Lektion 20 - Wichtige Verben aus dem Verfassungsrecht, Teil III

 0    9 fiszek    JolaW
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Einschrankungen verfassungsrechtlicher Freiheiten und Rechte konnen nur durch ein Gesetz auferlegt.
rozpocznij naukę
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie
Der Sejm setzt sich zusammen aus 460 Abgeordneten
rozpocznij naukę
Sejm składa się z 460 posłow
Der Sejm und der Senat werden für eine Amtszeit von vier fahren gewahlt.
rozpocznij naukę
Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje
Die Abgeordneten sind an Auftrage der Wähler nicht gebunden
rozpocznij naukę
Posłowie nie są związani instrukcjami wyborców
Ein Abgeordneter darf fur seine Tatigkeit im Bereich der Mandatsausubung weder wahrend noch nach Ablauf des Mandats zur Verantwortung gezogen werden.
rozpocznij naukę
Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego
Der Sejm und der Senat tagen in Sitzungen
rozpocznij naukę
Sejm i Senat obradują na posiedzeniach
Der Sejm erortert die Gesetzesvorlage in drei Lesungen.
rozpocznij naukę
Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach
Der Sejm beschließt Gesetze mit einfacher Mehrheit der Stimmen bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlich festgelegten Anzahl der Abgeordneten.
rozpocznij naukę
Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłow
Der Präsident der RP unterzeichnet das Gesetz und ordnet seine Veroffentlichung im Amtsblatt der Republik Polen an.
rozpocznij naukę
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.