Schritte plus 2 U9

 0    111 fiszek    shadowofwestia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
das Amt, die Ämter
rozpocznij naukę
urząd
der/die Angehörige, die Angehörigen
rozpocznij naukę
członek (rodziny)
der Antrag, die Anträge
rozpocznij naukę
wniosek
die Auskunft, die Auskünfte
rozpocznij naukę
informacja, wiadomość
das Ausländeramt, die Ausländerämter
rozpocznij naukę
urząd obcokrajowców
der Ausweis, die Ausweise
rozpocznij naukę
dowód osobisty
der Beamte, die Beamten
rozpocznij naukę
urzędnik państwowy
die Behörde, die Behörden
rozpocznij naukę
urząd
die Botschaft, die Botschaften
rozpocznij naukę
ambasada
das Datum
rozpocznij naukę
data
das Dokument, die Dokumente
rozpocznij naukę
dokument
die Einreiseerlaubnis, die Einreiseerlaubnisse
rozpocznij naukę
zezwolenie na wjazd
die Nummer, die Nummern
rozpocznij naukę
numer, liczba
der Pass, die Pässe
rozpocznij naukę
paszport
das Visum, Visa
rozpocznij naukę
wiza
abgeben, du gibst ab, er gibt ab, hat abgegeben
rozpocznij naukę
oddawać
anmelden, hat angemeldet
rozpocznij naukę
zameldować
unterschreiben, hat unterschrieben
rozpocznij naukę
podpisywać
die Ehefrau, die Ehefrauen
rozpocznij naukę
żona
der Familienstand
rozpocznij naukę
stan cywilny
das Formular, die Formulare
rozpocznij naukę
formularz
das Geschlecht
rozpocznij naukę
płeć
die Nationalität, die Nationalitäten
rozpocznij naukę
narodowość, obywatelstwo
die Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeiten
rozpocznij naukę
obywatelstwo
ausfüllen, hat ausgefüllt
rozpocznij naukę
wypełniać
getrennt leben
rozpocznij naukę
życie osobno
berufstätig
rozpocznij naukę
zawód
männlich
rozpocznij naukę
mężczyzna
weiblich
rozpocznij naukę
kobieta
der Januar
rozpocznij naukę
styczeń
der Februar
rozpocznij naukę
luty
der März
rozpocznij naukę
marzec
der April
rozpocznij naukę
kwiecień
der Mai
rozpocznij naukę
maj
der Juni
rozpocznij naukę
czerwiec
der Juli
rozpocznij naukę
lipiec
der August
rozpocznij naukę
sierpień
der September
rozpocznij naukę
wrzesień
der Oktober
rozpocznij naukę
pazdziernik
der November
rozpocznij naukę
listopad
der Dezember
rozpocznij naukę
grudzień
der Alkohol
rozpocznij naukę
alkohol
die Ankunft
rozpocznij naukę
przyjazd, przybycie, przylot
der Arbeitsplatz, die Arbeitsplätze
rozpocznij naukę
miejsce pracy, stanowisko pracy
der Ausländer, die Ausländer
rozpocznij naukę
cudzoziemiec
das Auto, die Autos
rozpocznij naukę
auto
der Automat, die Automaten
rozpocznij naukę
automat
der Chat, die Chats
rozpocznij naukę
czat
das Einkommen, die Einkommen
rozpocznij naukę
dochód, zarobek
die Erklärung, die Erklärungen
rozpocznij naukę
wyjaśnienie
der Erwachsene, die Erwachsenen
rozpocznij naukę
dorosły
die Fahrkarte, die Fahrkarten
rozpocznij naukę
bilet, karta
das Fenster, die Fenster
rozpocznij naukę
okno
der Gast, die Gäste
rozpocznij naukę
gość
die Hilfe, die Hilfen
rozpocznij naukę
pomoc
das Internet
rozpocznij naukę
internet
der Kalender, die Kalender
rozpocznij naukę
kalendarz
die Kasse, die Kassen
rozpocznij naukę
kasa
an der Kasse zahlen
rozpocznij naukę
płacić przy kasie
das Leben
rozpocznij naukę
życie
der Moment, die Momente
rozpocznij naukę
chwila, moment
das Paar, die Paare
rozpocznij naukę
para, kilka
das Papier, die Papiere
rozpocznij naukę
papier
die Post
rozpocznij naukę
poczta
der Ratschlag, die Ratschläge
rozpocznij naukę
rada, porada
der Schluss, die Schlüsse
rozpocznij naukę
koniec, wniosek, konkluzja
der Schüler, die Schüler
rozpocznij naukę
uczeń
die Schülerin, die Schülerinnen
rozpocznij naukę
uczennica
der Termin, die Termine
rozpocznij naukę
termin
die Versicherung, die Versicherungen
rozpocznij naukę
ubezpieczenie
das Wechselgeld
rozpocznij naukę
drobne, reszta
die Zeitung, die Zeitungen
rozpocznij naukę
gazeta
das Ziel, die Ziele
rozpocznij naukę
cel, meta
die Zigarette, die Zigaretten
rozpocznij naukę
papieros
auswählen, hat ausgewählt
rozpocznij naukę
wybierać
bedeuten, hat bedeutet
rozpocznij naukę
mieć znaczenie
besuchen, hat besucht
rozpocznij naukę
uczęszczać
bitten, hat gebeten
rozpocznij naukę
prosić
denken, hat gedacht
rozpocznij naukę
myśleć
dürfen, ich darf, du darfst, er darf
rozpocznij naukę
móc, mieć pozwolenie, chcieć
eintragen, hat eingetragen
rozpocznij naukę
przynieść
erklären, hat erklärt
rozpocznij naukę
wyjaśniać
einziehen, ist eingezogen
rozpocznij naukę
wyprowadzać się, zdejmować
finden, hat gefunden
rozpocznij naukę
odnaleźć
fotografieren, hat fotografiert
rozpocznij naukę
fotografować
holen, hat geholt
rozpocznij naukę
iść po coś, przynieść, sprowadzać
müssen, ich muss, du musst, er muss
rozpocznij naukę
musieć
nachsehen, hat nachgesehen
rozpocznij naukę
sprawdzić, kontrolować, spojrzeć, popatrzeć
parken, hat geparkt
rozpocznij naukę
parkować
rauchen, hat geraucht
rozpocznij naukę
palić
stempeln, hat gestempelt
rozpocznij naukę
znakować (coś)
telefonieren, hat telefoniert
rozpocznij naukę
dzwonić
umziehen, ist umgezogen
rozpocznij naukę
przeprowadzać się, przebierać
verbieten, hat verboten
rozpocznij naukę
zakazać
wählen, hat gewählt
rozpocznij naukę
wybierać
warten, hat gewartet
rozpocznij naukę
czekać, oczekiwać
wiederholen, hat wiederholt
rozpocznij naukę
powtarzać
wissen, hat gewusst
rozpocznij naukę
wiedzieć
zahlen, hat gezahlt
rozpocznij naukę
płacić
ziehen, hat gezogen
rozpocznij naukę
ciągnąć, pociągnąć, wyciągnąć
zuhören, hat zugehört
rozpocznij naukę
słuchać, przysłuchiwać się
zusammenbleiben, ist zusammengeblieben
rozpocznij naukę
trzymać się razem
ausländisch
rozpocznij naukę
zagraniczny, egzotyczny
langsam/schnell
rozpocznij naukę
wolno/szybko
laut/leise
rozpocznij naukę
głośno/cicho; głośny/cichy
schriftlich
rozpocznij naukę
pisemne
draußen
rozpocznij naukę
na zewnątrz
erlaubt/verboten
rozpocznij naukę
dozwolone/zabrionione
speziell
rozpocznij naukę
specjalny, specialnie, szczególny, szczególnie
vorher
rozpocznij naukę
poprzednio, przedtem
weiter
rozpocznij naukę
dalej, dalszy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.