ang

 0    201 fiszek    karolinastaron
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


wycięcie lasu
rozpocznij naukę
logging


cetacean

albeit

reaping

na krawędzi
rozpocznij naukę
on the brink

timber

kłusownictwo
rozpocznij naukę
poaching

incongruous


meticulously

okrucieństwo
rozpocznij naukę
atrocity

prowadził rebelię
rozpocznij naukę
waged an insurgency

topple

realign

usher

przeciwpowstanie
rozpocznij naukę
counter-insurgency

transition

ślubowac, przysiegac
rozpocznij naukę
vow

szyku - zaangażowany w lub przygotowane do wojny, przede wszystkim dlatego, otoczony pl
rozpocznij naukę
embattled - involved in or prepared for war, especially because surrounded by en

subsidies

wreaths


pochłaniać
rozpocznij naukę
engulf

turmoil

życzliwość
rozpocznij naukę
benevolence

zbliżać się
rozpocznij naukę
impend

wysiedlonych
rozpocznij naukę
uprooted

deficiency

sweltering heat

to the compound

defector

abduct


pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
rozpocznij naukę
affidavit

sermons


ambush


uciekanie się
rozpocznij naukę
recourse

niepocieszony
rozpocznij naukę
inconsolable

botched

closure

implement

wydać rozkaz
rozpocznij naukę
issue order

restraindetrimental

deploy

wire-topped

peninsula

withdrawal

ambiguous

mutual

alter

konstatować
rozpocznij naukę
ascertain

binding

choroba zawodowa
rozpocznij naukę
occupational disease

plaintiff

contracture

deemed

przyznać jako
rozpocznij naukę
confer as

discretion


rozpuszczalniki
rozpocznij naukę
solvents

varnish

impede

ustanowił regułę
rozpocznij naukę
laid down the rule

kontrolować
rozpocznij naukę
supervise

compliance

cease

carry out

scheme

wygaśnięcie
rozpocznij naukę
expiry

zgodnie z prawem
rozpocznij naukę
in accordance with the law

exempt from

imposed

nuisance


waive

in entirety

lodged


W związku z
rozpocznij naukę
in conjunction with

preclude

purport

pozostałość
rozpocznij naukę
residue

wyróżnienie
rozpocznij naukę
distinction

być w sprzeczności z czymś
rozpocznij naukę
be in breach of sth

powstrzymania się od
rozpocznij naukę
refrain from

zwolnienie z
rozpocznij naukę
exemption from

metoda wyłączenia spod opodatkowania
rozpocznij naukę
turnover tax

przyznać się do winy
rozpocznij naukę
plead guilty

rely upon

oddzielone od
rozpocznij naukę
severed from


preliminary

exempt

zwolnienie z
rozpocznij naukę
exemption from

laid down

get laid

cnotliwość
rozpocznij naukę
virtue

facilitate

derive from

złożony przy pomocy
rozpocznij naukę
lodged with


purport

na podstawie czegoś
rozpocznij naukę
pursuant to sth

odwołać się
rozpocznij naukę
invoke

do przyjęcia
rozpocznij naukę
plausible

constraint

ograniczenie boczne
rozpocznij naukę
side-constraint

convey

przekazać wiadomość
rozpocznij naukę
convey a message


exhortation

przez wzgląd na
rozpocznij naukę
for the sake of


dissuade

bezpodstawny
rozpocznij naukę
unwarranted

breach

contingently

survey

variegatedistotny czynnik
rozpocznij naukę
salient factor

drobna kradzież
rozpocznij naukę
pilfering

guise

impinges

ensue


burdensome


oczyszczający
rozpocznij naukę
exculpatory

wyrównawczych
rozpocznij naukę
countervailing

spadać (o liczbie)
rozpocznij naukę
fall back

skandaliczny
rozpocznij naukę
egregious


możliwy do utrzymania
rozpocznij naukę
tenable

seized

flagrant

wybuchać płomieniem
rozpocznij naukę
flare up

zarumieniony
rozpocznij naukę
plumetted

pracochłonny
rozpocznij naukę
laborious

run short of


niewazne jak bardzo probowalam
rozpocznij naukę
try as i might

clutching

appease

look up to

pogodzić się z czymś
rozpocznij naukę
come to terms with

przejść przez/przejrzeć czyjeś zamiary
rozpocznij naukę
set through

zajmować się czymś
rozpocznij naukę
see to something

złamać obietnicę
rozpocznij naukę
go back on your word

nie mów hop, póki nie przeskoczysz
rozpocznij naukę
look before you leap

odbyć się, udać się
rozpocznij naukę
come off

być usuniętym (plama)
rozpocznij naukę
come out

come up

stanąć w bezruchu/zamierać
rozpocznij naukę
come to a standstill

come to blows

go on

dużo wycierpieć, przejść
rozpocznij naukę
go to great lenghts

be on the lookout for

patrzec z góry
rozpocznij naukę
look down your nose

dojrzały / dojrzała
rozpocznij naukę
ripe

deceive

flawless

apologetic

excesive

próżność
rozpocznij naukę
vanity

mediocre

przeciętność
rozpocznij naukę
mediocrity

mischievous

mischief

versatile

zaniepokojony, zniecierpliwiony
rozpocznij naukę
anxious

anxiety

flattery

uchylanie się
rozpocznij naukę
evasion

w gorącym pościgu
rozpocznij naukę
in hot pursuit

radzenia sobie z problemami
rozpocznij naukę
tackle problems

unrest

clashes

assess


Główną ideą
rozpocznij naukę
core idea

dweller

encompassing

stun


projectiles

set ablaze

wreak


hijack

conciliatory

Definitywny koniec
rozpocznij naukę
final straw

suspend


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.