Word of a day #10

 0    44 fiszki    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

overarching
The overarching goal of the conference was to enhance the quality of teaching in class.
rozpocznij naukę
najważniejszy, najistotniejszy

mix sb/sth up
People often mix the two girls up because they look so similar.
rozpocznij naukę
mylić kogoś/coś

infinite
The nurses have shown infinite patience and extraordinary ability to help patients recover.
rozpocznij naukę
bezkresny, bezgraniczny, nieskończony

double back
As soon as we realized that we had taken the wrong road, we doubled back.
rozpocznij naukę
zawracać, wracać się

inform on sb
rozpocznij naukę
donosić na kogoś

to retard
Stress may retard brain development in children.
rozpocznij naukę
opóźniać, zwalniać

toss sth away
rozpocznij naukę
przepuszczać coś (np. pieniądze)

dozy
I had a beer after work which made me feel a bit dozy.
rozpocznij naukę
ospały, senny

step in
Chicago police stepped in to keep the peace in the city.
rozpocznij naukę
wkraczać

przekłuć, przebić

slope off
I saw Mike sloping off early yesterday!
rozpocznij naukę
zmyć się (np. z pracy)

to mend
When are you going to mend that hole in my shirt?
rozpocznij naukę
naprawiać, załatać

push forward
rozpocznij naukę
kontynuować, posuwać się naprzód

przekonywujący, nie do odparcia

carry sth off
She was very nervous about giving a lecture but she carried it off very well.
rozpocznij naukę
poradzić sobie z czymś, odnieść sukces

niszczyć, degradować

sleep through sth
rozpocznij naukę
przespać coś

w zastoju, martwy

leave sth aside
Leaving aside the cost, taking local transport will allow you to see much more of the country.
rozpocznij naukę
pomijać coś

obijać się, unikać pracy

to backfire on sb
Her plans to make him jealous backfired on her when he asked for a divorce.
rozpocznij naukę
odnieść odwrotny skutek, obracać się przeciw komuś

smooth sth over
My brother is trying to smooth things over between me and our parents.
rozpocznij naukę
poprawiać coś, łagodzić

chrupiący

squeeze sb/sth in
I'm very busy this week but I could squeeze a meeting in tomorrow morning.
rozpocznij naukę
wcisnąć kogoś/coś (np. w rozkład dnia)

to wring
I'll just wring out this jumper and hang it out to dry.
rozpocznij naukę
wykręcić, wyżymać

hang around
We spent most of the time hanging around the bars of London.
rozpocznij naukę
wałęsać się, kręcić się gdzieś

notably
Sigmund Freud was an Austrian neurologist most notably known for founding the discipline of psychoanalysis.
rozpocznij naukę
szczególnie, w szczególności

stamp sth out
It is our duty to stamp out corruption and any abuses of political power.
rozpocznij naukę
tłumić, kończyć z czymś

to pester to sth
rozpocznij naukę
dręczyć, nie dawać komuś spokoju

run after sb/sth
He ran after me to hand me the pen I'd dropped.
rozpocznij naukę
pobiec za kimś/czymś

get behind with sth
I have to stay late today. I don't want to get behind with my work.
rozpocznij naukę
mieć zaległości, zalegać

susceptible to sth
rozpocznij naukę
podatny (na coś), wrażliwy

pitch up
Let's wait a bit longer - Fiona hasn't pitched up yet.
rozpocznij naukę
przyjechać, dotrzeć

indefensible
I think his sarcastic comments are completely indefensible.
rozpocznij naukę
niewybaczalny, nieuzasadniony

uzasadniony, łatwy do obrony

plug away
My sister has been plugging away at her homework for hours.
rozpocznij naukę
przysiąść do czegoś, pracować nad czymś

powstrzymywać (np. wroga), odeprzeć atak

manage sth
will you manage it?
rozpocznij naukę
poradzić sobie z czymś, dać radę

zarządzać

manage to do sth
I managed to get there
rozpocznij naukę
zdołać coś zrobić

I won't manage another bit
rozpocznij naukę
już więcej nie mogę

to manage on £50 a week
rozpocznij naukę
żyć za 50 funtów tygodniowo

to manage without sth
rozpocznij naukę
radzić sobie bez czegoś

I can manage two press-ups, at best
rozpocznij naukę
w najlepszym przypadku zrobię dwie pompki


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.