FOOD ŻYWIENIE

 0    198 fiszek    krzysztof9501
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zastępca dyrektora
rozpocznij naukę
deputy head assistant principal

examiner

head teacher principal

personal tutor

schoolboy

schoolgirl

uczeń (ogólnie)
rozpocznij naukę
student pupil

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff

budynki szkolne
rozpocznij naukę
the school building

bufet stołówka
rozpocznij naukę
cafeteria canteen

sala komputerowa
rozpocznij naukę
computer lab

sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym gymnasium

gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office

laboratorium
rozpocznij naukę
laboratory lab

library


office

playground

science lab

boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room

school year


wolna lekcja okienko
rozpocznij naukę
free period

holidays vacation

dluga przerwa
rozpocznij naukę
lunch break


timeable schedule

przerwa zimowa
rozpocznij naukę
winter break

dzwonek dzwoni o (godzinie)
rozpocznij naukę
the bell goes at

zajęcia w szkole kończą się w dniu
rozpocznij naukę
school breaks up on

szkolne przedmioty i zajęcia
rozpocznij naukę
school subjects and activities

przedsiembiorczość
rozpocznij naukę
business studies

informatyka (2słówka)
rozpocznij naukę
computer studies information technology

języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages

geography

przedmioty humanistyczne
rozpocznij naukę
humanities

history

matematyka (2słów)
rozpocznij naukę
mathematics maths


wychowanie fizyczne (PE)
rozpocznij naukę
physical education

religious education

nauki społeczne
rozpocznij naukę
social science

przedmioty szkolne
rozpocznij naukę
subjects

obowiązkowe
rozpocznij naukę
compulsory mandatory

nieobowiązkowe
rozpocznij naukę
optional

science

usposobienia nauczycielów i uczniów
rozpocznij naukę
teachers and students's characteristics

active

ambitious

pomocny niepomocny
rozpocznij naukę
cooperatious uncooperatious

skrupulatny sumienny
rozpocznij naukę
conscientious

creative

sprawiedliwy niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair unfair

untalentowany
rozpocznij naukę
gifted talented

hard-working


motivated

nervous

pasywny bierny
rozpocznij naukę
passive

profesjonalny
rozpocznij naukę
professional

punctual

zrelaksowany
rozpocznij naukę
relaxed

sloppy

systematyczny
rozpocznij naukę
systematic

zaczynanie opuszczanie konczenie szkoly
rozpocznij naukę
going to leaving finishing school

uzcęszczać na kursy do szkoły
rozpocznij naukę
attend a course a school

attendance

być nieobecnym
rozpocznij naukę
be absent

zostać usuniętym ze szkoły
rozpocznij naukę
be expelled from school

być obecnym
rozpocznij naukę
be present

zostać zawieszonym
rozpocznij naukę
be suspended

doktor filozfi (stopień naukowy)
rozpocznij naukę
doctor of philosophy

przstac chodzic na
rozpocznij naukę
drop out from

uzyskać otrzymać świadectwo stopień(naukowy) dyplom
rozpocznij naukę
get obtain a certificate a degree a diplome

dostać się na ucznlnię
rozpocznij naukę
get into university

absolwent (uni)
rozpocznij naukę
graduate

skończyć (uczelnię)
rozpocznij naukę
graduate from (a univesity)

ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
leave school

magister nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
master of arts

magister nauk ścisłych
rozpocznij naukę
master of science

płacić czesne
rozpocznij naukę
pay a fee

play truant

register

school leaver

opuszczać lekcje uciekać
rozpocznij naukę
skip classes

sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
take the register

szkolne życie
rozpocznij naukę
school life

ability

zadać wypracowanie na temat
rozpocznij naukę
assign an essay on sth

znęcać się na kimś
rozpocznij naukę
bully sb

przeprowadzać eksperyment
rozpocznij naukę
carry out an experiment

łączyć wiązać tekst z grafiką
rozpocznij naukę
combine text and graphics

zeszyt (4slówka) cfne
rozpocznij naukę
copybook folder notebook exercise-book


cram swot

ostateczny termin
rozpocznij naukę
deadline

division

discipline

wykonać ćwiczenie(eta) project o czymś
rozpocznij naukę
do an exercise a task an activity a project on sth

mocno się starać
rozpocznij naukę
do one's best

rysować szkic
rozpocznij naukę
draw a sketch

badać coś pod mikroskopem
rozpocznij naukę
examine sth under the microscope

brać dodatkowe lekcje
rozpocznij naukę
get extra lessons

ocena dostawać stawiać
rozpocznij naukę
grade mark get a give a

mieć dobra głowę do liczb
rozpocznij naukę
have a good head for figures

mieć coś na koncu języka
rozpocznij naukę
have sth on the tip of the tongue

dodrabiać otrzymywać oddawać zadawać
rozpocznij naukę
do get hand in set homework

tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard

knowledge

uczyć się czegoś na pamięć
rozpocznij naukę
learn sth by heart

robić błędy
rozpocznij naukę
make mistakes

robić notatki
rozpocznij naukę
take notes

wykonać prezentację
rozpocznij naukę
give a presentation

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

zapamiętywać daty
rozpocznij naukę
memorize dates

multiplification

dzień otwarty
rozpocznij naukę
open day

komitet rodzicielski
rozpocznij naukę
parent-teacher organization

posługiwać się mapą
rozpocznij naukę
read map

wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip

lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books

umiejętność
rozpocznij naukę
skill

rozwiązać problem
rozpocznij naukę
solve a problem

spelling

studiować prawa człówieka i politykę
rozpocznij naukę
study human rights and politics

zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take a break

textbook coursebook

uniform

napisać recenzję
rozpocznij naukę
write a review

pisanie sprawdzianów
rozpocznij naukę
examinations

assessment

oszukiwać ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam

przystąpić do egzaminu wstępnego
rozpocznij naukę
do an entrance exam


zdać dobrze źle
rozpocznij naukę
do well badly in an

fail an


pass an

revise for

przystępować po raz drugi do
rozpocznij naukę
retake re-sit an

przystępywać do
rozpocznij naukę
take an

school-leaving

arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
exam paper

sprawdzać poprawiać arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
mark correct exam papers

przygotowywać się do czegoś
rozpocznij naukę
prepare for sth


zrobić test
rozpocznij naukę
do a test

otrzymać wyniki
rozpocznij naukę
get the results of a

zrobić dać test
rozpocznij naukę
give a

test z jakiegoś przedmiotu
rozpocznij naukę
test in

uczć się do klasówki egzaminu
rozpocznij naukę
study for a test an exam

system szkolnictwa
rozpocznij naukę
the system of education

szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
rozpocznij naukę
college

państwowa szkoła średnia
rozpocznij naukę
comprehensive school

zajęcia do wyboru
rozpocznij naukę
elective optional courses

szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
rozpocznij naukę
grammar school

szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
rozpocznij naukę
junior high school

nursery

report

scholarship

s z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

independent private school

s koedukacyjna
rozpocznij naukę
mixed co-educational school

s podstawowa
rozpocznij naukę
primary elementary school

secondary school

s tlk dal dziewcząt lub chłopców
rozpocznij naukę
single-sex school

s państwowa
rozpocznij naukę
state public school

vocational school

kształcenie
rozpocznij naukę
schooling

szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18lat
rozpocznij naukę
senior hgigh school

pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan

program nauczania
rozpocznij naukę
syllabus curriculum

uniwersytet szkoła wyższa
rozpocznij naukę
univesity

zajęcia dodatkowe
rozpocznij naukę
extra-curricular activities

zajęcia artystyczne
rozpocznij naukę
art club

lekcje baletu
rozpocznij naukę
ballet calsses

stawiać sobie wyzwania
rozpocznij naukę
challenge oneself

grupa dyskusyjna
rozpocznij naukę
debating teamklub ochrony środowiska
rozpocznij naukę
environmental club

rozpoznawać swoje zdolności
rozpocznij naukę
explore one's ability

być wysportowanym w dobrej formie
rozpocznij naukę
get fit

gymnastics

koło zainteresowań
rozpocznij naukę
interests club

przyłączyć się do klubu drużyny
rozpocznij naukę
join a club a team

zdobyć umiejętności kierowania ludźmi
rozpocznij naukę
learn leadership and management skills

uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
rozpocznij naukę
participate in extra-curricular activities

fotografowanie
rozpocznij naukę
photography

grać w zespole muzycznym
rozpocznij naukę
play in band

uprawiać sporty zespołowe
rozpocznij naukę
play in team sports

zespół rockowy
rozpocznij naukę
rock band

mieć podobne zainteresowania jak
rozpocznij naukę
share one's interests with

drużyna sportowa
rozpocznij naukę
sports team

unikać złych nawyków
rozpocznij naukę
stay away from bad habits

związek uczniowski
rozpocznij naukę
student union

kronika szkolna
rozpocznij naukę
yearbook


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.