Word of a day #10

 0    44 fiszki    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
overarching
The overarching goal of the conference was to enhance the quality of teaching in class.
rozpocznij naukę
najważniejszy, najistotniejszy
mix sb/sth up
People often mix the two girls up because they look so similar.
rozpocznij naukę
mylić kogoś/coś
infinite
The nurses have shown infinite patience and extraordinary ability to help patients recover.
rozpocznij naukę
bezkresny, bezgraniczny, nieskończony
double back
As soon as we realized that we had taken the wrong road, we doubled back.
rozpocznij naukę
zawracać, wracać się
inform on sb
rozpocznij naukę
donosić na kogoś
to retard
Stress may retard brain development in children.
rozpocznij naukę
opóźniać, zwalniać
toss sth away
rozpocznij naukę
przepuszczać coś (np. pieniądze)
dozy
I had a beer after work which made me feel a bit dozy.
rozpocznij naukę
ospały, senny
step in
Chicago police stepped in to keep the peace in the city.
rozpocznij naukę
wkraczać
to pierce
rozpocznij naukę
przekłuć, przebić
slope off
I saw Mike sloping off early yesterday!
rozpocznij naukę
zmyć się (np. z pracy)
to mend
When are you going to mend that hole in my shirt?
rozpocznij naukę
naprawiać, załatać
push forward
rozpocznij naukę
kontynuować, posuwać się naprzód
compelling
rozpocznij naukę
przekonywujący, nie do odparcia
carry sth off
She was very nervous about giving a lecture but she carried it off very well.
rozpocznij naukę
poradzić sobie z czymś, odnieść sukces
to degrade
rozpocznij naukę
niszczyć, degradować
sleep through sth
rozpocznij naukę
przespać coś
stagnant
rozpocznij naukę
w zastoju, martwy
leave sth aside
Leaving aside the cost, taking local transport will allow you to see much more of the country.
rozpocznij naukę
pomijać coś
goof off
rozpocznij naukę
obijać się, unikać pracy
to backfire on sb
Her plans to make him jealous backfired on her when he asked for a divorce.
rozpocznij naukę
odnieść odwrotny skutek, obracać się przeciw komuś
smooth sth over
My brother is trying to smooth things over between me and our parents.
rozpocznij naukę
poprawiać coś, łagodzić
crusty
rozpocznij naukę
chrupiący
squeeze sb/sth in
I'm very busy this week but I could squeeze a meeting in tomorrow morning.
rozpocznij naukę
wcisnąć kogoś/coś (np. w rozkład dnia)
to wring
I'll just wring out this jumper and hang it out to dry.
rozpocznij naukę
wykręcić, wyżymać
hang around
We spent most of the time hanging around the bars of London.
rozpocznij naukę
wałęsać się, kręcić się gdzieś
notably
Sigmund Freud was an Austrian neurologist most notably known for founding the discipline of psychoanalysis.
rozpocznij naukę
szczególnie, w szczególności
stamp sth out
It is our duty to stamp out corruption and any abuses of political power.
rozpocznij naukę
tłumić, kończyć z czymś
to pester to sth
rozpocznij naukę
dręczyć, nie dawać komuś spokoju
run after sb/sth
He ran after me to hand me the pen I'd dropped.
rozpocznij naukę
pobiec za kimś/czymś
get behind with sth
I have to stay late today. I don't want to get behind with my work.
rozpocznij naukę
mieć zaległości, zalegać
susceptible to sth
rozpocznij naukę
podatny (na coś), wrażliwy
pitch up
Let's wait a bit longer - Fiona hasn't pitched up yet.
rozpocznij naukę
przyjechać, dotrzeć
indefensible
I think his sarcastic comments are completely indefensible.
rozpocznij naukę
niewybaczalny, nieuzasadniony
defensible
rozpocznij naukę
uzasadniony, łatwy do obrony
plug away
My sister has been plugging away at her homework for hours.
rozpocznij naukę
przysiąść do czegoś, pracować nad czymś
hold sb off
rozpocznij naukę
powstrzymywać (np. wroga), odeprzeć atak
manage sth
will you manage it?
rozpocznij naukę
poradzić sobie z czymś, dać radę
manage
rozpocznij naukę
zarządzać
manage to do sth
I managed to get there
rozpocznij naukę
zdołać coś zrobić
I won't manage another bit
rozpocznij naukę
już więcej nie mogę
to manage on £50 a week
rozpocznij naukę
żyć za 50 funtów tygodniowo
to manage without sth
rozpocznij naukę
radzić sobie bez czegoś
I can manage two press-ups, at best
rozpocznij naukę
w najlepszym przypadku zrobię dwie pompki

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.