Express publishing, rozszerzony, school

 0    73 fiszki    atina66
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
plastyka
rozpocznij naukę
art
biologia
rozpocznij naukę
biology
zarządzanie i administracja
rozpocznij naukę
business studies
chemia
rozpocznij naukę
chemistry
obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship
zajęcia teatralne
rozpocznij naukę
drama
literatura angielska
rozpocznij naukę
English literature
historia
rozpocznij naukę
history
język włoski
rozpocznij naukę
Italian
matematyka
rozpocznij naukę
maths
fizyka
rozpocznij naukę
physics
edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
rozpocznij naukę
PSHE
audytorium, aula, sala
rozpocznij naukę
auditorium
teren szkoły
rozpocznij naukę
school grounds
zadanie
rozpocznij naukę
assignment
kara zatrzymania po lekcjach
rozpocznij naukę
detention
egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam
egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam
sprawdzanie obecności
rozpocznij naukę
roll (call)
zebranie szkolne
rozpocznij naukę
school assembly
brać udział (w zajęciach)
rozpocznij naukę
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
rozpocznij naukę
attract (sb's attention)
oszukiwać, ściągać
rozpocznij naukę
cheat
oblać, nie zdać
rozpocznij naukę
fail
poprawiać, powtarzać (egzamin)
rozpocznij naukę
retake, resit
opuścić (zajęcia)
rozpocznij naukę
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu)
rozpocznij naukę
study (for an exam)
oddać (wypracowanie)
rozpocznij naukę
submit (an essay)
nadążać (z czymś)
rozpocznij naukę
catch up (with sth/sb)
rzucić (szkołę)
rozpocznij naukę
drop out (of school)
mieć zaległości (szkolne)
rozpocznij naukę
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
rozpocznij naukę
get into (debt)
oddać (pracę)
rozpocznij naukę
hand in (an assignement)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
rozpocznij naukę
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
rozpocznij naukę
look over (notes)
sprawdzić coś
rozpocznij naukę
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
rozpocznij naukę
take out (a loan)
upomnieć (kogoś)
rozpocznij naukę
tell sb off
pojawić się
rozpocznij naukę
turn up
przedszkolny
rozpocznij naukę
pre-school
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
primary school
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
podyplomowy
rozpocznij naukę
postgraduate
licencjacki
rozpocznij naukę
undergraduate
szkolnictwo wyższe
rozpocznij naukę
university/tertiary education
certyfikat
rozpocznij naukę
certificate
tytuł (licencjata)
rozpocznij naukę
(Bachelor of Arts) degree
dyplom
rozpocznij naukę
diploma
wydatki
rozpocznij naukę
expenses
opłaty, czesne
rozpocznij naukę
fees
wsparcie finansowe
rozpocznij naukę
financial support
uroczystość wręczenie świadectw/dyplomów
rozpocznij naukę
graduation ceremony
wyróżnienie
rozpocznij naukę
honours
raty
rozpocznij naukę
instalments
staż
rozpocznij naukę
internship
nauka na odległość
rozpocznij naukę
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
rozpocznij naukę
lump sum
tytuł magistra
rozpocznij naukę
Master's
okres
rozpocznij naukę
period
kurs dokształcający
rozpocznij naukę
refresher course
opłata wpisowa
rozpocznij naukę
registration fee
stypendium
rozpocznij naukę
scholarship
student ostatniego roku
rozpocznij naukę
senior
pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan
semestr
rozpocznij naukę
term
rozkład zajęć
rozpocznij naukę
timetable
czesne, opłata za studia
rozpocznij naukę
tuition
przyznać (tytuł)
rozpocznij naukę
award (a degree)
naliczyć (opłaty)
rozpocznij naukę
charge (fees)
finansować (studia)
rozpocznij naukę
finance (studies)
upoważniony do
rozpocznij naukę
entitled to
nauczyć się czegoś na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart
udzielić potrzebnych informacji
rozpocznij naukę
provide the required details

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.