100 słówek Business Engish

 0    136 fiszek    miszkur
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

korzyść przewaga
rozpocznij naukę
advantage

description

wiedza, znajomość, poznanie
rozpocznij naukę
knowledge

przypomnienie, upomnienie, monit
rozpocznij naukę
reminder

reklama, ogłoszenie
rozpocznij naukę
advertisement

difference

limit, ograniczenie, granica
rozpocznij naukę
limit

repairs

doradzać, powiadomić
rozpocznij naukę
advise

niekorzyść, wada
rozpocznij naukę
disadvantage

strata, utrata
rozpocznij naukę
loss

raport, sprawozdanie
rozpocznij naukę
report

porządek, program
rozpocznij naukę
agenda

dystrybucja, podział, rozdział
rozpocznij naukę
distribution

margines, brzeg, rezerwa
rozpocznij naukę
margin

odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibility

apology

employee

stopień, miernik
rozpocznij naukę
measure

wynikać, rezultat, skutek, wynik
rozpocznij naukę
result

upoważnienie, uprawnienie
rozpocznij naukę
authorization

pracodawca, zleceniodawca
rozpocznij naukę
employer

błąd, pomyłka, pomylić się
rozpocznij naukę
mistake

retailer

rachunek, ulotka
rozpocznij naukę
bill

zapytać, pytać
rozpocznij naukę
enquire

cel, obiekt, obiektywny
rozpocznij naukę
objective

wzrost, roznąć, podnieść się
rozpocznij naukę
rise

marka, gatunek
rozpocznij naukę
brand

środowisko, otoczenie
rozpocznij naukę
environment

oferta, oferować, proponować
rozpocznij naukę
offer

ryzyko, ryzykować
rozpocznij naukę
risk

budget

equipment

opinion

wynagrodzenie
rozpocznij naukę
salary


estimatecommission

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience

order

schedule

comparison

udogodnienia, ułatwienia
rozpocznij naukę
facilites

output


competition


payment

signature

competitor

info zwrotne
rozpocznij naukę
feedback


zapas, zasób
rozpocznij naukę
stock

potwierdzenie
rozpocznij naukę
confirmation


permission

successmożliwość
rozpocznij naukę
possibility

suggestion

accept


invoice

zakup, kupować
rozpocznij naukę
purchase


decide

join

podnieść, wznieść
rozpocznij naukę
raise

admit

decrease

pożyczać coś komuś
rozpocznij naukę
lend

reach

advertise

dowieść, donieść
rozpocznij naukę
deliver

lengthen

otrzymać, odbierać
rozpocznij naukę
receive


develop

lower

recruit


dismiss

maintain

reduce

zatwierdzać
rozpocznij naukę
approve

dispatch

manage

refuse

autoryzować
rozpocznij naukę
authorize

rozdzielać, rozprowadzać
rozpocznij naukę
distribute

measure

reject

avoid

divide

wskazać, wspominać, wymieniać
rozpocznij naukę
mention

przypominać
rozpocznij naukę
remind

borrow

spadek, spadać
rozpocznij naukę
drop

uzyskać, otrzymać
rozpocznij naukę
obtain

remove

break

employ

zamawiać, zamówienie
rozpocznij naukę
order

replay

build

encourage

zorganizować
rozpocznij naukę
organize

resign


ustanawiać, ustalać
rozpocznij naukę
establish

zawdzięczać
rozpocznij naukę
owe

respond

calculate

estimate


return


exchangecancel

przedłużać
rozpocznij naukę
extend

uczestniczyć, brać udział
rozpocznij naukę
participate

sell

change
opłata, naładować
rozpocznij naukę
charge

zamocować, naprawiać
rozpocznij naukę
fix

plan

separate


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.