Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: człowiek - problemy etyczne: der Mensch - die Ethik

 0    97 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Schwangerschaftsabbruch (die Schwangerschaftsabbrüche)

der Aktivist (die Aktivisten)

der Alkoholiker (die Alkoholiker)

die Arbeitslosigkeit (kein Plural)

die Armut (kein Plural)

die Bioethik (kein Plural)

der Gott (kein Plural)

być na bezrobociu
rozpocznij naukę
arbeitslos sein

być uzależnionym od
rozpocznij naukę
süchtig sein nach etwas (+Dat)

cierpieć biedę
rozpocznij naukę
Not leiden

die Tugend (die Tugenden)

der Mensch (die Menschen)

Człowiek ma wolną wolę.
rozpocznij naukę
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

czyste sumienie
rozpocznij naukę
ein gutes Gewissen

über etwas (+Akk) entscheiden

das Gute

dokonać aborcji
rozpocznij naukę
einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen

dokonywać wyboru
rozpocznij naukę
eine Auswahl treffen

der Embryo (die Embryos / die Embryonen)

ethisch

ethisch

die Ethik (kein Plural)

die Euthanasie / die Sterbehilfe (kein Plural)

der Feminismus (kein Plural)

der Philosoph (die Philosophen)

die Philosophie (die Philosophien)

filozofować
rozpocznij naukę
philosophieren

die Glücksspiele

der Einwanderer / der Immigrant (die Einwanderer / die Immigranten)

integrieren

inżynieria genetyczna
rozpocznij naukę
die Gentechnik (die Gentechniken)

kara cielesna
rozpocznij naukę
körperliche Züchtigung / die Prügelstrafe (die körperlichen Züchtigungen / die Prügelstrafen)

kara śmierci
rozpocznij naukę
die Todesstrafe (die Todesstrafen)

klepać biedę
rozpocznij naukę
von der Hand in den Mund leben

krzywdzić ludzi
rozpocznij naukę
jemandem Leid antun

legalizacja aborcji
rozpocznij naukę
die Legalisierung der Abtreibung

miękkie narkotyki
rozpocznij naukę
weiche Drogen

der Monotheismus (kein Plural)

die Moral (kein Plural)

der Mord

die Droge (die Drogen)

der Teenager (die Teenager)

nie mieć racji
rozpocznij naukę
im Unrecht sein

nie mieć sumienia
rozpocznij naukę
kein Gewissen haben

nie samym chlebem żyje człowiek
rozpocznij naukę
der Mensch lebt nicht vom Brot allein

nieczyste sumienie
rozpocznij naukę
ein schlechtes Gewissen

niewłaściwy (o zachowaniu)
rozpocznij naukę
unangebracht

niezadowolony z czegoś
rozpocznij naukę
unzufrieden mit etwas

die Pflicht (die Pflichten)

obraza moralności
rozpocznij naukę
die Beleidigung der Moral

odpowiadać na pytanie
rozpocznij naukę
auf eine Frage antworten

odpowiedzialność cywilna
rozpocznij naukę
die Haftpflicht (kein Plural)

odpowiedzialność zbiorowa
rozpocznij naukę
die Kollektivverantwortung (kein Plural)

opozycja wobec czegoś
rozpocznij naukę
der Widerstand gegen etwas

die Person (die Personen)

płeć (kulturowa)
rozpocznij naukę
das Gender

die Leibesfrucht (die Leibesfrüchte)

der Polytheismus (kein Plural)

popełnić morderstwo
rozpocznij naukę
einen Mord begehen

die Pornografie (kein Plural)

postępować moralnie
rozpocznij naukę
moralisch handeln

postępować niemoralnie
rozpocznij naukę
unmoralisch handeln

prasa brukowa
rozpocznij naukę
die Boulevardpresse (kein Plural)

prawa człowieka
rozpocznij naukę
die Menschenrechte

prawo do aborcji
rozpocznij naukę
das Recht auf Abtreibung

die Bestechung (die Bestechungen)

die Gewalt (kein Plural)

die Religion (die Religionen)

der Sinn des Lebens

das Gewissen (die Gewissen)

środki masowego przekazu
rozpocznij naukę
die Massenmedien

terapia dla alkoholików
rozpocznij naukę
eine Therapie für Alkoholiker

die Folter (die Foltern)

foltern

tragisch / fatal

twarde narkotyki
rozpocznij naukę
harte Drogen

vermeiden

uprawiać hazard
rozpocznij naukę
zocken

uspokoić swoje sumienie
rozpocznij naukę
sein Gewissen erleichtern

usunąć ciążę
rozpocznij naukę
abtreiben lassen

uzależnienie
rozpocznij naukę
die Abhängigkeit (die Abhängigkeiten)

uzależniony od czegoś
rozpocznij naukę
von etwas abhängig

używać przemocy
rozpocznij naukę
Gewalt anwenden

der Wert (die Werte)

die Glaube (kein Plural)

właściwie / słusznie (o postępowaniu)
rozpocznij naukę
gehörig

der freie Wille (die freien Willen)

wolność sumienia
rozpocznij naukę
die Gewissensfreiheit (kein Plural)

wolny wybór
rozpocznij naukę
die freie Auswahl

wpływ na kogoś / coś
rozpocznij naukę
der Einfluss auf jemanden / etwas

die Scham (kein Plural)

wykluczenie społeczne
rozpocznij naukę
soziale Ausgrenzung (kein Plural)

zachowywać się etycznie
rozpocznij naukę
sich ethisch verhalten

zażywać narkotyki
rozpocznij naukę
Drogen nehmen

das Böse (kein Plural)

żal / skrucha
rozpocznij naukę
die Reue (kein Plural)

życie prywatne
rozpocznij naukę
das Privatleben (kein Plural)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.