Word of a day #11

 0    38 fiszek    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

bezbłędny, nienaganny, doskonały

shuck sth off
She shucked off her clothes and jumped into the river.
rozpocznij naukę
zdejmować coś

żywy, barwny

haze over
The sky started to haze over during the afternoon.
rozpocznij naukę
zamglić, pokryć się mgłą

invulnerable
rozpocznij naukę
niezniszczalny, nienaruszalny, niepodatny

cut sb out of sth
rozpocznij naukę
wyeliminować kogoś, wykluczyć z czegoś

pluck at sth
The little girl plucked at her mother's sleeve.
rozpocznij naukę
szarpać za coś, skubać coś

affordable
They offer stylish jewellery at affordable prices.
rozpocznij naukę
(o cenie) przystępny

hide sth away
rozpocznij naukę
ukryć coś

stanowczość, nieugiętość

lavish sth on sb/sth
She lavishes presents on her grandchildren.
rozpocznij naukę
obdarowywać kogoś czymś, rozdawać

principal
Teaching is David's principal source of income.
rozpocznij naukę
główny, zasadniczy

tchórzyć

to rebuff
He rebuffed all suggestions that he should leave.
rozpocznij naukę
odtrącać, odrzucać

rub sth down
We rubbed the ceiling and walls down with sandpaper.
rozpocznij naukę
oczyszczać coś

shut sth out
She tried to shut the incident out of her mind.
rozpocznij naukę
odsuwać coś od siebie (np. myśl, wspomnienie)

to fuddle
I had a headache and my brain seemed fuddled.
rozpocznij naukę
zamroczyć, odurzać

set sth against sth
rozpocznij naukę
zestawić coś z czymś

slip out of sth
I slipped out of the uniform as soon as we got home.
rozpocznij naukę
wyskoczyć z czegoś (z ubrania), szybko coś zdjąć

wyśmienity, rozkoszny, smkakowity

salt sth away
rozpocznij naukę
odkładać coś (np. pieniądze)

oczywisty, ewidentny

strike sb down
rozpocznij naukę
powalić kogoś

swing by somewhere
I'll swing by your office on my way home, okay?
rozpocznij naukę
wpaść (gdzieś) na chwilę

pocket-sized
rozpocznij naukę
kieszonkowy

wtrącać się

wyśmiewać się z kogoś, wykpiwać, szydzić

box sb/sth in
We were boxed in until the other driver came back.
rozpocznij naukę
zablokować kogoś/coś

wytropić, odnaleźć

hold onto/on to sth
She was a bit scared and she held onto his arm.
rozpocznij naukę
trzymać się czegoś, przytrzymać się

to lecture
He began to lecture me for being late.
rozpocznij naukę
dawać wykład komuś, pouczać

account (to sb) for sth
He has to account to his manager for his behaviour.
rozpocznij naukę
odpowiadać za coś (przed kimś)

pokaźny, znaczny

shop around
I'm going to shop around for new winter boots after work.
rozpocznij naukę
rozglądać się po sklepach

zapobieganie

buckle up
Always buckle up your children, even for a short trip.
rozpocznij naukę
zapiąć pasy bezpieczeństwa

to obtrude upon sb/sth
He didn't want to obtrude upon her privacy.
rozpocznij naukę
narzucać się komuś

hand sth back
rozpocznij naukę
zwracać coś


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.