Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - polityka społeczna: der Staat und die Gesellschaft - die Gesellschaftspolitik

 0    61 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Schwangerschaftsabbruch (die Schwangerschaftsabbrüche)

das Unrecht (kein Plural)być na zasiłku
rozpocznij naukę
Sozialhilfeempfänger sein

być w porządku
rozpocznij naukę
in Ordnung sein

unterstützen

dyskryminacja
rozpocznij naukę
die Diskriminierung (die Diskriminierungen)

dyskryminacja płciowa
rozpocznij naukę
die Geschlechtsdiskriminierung (die Geschlechtsdiskriminierungen)

dyskryminacja rasowa
rozpocznij naukę
die Rassendiskriminierung (die Rassendiskriminierungen)

grupa samopomocy
rozpocznij naukę
die Selbsthilfegruppe (die Selbsthilfegruppen)

der Zwischenfall (die Zwischenfälle)

die Integration (die Integrationen)

der Behinderte (die Behinderten)

die Krise (die Krisen)

likwidować uprzedzenia
rozpocznij naukę
die Vorurteile abbauen

mieszanka wielokulturowa
rozpocznij naukę
die Multikulti-Mischung

oddawać pod ochronę policji
rozpocznij naukę
unter Polizeischutz bringen

organizacja pozarządowa
rozpocznij naukę
die Nichtregierungsorganisation (die Nichtregierungsorganisationen)

pomagać sobie wzajemnie
rozpocznij naukę
sich gegenseitig helfen

die Hilfe (die Hilfen)

pomoc socjalna
rozpocznij naukę
die Sozialhilfe (kein Plural)

porada prawna
rozpocznij naukę
juristischer Rat (kein Plural)

pośrednictwo pracy
rozpocznij naukę
die Arbeitsvermittlung (die Arbeitsvermittlungen)

die Notwendigkeit (kein Plural)

przejść na zasiłek
rozpocznij naukę
Arbeitslosengeld bekommen

przeludnienie
rozpocznij naukę
die Überbevölkerung (kein Plural)

das Hindernis (die Hindernisse)

prześladowanie
rozpocznij naukę
die Anfeindung (die Anfeindung)

der Rassismus (kein Plural)

die Rettung (die Rettungen)

rozdać (w prezencie)
rozpocznij naukę
verschenken

ruch na rzecz praw obywatelskich
rozpocznij naukę
die Bürgerrechtsbewegung (die Bürgerrechtsbewegungen)

spowodować śmierć przez bicie
rozpocznij naukę
zu Tode prügeln

sytuacja zawodowa
rozpocznij naukę
die berufliche Situation

świadomość narodowa
rozpocznij naukę
das Nationalbewusstsein (kein Plural)

tożsamość narodowa
rozpocznij naukę
die nationale Identität (die nationalen Identitäten)

trudna sytuacja / nagły przypadek
rozpocznij naukę
der Notfall (die Notfälle)

die Armut (kein Plural)

der Flüchtling (die Flüchtlinge)

udział w zgromadzeniach ludowych
rozpocznij naukę
die Teilnahme an Volksversammlungen

uprzemysłowić
rozpocznij naukę
industrialisieren

der Vandalismus (kein Plural)

wielokulturowy
rozpocznij naukę
multikulturell

wola większości
rozpocznij naukę
die Wille der Mehrheit

wolność prasy
rozpocznij naukę
die Pressefreiheit (kein Plural)

wolność wyznania
rozpocznij naukę
die Religionsfreiheit (kein Plural)

wracać do ojczyzny
rozpocznij naukę
ins Heimatland zurückkehren

wrogość wobec cudzoziemców / ksenofobia
rozpocznij naukę
die Ausländerfeindlichkeit (kein Plural)

die Unterstützung (kein Plural)

wspierać przez pomoc finansową
rozpocznij naukę
durch finanzielle Hilfe unterstützen

wyrażać problem
rozpocznij naukę
das Problem ausdrücken

zarząd miasta
rozpocznij naukę
die Stadtverwaltung (die Stadtverwaltungen)

die Unterstützung (die Unterstützungen)

zasiłek chorobowy
rozpocznij naukę
das Krankengeld (die Krankengelder)

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
die Arbeitslosenhilfe (kein Plural)

zasiłek rodzinny
rozpocznij naukę
das Kindergeld (die Kindergelder)

zasoby (środki)
rozpocznij naukę
die Ressourcen

zatrudnienie
rozpocznij naukę
die Beschäftigung (die Beschäftigungen)

zmiana strukturalna
rozpocznij naukę
der Strukturwandel (kein Plural)

znajdować stosowne zajęcie
rozpocznij naukę
eine angemessene Beschäftigung finden


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.