiorczy
rozpocznij naukę
enterprising

śmiały, odważny
rozpocznij naukę
bold

odważny krok
rozpocznij naukę
a bold step

a scatterbrained

surowy, srogi
rozpocznij naukę
severe

surowość, srogość
rozpocznij naukę
severity

konsekwentny
rozpocznij naukę
consistent

niekonsekwentny
rozpocznij naukę
inconsistent

rzetelny, gruntowny
rozpocznij naukę
thorough

rzetelnie, gruntownie
rozpocznij naukę
thoroughly

W zupełności się zgadzam.
rozpocznij naukę
I thoroughly agree.

negligent

negligence

lekkomyślny
rozpocznij naukę
reckless

troskliwy, taktowny
rozpocznij naukę
considerate

troska, uwaga
rozpocznij naukę
consideration

malicious

złośliwość
rozpocznij naukę
malice

złośliwe plotki
rozpocznij naukę
malicious gossip

cheeky

bezczelność
rozpocznij naukę
cheekiness

bezwzględny, bezlitosny
rozpocznij naukę
ruthless

zachłanność
rozpocznij naukę
greedy

On jest żądny władzy.
rozpocznij naukę
He is greedy for power.

extravagant

rozrzutność
rozpocznij naukę
extravagance

sincerity

sincere

insincere


słowo honoru
rozpocznij naukę
a word of honour

uprzejmość
rozpocznij naukę
courtesy

courteous

discourteous

ordynarny, wulgarny
rozpocznij naukę
coarse

decent

nieprzyzwoity
rozpocznij naukę
indecent

obrzydliwy, paskudny
rozpocznij naukę
nasty

On ma paskudny charakter.
rozpocznij naukę
He has a nasty temper.


osobliwy, charakterystyczny
rozpocznij naukę
peculiar

asertywność
rozpocznij naukę
assertiveness

działając pod wpływem impulsu
rozpocznij naukę
acting on impulse

uczciwy, sumienny
rozpocznij naukę
scrupulous


disloyal

sprytny, chytry
rozpocznij naukę
cunning

spryt, chytrość
rozpocznij naukę
cunning

zarozumiały
rozpocznij naukę
self-important

prudish

snobistyczny
rozpocznij naukę
snobbish

perverse

grumpy

a grump

kłótliwy, lubiący dyskutować
rozpocznij naukę
argumentative

apodyktyczny
rozpocznij naukę
bossy, overbearing

narzucać się
rozpocznij naukę
to intrude

intrusive, pushy


cnota, zaleta
rozpocznij naukę
a virtue

skrupulatność
rozpocznij naukę
diligence

Skrupulatność jest zaletą a nie wadą.
rozpocznij naukę
Diligence is a virtue, not a fault.

Jedyną zaletą tego planu jest...
rozpocznij naukę
The only virtue of this plan is

przypisywać
rozpocznij naukę
to attribute

attribution

Ludzie przypisują mi cechy, których nie posiadam.
rozpocznij naukę
People are attributing qualities to me that I don't have.

człowiek czynu, osoba aktywna
rozpocznij naukę
a doer

a thinker

On jest raczej myślicielem niż człowiekiem czynu.
rozpocznij naukę
He's rather a thinker than a doer.

włóczęga, niespokojny duch
rozpocznij naukę
a rolling stone

szorstki, obcesowy
rozpocznij naukę
brusque

szorstkość, obcesowość
rozpocznij naukę
brusqueness

obstinate, pig-headed

obstinacy

Marcin uparcie trwał przy swojej opinii.
rozpocznij naukę
Martin stuck obstinately to his opinion.

fanatyk, maniak
rozpocznij naukę
a crank

fanatyk zdrowej żywności
rozpocznij naukę
a health-food crank

Ona jest prawdziwą maniaczką - je tylko gotowane warzywa.
rozpocznij naukę
She's a real crank; she only eats cooked vegetables.

conscientious

sumienność
rozpocznij naukę
conscientiousness

sumienny pracownik
rozpocznij naukę
a conscientious worker

łatwowierny
rozpocznij naukę
gullible

łatwowierność
rozpocznij naukę
gullibility

haughty

wyniosłość
rozpocznij naukę
haughtiness

Andrzej spojrzał na nią wyniośle.
rozpocznij naukę
Andrew glanced at her haughtily.

przystępny, dostępny
rozpocznij naukę
approachable

nieprzystępny, niedostępny
rozpocznij naukę
unapproachable

Jej brat jest wyniosły i nieprzystępny.
rozpocznij naukę
Her brother is haughty and unapproachable.

a social climber

To niegodziwi ludzie.
rozpocznij naukę
They are wicked people.

złośliwy uśmiech
rozpocznij naukę
a wicked smile

twardo stąpający po ziemi; praktyczny
rozpocznij naukę
down-to-earth

zdystansowany, powściągliwy
rozpocznij naukę
aloof

dystans, powściągliwość
rozpocznij naukę
aloofness

Marta dystansowała się od naszego przedsięwzięcia.
rozpocznij naukę
Marta was staying aloof from our enterprise.

effusive

effusiveness

towarzyski (o ludziach) stadny (o zwierzętach)
rozpocznij naukę
gregarious

To bardzo towarzyscy ludzie.
rozpocznij naukę
They are very gregarious people.

Wilk jest zwierzęciem stadnym.
rozpocznij naukę
The wolf is a gregarious animal.

Osoba łatwo nawiązująca nowe znajomości
rozpocznij naukę
a good mixer

Osoba z trudem nawiązująca nowe znajomości
rozpocznij naukę
a bad mixer

urwis, łobuziak
rozpocznij naukę
a tearaway

tolerancyjny (pobłażliwy), liberalny
rozpocznij naukę
permissive

pobłażliwi rodzice
rozpocznij naukę
permissive parents

liberalne społeczeństwo
rozpocznij naukę
a permissive society

introwertyczny, skryty
rozpocznij naukę
introverted

ekstrawertyczny, otwarty
rozpocznij naukę
extroverted

nieśmiały, niepewny
rozpocznij naukę
diffident

nieśmiałość, niepewność
rozpocznij naukę
diffidence

a lone wolf

milczący, małomówny
rozpocznij naukę
taciturn

garrulous

gadatliwość
rozpocznij naukę
garrulousness

a windbag

sknera, skąpiec
rozpocznij naukę
a miser

thrifty

oszczędność
rozpocznij naukę
thrift

nierób, obibok
rozpocznij naukę
a layabout

a sponger

a dodger

pasażer na gapę
rozpocznij naukę
a fare dodger

osoba uchylająca się od płacenia podatków
rozpocznij naukę
a tax dodger

a slowcoach

a sissy

a tomboy

a battleaxe

prostak, cham
rozpocznij naukę
a loat


Nie bądź głupi!
rozpocznij naukę
Don't be daft.

Zgłupieć można, gdy się ciebie słucha!
rozpocznij naukę
One could go daft listening to you!

śmiałek, szaleniec (ryzykant)
rozpocznij naukę
a daredevil

śmiały, szaleńczy
rozpocznij naukę
daredevil


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.